Μάρκετινγκ Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Marketing)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Huddersfield 74% 0% 7% £17000 192 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 74% 0% 7% £17000 192 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 74% 0% 7% £27800 192 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 74% 0% 7% £15750 192 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 74% 0% 7% £22000 192 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 74% 0% 7% £18000 192 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 74% 0% 7% £19200 192 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 74% 0% 7% £17000 192 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 74% 0% 7% £21250 192 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 0% 7% £19380 192 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 74% 0% 7% £17000 192 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 74% 0% 7% £14700 192 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 74% 0% 7% £21250 192 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 74% 0% 7% £17875 192 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 74% 0% 7% £16300 192 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 74% 0% 7% £15750 192 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 74% 0% 7% £25000 192 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 74% 0% 7% £14500 192 Luton Oncampus μερική απασχόληση
Amity University [in] London 74% 0% 7% £12500 192 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 74% 0% 7% £16500 192 Aberystwyth Oncampus μερική απασχόληση
Bournemouth University 74% 0% 7% £14250 192 Poole Oncampus μερική απασχόληση
University of Derby 74% 0% 7% £14700 192 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 74% 0% 7% £20136 192 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 7% £19500 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 65% 5% 0% £19500 172 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 80% 5% 10% £19500 187 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 70% 5% 10% £19500 183 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 75% 0% 7% £19500 178 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 65% 5% 10% £19500 182 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 65% 5% 10% £19500 172 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 65% 10% 9% £19500 179 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 95% 5% 10% £19500 177 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 59% 5% 25% £13842 109 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 73% 0% 18% £19500 125 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 59% 5% 10% £13842 109 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 50% 7% 35% £13200 95 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 77% 10% 30% £13200 63 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 67% 1% 5% £18500 158 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 88% 2% 3% £22800 157 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 58% 5% 35% £13200 90 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 72% 3% 3% £19500 130 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 59% 5% 10% £13842 111 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Harper Adams University 75% 0% 4% £11250 124 Newport Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 75% 0% 4% £13800 124 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 73% 0% 18% £19500 125 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 77% 10% 30% £13200 63 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 0% 0% £19700 149 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 71% 0% 3% £19500 160 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 76% 0% 5% £13145 111 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 67% 1% 11% £13842 103 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 67% 1% 11% £19500 103 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 67% 1% 11% £13800 103 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 70% 2% 20% £14500 100 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 64% 1% 12% £11000 144 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 70% 2% 20% £14500 100 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 64% 1% 12% £15600 144 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 35% 5% 5% £19300 145 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 76% 0% 5% £13145 111 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 70% 2% 20% £14500 100 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 70% 0% 4% £18500 152 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 65% 2% 2% £19700 150 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 67% 1% 5% £18500 158 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 71% 0% 3% £19500 160 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 70% 5% 40% £13842 118 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 83% 5% 20% £14300 126 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Harper Adams University 75% 0% 4% £11250 124 Newport Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 73% 0% 18% £19500 125 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 10% £17700 99 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 70% 0% 4% £18500 152 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 73% 0% 18% £19500 125 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 71% 0% 3% £19500 160 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 73% 0% 18% £19500 125 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 57% 7% 10% £17355 131 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 5% 5% £17700 122 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 57% 7% 10% £17355 131 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 50% 7% 35% £13200 95 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 83% 5% 0% £14300 121 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 73% 0% 18% £19500 125 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Harper Adams University 86% 0% 4% £11250 143 Newport Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 59% 5% 5% £13842 109 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Harper Adams University 86% 0% 4% £11250 143 Newport Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 73% 0% 18% £19500 125 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 50% 7% 35% £13200 95 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 50% 7% 35% £37350 95 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 5% 5% £17700 122 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Harper Adams University 75% 0% 4% £11250 124 Newport Oncampus πλήρους απασχόλησης
Harper Adams University 75% 0% 4% £11250 124 Newport Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hult International Business School 73% 2% 0% £32950 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 82% 1% 3% £13800 102 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 5% 15% £12250 142 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 74% 5% 4% £14800 122 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 74% 5% 4% £14800 122 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 0% 5% £14000 119 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 73% 0% 7% £12600 115 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 78% 0% 25% £14500 103 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 81% 4% 10% £14500 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 82% 1% 3% £13800 102 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 88% 5% 9% £15000 £15450 146 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 66% 0% 35% £13000 100 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 74% 5% 4% £14800 122 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 67% 4% 5% £14500 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 92% 5% 2% £24500 160 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 88% 0% 5% £14170 160 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 74% 5% 4% £14800 122 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 74% 5% 4% £14800 122 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 74% 5% 4% £13750 122 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 92% 5% 2% £24500 160 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 67% 3% 15% £13000 126 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 77% 10% 30% £13200 63 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 66% 0% 35% £12996 100 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 0% 5% £17500 119 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 100% 0% 5% £14000 155 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 70% 0% 0% £14700 106 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 67% 4% 5% £14500 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 73% 5% 9% £13200 119 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 82% 1% 3% £12000 102 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 100% 0% 5% £14000 161 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 83% 0% 0% £14170 169 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 66% 0% 35% £12996 100 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 77% 5% 6% £13200 119 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 11% £11400 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 67% 0% 25% £14500 104 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 85% 2% 5% £17100 £18000 130 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 71% 3% 11% £13100 121 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 84% 1% 6% £16400 179 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 90% 0% 20% £13000 112 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 85% 2% 5% £17100 £18000 130 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 80% 5% 9% £13000 94 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 64% 5% 4% £1862 116 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
University of Worcester 71% 3% 11% £13100 121 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 83% 0% 5% £14500 96 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 79% 3% 14% £13000 85 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 82% 1% 3% £12000 102 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 76% 0% 10% £14250 94 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 76% 0% 10% £13000 94 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 76% 0% 10% £21500 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham 82% 10% 5% £12500 93 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 66% 0% 15% £12996 100 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 81% 5% 10% £15900 115 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 82% 0% 1% £14170 135 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 96% 5% 6% £13325 120 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 80% 5% 9% £13000 94 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 61% 5% 0% £14900 129 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 63% 5% 4% £14900 117 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 85% 2% 5% £17100 £18000 130 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 80% 3% 9% £12000 124 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 64% 5% 4% £1862 116 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff Metropolitan University 55% 3% 14% £13000 109 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 84% 1% 0% £16400 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 50% 0% 10% £14700 121 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 80% 5% 9% £13000 94 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 84% 0% 10% £14700 129 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 100% 0% 5% £14000 161 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 70% 10% 19% £15576 97 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 77% 0% 1% £19300 162 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 100% 1% 6% £16400 187 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 80% 3% 9% £13200 124 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 74% 5% 3% £15000 118 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 66% 0% 35% £12996 100 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 66% 0% 35% £21500 100 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 53% 5% 5% £15000 139 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 80% 2% 3% £14700 126 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 81% 5% 10% £15900 115 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 20% 0% 5% £12000 83 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 78% 3% 0% £14170 143 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 92% 5% 2% £24500 160 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 55% 3% 14% £13000 109 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 75% 0% 14% £14045 114 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 77% 5% 6% £13200 119 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 82% 0% 0% £14170 135 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 74% 5% 4% £14800 122 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 73% 1% 0% £16400 208 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 55% 3% 14% £13000 109 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 0% 10% £18900 102 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 55% 3% 14% £13000 109 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 63% 5% 4% £14900 117 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 80% 3% 9% £12000 124 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 89% 1% 6% £16400 187 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 89% 1% 6% £14415 187 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 50% 0% 0% £16000 154 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 83% 0% 6% £14300 119 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 77% 1% 0% £19700 £16300 121 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 70% 2% 8% £14500 103 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 70% 2% 8% £14500 103 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 1% 0% £16400 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 77% 5% 6% £13200 119 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 9% £11400 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 80% 2% 5% £15360 135 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 80% 2% 5% £11400 135 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 3% 5% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 8% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 5% £11400 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 88% 0% 15% £16400 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 5% £11400 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 91% 0% 5% £15000 100 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 63% 0% 24% £15950 108 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 5% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 5% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 5% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 15% 5% £11400 95 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 89% 5% 0% £14300 105 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 1% 5% £16400 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 90% 1% 5% £16300 197 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 20% £14500 109 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University - - - - - Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University - - - £10832 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University - - - - - Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University College Birmingham - - - £14500 - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University - - - £14700 - Aberystwyth Oncampus μερική απασχόληση
Teesside University - - - - - Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee - - - - - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University - - - - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University - - - £17000 - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick - - - - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - - £19380 - Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £17000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University - - - £9800 - Swansea Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University - - - - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £9600 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield - - - £17000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £17000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford - - - - - Bradford Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 74% 0% 7% - 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 74% 0% 7% - 192 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 74% 0% 7% - 192 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 74% 0% 7% - 192 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 74% 0% 7% - 192 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 74% 0% 7% - 192 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 74% 0% 7% - 192 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 74% 0% 7% - 192 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 74% 0% 7% - 192 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 74% 0% 7% - 192 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 74% 0% 7% - 192 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 74% 0% 7% - 192 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 7% - 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 74% 0% 7% - 192 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 74% 0% 7% - 192 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 74% 0% 7% - 192 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 74% 0% 7% - 192 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 74% 0% 7% - 192 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
The University of Sheffield 74% 0% 7% - 192 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 74% 0% 7% - 192 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 74% 0% 7% - 192 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 7% - 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 74% 0% 7% - 192 Ormskirk Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University 74% 0% 7% - 192 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 74% 0% 7% - 192 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 74% 0% 7% - 192 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 74% 0% 7% - 192 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 74% 0% 7% - 192 Coleraine Oncampus μερική απασχόληση
University of Surrey 74% 0% 7% - 192 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 74% 0% 7% - 192 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 74% 0% 7% - 192 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 74% 0% 7% - 192 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 0% 7% - 192 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 0% 7% - 192 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 0% 7% - 192 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 75% - 5% £23100 193 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 95% 5% 10% - 177 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Surrey 95% 5% 10% - 177 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 95% 5% 10% - 177 London Oncampus μερική απασχόληση
Bath Spa University 95% 5% 10% - 177 Bath Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 95% 5% 10% - 177 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
South & City College Birmingham 67% - 50% - 59 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chesterfield College 67% - 50% - 59 Chesterfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 74% - 18% - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire - - - - - Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - - - - - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 61% 4% 10% - 107 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 81% 5% 10% - 81 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 69% 0% 5% - 158 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 70% 4% 10% - 126 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 76% - 13% £14150 98 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 76% - 13% £14150 98 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 76% - 13% £14150 98 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 72% 3% 3% - 130 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 81% 2% 12% - 121 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 75% 0% 15% - 129 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 84% - 13% - 102 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 73% - 9% - 133 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 73% 0% 7% - 115 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 81% 5% 10% - 81 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 84% 0% 3% - 172 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 72% 3% 3% - 130 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 61% 4% 10% - 107 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 77% 3% 10% - 99 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 90% - 12% £46600 100 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 90% - 12% £15360 100 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 59% 2% 0% - 163 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 84% - 13% - 102 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre Peterborough - - - - 69 Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - 0% - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 63% 10% 10% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 87% 5% 13% - 81 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 81% 2% 12% - 121 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 89% - 8% - 113 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 87% 5% 13% - 81 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 69% 2% 5% - 140 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 90% - 12% £37350 100 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 93% 0% 3% - 129 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 63% 10% 10% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 95% 4% 5% - 147 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 69% 2% 5% - 140 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 73% 0% 5% - 186 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 73% 0% 7% - 115 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 69% 0% 1% - 153 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 73% 2% 0% - 146 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 76% - 13% £14150 98 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 77% 3% 10% - 99 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 73% 2% 0% - 146 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 84% - 13% - 102 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 84% - 13% - 102 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 91% 25% 0% - 100 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 90% 5% 0% - 167 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 70% 3% 10% - 104 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 53% 11% 5% - 92 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 94% - 19% £15576 74 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 73% - 0% £10500 - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 81% 4% 10% - 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% 5% 4% - 122 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 68% 0% 14% - 117 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 90% 0% 20% - 107 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 70% 3% 15% - 94 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 78% - 28% £7500 102 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 61% - 5% £13000 90 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 92% 5% 2% - 160 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 84% - 13% £12000 102 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 11% - 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 68% - 20% £15576 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 60% 1% 13% - 126 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 61% - 5% £13000 90 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 67% - 13% £10500 108 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 5% 15% - 142 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 78% - 28% £10500 102 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gower College Swansea 74% 5% 4% - 122 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 81% 5% 4% - 117 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 92% 5% 2% - 160 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% - 8% £14000 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 67% - 8% £21500 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% - 8% £14000 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 100% 0% 5% - 155 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 81% 5% 4% - 117 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 90% 0% 20% - 112 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% - 8% £14000 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 72% - 8% £14400 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 73% 5% 9% - 119 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 70% 3% 0% - 104 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 89% 6% 5% - 113 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Pearson College London 61% 5% 9% - 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 81% 5% 4% - 117 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 90% 0% 20% - 107 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 75% 11% 5% - 86 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 78% - 28% £10500 102 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 90% 0% 20% - 112 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 94% - 19% £15576 74 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 85% 0% 9% - 183 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 85% - 20% £10500 97 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 69% 4% 10% - 117 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 53% 11% 5% - 92 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 51% 0% 5% - 66 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 74% - 14% £14415 106 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 75% 11% 5% - 86 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 90% 0% 45% - 107 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 88% 3% 3% - 119 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 62% 5% 7% - 111 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 74% - 14% £14415 106 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 74% - 14% £14415 106 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 75% 5% 12% - 105 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 79% - 0% £14750 80 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 90% 0% 20% - 116 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 68% 5% 10% - 94 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 74% - 14% £14415 106 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 95% 0% 5% - 198 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 40% - 15% - 121 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 79% - 0% £14750 80 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 70% 3% 10% - 104 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 90% 0% 5% - 116 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 77% 5% 6% - 119 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 40% - 15% - 121 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 79% - 25% £10500 123 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 71% 2% 5% - 107 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham 82% 10% 5% - 93 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University 55% 3% 8% - 141 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 55% 3% 8% - 141 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 92% 4% 10% - 143 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 95% 0% 3% - 182 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 77% 5% 6% - 119 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 9% - 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 70% 4% 7% - 102 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 70% 4% 7% - 102 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 80% 2% 5% - 135 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 3% 5% - 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 8% - 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 91% 0% 8% - 104 Reading Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 73% 10% 10% - 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 95% 0% 5% - 182 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 5% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 15% 5% - 95 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 91% 15% 5% - 95 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 91% 15% 5% - 95 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
12 Online Μάρκετινγκ Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
135 Μάρκετινγκ Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • CAREER IN MARKETING - 5 Things I Wish I Knew Before I Started Out My Career
  1/5
 • What’s It Like To Work In Marketing & Communications? | #BoFEducation
  2/5
 • Communications vs Marketing Major
  3/5
 • what it's really like as a MARKETING STUDENT | a day in the life of a marketing student
  4/5
 • Marketing and Advertising | University of Greenwich, London & Kent
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
74 /100
Απάντησαν 13385 φοιτητές Μάρκετινγκ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Μάρκετινγκ (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21989 £22887 £27235
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18995 - £24994 £18347 - £28370 £21240 - £35197

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22278 £23792 £28699
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19575 - £25221 £19548 - £28799 £22938 - £36343

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Μάρκετινγκ

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Μάρκετινγκ που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Μάρκετινγκ

 • Εξειδικευμένα γραφεία μάρκετινγκ
 • Εταιρείες Διαφήμισης
 • Γραφεία PR
 • Όλοι οι τομείς της βιομηχανίας

Εξειδικεύσεις εντός: Μάρκετινγκ

 • Μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων
 • Πωλήσεις και Μάρκετινγκ
 • Διοίκηση μάρκετινγκ
 • MBA
 • Έρευνα αγοράς
 • Μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης
 • Μάρκετινγκ βίντεο
 • Άμεσο Μάρκετινγκ
 • Μάρκετινγκ βάσεων δεδομένων
 • Μάρκετινγκ επιρροής
 • Μάρκετινγκ εκδηλώσεων
 • Μάρκετινγκ προϊόντων

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Μάρκετινγκ που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Μάρκετινγκ (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Μάρκετινγκ από Bournemouth University

50% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
14% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης
9% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
6% Διοικητικά επαγγέλματα
6% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα
3% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
1% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
1% Επαγγελματίες μηχανικοί
1% Επαγγελματίες πληροφορικής

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Μάρκετινγκ στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Μάρκετινγκ

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Μάρκετινγκ.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Μάρκετινγκ:
 • Master of Science - MSc
 • Master of Business Administration - MBA
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Research - MRes
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Bachelor of Business Administration (Honours) - BBA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Master of Arts - MA
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Science (Management) - MSc (Mgmt)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Management - MMan
 • Higher National Diploma - HND
 • Higher National Certificate - HNC
 • Foundation Degree in Arts - FdA

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Μάρκετινγκ ήταν £21989 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £22887 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £272355 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Ποδοσφαιρικές επιχειρήσεις & μάρκετινγκ με έτος θεμελίωσης στο UCFB, University Campus of Football Business έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 5 ερωτηθέντες.