Πολιτικός Μηχανικός Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Civil engineering)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Kingston University 58% 0% 10% £15400 108 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 74% 0% 20% £13200 106 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 74% 0% 20% £12000 106 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 60% 5% 5% £13842 101 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 4% 2% £70480 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 5% £70480 160 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 80% 0% 0% £20000 123 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 215 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 76% 5% 20% £13500 112 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 0% 5% £70480 177 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 20% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 5% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 3% 5% £70480 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 100% 20% 5% £23100 149 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 98 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 80% 0% 0% £21000 110 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 83% 1% 2% £31200 132 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 82% 10% 4% £24700 176 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 65% 0% 5% £19890 110 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 50% 0% 25% £14500 129 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 78% 5% 6% £27250 204 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 78% 5% 6% £21950 204 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 91% 5% 5% £26000 166 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 93% 10% 15% £19855 71 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 85% 0% 5% £24390 153 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 30% 10% 15% £19770 132 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 50% 0% 25% £18000 129 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 91% 5% 5% £26000 166 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 89% 0% 7% £35100 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 73% 0% 0% £94590 210 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 91% 5% 7% £22760 165 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 0% 2% £23450 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 0% 0% £23450 153 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 72% 0% 0% £21400 163 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 62% 5% 0% £25000 156 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 0% 2% £23450 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 83% 3% 15% £12600 98 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 78% 5% 6% £28500 204 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 91% 5% 7% £19500 165 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 62% 5% 0% £25000 156 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 0% 2% £23450 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 91% 5% 7% £22760 165 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 58% 5% 5% £13842 115 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 58% 5% 5% £20200 115 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 76% 0% 5% £21400 160 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 100% 2% 0% £24450 £25670 180 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 0% 2% £23450 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 65% 20% 14% £19855 144 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 100% 2% 0% £24450 £25670 180 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 80% 5% 11% £16100 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 0% 2% £23450 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 0% 2% £23450 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 87% 5% 5% £23650 181 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 65% 10% 14% £19280 144 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 76% 0% 5% £21400 160 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 65% 10% 14% £19280 144 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 72% 0% 0% £21400 163 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 91% 5% 7% £22760 165 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 78% 2% 8% £15360 117 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 83% 3% 2% £16425 125 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 91% 5% 7% £19500 165 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 0% 2% £23450 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 85% 0% 0% £19792 £20584 148 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 80% 5% 25% £16100 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 0% 2% £23450 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 30% 10% 15% £19770 132 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 0% 5% £23450 188 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 78% 0% 0% £26500 144 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 89% 2% 4% £24450 £25670 159 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 0% 2% £23450 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 89% 0% 7% £35100 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 0% 16% £22400 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 65% 0% 5% £20118 £21124 110 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 65% 0% 5% £20118 £21124 110 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 93% 0% 20% £18300 131 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 0% 15% £22400 211 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 91% 5% 5% £19500 166 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 88% 2% 5% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 64% 2% 5% £79290 224 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £70480 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 73% 2% 5% £70480 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 5% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 2% £70480 208 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 5% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 5% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 81% 10% 15% £23100 179 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 77% 3% 5% £70480 201 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 77% 3% 5% £8190 201 London Oncampus μερική απασχόληση
University of South Wales 83% 3% 10% £12600 98 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 81% 3% 15% £12250 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 100% 0% 4% £13000 103 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 72% 0% 0% £23450 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 69% 0% 0% £30400 177 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 82% 10% 5% £24700 180 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 58% 5% 5% £13842 131 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 62% 0% 10% £10500 108 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 92% 3% 5% £16425 127 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 88% 0% 25% £14045 113 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 80% 10% 10% £13080 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 100% 0% 4% £13000 103 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 84% 0% 3% £25700 145 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 76% 0% 20% £13200 110 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 100% 0% 4% £13000 103 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 70% 0% 0% £23450 119 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 78% 0% 3% £26500 136 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 67% 5% 0% £31200 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 83% 3% 15% £12600 98 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 88% 0% 25% £14045 113 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 40% 0% 20% £14500 143 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Sheffield 89% 2% 5% £24450 £25670 159 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 80% 5% 10% £16100 137 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 76% 0% 5% £84080 208 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 24% 10% 21% £19770 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 79% 1% 7% £20750 139 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 24% 10% 21% £11400 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 58% 5% 5% £13842 115 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 0% 0% £23450 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 43% 5% 15% £46600 49 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 80% 10% 10% £13080 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 65% 0% 10% £20118 £21124 111 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 65% 5% 5% £19280 144 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 80% 5% 10% £11000 137 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) 80% 5% 10% £8300 137 Colwyn Bay Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 65% 0% 5% £20118 £21124 120 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 88% 0% 25% £14045 113 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 93% 10% 15% £14000 71 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 98 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 91% 0% 10% £23250 193 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 69% 10% 0% £13500 106 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 69% 10% 0% £13500 106 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 79% 0% 0% £20000 128 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 75% 5% 5% - 152 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 93% 10% 15% - 71 Wolverhampton Oncampus μερική απασχόληση
Anglia Ruskin University 93% 10% 15% - 71 Cambridge Oncampus μερική απασχόληση
University of Derby 58% 0% 10% - 108 Derby Oncampus μερική απασχόληση
University of Surrey 58% 0% 10% - 108 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 83% 3% 15% - 98 Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
The University of Sheffield 83% 3% 15% - 98 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London - - 25% £13080 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bradford College - - 25% - - Bradford Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds 60% 5% 7% - 169 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 69% - 10% - 129 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 86% 4% 2% - 196 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 82% 0% 5% - 140 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 75% 2% 5% - 149 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 77% 3% 0% - 149 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 77% 3% 0% - 149 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 75% 0% 0% - 174 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 75% 0% 0% - 174 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 63% 10% 5% - 137 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 75% 0% 5% - 133 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 76% 0% 12% - 129 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 78% 5% 2% - 147 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 70% 5% 0% - 132 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 82% 10% 4% - 176 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 78% 2% 8% - 117 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 80% 5% 18% - 98 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 90% 5% 0% - 145 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 90% 5% 0% - 145 Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff University 90% 5% 0% - 145 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University of West London 90% 5% 0% - 145 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 89% 2% 4% - 159 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 78% 5% 10% - 203 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 78% 5% 6% - 204 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 78% 5% 6% - 204 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 78% 5% 6% - 204 Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 100% 0% 30% - 114 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 91% 5% 5% - 166 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 91% 5% 5% - 166 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 93% 10% 15% - 71 Wolverhampton Oncampus μερική απασχόληση
University of Exeter 30% 10% 15% - 132 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 90% 5% 0% - 145 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 90% 5% 0% - 145 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 91% 5% 5% - 166 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 65% 0% 9% - 131 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 67% 0% 0% - 123 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 67% 0% 0% - 123 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 67% 0% 0% - 123 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 67% 0% 0% - 123 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 73% 0% 10% - 162 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 53% 0% 0% - 181 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 62% 0% 10% - 177 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 71% 10% 5% - 157 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 58% 0% 10% - 108 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 84% 2% 10% - 178 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 84% 2% 10% - 178 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 74% 0% 2% - 144 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 78% 5% 10% - 203 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 84% 2% 10% - 178 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 91% 5% 0% - 185 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 78% 5% 0% - 152 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 58% 0% 10% - 108 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 63% 0% 10% - 166 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 74% 0% 0% - 155 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 63% 0% 10% - 149 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 30% 10% 15% - 132 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 67% 0% 0% - 123 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 78% 5% 2% - 152 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 58% 0% 10% - 108 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 84% 2% 10% - 178 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 63% 0% 10% - 149 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 58% 0% 10% - 108 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton - - - - - Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Moulton College - - - - - Northampton Oncampus μερική απασχόληση
New College Durham - - - - - Durham Oncampus μερική απασχόληση
Heart of Worcestershire College - - 10% - - Redditch Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trafford College - - 10% - - Altrincham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - 20% - - Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bradford College 100% - 30% - - Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London College UCK 91% 15% 3% - - Hounslow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wigan and Leigh College - - - - - Wigan Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre - - - - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre - - - - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Devon College - - - - - Paignton Oncampus μερική απασχόληση
New College Durham - - - - - Durham Oncampus μερική απασχόληση
Chesterfield College - - - - - Chesterfield Oncampus μερική απασχόληση
HCUC, Harrow College & Uxbridge College - - - £7682 - Harrow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - 20% £13500 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - - 20% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London College UCK 91% 15% 3% - - Hounslow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chichester College 91% 15% 3% - - Chichester Oncampus μερική απασχόληση
Grimsby Institute 91% 15% 3% - - Grimsby Oncampus μερική απασχόληση
South Thames College 91% 15% 3% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 91% 15% 3% - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
Doncaster College and University Centre 91% 15% 3% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College 56% - 20% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) - - - - - Colwyn Bay Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee - - - - - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology - - - £24100 - Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
University of Portsmouth - - - - - Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
Anglia Ruskin University 58% 0% 10% - 108 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 100% 0% 20% - 116 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
City College Plymouth 100% 0% 20% - 116 Plymouth Oncampus μερική απασχόληση
The London College UCK 91% 0% 15% - - Hounslow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London College UCK 91% 0% 15% - - Hounslow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Moulton College 91% 0% 15% - - Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 91% 0% 15% £9925 - Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
Wrexham Glyndwr University 81% 3% 15% - 181 Wrexham Oncampus μερική απασχόληση
Swansea University 74% 5% 5% - 119 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - 0% 5% - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
Plymouth University 74% 0% 5% - 94 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 73% 5% 10% - 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 67% 0% 15% - 155 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 76% 0% 20% - 110 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 91% 5% 7% - 185 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 68% 6% 15% - 140 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 73% 5% 10% - 185 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 65% 0% 5% - 120 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 74% 5% 5% - 116 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 74% 0% 0% - 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 93% 15% 5% - 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 87% 10% 12% - 87 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 74% 0% 0% - 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 69% - 5% - 95 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 60% 6% 25% - 109 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 89% 10% 0% - 130 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 84% 2% 10% - 178 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 74% 5% 5% - 119 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 65% 0% 5% - 146 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 65% 0% 10% - 126 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 90% 0% 10% - 148 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 66% 0% 10% - 131 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 91% 5% 7% - 196 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 79% 1% 20% - 147 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 100% 2% 18% - 92 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 84% 2% 10% - 178 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 65% 0% 10% - 126 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 58% 0% 10% - 108 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 72% 5% 20% - 118 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 65% 0% 10% - 126 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 76% 0% 20% - 110 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 69% - 5% - 95 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 87% 10% 12% - 87 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 79% 0% 10% - 156 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 65% 0% 5% - 110 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 82% 5% 6% - 121 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 84% 2% 10% - 178 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 72% 5% 6% - 105 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
University of Exeter 68% 5% 0% - 143 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 93% 15% 5% - 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 93% 10% 15% - 71 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Devon College 93% 10% 15% - 71 Paignton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 79% 3% 3% - 155 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 79% 3% 3% - 155 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 80% 0% 5% - 90 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 79% 5% 10% - 145 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 69% 10% 0% - 106 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 80% 0% 5% - 90 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 69% 10% 0% - 106 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 78% 5% 0% - 149 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 81% 3% 5% - 145 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
32 Πολιτικός Μηχανικός Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Top 12 Civil Engineering Branches to Choose Your Career.
  1/6
 • University of Waterloo Civil Engineering Undergraduate Program Overview
  2/6
 • Structural Engineer vs Architect - Design Meeting
  3/6
 • What it's like being an Environmental Engineering Student | Monday - Friday
  4/6
 • WHAT STUDYING CIVIL ENGINEERING IS LIKE | University of Southampton
  5/6
 • Why you SHOULD major in Environmental Engineering?
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
78 /100
Απάντησαν 8048 φοιτητές Πολιτικός Μηχανικός στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Πολιτικός Μηχανικός (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £28021 £29638 £34644
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £25190 - £31599 £24560 - £36064 £27525 - £43176

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £27231 £29834 £35122
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £25204 - £29643 £25005 - £35280 £28343 - £42617

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Πολιτικός Μηχανικός

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Πολιτικός Μηχανικός που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Πολιτικός Μηχανικός

 • Τομέας κατασκευών
 • Εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού
 • Εθνικοί και πολυεθνικοί οργανισμοί
 • Τοπικές αρχές
 • Κυβερνητικές υπηρεσίες
 • Περιβαλλοντικές οργανώσεις

Εξειδικεύσεις εντός: Πολιτικός Μηχανικός

 • Δομική Μηχανική
 • Αρχιτεκτονική Μηχανική
 • Μηχανικός Μεταφορών
 • Γεωτεχνική Μηχανική
 • Περιβαλλοντική Μηχανική
 • Υδραυλική Μηχανική

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Πολιτικός Μηχανικός που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Πολιτικός Μηχανικός (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Πολιτικός Μηχανικός από University of Brighton

55% Επαγγελματίες μηχανικοί
10% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
5% Επαγγελματίες έρευνας και ανάπτυξης (RandD) και άλλοι επαγγελματίες έρευνας
5% Αρχιτέκτονες, Τεχνολόγοι Αρχιτεκτονικής, Πολεοδομία
5% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
5% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Πολιτικός Μηχανικός στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Πολιτικός Μηχανικός

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Πολιτικός Μηχανικός.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Πολιτικός Μηχανικός:
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Engineering - MEng
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Engineering Technology (Honours) - BEngTec (Hons)
 • Bachelor of Engineering - BEng
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Bachelor of Civil Law - BCL
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Higher National Diploma - HND
 • Higher National Certificate - HNC
 • Foundation Degree in Engineering - FdEng
 • Bachelor of Science in Engineering - BSc (Eng)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Πολιτικός Μηχανικός ήταν £28021 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £29638 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £346445 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Πολιτική και παράκτια μηχανική στο Plymouth University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 6 ερωτηθέντες.