Πανεπιστήμια σε Αγγλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Αγγλία
128 από 161
 • Πανεπιστήμια σε Αγγλία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
31
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Αγγλία
 • (22 ίδρυμα και9 κατατάξεις θέματος)
29
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Αγγλία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Αγγλία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Αγγλία

---
#1 
University of Cambridge
---
#1 
University of Southampton
Φυσιοθεραπεία
#1 
University of Southampton
---
#1 
University of Leeds
---
#1 
University of Oxford
---
#1 
Bangor University
---
#1 
Coventry University
---
#1 
Durham University
---
#1 
The University of Manchester
---
#1 
The University of Sheffield

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Αγγλία2021

#1

University of Oxford

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #2 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #1 
 • #1 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #1 
 • #1 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#2

University of Cambridge

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (1942 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #1 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #2 
 • #3 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #2 
 • #6 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#3

Imperial College of Science
Imperial College London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (775 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #5 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #8 
 • #9 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #3 
 • #11 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#4

University College London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (2158 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #8 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #11 
 • #14 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #4 
 • #16 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#5

The London School of Economics and Political Science

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (591 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #4 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #4 
 • #5 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #5 
 • #27 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#6

The University of Warwick

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (559 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #10 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #7 
 • #8 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #8 
 • #77 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#7

Durham University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (503 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #6 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #3 
 • #4 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #16 
 • #149 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#8

The University of Manchester

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1672 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #18 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #19 
 • #25 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #7 
 • #51 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#9

University of Bristol

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (591 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #13 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #10 
 • #11 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #9 
 • #91 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#10

Lancaster University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (561 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #10 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #9 
 • #10 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #15 
 • #136 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#11

University of Leeds

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (935 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #15 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #14 
 • #18 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #18 
 • #160 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#12

University of Southampton

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (660 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #15 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #17 
 • #23 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #13 
 • #127 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#13

University of Bath

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #9 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #5 
 • #6 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #26 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#14

University of Birmingham

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1967 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #19 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #16 
 • #21 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #10 
 • #107 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#15

King's College London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (2857 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #30 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #34 
 • #42 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #6 
 • #35 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#16

University of Exeter

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (415 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #12 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #13 
 • #16 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #22 
 • #174 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#17

The University of York

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (412 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #20 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #12 
 • #16 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #14 
 • #133 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#18

Loughborough University of Technology
Loughborough University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (361 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #7 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #6 
 • #7 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #38 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#19

The University of Sheffield

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (272 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #23 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #24 
 • #31 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #12 
 • #121 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#20

The University of Nottingham

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (673 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #26 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #30 
 • #38 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #17 
 • #158 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#21

Cardiff University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (514 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #34 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #29 
 • #37 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #24 
 • #191 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#22

Newcastle University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (242 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #31 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #40 
 • #51 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #23 
 • #178 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#23

University of Liverpool

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (334 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #29 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #49 
 • #59 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #20 
 • #163 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#24

University of East Anglia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (333 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #21 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #31 
 • #38 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #25 
 • #200 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#25

Queen Mary University of London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1033 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #41 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #54 
 • #68 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #11 
 • #110 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#26

University of Reading

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (331 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #31 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #50 
 • #62 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #27 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#27

University of Sussex

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (705 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #44 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #48 
 • #59 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #19 
 • #160 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#28

University of Surrey

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (381 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #39 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #43 
 • #54 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #29 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#29

Swansea University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (689 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #36 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #18 
 • #24 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #30 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#30

University of Leicester

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (356 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #37 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #63 
 • #77 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #21 
 • #170 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#31

Aston University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (262 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #43 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #23 
 • #30 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #41 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#32

Northumbria University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (477 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #57 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #21 
 • #27 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #39 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#33

University of Kent

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (861 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #48 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #67 
 • #82 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #33 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#34

Oxford Brookes University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1079 αξιολογήσεις)
 • #45 
 • #56 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #35 
 • #43 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #65 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#35

Coventry University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (713 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #46 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #20 
 • #26 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #58 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#36

Aberystwyth University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (115 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #42 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #38 
 • #49 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #40 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#37

University of Essex

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (847 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #40 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #70 
 • #85 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #32 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#38

Nottingham Trent University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (507 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #53 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #33 
 • #41 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #63 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#39

University of Keele
Keele University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (417 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #51 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #28 
 • #35 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #51 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#40

University of the West of England

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)
 • #47 
 • #58 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #15 
 • #21 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #49 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#41

University of Lincoln

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (85 αξιολογήσεις)
 • #36 
 • #45 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #41 
 • #52 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #52 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#42

Plymouth University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (605 αξιολογήσεις)
 • #48 
 • #59 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #42 
 • #53 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #47 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#43

University of Portsmouth

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (221 αξιολογήσεις)
Card image

 • #59 
 • #72 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #52 
 • #66 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #53 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#44

SOAS, University of London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (356 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #50 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #71 
 • #86 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #54 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#45

City University London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (904 αξιολογήσεις)
Card image

 • #67 
 • #82 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #81 
 • #95 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #37 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#46

University of Hull
The University of Hull

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (634 αξιολογήσεις)
Card image

 • #49 
 • #60 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #59 
 • #72 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #50 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#47

Bournemouth University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (220 αξιολογήσεις)
Card image

 • #55 
 • #68 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #46 
 • #56 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #43 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#48

Bangor University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (254 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #62 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #62 
 • #75 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #42 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#49

St George's, University of London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (135 αξιολογήσεις)
 • #40 
 • #49 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #28 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #38 
 • #47 
CUG The Complete University Guide
[Δημοσίευση 11 Οκτωβρίου, 2019]


#50

University of Huddersfield

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (739 αξιολογήσεις)
Card image

 • #60 
 • #73 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #51 
 • #64 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #61 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#51

Liverpool John Moores University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (232 αξιολογήσεις)
 • #70 
 • #85 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #57 
 • #70 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #45 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#52

Manchester Metropolitan University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (776 αξιολογήσεις)
 • #53 
 • #65 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #56 
 • #70 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #62 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#53

Brunel University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (681 αξιολογήσεις)
Card image

 • #73 
 • #88 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #94 
 • #110 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #36 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#54

Sheffield Hallam University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (422 αξιολογήσεις)
 • #54 
 • #67 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #37 
 • #47 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #70 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#55

Goldsmiths, University of London

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (232 αξιολογήσεις)
 • #81 
 • #97 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #89 
 • #105 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #44 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#56

Kingston University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (498 αξιολογήσεις)
Card image

 • #89 
 • #104 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #32 
 • #40 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #66 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#57

University of Central Lancashire

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (284 αξιολογήσεις)
Card image

 • #72 
 • #87 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #64 
 • #79 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #76 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#58

University of Bradford

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (281 αξιολογήσεις)
Card image

 • #90 
 • #106 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #83 
 • #99 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #56 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#59

University of Greenwich

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (177 αξιολογήσεις)
 • #82 
 • #98 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #80 
 • #95 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #60 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#60

Staffordshire University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (217 αξιολογήσεις)
Card image

 • #62 
 • #76 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #44 
 • #55 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #81 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#61

Birmingham City University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (157 αξιολογήσεις)
Card image

 • #74 
 • #90 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #68 
 • #83 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #55 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#62

Edge Hill University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (749 αξιολογήσεις)
 • #57 
 • #70 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #61 
 • #75 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #85 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#63

University of Chichester

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (147 αξιολογήσεις)
 • #37 
 • #46 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #22 
 • #29 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #74 
 • #88 
CUG The Complete University Guide
[Δημοσίευση 11 Οκτωβρίου, 2019]


#64

University of Hertfordshire

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (574 αξιολογήσεις)
 • #83 
 • #99 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #87 
 • #103 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #79 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#65

University of Salford

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (358 αξιολογήσεις)
Card image

 • #84 
 • #100 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #88 
 • #103 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #69 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#66

Middlesex University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (887 αξιολογήσεις)
Card image

 • #104 
 • #121 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #95 
 • #111 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #46 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#67

University of the Arts London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (332 αξιολογήσεις)
Card image

 • #68 
 • #83 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #36 
 • #45 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #51 
 • #61 
CUG The Complete University Guide
[Δημοσίευση 11 Οκτωβρίου, 2019]


#68

University of West London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (319 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #60 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #27 
 • #34 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #76 
 • #90 
CUG The Complete University Guide
[Δημοσίευση 11 Οκτωβρίου, 2019]


#69

University of Derby

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (208 αξιολογήσεις)
 • #78 
 • #94 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #45 
 • #56 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #77 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#70

Anglia Ruskin University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (316 αξιολογήσεις)
Card image

 • #100 
 • #117 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #65 
 • #80 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #31 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


ΑγγλίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +44

 • Θρησκεία:
 • Χριστιανισμός  60%
 • Ισλάμ  5%
 • Ινδουϊσμός  1%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  27%
 • Άλλες θρησκείες: Σιχισμός, Ιουδαϊσμός, Βουδισμός  7%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Αγγλία:
 • 1. Λονδίνο: 8,700,000
 • 2. Μπέρμιγχαμ: 1,200,000
 • 3. Λιντς: 780,000
 • 4. Γλασκώβη: 620,000
 • 5. Μπρίστολ: 450,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Αγγλία:

London Heathrow Airport (LHR): 78.014.598 επιβάτες / έτος; 4 τερματικοί σταθμοί (terminals); 23χλμ. από Λονδίνο κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Αγγλία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

University of Oxford βρίσκεται στη θέση #1 σε Αγγλία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Αγγλία Durham University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 40 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Durham University έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Cambridge έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Cambridge περιλαμβάνεται.

Το University of Southampton έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Southampton περιλαμβάνεται.

Το University of Southampton έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Ιατρική & Υγεία (Φυσιοθεραπεία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Southampton περιλαμβάνεται.

Το University of Leeds έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Leeds περιλαμβάνεται.

Το University of Oxford έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Oxford περιλαμβάνεται.

Το Bangor University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Bangor University περιλαμβάνεται.

Το Coventry University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Coventry University περιλαμβάνεται.

Το Durham University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Durham University περιλαμβάνεται.

Το The University of Manchester έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Manchester περιλαμβάνεται.

Το The University of Sheffield έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Sheffield περιλαμβάνεται.

Το Loughborough University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Σχέδιο (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Loughborough University of Technology περιλαμβάνεται.

Το The University of Sheffield έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Sheffield περιλαμβάνεται.

Το University of Cambridge έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αγγλία για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Cambridge περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Kiplinger

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Kiplinger's Best College Values:
Κριτήρια Ποιότητας 55%
Κριτήρια Κόστους 45%

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Payscale

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Rogers Digital Media

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MacLeans University Rankings:
Φοιτητές 28%
Τμήμα 24%
Πόροι 20%
Φήμη 15%
Υποστήριξη Φοιτητών 13%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

The Guardian News and Media Limited

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -University league tables:
Αναλογία Φοιτητών Προωπικού 15%
Προστιθέμενη Αξία 15%
Σκορ Εισαγωγής 15%
Προοπτικές Καριέρας 15%
NSS - Διδασκαλία 10%
NSS - Αξιολόγηση & Feedback 10%

μεθοδολογία προβολής

The Times and The Sunday Times

μεθοδολογία προβολής

The University League Tables

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CUG The Complete University Guide:
Standards εισόδου
Ικανοποίηση φοιτητών
Ποιότητα έρευνας
Ένταση έρευνας
Προοπτικές αποφοίτων
Αναλογία φοιτητών - προσωπικού
Έξοδα ακαδημαϊκών υπηρεσιών
Έξοδα εγκαταστάσεων
Good honours
Ολοκλήρωση πτυχίου

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής