Κοινωνιολογία Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelors & Masters (Sociology)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Aston University 67% 0% 5% £16300 129 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 73% 0% 15% £14750 88 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 84% 5% 0% £20000 157 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 75% 0% 15% £19000 134 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 95% 5% 20% £12360 134 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 79% 0% 0% £12200 86 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 5% 10% £16850 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 67% 3% 12% £16850 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 5% 5% £14300 135 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 87% 2% 7% £16850 110 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 76% 5% 3% £13500 101 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 5% 5% £14300 135 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 91% 0% 50% £12360 139 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 3% £81600 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 75% 0% 5% £19600 117 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 67% 0% 0% £14700 118 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 71% 5% 5% £12000 101 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 88% 0% 0% £22430 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 85% 5% 3% £20000 131 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 67% 3% 12% £16850 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 66% 0% 5% £30400 183 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 71% 0% 0% £23100 173 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 75% 10% 20% £9250 101 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 92% 0% 5% £14500 130 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 62% 0% 5% £20750 163 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 78% 10% 10% £10500 106 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 73% 5% 12% £14325 107 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 100% 10% 10% £14500 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 67% 0% 30% £16300 119 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 82% 0% 3% £12445 123 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 5% 5% £14300 128 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 3% £70480 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 5% 5% £14300 135 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 66% 0% 10% £23100 195 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 67% 3% 15% £16850 101 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 95% 10% 25% £12360 124 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 67% 0% 5% £16300 141 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 10% 11% £14500 94 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 67% 0% 11% £16300 123 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 83% 2% 5% £14500 139 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 89% 10% 20% £13100 115 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 80% 0% 10% £14800 126 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 75% 10% 10% £9250 97 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 92% 0% 10% £12360 130 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 55% 5% 2% £16010 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 10% 11% £14500 110 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 67% 3% 15% £16850 101 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 67% 0% 11% £16300 119 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 0% £70480 221 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 78% 4% 10% £19300 134 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 76% 0% 8% £14600 117 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 0% 50% £14500 110 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 67% 3% 12% £16850 106 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 66% 0% 5% £23100 199 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 92% 10% 10% £11000 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 67% 3% 12% £16850 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 71% 0% 0% £23300 184 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 84% 5% 0% £22500 174 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 95% 0% 5% £70480 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 65% 0% 0% £20750 153 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 3% £79290 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 78% 10% 8% £9250 95 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 79% 0% 0% £22700 159 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 85% 0% 8% £12996 99 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 10% £70480 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Margaret University 90% 0% 5% £7000 140 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 87% 2% 7% £16850 110 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 92% 0% 5% £12750 112 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 84% 5% 10% £18100 114 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 21% 5% 5% £16010 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 92% 5% 15% £12600 107 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 73% 0% 0% £15500 117 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 50% 5% 10% £17100 £18000 126 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 67% 3% 12% £16850 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 81% 5% 8% £18100 135 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 10% 11% £14500 94 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 66% 0% 0% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 89% 10% 13% £13100 121 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 80% 5% 15% £20000 174 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 3% £70480 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 76% 1% 3% £15360 127 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 0% £70480 201 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 10% 11% £14500 94 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 2% 4% £14300 125 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 84% 5% 10% £20000 166 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 67% 0% 10% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 54% 5% 0% £13320 109 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 10% 15% £14500 94 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 50% 5% 10% £17100 £18000 126 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 83% 3% 0% £14700 120 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 84% 5% 0% £20000 161 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 3% £79290 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 10% 11% £14500 109 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 54% 5% 5% £13320 105 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 55% 10% 11% £13842 112 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 0% £70480 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 87% 2% 7% £16850 110 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 10% 55% £14500 94 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 52% 5% 15% £13842 91 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 79% 0% 0% £9150 86 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 83% 3% 0% £14700 121 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 65% 0% 10% £13842 123 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 39% 5% 2% £16010 133 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 73% 9% 10% £16895 114 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 76% 0% 15% £13000 98 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 63% 5% 5% £15600 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 78% 0% 0% £23100 194 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 70% 1% 0% £16000 119 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 76% 5% 13% £16200 102 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 54% 5% 5% £13320 105 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 71% 5% 15% £17400 144 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 82% 0% 15% £15250 115 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 70% 0% 0% £14000 123 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 95% 10% 20% £12360 153 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 67% 3% 12% £16850 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 10% 11% £14500 94 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 84% 5% 0% £20000 161 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 92% 0% 5% £12750 112 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 76% 1% 3% £15360 127 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 3% £70480 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 3% £70480 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 69% 3% 10% £10500 92 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 82% 5% 0% £16560 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 65% 1% 7% £16850 107 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 3% £70480 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 73% 5% 25% £14750 107 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 88% 0% 0% £22500 178 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 74% 0% 5% £14600 118 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 10% 11% £14500 100 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 71% 5% 10% £20000 142 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 73% 5% 12% £14325 117 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 33% 5% 0% £16010 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 72% 1% 10% £18700 135 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 90% 0% 10% £12360 143 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 54% 5% 0% £13320 109 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 78% 4% 7% £19300 143 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 94% 0% 10% £14045 139 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 83% 5% 5% £14400 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 78% 10% 9% £13250 108 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 100% 5% 0% £14170 159 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 3% £102000 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 95% 10% 20% £12360 153 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 67% 3% 12% £16850 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 5% 10% £16850 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 75% 0% 0% £23300 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 61% 5% 0% £14250 91 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 81% 5% 8% £18100 135 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 75% 0% 0% £23300 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 10% 55% £14500 94 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 80% 5% 0% £14700 123 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 67% 3% 12% £16850 106 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 89% 10% 13% £13100 117 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 63% 5% 5% £11000 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 86% 5% 6% £12996 107 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 91% 10% 5% £20000 136 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 76% 3% 15% £14000 119 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 71% 5% 5% £17400 144 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 87% 6% 14% £3894 93 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Southampton 78% 4% 7% £19300 143 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 0% 4% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 72% 1% 0% £18700 160 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 10% £70480 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 70% 5% 0% £16200 123 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 80% 0% 15% £15500 100 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 65% 1% 7% £16850 107 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 67% 3% 12% £16850 107 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 73% 5% 12% £14325 104 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 5% 5% £14300 128 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 71% 15% 5% £17400 134 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 77% 6% 23% £3894 88 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich 82% 5% 11% £14500 117 London Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 1% £70480 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 5% 5% £14300 128 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 10% £70480 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 68% 7% 6% £14000 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 95% 0% 5% £70480 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 65% 1% 7% £16850 107 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 94% 6% 5% £19600 128 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 83% 8% 0% £14400 73 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 67% 0% 15% £14700 113 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 75% 3% 30% £14045 71 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 3% £79290 201 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 91% 10% 0% £12360 155 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 75% 0% 5% £28500 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 10% £81600 206 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 67% 3% 12% £16850 106 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 61% 5% 0% £14250 91 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 75% 0% 20% £12750 125 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 76% 3% 15% £14000 119 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 60% 5% 5% £18700 174 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 67% 0% 20% £16300 121 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 3% £70480 £81600 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 76% 0% 15% £13000 98 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 67% 3% 12% £16850 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 73% 5% 12% £14325 104 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 72% 1% 0% £18700 120 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 73% 0% 0% £13145 104 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 67% 3% 12% £16850 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Margaret University 77% 10% 5% £7000 147 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 67% 0% 11% £16300 127 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 76% 0% 3% £15360 126 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 84% 5% 10% £20000 166 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 89% 10% 13% £13100 120 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 3% £70480 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 58% 0% 0% £15000 118 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 94% 0% 10% £14045 139 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 76% 5% 3% £15360 127 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 73% 0% 10% £14000 143 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 83% 8% 0% £14400 73 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 84% 5% 10% £20000 158 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 67% 3% 12% £16850 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 82% 0% 3% £9150 123 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 55% 0% 0% £23100 197 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 85% 0% 10% £12996 99 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 92% 5% 15% £12600 107 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 73% 5% 12% £15860 104 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 81% 5% 15% £14500 105 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 81% 5% 8% £19300 124 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 10% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 73% 0% 6% £16000 113 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 83% 0% 12% £15250 114 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 89% 10% 13% £13100 121 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 64% 5% 10% £15000 131 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 73% 0% 6% £16800 111 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 77% 0% 15% £19700 £16300 135 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 83% 2% 5% £14500 139 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 83% 2% 5% £14500 139 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 51% 5% 30% £9150 94 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 79% 0% 5% £14700 113 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 71% 5% 5% £13800 101 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 3% £70480 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 78% 2% 10% £16200 104 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 92% 10% 10% £15600 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 74% 0% 5% £13100 119 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 81% 1% 6% £14045 113 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 78% 4% 0% £19300 160 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 3% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 84% 5% 0% £20000 157 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 71% 5% 0% £21450 £20000 156 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 70% 0% 0% £18700 167 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 3% £70480 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 10% 11% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 10% 11% £14500 94 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 79% 5% 26% £13200 94 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 83% 2% 5% £14500 139 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 10% 11% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 4% £19000 145 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 3% £70480 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 51% 5% 30% £12200 94 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 70% 1% 0% £18700 158 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 89% 10% 13% £13100 121 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 72% 5% 15% £14750 111 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 67% 3% 15% £16850 101 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 77% 3% 2% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 68% 20% 10% £14000 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 70% 0% 0% £15500 123 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 67% 3% 12% - 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 76% 5% 5% - 146 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 60% - 15% £12250 85 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 74% 0% 10% - 121 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 62% 4% 6% - 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 68% 5% 15% - 124 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 77% 5% 5% - 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 71% 0% 5% - 157 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 73% - 15% £14150 145 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 73% 0% 5% - 106 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 60% 0% 4% - 137 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 64% 5% 15% - 117 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 83% 1% 8% - 129 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 76% 5% 5% - 146 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 71% 0% 4% - 152 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 82% 0% 3% - 122 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 90% 0% 10% - 119 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Margaret University 77% 10% 5% - 147 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 72% 5% 15% - 108 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 82% 0% 3% - 122 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 74% 0% 20% - 114 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 77% 0% 15% - 120 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 82% 0% 3% - 122 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 71% 0% 5% - 157 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 60% 0% 16% - 119 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 60% 0% 16% - 112 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 67% 3% 15% - 101 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 71% 0% 0% - 152 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 100% 0% 5% - 145 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 77% 2% 7% - 108 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 73% 0% 5% - 106 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 71% 0% 4% - 152 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 10% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 83% 4% 6% - 139 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 90% 0% 5% - 165 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 71% 0% 0% - 135 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 68% 0% 5% - 140 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 73% - 15% £14150 145 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 76% 5% 5% - 142 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 90% 0% 5% - 104 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 60% 0% 16% - 105 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 73% 5% 21% - 103 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 82% 0% 3% - 144 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 83% 1% 8% - 124 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 60% 0% 10% - 113 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 83% 1% 8% - 129 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 100% 10% 5% - 115 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 72% 5% 45% - 82 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 72% 5% 15% - 103 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 60% 0% 16% - 116 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 77% 0% 15% - 120 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 74% 0% 20% - 114 Bath Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 66% 0% 4% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 60% 0% 4% - 137 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 62% 5% 25% - 116 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 80% 5% 13% - 110 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 88% 0% 0% - 178 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 60% - 15% £12250 85 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Essex College of Further and Higher Education 67% 5% 5% £17930 - Southend-on-Sea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 77% 2% 7% - 108 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 82% 0% 15% - 122 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 80% 0% 5% - 97 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 67% 3% 12% - 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 76% - 11% £10500 97 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 69% 1% 10% - 115 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 80% 5% 13% - 110 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 75% 10% 10% - 97 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 72% 5% 45% - 82 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 80% 0% 5% - 97 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 73% 1% 14% - 118 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 76% 5% 5% - 142 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 76% 5% 5% - 153 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 62% 4% 6% - 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 73% 5% 21% - 103 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 82% 0% 15% - 122 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 82% 0% 3% - 120 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 83% 4% 6% - 123 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 76% 5% 5% - 153 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 44% 0% 5% - 142 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 72% 5% 15% - 103 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 75% 10% 20% - 101 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 83% 0% 10% - 149 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 45% 0% 10% - 138 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 92% 0% 10% - 173 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 65% 0% 15% - 111 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 65% 0% 15% - 111 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 72% 5% 15% - 108 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 100% 0% 10% - 121 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 60% 0% 16% - 123 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 5% 10% - 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 60% 0% 20% - 124 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 87% 2% 15% - 126 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 86% 0% 5% - 169 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 97% 5% 3% - 110 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 81% 5% 4% - 163 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 89% 2% 7% - 109 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 64% 1% 5% - 116 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
4 Online Κοινωνιολογία Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
69 Κοινωνιολογία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • ANTHROPOLOGY VS SOCIOLOGY | What's the Difference? | UCLA Anthropology Student Explains
  1/7
 • Highest Paying Jobs With A Sociology Degree in 2021.
  2/7
 • How to get a job after university| Sociology graduate| Mara Montoya
  3/7
 • Why study Sociology at university? | Mara Montoya
  4/7
 • Queen's University - Sociology | Advice, student life & more!
  5/7
 • 10 Reasons Why You SHOULD Study Sociology | Sociology at University of Bath | #BelongAtBath
  6/7
 • reflections on my first semester of grad school (IU sociology ph.d.)
  7/7

Κριτικές Σπουδαστών

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Κοινωνιολογία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21211 £20757 £24208
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18055 - £25183 £15689 - £25435 £18599 - £30307

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21117 £20987 £25024
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18191 - £24600 £16693 - £25398 £19746 - £30664

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Κοινωνιολογία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Κοινωνιολογία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Κοινωνιολογία

 • Δικηγορικά γραφεία
 • Τοπική και Κεντρική Κυβέρνηση
 • Εταιρείες μέσων ενημέρωσης
 • Εταιρείες μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων
 • Ιδρύματα υγείας
 • Αστυνομία και υπηρεσίες επιτήρησης
 • Σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια
 • Οργανισμοί κοινωνικής έρευνας και έρευνας αγοράς
 • Κοινωφελείς, συμβουλευτικές και εθελοντικές οργανώσεις

Εξειδικεύσεις εντός: Κοινωνιολογία

 • Παγκοσμιοποίηση
 • Κοινωνική πρόνοια
 • Ποινική Κοινωνιολογία
 • Φύλο και Σεξουαλικότητα
 • Εθνικές Σπουδές
 • Κοινωνιολογία του Δικαίου
 • Κοινωνιολογία της Υγείας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Κοινωνιολογία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Κοινωνιολογία από Anglia Ruskin University

20% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
15% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
15% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες υγείας
0% Επαγγελματίες πρόνοιας
0% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
0% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Κατανομή χρόνου μελέτηςΚατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Κοινωνιολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Κοινωνιολογία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Κοινωνιολογία.

Συχνές ερωτήσεις

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Κοινωνιολογία ήταν £21211 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £20757 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £242085 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Κοινωνιολογία:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Bachelor of Science in Economics (Honours) - BSc Econ (Hons)
 • Bachelor of Arts and Sciences (Honours) - BASc (Hons)

Το πρόγραμμα σπουδών: Κοινωνιολογία (έτος πρακτικής άσκησης) - BA (Hons) στο Lancaster University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 10 ερωτηθέντες.