Δράμα Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Drama)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Ulster University 75% 0% 7% £15360 121 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 75% 0% 7% £7280 121 London Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 65% 5% 11% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 5% 11% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 83% 2% 7% £15900 111 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Institute for Performing Arts 67% 0% 10% £17200 132 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 67% 0% 10% £10920 132 London Oncampus μερική απασχόληση
De Montfort University 71% 0% 0% £14250 104 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 4% 2% £81600 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 86% 2% 8% £14500 100 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 72% 0% 9% £12200 109 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 72% 0% 9% £9150 109 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 57% 0% 7% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rose Bruford College 57% 0% 7% £9000 103 Sidcup Oncampus μερική απασχόληση
University of Derby 57% 0% 7% £14700 103 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 73% 0% 10% £9150 105 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 81% 0% 5% £12750 104 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 69% 0% 9% £12200 111 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 60% 5% 4% £15360 137 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 75% 0% 12% £13200 120 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 80% 2% 9% £14500 139 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 96% 0% 7% £14300 129 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 8% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 1% £70480 200 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 57% 4% 10% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 57% 4% 10% £16400 105 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 5% £70480 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 87% 0% 5% £22476 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 87% 0% 5% £22476 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 87% 0% 5% £15000 205 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Welsh College of Music and Drama 87% 0% 5% £23811 205 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 71% 8% 0% £7230 99 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 80% 2% 9% £14500 133 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 82% 0% 15% £21900 158 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 90% 5% 5% £14500 129 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Conservatoire 70% 1% 13% £17500 170 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 67% 1% 5% £15900 112 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 20% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 79% 0% 0% £15360 115 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 0% 5% £11400 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 79% 5% 12% £14500 144 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 80% 2% 9% £14500 166 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 62% 0% 6% £14500 112 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 5% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 0% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 5% 15% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 47% 2% 5% £13250 155 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 100% 5% 10% £14500 133 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 89% 5% 15% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 86% 10% 0% £13200 125 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 5% 15% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 79% 7% 17% £12500 112 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 5% 8% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 79% 0% 0% £15360 115 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 5% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 63% 5% 0% £13500 217 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Welsh College of Music and Drama 63% 5% 0% £22505 217 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 47% 2% 5% £13250 155 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 5% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 5% 8% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 79% 5% 12% £14500 144 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 63% 5% 0% £13800 106 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 5% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 0% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 93% 0% 9% £16100 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 5% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 65% 2% 15% £14250 135 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 80% 2% 5% £14500 163 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 20% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 0% 5% £11400 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 90% 0% 10% £16200 114 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 5% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 5% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 89% 5% 15% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 5% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 81% 0% 5% £18393 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 2% £70480 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% £11400 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 65% 0% 0% £17300 97 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 65% 0% 0% £14500 97 Aberystwyth Oncampus μερική απασχόληση
University of Glasgow 87% 0% 0% £70480 187 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 87% 0% 0% £18650 187 Reading Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff and Vale College 87% 0% 0% £12000 187 Rumney Oncampus πλήρους απασχόλησης
Conservatoire for Dance and Drama 71% 5% 0% £22050 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 71% 5% 0% £17300 117 York Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University 86% 0% 10% £14500 106 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 65% 0% 5% £19500 120 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 84% 0% 4% £16050 161 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 61% 0% 10% £16850 73 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 92% 0% 2% £20000 158 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 92% 0% 2% £20000 158 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 84% 0% 4% £16850 161 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 92% 0% 2% £20000 158 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 29% 10% 10% £13200 95 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 85% 0% 5% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 92% 5% 7% £13100 116 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 92% 5% 7% £14560 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Margaret University 61% 5% 10% £7000 175 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 50% 0% 5% £19500 116 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 5% 2% £14300 123 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 60% 0% 0% £24700 187 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 61% 0% 15% £16850 91 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 95% 0% 3% £17400 135 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 96% 0% 7% £14300 129 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 20% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 60% 0% 10% £12250 140 Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
Royal Holloway, University of London 73% 5% 5% £21900 161 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 64% 0% 14% £13145 94 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 84% 0% 4% £16850 161 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 92% 0% 2% £20000 158 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 76% 0% 11% £14560 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 80% 0% 4% £15360 121 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 5% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 3% 2% £70480 206 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 0% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 0% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 3% £70480 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 10% 8% £21900 126 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 10% 8% £21900 126 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 211 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 91% 3% 0% £70480 209 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 71% 0% 5% £14250 101 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 82% 0% 10% £19300 140 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 74% 0% 10% £15000 110 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 0% 0% £20000 159 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 90% 2% 0% £18500 170 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 89% 5% 15% £14500 119 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 0% 0% £20000 159 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 40% 0% 5% £12250 137 Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 77% 5% 10% £15000 107 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 78% 5% 15% £13200 127 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 52% 0% 15% £9250 108 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 82% 1% 0% £17400 147 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 60% 4% 0% £24700 176 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 0% 10% £14300 146 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% £11400 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 100% 2% 7% £15300 112 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 88% 0% 14% £16100 148 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 85% 0% 15% £13100 114 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 75% 0% 0% £17100 156 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 0% 0% £14300 124 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 85% 0% 0% £19500 132 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 6% £70480 208 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 60% 0% 0% £13100 108 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 74% 0% 5% £19500 172 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 0% 5% £16850 172 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 74% 0% 5% £16380 172 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rose Bruford College 74% 0% 5% £25000 172 Sidcup Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rose Bruford College 74% 0% 5% £49700 172 Sidcup Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rose Bruford College 74% 0% 5% £23000 172 Sidcup Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 0% 5% £15440 172 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 2% £79290 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 2% £70480 208 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 5% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £79290 200 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 10% £81600 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 0% £70480 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 0% £70480 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 2% 3% £81600 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 5% £70480 207 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 3% 2% £81600 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 2% £79290 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 2% 3% £70480 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 5% £79290 215 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 0% £70480 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 5% £79290 209 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 0% £70480 207 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 0% 5% £70480 201 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 74% 0% 5% £24700 172 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Institute for Performing Arts 74% 0% 5% £10900 172 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
University of Wales 74% 0% 5% £15000 172 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 74% 0% 5% £16380 172 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 74% 0% 5% £15000 172 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 74% 0% 5% £15000 172 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 74% 0% 5% £18750 172 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 74% 0% 5% £17300 172 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 74% 0% 5% £22000 172 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 0% 5% £18800 172 Colchester Oncampus μερική απασχόληση
Rose Bruford College 74% 0% 5% £16250 172 Sidcup Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 0% 5% £18800 172 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 74% 0% 5% £18240 172 York Oncampus μερική απασχόληση
University of Derby 74% 0% 5% £14700 172 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Conservatoire for Dance and Drama 74% 0% 5% £25500 172 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 74% 0% 5% £20800 172 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 74% 0% 5% £89 172 Lincoln Oncampus μερική απασχόληση
Queen Margaret University - - - - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College 81% - 25% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Central School of Speech and Drama 44% 0% 2% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Greater Brighton Metropolitan College 71% - 0% - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Welsh College of Music and Drama 71% - 0% £22505 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 71% 2% 11% - 110 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 71% 2% 11% - 110 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 77% 1% 5% - 119 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 57% 0% 7% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 57% 0% 7% - 103 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 57% 0% 7% - 103 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 57% 0% 7% - 103 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 8% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 88% 1% 3% - 102 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Central School of Speech and Drama 60% 5% 4% - 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 75% 0% 12% - 120 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 71% 2% 14% - 108 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 57% 4% 10% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Academy of Music, University of London 57% 4% 10% - 105 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 57% 4% 10% - 105 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 87% 0% 5% - 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Academy of Music, University of London 87% 0% 5% - 205 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Conservatoire 87% 0% 5% - 205 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 87% 0% 5% - 205 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Conservatoire 87% 0% 5% - 205 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Central School of Speech and Drama 87% 0% 5% - 205 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sunderland College 87% 0% 5% - 205 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Weymouth College - 5% 15% £5750 - Weymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wakefield College 92% - 35% - - Wakefield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre Peterborough - - 9% - - Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leicester College 58% - 15% £10700 - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 58% - 15% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College 58% - 15% - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 58% - 15% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 58% - 15% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 58% - 15% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre at Salford City College 58% - 15% - - Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - - - 78 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College 64% - 15% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Sheffield College - - 15% - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hull College 57% - 20% - - Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 57% - 20% - - Brighton Oncampus μερική απασχόληση
Cambridge School of Visual & Performing Arts 57% - 20% - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 57% - 20% £13740 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 57% - 20% £15000 - Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 57% - 20% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College 57% - 20% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 90% 1% 0% - 151 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 10% 1% 5% - 115 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 76% 0% 0% - 137 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 66% 5% 15% - 115 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 83% 0% 2% - 218 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 81% 3% 12% - 117 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 82% 5% 25% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 83% 0% 0% - 136 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 47% 2% 5% - 155 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Greater Brighton Metropolitan College 71% - 5% - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 10% 1% 5% - 115 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 88% - 36% £13740 100 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 71% 2% 11% - 110 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 93% - 25% £9750 - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 48% - 5% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 82% 0% 20% - 142 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College - - 0% - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 79% 7% 17% - 112 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 82% 2% 15% - 144 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 86% 5% 15% - 113 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 86% 0% 0% - 127 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 72% 0% 10% - 156 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Colchester Institute 54% 0% 5% £8250 - Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 72% 0% 10% - 156 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 90% 0% 0% - 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 52% 4% 16% - 144 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 10% 1% 5% - 115 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 88% - 36% £13320 100 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 82% 0% 10% - 121 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 82% 2% 15% - 144 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 13% - 25% £11000 123 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College - - 0% - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Sheffield College - - - - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 81% 3% 12% - 117 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 65% 2% 15% - 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 64% - 10% - 144 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 62% - 16% £15950 101 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hull College 63% 5% 5% - 116 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 87% 0% 2% - 198 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 65% 2% 15% - 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% - 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 65% 0% 0% - 97 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
Bath Spa University 71% 2% 11% - 110 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 71% 2% 11% - 110 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Northern School of Art 73% 12% 15% - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 80% 3% 9% - 137 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 76% 0% 11% - 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 20% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 90% - 4% £18500 139 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 79% - 15% £4277 99 London Oncampus μερική απασχόληση
Anglia Ruskin University 71% 0% 0% - 113 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 74% 5% 0% - 121 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 71% 0% 0% - 113 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 100% 10% 9% - 149 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 90% - 4% £18500 139 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 90% - 4% £14300 139 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 54% 5% 10% - 133 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 10% 20% - 105 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 100% 10% 9% - 149 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 71% 0% 0% - 113 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 76% 0% 11% - 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 80% 3% 9% - 137 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 79% - 15% £4277 99 London Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 91% 0% 5% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 91% 3% 0% - 209 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 78% 5% 15% - 127 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 78% 5% 15% - 127 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 80% 0% 10% - 125 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 100% 0% 5% - 153 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% - 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 71% 2% 11% - 110 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 72% 5% 0% - 108 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 67% - 10% £9150 108 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 54% 0% 5% - 114 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 89% 0% 0% £7280 - London Oncampus μερική απασχόληση
Anglia Ruskin University 54% 0% 5% - 114 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 81% 5% 5% - 128 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 74% 0% 5% - 179 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 80% 2% 3% - 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 67% - 10% £12445 108 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 80% 2% 3% - 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 52% 0% 15% - 108 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 82% 0% 0% - 148 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 100% 0% 5% - 153 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 54% 0% 5% - 114 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 71% 2% 11% - 110 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 89% 0% 0% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 79% 3% 5% - 164 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 73% 0% 10% - 158 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 71% 0% 10% - 125 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University - - 5% £12200 - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University - - 5% £9150 - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cambridge School of Visual & Performing Arts - - 5% - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham - - 5% - - Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff Metropolitan University - - 5% £13000 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - 5% £15000 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading - - 5% £18650 - Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University - - 5% £14000 - Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester - - 5% - - Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - 5% £16000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University - - 5% £13000 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Central School of Speech and Drama - - 5% - - London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Margaret University - - 5% £14300 - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 74% 0% 5% - 172 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 74% 0% 5% - 172 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Central School of Speech and Drama 74% 0% 5% - 172 London Oncampus μερική απασχόληση
Royal Central School of Speech and Drama 74% 0% 5% - 172 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 74% 0% 5% - 172 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 74% 0% 5% - 172 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 74% 0% 5% - 172 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 74% 0% 5% - 172 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Conservatoire 74% 0% 5% - 172 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 74% 0% 5% - 172 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
Royal Central School of Speech and Drama 74% 0% 5% - 172 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds 74% 0% 5% - 172 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 74% 0% 5% - 172 York Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 74% 0% 5% - 172 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 74% 0% 5% - 172 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 74% 0% 5% - 172 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 0% 5% - 172 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 74% 0% 5% - 172 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 74% 0% 5% - 172 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 74% 0% 5% - 172 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 74% 0% 5% - 172 London Oncampus μερική απασχόληση
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
5 Online Δράμα Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
90 Δράμα Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • What can you do with a degree in drama?
  1/4
 • What Happens in a 3rd Year Acting Showcase.
  2/4
 • Day in the life of an Acting Student in Theatre
  3/4
 • Juilliard Drama | A Day in the Life
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
77 /100
Απάντησαν 14574 φοιτητές Δράμα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Δράμα (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £17966 £16476 £20157
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £14890 - £22414 £11970 - £21294 £14870 - £25688

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £18976 £17305 £21223
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £14854 - £22939 £12524 - £21928 £15364 - £26404

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Δράμα

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Δράμα που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Δράμα

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Οργανισμοί Τέχνης
 • Εταιρείες μέσων ενημέρωσης
 • Οργανισμοί φιλοξενίας και αναψυχής

Εξειδικεύσεις εντός: Δράμα

 • Τεχνικό Θέατρο
 • Σκηνοθεσία
 • Δραματοθεραπεία
 • Διδασκαλία
 • Υποκριτική
 • Θεατρική παραγωγή
 • Μουσικό Θέατρο

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Δράμα που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Δράμα (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Δράμα από Anglia Ruskin University

25% Στοιχειώδη επαγγέλματα
20% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
15% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
10% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
5% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Δράμα

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Δράμα.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Δράμα:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Arts - MA
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Higher National Diploma - HND
 • Bachelor of Arts - BA
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Higher National Certificate - HNC
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Theatre - MTheatre
 • Master of Literature (Honours) - MLit (Hons)
 • Master of Fine Arts - MFA (PG)
 • Master of Arts (Honours) - MArts (Hons)
 • Foundation Degree - FD
 • Diploma in Performance - DiplP
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Certificate - Cert
 • Professional Diploma in Performance - PDP
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Master of Science - MSc
 • Master of Research - MA (Res)

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Δράμα ήταν £17966 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £16476 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £201575 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Μουσικό θέατρο και κοινωνική πολιτική (με έτος θεμελίωσης) στο Liverpool Hope University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 5 ερωτηθέντες.