Πανεπιστήμια σε Αγγλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Αγγλία

Τελευταίες ενημερώσεις κατάταξης σχετικά με πανεπιστήμια σε Αγγλία
 • 10 Apr, 2024: Δημοσίευση QS World University Rankings By Subject (Business & Management Studies). Το Royal College Of Music είχε την υψηλότερη κατάταξη μεταξύ των Πανεπιστημίων σε: Αγγλία . Κατάταξη: Θέση #1.
 • 06 Mar, 2024: Scimago Institutions Rankings : Ενημερώθηκε. Το Πανεπιστήμιο του Oxford στην υψηλότερη θέση μεταξύ 101 Πανεπιστημίων της λίστας σε: Αγγλία.
 • 25 Jan, 2024: THE Times Higher Education, UK : Δημοσίευσε τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα από: THE World’s Most International Universities. Περιλαμβάνονται 11 Πανεπιστήμια από: Αγγλία.
 • 19 Dec, 2023: Urap : Δημοσίευσε τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα από: URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance. Περιλαμβάνονται 89 Πανεπιστήμια από: Αγγλία.

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Αγγλία2024

 • #1 
 • #1 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #1 
 • #2 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #1 
 • #2 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 26 περισσότερων κατατάξεων του University of Oxford και κατατάξεων βάσει θέματος για 13θέματα

 • #2 
 • #5 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #2 
 • #3 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #2 
 • #3 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 26 περισσότερων κατατάξεων του University of Cambridge και κατατάξεων βάσει θέματος για 13θέματα

 • #3 
 • #8 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #4 
 • #5 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #4 
 • #5 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 26 περισσότερων κατατάξεων του Imperial College of Science και κατατάξεων βάσει θέματος για 10θέματα

 • #4 
 • #22 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #5 
 • #6 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #7 
 • #8 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 26 περισσότερων κατατάξεων του University College London και κατατάξεων βάσει θέματος για 12θέματα

 • #6 
 • #46 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #3 
 • #4 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #3 
 • #4 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 23 περισσότερων κατατάξεων του The London School of Economics and Political Science και κατατάξεων βάσει θέματος για 8θέματα

 • #12 
 • #106 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #8 
 • #9 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #8 
 • #9 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 24 περισσότερων κατατάξεων του The University of Warwick και κατατάξεων βάσει θέματος για 12θέματα

 • #7 
 • #51 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #18 
 • #23 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #19 
 • #24 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 28 περισσότερων κατατάξεων του The University of Manchester και κατατάξεων βάσει θέματος για 13θέματα

 • #8 
 • #81 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #13 
 • #16 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #12 
 • #17 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 23 περισσότερων κατατάξεων του University of Bristol και κατατάξεων βάσει θέματος για 12θέματα

 • #20 
 • #174 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #6 
 • #7 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #6 
 • #7 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 24 περισσότερων κατατάξεων του Durham University και κατατάξεων βάσει θέματος για 12θέματα

 • #5 
 • #38 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #21 
 • #27 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #18 
 • #23 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 26 περισσότερων κατατάξεων του King's College London και κατατάξεων βάσει θέματος για 14θέματα

 • #9 
 • #97 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #14 
 • #17 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #15 
 • #20 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 24 περισσότερων κατατάξεων του University of Southampton και κατατάξεων βάσει θέματος για 13θέματα

 • #17 
 • #155 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #11 
 • #14 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #10 
 • #11 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 21 περισσότερων κατατάξεων του Lancaster University και κατατάξεων βάσει θέματος για 13θέματα

 • #11 
 • #105 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #15 
 • #18 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #16 
 • #21 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 23 περισσότερων κατατάξεων του The University of Sheffield και κατατάξεων βάσει θέματος για 14θέματα

 • #25 
 • #251 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #7 
 • #8 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #5 
 • #6 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 20 περισσότερων κατατάξεων του University of Bath και κατατάξεων βάσει θέματος για 12θέματα

 • #10 
 • #101 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #17 
 • #22 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #29 
 • #37 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 25 περισσότερων κατατάξεων του University of Birmingham και κατατάξεων βάσει θέματος για 14θέματα

 • #16 
 • #147 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #12 
 • #15 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #14 
 • #19 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 23 περισσότερων κατατάξεων του The University of York και κατατάξεων βάσει θέματος για 12θέματα

 • #21 
 • #177 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #10 
 • #11 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #13 
 • #18 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 21 περισσότερων κατατάξεων του University of Exeter και κατατάξεων βάσει θέματος για 12θέματα

 • #27 
 • #251 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #9 
 • #10 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #9 
 • #10 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 17 περισσότερων κατατάξεων του Loughborough University of Technology και κατατάξεων βάσει θέματος για 14θέματα

 • #13 
 • #129 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #19 
 • #24 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #21 
 • #27 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 21 περισσότερων κατατάξεων του University of Leeds και κατατάξεων βάσει θέματος για 16θέματα

 • #28 
 • #251 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #16 
 • #21 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #17 
 • #21 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 20 περισσότερων κατατάξεων του University of Surrey και κατατάξεων βάσει θέματος για 13θέματα

 • #18 
 • #168 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #23 
 • #29 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #28 
 • #36 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 21 περισσότερων κατατάξεων του University of Liverpool και κατατάξεων βάσει θέματος για 13θέματα

 • #14 
 • #130 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #25 
 • #32 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #48 
 • #59 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 18 περισσότερων κατατάξεων του The University of Nottingham και κατατάξεων βάσει θέματος για 14θέματα

 • #26 
 • #251 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #20 
 • #26 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #26 
 • #33 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 18 περισσότερων κατατάξεων του University of East Anglia και κατατάξεων βάσει θέματος για 13θέματα

 • #19 
 • #168 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #29 
 • #37 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #52 
 • #67 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 22 περισσότερων κατατάξεων του Newcastle University και κατατάξεων βάσει θέματος για 15θέματα

 • #23 
 • #201 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #26 
 • #34 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #35 
 • #44 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 18 περισσότερων κατατάξεων του University of Reading και κατατάξεων βάσει θέματος για 13θέματα

 • #22 
 • #201 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #27 
 • #34 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #38 
 • #48 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 19 περισσότερων κατατάξεων του University of Leicester και κατατάξεων βάσει θέματος για 11θέματα

 • #15 
 • #135 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #34 
 • #46 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #57 
 • #73 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 20 περισσότερων κατατάξεων του Queen Mary University of London και κατατάξεων βάσει θέματος για 11θέματα

 • #31 
 • #301 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #43 
 • #56 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #23 
 • #30 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 17 περισσότερων κατατάξεων του University of Essex και κατατάξεων βάσει θέματος για 14θέματα

 • #24 
 • #201 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #36 
 • #48 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #51 
 • #65 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 19 περισσότερων κατατάξεων του University of Sussex και κατατάξεων βάσει θέματος για 12θέματα

 • #34 
 • #401 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #30 
 • #38 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #20 
 • #25 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 16 περισσότερων κατατάξεων του Aston University και κατατάξεων βάσει θέματος για 9θέματα

 • #54 
 • #501 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #37 
 • #49 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #30 
 • #38 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 19 περισσότερων κατατάξεων του Northumbria University και κατατάξεων βάσει θέματος για 15θέματα

 • #38 
 • #401 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #39 
 • #52 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #44 
 • #56 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 14 περισσότερων κατατάξεων του University of Kent και κατατάξεων βάσει θέματος για 15θέματα

 • #40 
 • #401 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #47 
 • #65 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #25 
 • #33 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 19 περισσότερων κατατάξεων του University of Portsmouth και κατατάξεων βάσει θέματος για 16θέματα

 • #55 
 • #501 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #32 
 • #43 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #33 
 • #42 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 17 περισσότερων κατατάξεων του Nottingham Trent University και κατατάξεων βάσει θέματος για 16θέματα

 • #33 
 • #351 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #48 
 • #66 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #49 
 • #61 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 18 περισσότερων κατατάξεων του City University London και κατατάξεων βάσει θέματος για 10θέματα

 • #42 
 • #401 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #22 
 • #28 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #41 
 • #52 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 15 περισσότερων κατατάξεων του SOAS, University of London και κατατάξεων βάσει θέματος για 3θέματα

 • #50 
 • #501 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #41 
 • #55 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #32 
 • #41 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 11 περισσότερων κατατάξεων του University of Lincoln και κατατάξεων βάσει θέματος για 15θέματα

 • #39 
 • #401 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #52 
 • #70 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #54 
 • #69 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 18 περισσότερων κατατάξεων του Plymouth University και κατατάξεων βάσει θέματος για 14θέματα

 • #63 
 • #601 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #46 
 • #61 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #40 
 • #51 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 16 περισσότερων κατατάξεων του Oxford Brookes University και κατατάξεων βάσει θέματος για 14θέματα

 • #52 
 • #501 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #45 
 • #59 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #47 
 • #59 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 19 περισσότερων κατατάξεων του Manchester Metropolitan University και κατατάξεων βάσει θέματος για 14θέματα

 • #51 
 • #501 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #53 
 • #70 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #45 
 • #57 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 17 περισσότερων κατατάξεων του Liverpool John Moores University και κατατάξεων βάσει θέματος για 16θέματα

 • #57 
 • #601 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #44 
 • #58 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #36 
 • #46 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 17 περισσότερων κατατάξεων του Coventry University και κατατάξεων βάσει θέματος για 16θέματα

 • #43 
 • #501 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #54 
 • #72 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #34 
 • #43 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 16 περισσότερων κατατάξεων του University of the West of England και κατατάξεων βάσει θέματος για 14θέματα

 • #37 
 • #401 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #49 
 • #67 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #71 
 • #89 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 17 περισσότερων κατατάξεων του University of Hull και κατατάξεων βάσει θέματος για 13θέματα

 • #49 
 • #501 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #50 
 • #68 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #59 
 • #74 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 17 περισσότερων κατατάξεων του University of Keele και κατατάξεων βάσει θέματος για 10θέματα

 • #48 
 • #501 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #58 
 • #76 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #63 
 • #79 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 18 περισσότερων κατατάξεων του University of Huddersfield και κατατάξεων βάσει θέματος για 14θέματα

 • #35 
 • #401 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #62 
 • #81 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #79 
 • #99 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 16 περισσότερων κατατάξεων του Bournemouth University και κατατάξεων βάσει θέματος για 12θέματα

 • #72 
 • #801 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #67 
 • #87 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #55 
 • #70 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 12 περισσότερων κατατάξεων του University of Brighton και κατατάξεων βάσει θέματος για 15θέματα

 • #66 
 • #801 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #77 
 • #98 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #46 
 • #58 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 15 περισσότερων κατατάξεων του Kingston University και κατατάξεων βάσει θέματος για 14θέματα

 • #75 
 • #1001 
THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων
[Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #35 
 • #47 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 15 Σεπτεμβρίου, 2023]
 • #24 
 • #32 
The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας
[Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
Προβολή 4 περισσότερων κατατάξεων του University of West London και κατατάξεων βάσει θέματος για 7θέματα

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Αγγλία

Χημική Μηχανική The Guardian University League Tables by Subject
#1 
Πανεπιστήμιο του Cambridge
Οικονομικά The Guardian University League Tables by Subject
#1 
Πανεπιστήμιο του Oxford
Μαθηματικά CUG The Complete University Guide - By Subject
#1 
Πανεπιστήμιο του Cambridge
Πληροφορική The Times Good University Guide by Subject
#1 
Πανεπιστήμιο του Cambridge
Παιδαγωγικά The Guardian University League Tables by Subject
#1 
Πανεπιστήμιο του Bristol
Marketing CUG The Complete University Guide - By Subject
#1 
Πανεπιστήμιο του Bath
Φαρμακευτική CUG The Complete University Guide - By Subject
#1 
Πανεπιστήμιο του Cambridge
Γεωλογία The Times Good University Guide by Subject
#1 
Πανεπιστήμιο του Cambridge
Δημιουργική Γραφή CUG The Complete University Guide - By Subject
#1 
Πανεπιστήμιο του Birmingham
Αθλητική Επιστήμη The Guardian University League Tables by Subject
#1 
Πανεπιστήμιο του Bath

Συγκρίνετε όλα τα προγράμματα σπουδών του Ηνωμένου Βασιλείου ανά θέμα σε Αγγλία

Επιχειρηματικές σπουδές
Επιχειρήσεις και Διοίκηση   1633 Χρηματοοικονομικά   836 Μάρκετινγκ   564 Λογιστική   484 Διεθνείς Επιχειρήσεις   325 Τουριστικές Σπουδές   214

Σπουδές Ψυχολογίας
Ψυχολογία   1001

Νομικές σπουδές
Νομική   1007

Σπουδές Εκπαίδευσης
Σπουδές Εκπαίδευσης   649

Κοινωνικές επιστήμες
Κοινωνική Οικονομία   1049 Πολιτική   824 Οικονομικά   993 Εγκληματολογία   569 Κοινωνιολογία   550 Διεθνείς Σχέσεις   461 Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας   211 Σπουδές Υγείας   168

Σπουδές Τεχνών & Σχεδίασης
Μουσική   723 Κινηματογραφικές Σπουδές   602 Δράμα   459 Σχέδιο   116 Μόδα   249 Καλές Τέχνες   219

Σπουδές Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Κινηματογραφικές Σπουδές   602 Δημοσιογραφία   205

Επιστήμες της Πληροφορικής
Επιστήμη Υπολογιστών   565 Παιχνίδια Yπολογιστών   225

Ανθρωπιστικές Σπουδές
Φιλοσοφία   683 Θεολογία και Θρησκευτικές Σπουδές   304 Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα   196 Αρχαιολογία   300

Γλωσσικές Σπουδές
Αγγλικές Σπουδές   493 Αγγλική Λογοτεχνία   385 Δημιουργική Γραφή   317 Γλωσσολογία   257 Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία   251 Γαλλικές Σπουδές   235 Σύγχρονες Γλώσσες   271 Ισπανικές Σπουδές   272

Σπουδές Βιολογίας και Αθλητισμού
Αθλητικές Σπουδές   359 Βιολογικές Επιστήμες (Γενική Βιολογία)   183 Επιστήμες Αθλητισμού και Φυσικής Αγωγής   286

Σπουδές Γεωγραφίας & Περιβάλλοντος
Γεωγραφία   472

Σπουδές Μηχανικής & Τεχνολογίας
Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική Μηχανική   383 Μηχανολογία Μηχανική   284 Πολιτική Μηχανική   245 Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών   72

Ιατρική & Σπουδές Υγείας
Βιοϊατρικές Επιστήμες   294 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας   85 Ιατρικές Επιστήμες   254

ΑγγλίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

158 από 382 Πανεπιστήμια σε Αγγλία Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη

36 Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων Πανεπιστήμια σε Αγγλία (25 ίδρυμα και11 κατατάξεις θέματος)

33 Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστήμια σε Αγγλία Μεταξύ TOP200

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +44

 • Θρησκεία:
 • Χριστιανισμός  60%
 • Ισλάμ  5%
 • Ινδουϊσμός  1%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  27%
 • Άλλες θρησκείες: Σιχισμός, Ιουδαϊσμός, Βουδισμός  7%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Αγγλία:
 • 1. Λονδίνο: 8,700,000
 • 2. Μπέρμιγχαμ: 1,200,000
 • 3. Λιντς: 780,000
 • 4. Γλασκώβη: 620,000
 • 5. Μπρίστολ: 450,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Αγγλία:

London Heathrow Airport (LHR): 78.014.598 επιβάτες / έτος; 4 τερματικοί σταθμοί (terminals); 23χλμ. από Λονδίνο κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Αγγλία

google static map google map control google map control

Χρήσιμες σχετικές σελίδες

Οι παρακάτω σύνδεσμοι είναι επιλεγμένοι με γνώμονα τη χρησιμότητά τους. Μπορεί να εισπράξουμε προμήθεια για τις αγορές.

Συχνές ερωτήσεις

Πανεπιστήμιο του Oxford βρίσκεται στη θέση #1 σε Αγγλία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 112 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Αγγλία Imperial College of Science βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 41 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Imperial College of Science έχει περαστεί σε λίστα

Το Πανεπιστήμιο του Cambridge έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Μηχανική (Χημική Μηχανική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Πανεπιστήμιο του Cambridge περιλαμβάνεται.

Το Πανεπιστήμιο του Oxford έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Οικονομικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Πανεπιστήμιο του Oxford περιλαμβάνεται.

Το Πανεπιστήμιο του Cambridge έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Πανεπιστήμιο του Cambridge περιλαμβάνεται.

Το Πανεπιστήμιο του Cambridge έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Πληροφορική (Πληροφορική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Πανεπιστήμιο του Cambridge περιλαμβάνεται.

Το Πανεπιστήμιο του Bristol έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Παιδαγωγικά (Παιδαγωγικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Πανεπιστήμιο του Bristol περιλαμβάνεται.

Το Πανεπιστήμιο του Bath έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Επιχειρήσεις (Marketing). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Πανεπιστήμιο του Bath περιλαμβάνεται.

Το Πανεπιστήμιο του Cambridge έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Ιατρική & Υγεία (Φαρμακευτική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Πανεπιστήμιο του Cambridge περιλαμβάνεται.

Το Πανεπιστήμιο του Cambridge έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Φυσικές Επιστήμες (Γεωλογία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Πανεπιστήμιο του Cambridge περιλαμβάνεται.

Το Πανεπιστήμιο του Birmingham έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Εικαστικές Τέχνες (Δημιουργική Γραφή). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Πανεπιστήμιο του Birmingham περιλαμβάνεται.

Το Πανεπιστήμιο του Bath έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Αθλητική Επιστήμη (Αθλητική Επιστήμη). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Πανεπιστήμιο του Bath περιλαμβάνεται.

Το Πανεπιστήμιο του Cambridge έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (Γερμανικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Πανεπιστήμιο του Cambridge περιλαμβάνεται.

Το University College του Λονδίνου έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Νομικά (Νομικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University College του Λονδίνου περιλαμβάνεται.

Το Πανεπιστήμιο Oxford Brookes έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (Δημοσιογραφία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Πανεπιστήμιο Oxford Brookes περιλαμβάνεται.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Loughborough έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (Αρχιτεκτονική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Loughborough περιλαμβάνεται.

Το University of the Arts London έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Σχέδιο (Εσωτερική Διακόσμηση). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Arts London περιλαμβάνεται.

Το Πανεπιστήμιο του Oxford έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Γεωργία (Γεωργία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Πανεπιστήμιο του Oxford περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων:

Ακαδημαϊκή Φήμη 40% Εργοδοτική Φήμη 10% Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20% Παραπομπές ανά Τμήμα 20% Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5% Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Κατατάξεις Απασχολησιμότητας:

Φήμη εργοδότη 30% Alumni αποτελέσματα 25% Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25% Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10% Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 κάτω από 50:

Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40% Εργοδοτική Φήμη 10% Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20% Αναφορές ανά Τμήμα 20% Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5% Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Κέντρο Παγκόσμιας Κατάταξης Πανεπιστημίων:

Απόδοση της έρευνας: 40%

 • Ερευνητικό αποτέλεσμα: 10%
 • Δημοσιεύσεις υψηλής ποιότητας: 10%
 • Επιρροή: 10%
 • Αναφορές: 10%

Ποιότητα εκπαίδευσης: 25% Απασχόληση αποφοίτων: 25% Ποιότητα του διδακτικού προσωπικού: 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Κατάταξη:

Επιστημονικός Αντίκτυπος Αριθμός Δημοσιεύσεων Συνεργασία Ανοικτή Πρόσβαση Ποικιλομορφία Φύλων

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Κατάταξη Επιδόσεων Επιστημονικών Δημοσιεύσεων:

Παραγωγικότητα της έρευνας: 25%

 • Άρθρα τα τελευταία 11 χρόνια: 10%

 • Άρθρα τρέχον έτος: 15%

Αντίκτυπος της έρευνας: 35%

 • Αναφορές τα τελευταία 11 χρόνια: 15%

 • Αναφορές των τελευταίων 2 ετών: 10%

 • Μέσος όρος # αναφορών τα τελευταία 11 έτη: 10%

Ερευνητική Αριστεία: 40%

 • H-index τα τελευταία 2 έτη: 10%
 • Εργασίες με υψηλή παραπομπή τα τελευταία 11 χρόνια: 15%

 • Άρθρα τρέχοντος έτους σε περιοδικά υψηλής απήχησης: 15%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Ακαδημαϊκό:

Article count (AC) Fractional count (FC) Weighted fractional count (WFC)

μεθοδολογία προβολής

Payscale

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Payscale College Αναφορά Μισθών - Καλύτερα Πανεπιστήμια (Bachelors μόνο):

η κατάταξη βασίζεται στην απόδοση επένδυσης (ROI)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων:

Διδασκαλία: 40%

 • Αναλογία Διδακτικού Προσωπικού/Φοιτητών: 8%
 • Αναλογία Διδακτικού Προσωπικού/Πτυχιούχων: 8%
 • Αναλογία Διδακτικού Προσωπικού/Διδακτορικών Πτυχίων: 8%
 • Αναλογία Απονεμηθέντων Διδακτορικών Πτυχίων/ Bachelor Πτυχίων: 8%
 • Παγκόσμια Φήμη Διδασκαλίας: 8%

Έρευνα: 40%

 • Αναφορές ανά Ακαδημαϊκό/Ερευνητικό Μέλςο Προσωπικού: 8%
 • Διδακτορικοί Τίτλοι ανά Αποδεκτό Διδακτορικό: 8%
 • Κανονικοποιημένος Αντίκτυπος Παραπομπών (Citation): 8%
 • Ακαδημαϊκές Εργασίες / Μέλος Ερευνητικού Προσωπικού: 8%
 • Παγκόσμια Ερευνητική Φήμη: 8%

Διεθνής Ποικιλομορφία: 10%

 • Διεθνές Διδακτικό Προσωπικό: 2%
 • Διεθνείς Φοιτητές: 2%
 • Διεθνείς Συν-συγγραφείς Ακαδημαϊκών Δημοσιεύσεων: 2%
 • Φήμη εκτός Γεωγραφικής Περιοχής: 2%
 • Διεθνές Επίπεδο: 2%

Οικονομική Βιωσιμότητα: 10%

 • Εισόδημα Ιδρύματος ανά Σχολή: 2%
 • Εισόδημα Ιδρύματος ανά Φοιτητή: 2%
 • Ακαδημαϊκές Εργασίες ανά Ερευνητικό Εισόδημα: 2%
 • Ερευνητικό Εισόδημα ανά Ακαδημαϊκό/Ερευνητικό Μέλος Προσωπικού: 2%
 • Ερευνητικό Εισόδημα ανά Εισόδημα Ιδρύματος: 2%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Ακαδημαϊκές Κατατάξεις:

Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20% Παραπομπές ανά εργασία 20% Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20% Διεθνής ερευνητική φήμη 20% Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Κατάταξη Φήμης:

Εκπαιδευτική Φήμη 50% Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Rogers Digital Media

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MacLeans University Rankings - Comprehensive:

Φοιτητές 28% Τμήμα 24% Πόροι 20% Φήμη 15% Υποστήριξη Φοιτητών 13%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:

Έρευνα 50% Καινοτομία 30% Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -ARWU Ακαδημαϊκή Κατάταξη των Παγκόσμιων Πανεπιστημίων - ShanghaiRanking:

Ποιότητα της εκπαίδευσης 10%

 • Απόφοιτοι που κερδίζουν βραβεία Νόμπελ/μετάλλια 10%

Ποιότητα του διδακτικού προσωπικού 40%

 • Προσωπικό που κερδίζει βραβεία Νόμπελ/μετάλλια 20%
 • Ερευνητές που αναφέρονται ιδιαίτερα 20%

Ερευνητική παραγωγή 40%

 • Δημοσιεύσεις στο Nature και το Science 20%
 • Έγγραφα ευρετηριασμένα στο Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Κατά κεφαλήν επιδόσεις 10%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων:

30% Διδασκαλία ("Περιβάλλον Εκμάθησης")

 • Έρευνα φήμης: 15%
 • Αναλογία προσωπικού προς φοιτητές: 4,5%
 • Αναλογία διδακτορικού προς πτυχίο: 2,25%
 • Αναλογία διδακτορικών τίτλων προς ακαδημαϊκό προσωπικό: 6%
 • Εισόδημα ιδρύματος: 2,25%

30% Έρευνα ( Όγκος, Έσοδα και Φήμη)

 • Φήμη έρευνας: 18%
 • Ερευνητικό εισόδημα: 6%
 • Ερευνητική παραγωγικότητα: 6%

30% Αναφορές ("Επιρροή Έρευνας")

7,5% Διεθνείς προοπτικές (προσωπικό, φοιτητές και έρευνα)

 • Ποσοστό διεθνών φοιτητών: 2.5%
 • Ποσοστό διεθνούς προσωπικού: 2,5%
 • Διεθνής συνεργασία: 2,5%

2,5% Εισόδημα από Βιομηχανία ("Μεταφορά Γνώσης")"

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Κατάταξη Πανεπιστημίων στην Παγκόσμια Απασχολησιμότητα:

Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings:

Φήμη Έρευνας 66,6% Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities:

Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25% Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25% Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25% Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Κατατάξεις:

Διδασκαλία 30% Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30% Αναφορές 30% Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5% Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

The Guardian News and Media Limited

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -The Guardian Πίνακας Βαθμολογίας:

Αναλογία μαθητών προς προσωπικό: 15% Πρότυπα εισόδου: 15% Δαπάνες ανά μαθητή: 5% Συνέχιση 15% (μη ιατρικά μαθήματα) Ή 5% (ιατρικά μαθήματα) NSS - Διδασκαλία: 8% NSS - Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση: 8% NSS - Συνολική ικανοποίηση: 4% Προοπτικές σταδιοδρομίας: 15% Προστιθέμενη αξία: 15%

μεθοδολογία προβολής

The Times and The Sunday Times

μεθοδολογία προβολής

The University League Tables

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CUG Ο Πλήρης Οδηγός Πανεπιστημίων:

Πρότυπα Εισόδου 12,5% Ικανοποίηση Φοιτητών 18,75% Αναλογία Φοιτητών-Προσωπικού 12.5% Ποιότητα Έρευνας 12,5% Ένταση Έρευνας 6,25% Δαπάνες Ακαδημαϊκών Υπηρεσιών 6,25% Δαπάνες για Εγκαταστάσεις 6,25% Προοπτικές Αποφοίτων 12,5% Ποσοστό Ολοκλήρωσης Πτυχίου 12,5%

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Τα Πιο Καινοτόμα Πανεπιστήμια:

Όγκος Πατέντας 33% Παραπομπές Πατέντας 34% Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11% Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11% Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters - Τα πιο Καινοτόμα Πανεπιστήμια της Ευρώπης:

Όγκος Πατέντας 11.11% Επιτυχία Πατέντας 11.11% Παγκόσμιες Πατέντες 11.11% Παραπομπές Πατέντας 11.11% Ποσοστό πατεντών με παραπομπές / Επιρροή παραπομπών πατεντών 11.11% Επιρροή Πατέντας σε Παραπομπές Άρθρων 11.11% Επιρροή Παραπομών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11% Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11% Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ιστός Κατάταξης των Πανεπιστημίων:

Ορατότητα 50% Αριστεία 35% Διαφάνεια 10% Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής