Κοινωνιολογία Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Sociology)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Glasgow 87% 5% 6% £70480 203 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 0% 10% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 93% 0% 10% £18800 182 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 75% 0% 11% £16300 114 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 2% 11% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 2% 11% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 4% 15% £23100 183 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 4% 0% £81600 229 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 75% 5% 9% £9250 86 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 74% 2% 5% £14500 112 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 86% 0% 6% £14300 116 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 73% 1% 6% £16000 106 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 73% 5% 20% £16200 98 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 68% 4% 5% £15000 104 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 88% 6% 5% £12000 105 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 53% 3% 15% £16010 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 86% 5% 10% £12996 103 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 90% 5% 0% £3894 72 London Oncampus μερική απασχόληση
Leeds Trinity University 76% 5% 10% £12000 88 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Margaret University 95% 0% 10% £7000 141 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 81% 5% 15% £14500 109 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 77% 0% 10% £19700 £16300 126 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 88% 6% 5% £13800 105 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 74% 0% 14% £13100 116 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 0% 9% £16850 103 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 80% 0% 5% £19600 152 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 63% 5% 5% £14000 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 0% 9% £16850 103 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 38% 15% 15% £13842 82 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 0% 9% £16850 103 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 79% 3% 20% £10500 83 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 88% 5% 0% £14170 155 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 56% 5% 10% £9150 96 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 56% 5% 10% £12200 96 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 0% 4% £23100 190 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 81% 0% 9% £18100 124 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 81% 0% 9% £18100 124 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 2% 11% £14500 93 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 72% 5% 15% £14250 87 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 72% 5% 15% £14250 87 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 57% 2% 5% £18700 131 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 57% 2% 5% £1825 131 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Bishop Grosseteste University 78% 3% 15% £12445 118 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 84% 5% 0% £22700 150 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 82% 0% 12% £15500 107 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 78% 0% 0% £19600 135 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 78% 3% 15% £9150 118 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 77% 5% 6% £13100 118 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 9% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 92% 10% 32% £13200 91 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 0% 14% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 6% £70480 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 69% 0% 9% £23520 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 76% 0% 2% £70480 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 0% 0% £23100 177 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 2% 5% £18700 163 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 55% 5% 10% £14750 107 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 67% 0% 10% £20100 169 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 79% 0% 20% £16300 110 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 77% 5% 20% £16560 127 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 92% 5% 10% £14300 115 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 85% 0% 5% £28500 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 89% 0% 10% £15360 109 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 55% 5% 19% £15860 106 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 93% 0% 50% £14500 85 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 77% 5% 0% £20000 175 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 77% 4% 7% £18500 139 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 86% 3% 8% £12996 106 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 6% £16850 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 81% 2% 0% £14700 117 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 72% 0% 12% £1825 123 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
University of the Highlands and Islands 87% 5% 35% £12360 125 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 6% £16850 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 57% 0% 5% £20000 145 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 0% 0% £23300 187 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 0% 0% £23300 187 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 77% 5% 0% £20000 175 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 74% 5% 6% £13100 120 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 6% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 2% 11% £14500 98 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 2% 11% £14500 98 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 9% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 5% 5% £70480 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 5% 6% £70480 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 67% 0% 10% £20100 172 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 67% 0% 10% £14600 172 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 3% 10% £16850 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 76% 0% 0% £19600 146 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 77% 5% 4% £20000 159 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 77% 5% 4% £20000 159 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 92% 0% 10% £12360 146 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 79% 4% 10% £19300 138 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 84% 4% 7% £18500 133 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 79% 4% 10% £19300 138 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 3% 10% £16850 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 3% 10% £16850 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 0% 9% £19300 113 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 91% 0% 14% £70480 177 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 6% £70480 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 80% 0% 11% £16300 123 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 91% 0% 10% £16300 131 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 81% 2% 11% £14500 100 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 80% 0% 5% £17400 138 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 68% 5% 9% £15000 116 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 0% 9% £11400 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 87% 0% 9% £13100 101 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 100% 10% 18% £13200 94 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 74% 5% 5% £14500 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 67% 0% 10% £16010 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 79% 4% 5% £19300 145 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 90% 0% 5% £20750 149 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 81% 0% 10% £18100 108 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 70% 0% 10% £15360 108 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 58% 2% 10% £13000 104 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 100% 10% 18% £13200 94 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 86% 5% 10% £14300 113 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 85% 5% 35% £3894 74 London Oncampus μερική απασχόληση
Teesside University 58% 2% 10% £13000 104 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 86% 3% 8% £12996 106 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 68% 10% 10% £15000 112 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 67% 4% 10% £16200 118 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 50% 2% 5% £18700 158 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 67% 0% 5% £14700 113 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 67% 5% 10% £13145 89 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 61% 0% 10% £1825 102 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 85% 0% 10% £19000 141 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 63% 3% 15% £16850 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 93% 5% 35% £12360 125 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 86% 1% 3% £14500 109 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 70% 3% 15% £14800 123 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 70% 15% 15% £11000 153 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 77% 4% 5% £18500 135 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 74% 5% 6% £13100 120 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 71% 5% 5% £20000 151 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 2% 15% £14500 104 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 61% 2% 20% £13320 89 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 57% 0% 5% £13842 100 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 61% 2% 20% £13320 89 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 86% 5% 5% £14400 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 63% 3% 15% £16850 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 69% 0% 9% £13800 169 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 69% 0% 0% £15500 115 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 63% 3% 10% £16850 112 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 63% 10% 6% £14000 95 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 42% 0% 5% £19600 145 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 82% 0% 5% £14045 73 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 67% 0% 9% £15250 104 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 84% 2% 5% £14700 108 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 70% 15% 15% £15600 153 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 75% 0% 6% £14045 96 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 86% 1% 3% £14500 109 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 90% 0% 20% £11000 193 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 90% 0% 20% £21200 193 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 67% 0% 6% £20100 150 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 67% 0% 6% £19850 150 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 67% 0% 6% £20136 150 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 6% £81600 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 73% 0% 4% £30400 167 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 6% £70480 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 78% 0% 0% £23100 178 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 0% £70480 213 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 0% 10% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 6% £79290 210 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 0% £70480 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 60% 0% 0% £23100 157 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 6% £70480 208 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 5% 6% £79290 201 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 0% £70480 204 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 0% £70480 204 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 0% 0% £23100 195 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 5% 6% £70480 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 5% 6% £70480 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 6% £102000 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 5% £70480 209 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 6% £79290 203 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 10% £70480 £81600 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 6% £70480 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 6% £70480 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 6% £70480 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 87% 5% 6% £17750 196 York Oncampus μερική απασχόληση
University of Essex 87% 5% 6% £18800 196 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 87% 5% 6% £17750 196 York Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University 73% 2% 45% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 73% 4% 10% £19300 148 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 14% - 172 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 69% 0% 9% - 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 87% 5% 5% - 135 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bury College - - 45% - - Bury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bury College - - 45% - - Bury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College - - 45% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Devon College 93% - 5% - - Paignton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 75% 5% 9% - 86 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 85% 2% 7% - 130 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Margaret University 95% 0% 10% - 141 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 75% 5% 9% - 86 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 74% 2% 5% - 112 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 73% 2% 0% - 126 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 88% 6% 5% - 105 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Essex College of Further and Higher Education 62% 0% 10% £17930 - Southend-on-Sea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 77% 1% 5% - 117 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 59% 0% 10% - 119 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology 96% - 10% £13000 - Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 88% 6% 5% - 105 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 80% 6% 5% - 113 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 85% 2% 7% - 130 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 88% 0% 0% - 132 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 59% 0% 10% - 119 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 83% 4% 9% - 125 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 73% 2% 11% - 93 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 70% 0% 0% - 147 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 70% 0% 0% - 147 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire 87% 2% 12% - 122 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 87% 2% 12% - 122 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 75% 5% 10% - 142 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 88% 1% 7% - 121 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 9% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 75% 0% 13% - 115 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 77% 0% 3% - 189 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College 58% - 10% - 100 Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College 58% - 10% - 100 Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 86% 0% 14% - 178 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 72% 3% 13% - 109 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 3% 0% - 156 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 80% 4% 9% - 118 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 0% - 178 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 83% 0% 0% - 178 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 88% 0% 0% - 133 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 88% 0% 0% - 133 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 61% 3% 5% - 156 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 86% 5% 7% - 146 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 73% 4% 5% - 110 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 5% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 64% 5% 15% - 158 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 86% 5% 7% - 146 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 64% 5% 15% - 158 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 72% 0% 13% - 113 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 72% 0% 6% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 92% 0% 5% - 133 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 66% 5% 25% - 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 73% 0% 10% - 88 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 73% 0% 10% - 88 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 80% 1% 0% - 115 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 57% 0% 5% - 145 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 61% 2% 9% - 95 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - - 35% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 69% 4% 10% - 107 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - - 35% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 61% 2% 9% - 95 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 81% 0% 8% - 168 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 5% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 53% 2% 15% - 139 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 88% 1% 7% - 117 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 0% 14% - 185 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 86% 0% 8% - 171 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 70% 5% 7% - 145 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 70% 5% 7% - 145 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 9% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 14% - 168 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 92% 5% 6% - 185 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 3% 0% - 157 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 3% 10% - 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 82% 5% 0% - 159 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 77% 5% 4% - 159 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 3% 10% - 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 0% 14% - 177 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 81% 2% 11% - 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 79% 4% 0% - 155 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 80% 0% 13% - 123 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology 96% - 15% £13000 - Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - - 35% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - - 35% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - - 35% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - - 35% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 93% 0% 13% - 116 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 0% 9% - 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 87% 0% 9% - 101 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 87% 0% 9% - 101 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 83% 0% 14% - 181 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 83% 0% 14% - 181 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
Loughborough University of Technology 83% 0% 14% - 181 Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 60% 3% 5% - 160 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 70% 10% 10% - 123 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 74% - 11% £9250 90 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 82% 0% 10% - 137 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 82% 0% 10% - 137 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 6% 9% - 113 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 72% 0% 0% - 143 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Suffolk College - - - - - Bury St Edmunds Oncampus μερική απασχόληση
University of South Wales 58% - 0% £12600 118 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 74% - 11% - 90 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 74% - 11% - 90 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 58% 2% 10% - 104 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 58% 2% 10% - 104 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 72% 3% 20% - 107 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology 96% - 10% £12000 - Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 61% 0% 10% - 102 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 61% 0% 10% - 102 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 57% - 20% £12250 59 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 76% - 14% - 90 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 76% - 10% £14150 100 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 64% 5% 10% - 143 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 66% 0% 10% - 117 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 70% 5% 11% - 132 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 6% 9% - 113 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 66% 4% 10% - 108 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 40% 6% 10% - 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 57% 2% 7% - 129 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 76% - 10% £14150 100 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 70% 5% 10% - 148 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 69% 1% 0% - 104 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 100% 1% 5% - 121 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 100% 1% 5% - 121 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 73% 0% 10% - 106 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 59% 2% 3% - 99 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wirral Met College 59% 2% 3% - 99 Birkenhead Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 70% 2% 5% - 125 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 80% 5% 0% - 93 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 64% 5% 10% - 143 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 69% 0% 9% - 169 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 57% - 20% £12250 59 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 76% - 10% £12000 105 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 35% - 15% £10500 101 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 46% 5% 15% - 105 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 85% - 25% £12750 114 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 70% 5% 10% - 148 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 84% 0% 7% - 105 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 59% 2% 3% - 99 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 84% 0% 7% - 105 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 42% 5% 10% - 114 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 76% 0% 4% - 152 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 73% 0% 10% - 106 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 57% 2% 7% - 129 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 6% 9% - 113 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 86% 1% 3% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 69% 1% 0% - 104 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 63% 3% 15% - 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College 58% - 10% - 100 Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 58% - 10% £14000 100 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 58% - 10% - 100 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 90% 0% 20% - 193 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 90% 0% 20% - 193 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 90% 0% 20% - 193 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 90% 0% 20% - 193 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 90% 0% 20% - 193 Chester Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 90% 0% 20% - 193 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
Bournemouth University 67% 0% 6% - 150 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 67% 0% 6% - 150 London Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 67% 0% 6% - 150 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 67% 0% 6% - 150 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 67% 0% 6% - 150 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 83% 0% 10% - 205 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 14% - 188 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 5% - 182 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 14% - 190 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 14% - 171 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 14% - 193 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 14% - 188 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 14% - 181 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 14% - 188 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 14% - 181 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 14% - 190 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 0% 14% - 177 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 14% - 193 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 6% - 200 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 0% 14% - 180 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 87% 5% 6% - 196 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University 87% 5% 6% - 196 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 87% 5% 6% - 196 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 87% 5% 6% - 196 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 87% 5% 6% - 196 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 87% 5% 6% - 196 London Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 87% 5% 6% - 196 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 87% 5% 6% - 196 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 87% 5% 6% - 196 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 87% 5% 6% - 196 London Oncampus μερική απασχόληση
Queen's University of Belfast 87% 5% 6% - 196 Belfast Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 87% 5% 6% - 196 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 87% 5% 6% - 196 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 6% - 196 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 87% 5% 6% - 196 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Wales 87% - 10% £13500 101 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 83% 3% 0% - 172 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 58% - 5% £12600 90 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 80% 3% 10% - 103 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
4 Online Κοινωνιολογία Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
69 Κοινωνιολογία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • How to get a job after university| Sociology graduate| Mara Montoya
  1/7
 • Career Paths for Sociology Degree Majors (STATS & SALARIES) | From a Sociology Graduate
  2/7
 • CAREER IN SOCIOLOGY | BA, MA in Sociology| Career Setting
  3/7
 • 10 Reasons Why You SHOULD Study Sociology | Sociology at University of Bath | #BelongAtBath
  4/7
 • reflections on my first semester of grad school (IU sociology ph.d.)
  5/7
 • Day in the life of a Sociology student – Alex
  6/7
 • What is the Sociology Major?
  7/7

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
71 /100
Απάντησαν 65480 φοιτητές Κοινωνιολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Κοινωνιολογία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20172 £19253 £23053
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18005 - £24181 £14653 - £23983 £17422 - £28746

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20732 £19586 £23107
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17987 - £23734 £15092 - £23990 £17794 - £28730

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Κοινωνιολογία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Κοινωνιολογία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Κοινωνιολογία

 • Δικηγορικά γραφεία
 • Τοπική και Κεντρική Κυβέρνηση
 • Εταιρείες μέσων ενημέρωσης
 • Εταιρείες μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων
 • Ιδρύματα υγείας
 • Αστυνομία και υπηρεσίες επιτήρησης
 • Σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια
 • Οργανισμοί κοινωνικής έρευνας και έρευνας αγοράς
 • Κοινωφελείς, συμβουλευτικές και εθελοντικές οργανώσεις

Εξειδικεύσεις εντός: Κοινωνιολογία

 • Παγκοσμιοποίηση
 • Κοινωνική πρόνοια
 • Ποινική Κοινωνιολογία
 • Φύλο και Σεξουαλικότητα
 • Εθνικές Σπουδές
 • Κοινωνιολογία του Δικαίου
 • Κοινωνιολογία της Υγείας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Κοινωνιολογία που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Κοινωνιολογία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Κοινωνιολογία από Anglia Ruskin University

14% Διοικητικά επαγγέλματα
13% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
11% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
10% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας
9% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
7% Επαγγέλματα πωλήσεων
7% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
3% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Κοινωνιολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Κοινωνιολογία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Κοινωνιολογία.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Κοινωνιολογία:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Science in Economics (Honours) - BSc Econ (Hons)
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Higher National Diploma - HND
 • Higher National Certificate - HNC
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Foundation Degree - FD
 • Bachelor of Arts - BA
 • Bachelor of Arts in Economics - BAEcon
 • Bachelor of Arts in Social Sciences - BASS
 • Bachelor of Social Science (Honours) - BSocSci (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Research - MA (Res)
 • Bachelor of Science - BSc
 • PhD with Integrated Study - PhD
 • Master of Research - MRes
 • Diploma of Higher Education - DipHE

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Κοινωνιολογία ήταν £20172 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £19253 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £230535 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Εγκληματολογία και κοινωνιολογία με έτος επαγγελματικής πρακτικής στο University of Bedfordshire έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 10 ερωτηθέντες.