Ψυχολογία Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Psychology)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Glasgow 86% 4% 2% £70480 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 4% 2% £70480 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 75% 0% 7% £19500 178 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 74% 4% 0% £30400 226 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 77% 1% 5% £22500 153 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 67% 1% 5% £18500 158 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 80% 0% 6% £14300 125 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 67% 1% 5% £18500 158 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 94% 0% 5% £40464 112 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 69% 0% 10% £14925 100 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 75% 1% 5% £19700 £16300 114 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 78% 15% 15% £13100 118 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 78% 1% 6% £16000 105 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 78% 5% 13% £14250 84 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 93% 0% 4% £15300 120 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 72% 5% 10% £9250 99 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 82% 10% 5% £14500 117 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 100% 10% 10% £14560 95 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 50% 0% 0% £15384 £16000 154 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 78% 5% 13% £14250 84 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 69% 0% 10% £14925 100 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 0% 15% £12900 99 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 59% 2% 8% £14500 105 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 59% 2% 8% £14500 105 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 0% 15% £12250 99 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 0% 15% £12250 99 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 59% 2% 8% £14500 100 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 85% 4% 7% £14415 105 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 1% 20% £16400 213 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 1% 10% £16400 213 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 85% 4% 7% £14415 105 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 85% 4% 7% £15150 105 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 85% 4% 7% £15150 105 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 85% 4% 7% £18800 105 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 85% 4% 7% £6030 105 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Essex 85% 4% 7% £18800 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 65% 2% 0% £13810 163 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 77% 5% 2% £89 163 Lincoln Oncampus μερική απασχόληση
University of Reading 77% 5% 2% £22850 163 Reading Oncampus μερική απασχόληση
The University of York 88% 5% 0% £18700 158 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 88% 5% 0% £14500 158 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 88% 5% 0% £21300 158 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 88% 5% 0% £13750 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 88% 5% 0% £23520 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 88% 5% 0% £17490 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 88% 5% 0% £9925 158 Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 88% 5% 0% £8745 158 London Oncampus μερική απασχόληση
City University London 88% 5% 0% £20700 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 88% 5% 0% £16000 158 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 57% 0% 0% £16000 183 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
BPP University 57% 0% 0% £11000 183 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 57% 0% 0% £24500 183 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 57% 0% 0% £14500 183 London Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University 57% 0% 0% £16335 183 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 57% 0% 0% £24400 183 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 57% 0% 0% £17682 183 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 57% 0% 0% £22000 183 Egham Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University 57% 0% 0% £19855 183 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 57% 0% 0% £17490 183 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 57% 0% 0% £18150 183 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 57% 0% 0% £84 183 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich 57% 0% 0% £14500 183 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 57% 0% 0% £13750 183 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 57% 0% 0% £13275 183 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 57% 0% 0% £14500 183 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 57% 0% 0% £8190 183 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Southampton 57% 0% 0% £24400 183 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 57% 0% 0% £24400 183 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 81% 0% 6% £12500 194 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 81% 0% 6% £24240 194 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 81% 0% 6% £93 194 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 81% 0% 6% £17000 194 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 81% 0% 6% £22850 194 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 81% 0% 6% £16300 194 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 3% 0% £26200 137 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 86% 3% 0% £12000 137 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 86% 3% 0% £14250 137 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 86% 3% 0% £14750 137 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 86% 3% 0% £11000 137 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 86% 3% 0% £24000 137 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 86% 3% 0% £18800 137 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 81% 0% 6% £18150 194 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 65% 2% 0% £23520 163 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 79% 10% 0% £24240 206 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 79% 10% 0% £16300 206 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 79% 10% 0% £15900 206 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 84% 5% 7% £19500 157 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 84% 5% 7% £18600 157 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 84% 5% 7% £16335 157 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 84% 5% 7% £17682 157 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 84% 5% 7% £14250 157 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 84% 5% 7% £15900 157 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 65% 2% 0% £13275 163 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 75% 0% 0% £23000 159 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 75% 0% 0% £8690 159 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 75% 0% 0% £24000 159 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 75% 0% 0% £24240 159 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 75% 0% 0% £14750 159 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 75% 0% 0% £14750 159 Poole Oncampus μερική απασχόληση
University of Leicester 75% 0% 0% £16850 159 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 75% 0% 0% £23200 159 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 75% 0% 0% £18150 159 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 75% 0% 0% £14750 159 Poole Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool 75% 0% 0% £23100 159 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 75% 0% 0% £23400 159 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 0% 0% £18800 159 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 75% 0% 0% £14000 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 75% 0% 0% £21500 159 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 95% 2% 1% £25000 173 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 87% 0% 3% £31200 197 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 74% 2% 7% £24700 166 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 63% 1% 5% £23700 177 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 77% 5% 2% £24700 163 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 2% 15% £17100 £18000 167 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 88% 5% 0% £24000 158 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 88% 5% 0% £19080 158 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 88% 5% 0% £19080 158 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 95% 0% 0% £14500 87 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 95% 0% 0% £19080 87 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 88% 2% 6% £19080 159 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 88% 2% 6% £19080 159 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 88% 2% 6% £19080 159 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 88% 2% 6% £16300 159 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 88% 2% 6% £13500 159 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 88% 2% 6% £16400 159 Norwich Oncampus μερική απασχόληση
Durham University 88% 2% 6% £27500 159 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 88% 2% 6% £14000 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 88% 2% 6% £14000 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 88% 2% 6% £18800 159 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 88% 2% 6% £18500 159 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 88% 2% 6% £15070 159 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 88% 2% 6% £15300 159 Chichester Oncampus μερική απασχόληση
University of Leicester 88% 2% 6% £21000 159 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 88% 2% 6% £13260 159 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 88% 2% 6% £25500 159 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 88% 2% 6% £25500 159 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 64% 4% 10% £15000 117 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 74% 2% 0% £20136 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 4% 2% £70480 206 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 4% 15% £23100 183 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 4% 0% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 4% 0% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 4% 2% £79290 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 4% 2% £81600 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 4% 2% £79290 204 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 4% 2% £70480 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 4% 0% £81600 229 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 4% 2% £81600 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 4% 2% £81600 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 4% 2% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 4% 2% £70480 187 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent - - - - - Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham - - - - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University - - - £8195 - Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
Loughborough University of Technology - - - £26500 - Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester - - - £24500 - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire - - - - - Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
Aston University - - - £21250 - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University - - - - - Coventry Oncampus μερική απασχόληση
Aston University - - - £21250 - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling - - - - - Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds - - - - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University - - - - - Plymouth Oncampus μερική απασχόληση
University of the West of England - - - - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University - - - - - Ormskirk Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 87% 5% 5% - 168 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 74% 4% 0% - 226 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 2% 14% - 130 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 63% 3% 6% - 151 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 72% - 9% - 106 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 72% 5% 10% - 99 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 63% 3% 6% - 151 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College 84% 0% 15% - 99 Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 88% 0% 3% - 163 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 2% 8% - 117 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 75% 0% 7% - 149 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology 95% - 15% £13000 - Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 88% 0% 3% - 167 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 2% 8% - 117 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 85% 4% 7% - 105 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Portsmouth 85% 4% 7% - 105 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 85% 4% 7% - 105 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Nottingham Trent University 85% 4% 7% - 105 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 85% 4% 7% - 105 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 85% 4% 7% - 105 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 85% 4% 7% - 105 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 85% 4% 7% - 105 Chichester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 85% 4% 7% - 105 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 85% 4% 7% - 105 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 85% 4% 7% - 105 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 85% 4% 7% - 105 London Oncampus μερική απασχόληση
University of South Wales 85% 4% 7% - 105 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 85% 4% 7% - 105 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
University of Surrey 85% 4% 7% - 105 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 85% 4% 7% - 105 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 85% 4% 7% - 105 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 85% 4% 7% - 105 Worcester Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 85% 4% 7% - 105 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 85% 4% 7% - 105 Chester Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 85% 4% 7% - 105 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 85% 4% 7% - 105 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 85% 4% 7% - 105 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 85% 4% 7% - 105 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 85% 4% 7% - 105 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 85% 4% 7% - 105 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 85% 4% 7% - 105 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 85% 4% 7% - 105 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 85% 4% 7% - 105 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 85% 4% 7% - 105 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 85% 4% 7% - 105 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 85% 4% 7% - 105 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 65% 2% 0% - 163 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 65% 2% 0% - 163 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Suffolk 77% 5% 2% - 163 Ipswich Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 77% 5% 2% - 163 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 88% 5% 0% - 158 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 88% 5% 0% - 158 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 88% 5% 0% - 158 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 88% 5% 0% - 158 Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University 88% 5% 0% - 158 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 88% 5% 0% - 158 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 88% 5% 0% - 158 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 88% 5% 0% - 158 Dundee Oncampus μερική απασχόληση
University of South Wales 88% 5% 0% - 158 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 88% 5% 0% - 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 88% 5% 0% - 158 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The University of Sheffield 88% 5% 0% - 158 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 88% 5% 0% - 158 Plymouth Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 57% 0% 0% - 183 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 57% 0% 0% - 183 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 57% 0% 0% - 183 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 57% 0% 0% - 183 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 57% 0% 0% - 183 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 57% 0% 0% - 183 Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
University of Stirling 57% 0% 0% - 183 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 57% 0% 0% - 183 Cambridge Oncampus μερική απασχόληση
Ulster University 57% 0% 0% - 183 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 57% 0% 0% - 183 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 57% 0% 0% - 183 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 57% 0% 0% - 183 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 57% 0% 0% - 183 Ealing Oncampus μερική απασχόληση
Buckinghamshire New University 57% 0% 0% - 183 High Wycombe Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 57% 0% 0% - 183 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 57% 0% 0% - 183 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 57% 0% 0% - 183 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
University of Surrey 57% 0% 0% - 183 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 57% 0% 0% - 183 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 57% 0% 0% - 183 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 57% 0% 0% - 183 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 57% 0% 0% - 183 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 57% 0% 0% - 183 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 57% 0% 0% - 183 Worcester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Winchester 57% 0% 0% - 183 Winchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Exeter 57% 0% 0% - 183 Exeter Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff Metropolitan University 57% 0% 0% - 183 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 57% 0% 0% - 183 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 57% 0% 0% - 183 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 57% 0% 0% - 183 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 57% 0% 0% - 183 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 57% 0% 0% - 183 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 57% 0% 0% - 183 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 57% 0% 0% - 183 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 57% 0% 0% - 183 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 57% 0% 0% - 183 Exeter Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 81% 0% 6% - 194 Dundee Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University 75% 0% 0% - 159 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 0% 0% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 75% 0% 0% - 159 Belfast Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 81% 0% 6% - 194 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 81% 0% 6% - 194 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 81% 0% 6% - 194 Ealing Oncampus μερική απασχόληση
Nottingham Trent University 81% 0% 6% - 194 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 81% 0% 6% - 194 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 81% 0% 6% - 194 Preston Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 81% 0% 6% - 194 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Surrey 81% 0% 6% - 194 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 81% 0% 6% - 194 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 81% 0% 6% - 194 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 81% 0% 6% - 194 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 81% 0% 6% - 194 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 81% 0% 6% - 194 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University 81% 0% 6% - 194 London Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University 86% 3% 0% - 137 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Derby 86% 3% 0% - 137 Derby Oncampus μερική απασχόληση
The University of Sheffield 86% 3% 0% - 137 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 86% 3% 0% - 137 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 3% 0% - 137 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 86% 3% 0% - 137 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 86% 3% 0% - 137 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 86% 3% 0% - 137 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 86% 3% 0% - 137 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 86% 3% 0% - 137 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Anglia Ruskin University 86% 3% 0% - 137 Cambridge Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University 86% 3% 0% - 137 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 86% 3% 0% - 137 Carlisle Oncampus μερική απασχόληση
University of Bath 86% 3% 0% - 137 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 86% 3% 0% - 137 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 86% 3% 0% - 137 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 86% 3% 0% - 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 86% 3% 0% - 137 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 81% 0% 6% - 194 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 75% 0% 0% - 159 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 65% 2% 0% - 163 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
Plymouth University 79% 10% 0% - 206 Plymouth Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 79% 10% 0% - 206 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University 79% 10% 0% - 206 Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 79% 10% 0% - 206 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 79% 10% 0% - 206 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 79% 10% 0% - 206 York Oncampus μερική απασχόληση
University of the West of England 79% 10% 0% - 206 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University 79% 10% 0% - 206 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 79% 10% 0% - 206 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 84% 5% 7% - 157 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 84% 5% 7% - 157 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 84% 5% 7% - 157 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 84% 5% 7% - 157 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 84% 5% 7% - 157 Wolverhampton Oncampus μερική απασχόληση
The University of Buckingham 84% 5% 7% - 157 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 84% 5% 7% - 157 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 84% 5% 7% - 157 Preston Oncampus μερική απασχόληση
University of South Wales 84% 5% 7% - 157 Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
Nottingham Trent University 84% 5% 7% - 157 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Surrey 84% 5% 7% - 157 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 77% 5% 2% - 163 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Portsmouth 77% 5% 2% - 163 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University 77% 5% 2% - 163 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 65% 2% 0% - 163 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 65% 2% 0% - 163 Exeter Oncampus μερική απασχόληση
Queen's University of Belfast 65% 2% 0% - 163 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 65% 2% 0% - 163 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 65% 2% 0% - 163 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 65% 2% 0% - 163 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 65% 2% 0% - 163 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Wolverhampton 65% 2% 0% - 163 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 2% 0% - 163 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 65% 2% 0% - 163 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 65% 2% 0% - 163 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich 65% 2% 0% - 163 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 65% 2% 0% - 163 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 65% 2% 0% - 163 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 2% 0% - 163 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Ulster University 65% 2% 0% - 163 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 65% 2% 0% - 163 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 65% 2% 0% - 163 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 65% 2% 0% - 163 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 65% 2% 0% - 163 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 65% 2% 0% - 163 Carlisle Oncampus μερική απασχόληση
Nottingham Trent University 65% 2% 0% - 163 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 65% 2% 0% - 163 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 65% 2% 0% - 163 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 75% 0% 0% - 159 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
Nottingham Trent University 75% 0% 0% - 159 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Anglia Ruskin University 75% 0% 0% - 159 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 75% 0% 0% - 159 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of the West of England 75% 0% 0% - 159 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 75% 0% 0% - 159 Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 75% 0% 0% - 159 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 75% 0% 0% - 159 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 75% 0% 0% - 159 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 75% 0% 0% - 159 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 75% 0% 0% - 159 Worcester Oncampus μερική απασχόληση
Buckinghamshire New University 75% 0% 0% - 159 High Wycombe Oncampus μερική απασχόληση
Royal Holloway, University of London 75% 0% 0% - 159 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 75% 0% 0% - 159 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 75% 0% 0% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 75% 0% 0% - 159 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 75% 0% 0% - 159 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 75% 0% 0% - 159 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 5% 0% - 172 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 57% 0% 0% - 183 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 88% 5% 0% - 158 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 88% 5% 0% - 158 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 88% 2% 6% - 159 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 88% 2% 6% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 88% 2% 6% - 159 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 88% 2% 6% - 159 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 88% 2% 6% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 88% 2% 6% - 159 Buckingham Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff University 88% 2% 6% - 159 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 88% 2% 6% - 159 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 88% 2% 6% - 159 Chester Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 88% 2% 6% - 159 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
Nottingham Trent University 88% 2% 6% - 159 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 88% 2% 6% - 159 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 88% 2% 6% - 159 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
Plymouth University 73% 2% 5% - 130 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 73% 0% 15% - 149 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 73% 2% 5% - 130 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 76% 2% 5% - 117 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 75% 0% 5% - 148 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 74% 2% 0% - 151 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 74% 2% 0% - 151 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 74% 2% 0% - 151 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 74% 2% 0% - 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 74% 2% 0% - 151 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 74% 2% 0% - 151 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 74% 2% 0% - 151 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 74% 2% 0% - 151 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 74% 2% 0% - 151 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 87% 5% 6% - 189 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
38 Online Ψυχολογία Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
173 Ψυχολογία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • 6 graduate jobs in mental health I wish I'd known about!
  1/7
 • some career paths for psych majors / for those interested in psychology
  2/7
 • Psychology Vs. Neuroscience
  3/7
 • Student to Student: Studying Psychology In Australia
  4/7
 • 7 Things I Wish I Knew Before Studying Psychology + Uni
  5/7
 • How to get a First in your Psychology degree | Massive Q&A
  6/7
 • day in the life of a psych major
  7/7

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
77 /100
Απάντησαν 40620 φοιτητές Ψυχολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Ψυχολογία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20222 £20021 £23424
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17618 - £24399 £15208 - £24847 £17653 - £29760

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £19955 £20050 £23528
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17459 - £23207 £15542 - £24512 £18068 - £29390

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Ψυχολογία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Ψυχολογία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Ψυχολογία

 • Υπηρεσίες Καριέρας και Συμβουλευτικής
 • Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Κοινωνικοί ερευνητικοί οργανισμοί
 • Εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες
 • Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
 • Τμήματα ανθρώπινου δυναμικού
 • Νομικά γραφεία και οργανισμοί παροχής συμβουλών
 • Τοπική και εθνική κυβέρνηση
 • Εταιρείες μάρκετινγκ
 • Τα ΜΜΕ
 • Υπηρεσίες υγείας
 • Αστυνομία
 • Επιθεωρητές
 • Σχολεία
 • Ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης

Εξειδικεύσεις εντός: Ψυχολογία

 • Κλινική Ψυχολογία
 • Γνωστική και Αντιληπτική Ψυχολογία
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 • Περιβαλλοντική Ψυχολογία
 • Διατροφολογική Ψυχολογία
 • Ψυχολογία Υγείας
 • Βιομηχανική Ψυχολογία
 • Νευροψυχολογία
 • Σχολική Ψυχολογία
 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Αθλητική Ψυχολογία

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Ψυχολογία που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Ψυχολογία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Ψυχολογία από Anglia Ruskin University

15% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
15% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
10% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
10% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Επαγγελματίες της θεραπείας
5% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
5% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
0% Επαγγελματίες πληροφορικής

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Ψυχολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Ψυχολογία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Ψυχολογία.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Ψυχολογία:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Professional Graduate Diploma in Education (Scotland) - PGDE
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Graduate Certificate - GradCert
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Arts - MA
 • Master of Education - MEd
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Research - MRes
 • Master of Psychology - MPsyc
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Professional Doctorate - ProfDoc
 • Postgraduate Credits - PG
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • PhD with Integrated Study - PhD
 • Doctor in Forensic Psychology - DForenPsy
 • Certificate - Cert
 • Master of Psychology - MPsych
 • Master of Psychological Science - MPsycholSc

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Ψυχολογία ήταν £20222 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £20021 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £234245 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Νευροεπιστήμη με Ψυχολογία με βιομηχανική πρακτική άσκηση στο University of Aberdeen έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 7 ερωτηθέντες.