Σχεδιασμός Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Design)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Robert Gordon University 84% 5% 6% £15040 £15490 148 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 84% 5% 6% £13000 148 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 77% 9% 15% £16000 143 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 77% 9% 15% £17500 143 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 77% 9% 15% £14300 143 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 77% 9% 15% £14300 143 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 77% 9% 15% £26500 143 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 77% 9% 15% £26500 143 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 77% 9% 15% £19715 143 Reading Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University 77% 9% 15% £19855 143 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 78% 3% 12% £13000 111 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 52% 10% 0% £20118 £21124 125 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 85% 5% 10% £12000 111 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 69% 8% 34% £19280 126 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 69% 8% 34% £19280 137 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 78% 3% 12% £13000 111 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 77% 11% 13% £12250 169 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 52% 10% 0% £20118 £21124 125 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 50% 5% 10% £17000 104 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 70% 0% 12% £15360 120 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 75% 1% 2% £14170 151 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 50% 5% 10% £17000 104 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 88% 0% 0% £10500 117 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 83% 5% 0% £13800 126 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 83% 5% 0% £12000 126 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 85% 5% 10% £13800 111 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 80% 0% 5% £19500 183 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 88% 0% 4% £15360 140 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 48% 0% 5% £19500 172 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
SAE Institute 79% 0% 5% £13000 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 41% 10% 11% £12750 116 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 72% 5% 7% £15900 141 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth College of Art 50% 8% 15% £15500 143 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 85% 3% 20% £13000 112 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 63% 5% 20% £10500 152 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 61% 5% 5% £11000 204 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 53% 5% 10% £14045 106 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 53% 5% 10% £14045 106 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 72% 5% 7% £15900 141 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 66% 5% 3% £14000 105 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 82% 3% 0% £15900 118 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 75% 0% 5% £15000 97 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 60% 0% 8% £12250 121 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 50% 3% 10% £15000 138 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 72% 5% 10% £14800 132 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 78% 5% 7% £12500 138 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 78% 0% 15% £13100 104 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 78% 5% 20% £14250 138 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 61% 5% 5% £16100 204 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 63% 15% 10% £13000 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 27% 5% 30% £13200 86 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 58% 0% 8% £14415 126 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 100% 5% 5% £13000 168 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 78% 0% 10% £13100 134 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 87% 5% 0% £24650 164 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Arts University Bournemouth 74% 4% 7% £16950 157 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 72% 4% 4% £9250 194 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 87% 5% 0% £14598 97 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 87% 8% 0% £14600 130 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 70% 2% 5% £13740 145 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 78% 0% 5% £13100 105 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 85% 0% 10% £13800 113 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 83% 0% 15% £13100 103 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 81% 5% 5% £13200 135 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 80% 10% 20% £13000 119 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 85% 3% 20% £13000 112 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 78% 0% 10% £13100 116 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 63% 5% 20% £7500 152 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 78% 5% 20% £14250 138 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rose Bruford College 77% 4% 4% £18000 129 Sidcup Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 91% 4% 5% £15000 £15450 139 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London 36% 7% 0% £16500 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 76% 0% 10% £14700 144 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 58% 0% 8% £14415 126 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 76% 0% 10% £14700 144 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 83% 0% 15% £13100 103 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 87% 5% 0% £24650 164 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 55% 8% 10% £13200 132 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee - - - - - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick - - - - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni - - - £29600 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex - - - £18500 - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow - - - - - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Stranmillis University College 58% 0% 10% - 135 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 58% 0% 10% - 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Herts College 75% 0% 20% - - Watford Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 75% 0% 20% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Swindon 71% - 20% - - Swindon Oncampus πλήρους απασχόλησης
York College 71% - 20% - - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sunderland College 71% - 20% - - Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hopwood Hall College 71% - 20% - - Rochdale Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wakefield College 89% - 25% - - Wakefield Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Herts College 89% - 25% £6165 - Watford Oncampus πλήρους απασχόλησης
North Warwickshire and South Leicestershire College 71% 15% 35% - - Nuneaton Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Tyneside College 71% 15% 35% - - South Shields Oncampus πλήρους απασχόλησης
Craven College 71% 15% 35% - - Skipton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Westminster Kingsway College 71% 15% 35% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gloucestershire College 71% 15% 35% - - Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Tyneside College 71% 15% 35% - - South Shields Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 71% 15% 35% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 71% 15% 35% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hopwood Hall College 71% 15% 35% - - Rochdale Oncampus πλήρους απασχόλησης
City College Plymouth 71% 15% 35% - - Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 77% 9% 15% - 143 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 77% 9% 15% - 143 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 77% 9% 15% - 143 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 77% 9% 15% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 77% 9% 15% - 143 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff Metropolitan University 77% 9% 15% - 143 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 77% 9% 15% - 143 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
University of Worcester 77% 9% 15% - 143 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 77% 9% 15% - 143 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster 77% 9% 15% - 143 London Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 77% 9% 15% - 143 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 77% 9% 15% - 143 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 77% 9% 15% - 143 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 77% 9% 15% - 143 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Southampton Solent University 77% 9% 15% - 143 Southampton Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 77% 9% 15% - 143 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 95% - 20% - 189 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 95% - 20% £15400 189 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 95% - 20% £11250 189 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Reading 95% - 20% £24460 189 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 95% - 20% £26500 189 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 95% - 20% £14500 189 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 95% - 20% £14500 189 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 95% - 20% - 189 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 95% - 20% - 189 Dundee Oncampus μερική απασχόληση
Birmingham City University 95% - 20% £16300 189 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 95% - 20% £28000 189 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 95% - 20% - 189 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 95% - 20% - 189 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Reading 95% - 20% £6795 189 Reading Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University 95% - 20% £18000 189 Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 95% - 20% - 189 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 95% - 20% £9930 189 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 95% - 20% £9930 189 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 95% - 20% - 189 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University 95% - 20% £9930 189 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 95% - 20% - 189 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 95% - 20% £9930 189 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 95% - 20% £9930 189 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 95% - 20% £9930 189 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 95% - 20% - 189 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 95% - 20% - 189 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Derby 95% - 20% £14700 189 Derby Oncampus μερική απασχόληση
Glasgow School of Art 95% - 20% £19980 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London 95% - 20% £17000 189 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 95% - 20% £15000 189 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 95% - 20% £14000 189 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 95% - 20% - 189 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Northern School of Art 95% - 20% - 189 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 95% - 20% - 189 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Northern School of Art 95% - 20% - 189 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 95% - 20% - 189 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 95% - 20% - 189 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 95% - 20% - 189 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 95% - 20% - 189 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 95% - 20% £18650 189 Reading Oncampus μερική απασχόληση
University of the West of England 95% - 20% - 189 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 95% - 20% - 189 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 95% - 20% £1805 189 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Worcester 95% - 20% - 189 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 95% - 20% - 189 Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
Bath Spa University 95% - 20% - 189 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 95% - 20% - 189 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 95% - 20% - 189 Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 95% - 20% - 189 Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University 95% - 20% - 189 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London 95% - 20% £8500 189 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Brighton 95% - 20% - 189 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
Birmingham City University 95% - 20% £16300 189 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 95% - 20% - 189 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 95% - 20% - 189 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 95% - 20% £14250 189 Sunderland Oncampus μερική απασχόληση
Conservatoire for Dance and Drama 95% - 20% £25500 189 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 95% - 20% £18650 189 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 95% - 20% - 189 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 95% - 20% - 189 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 95% - 20% - 189 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 95% - 20% - 189 Wolverhampton Oncampus μερική απασχόληση
University of Reading 95% - 20% £18650 189 Reading Oncampus μερική απασχόληση
Plymouth College of Art 95% - 20% £15500 189 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 95% - 20% - 189 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 95% - 20% - 189 Preston Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 95% - 20% £10010 189 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
Falmouth University 95% - 20% - 189 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 95% - 20% £18200 189 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 95% - 20% £18650 189 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth College of Art 95% - 20% - 189 Plymouth Oncampus μερική απασχόληση
The University of Northampton 95% - 20% - 189 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 95% - 20% - 189 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 95% - 20% £13750 189 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 95% - 20% £21000 189 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 95% - 20% - 189 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 95% - 20% - 189 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 95% - 20% - 189 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 95% - 20% - 189 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 95% - 20% £15900 189 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 95% - 20% - 189 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 95% - 20% £89 189 Lincoln Oncampus μερική απασχόληση
Birmingham City University 95% - 20% £16300 189 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 95% - 20% - 189 Chester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 95% - 20% - 189 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 95% - 20% - 189 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 95% - 20% - 189 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
Bath Spa University 95% - 20% - 189 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 95% - 20% £26500 189 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Arts University 95% - 20% - 189 Leeds Oncampus μερική απασχόληση
Cambridge School of Visual & Performing Arts 95% - 20% - 189 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 95% - 20% £13500 189 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 95% - 20% £13000 189 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 95% - 20% - 189 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 95% - 20% - 189 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 95% - 20% - 189 Falmouth Oncampus μερική απασχόληση
Bath Spa University 95% - 20% £15685 189 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London 95% - 20% £17000 189 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Halesowen College 95% - 20% - 189 Halesowen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 95% - 20% - 189 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 95% - 20% £7400 189 Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre - - 20% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College - - 20% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth - - 20% £17000 - Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Swindon - - 20% - - Swindon Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College - - 20% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
NESCOT North East Surrey College of Technology - - 20% - - Epsom Oncampus πλήρους απασχόλησης
North Warwickshire and South Leicestershire College - - 20% - - Nuneaton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre - - 20% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College - - 20% - - Bedford Oncampus μερική απασχόληση
Wiltshire College and University Centre - - 20% - - Chippenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
NESCOT North East Surrey College of Technology - - 20% - - Epsom Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich - - 25% - 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hopwood Hall College - - 25% - 92 Rochdale Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College - - 25% - 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Weymouth College - 5% 25% £5750 - Weymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Sussex College - 5% 25% £7500 - Eastbourne Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chesterfield College - 5% 25% - - Chesterfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre - - 20% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
York College - - 20% - - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wiltshire College and University Centre - - 20% £11500 - Chippenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wirral Met College - - 20% - - Birkenhead Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College - - 20% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hertford Regional College - 5% 20% - 85 Broxbourne Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth - 5% 20% £17000 85 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre - - 20% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands - - - £7230 - Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Herts College 75% 0% 20% - - Watford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sunderland College 75% 0% 20% - - Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 75% 0% 20% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 75% 0% 20% £15500 - Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
York College 75% 0% 20% - - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London College UCK - - 30% - - Hounslow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands - - 30% £7230 - Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute - - 30% £7400 - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - - 30% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - - 30% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College - - 30% - - Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College - - 30% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chesterfield College - - 30% - - Chesterfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - - 30% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - - 30% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bury College - - 30% - - Bury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Petroc - - 30% - - Barnstaple Oncampus μερική απασχόληση
Nottingham College - - 30% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Westminster Kingsway College - - 30% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London - - 30% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - - 30% - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Petroc - - - - - Barnstaple Oncampus μερική απασχόληση
Grimsby Institute - - 40% £7800 - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - - 40% - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hugh Baird College 53% - 5% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Burton College 63% - 0% - - Beverley Oncampus μερική απασχόληση
South Devon College - - - - - Paignton Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College 86% - 40% - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
East Surrey College 86% - 40% - - Redhill Oncampus πλήρους απασχόλησης
Truro and Penwith College 73% - 20% £9335 - Truro Oncampus πλήρους απασχόλησης
Yeovil College - - 20% - - Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff and Vale College - - 20% - - Rumney Oncampus πλήρους απασχόλησης
City College Plymouth 91% - 10% - - Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University - - - - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Burton College - - - - - Beverley Oncampus μερική απασχόληση
Petroc - - 25% - - Barnstaple Oncampus πλήρους απασχόλησης
City College Plymouth 84% - 10% - - Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 73% - 15% £12300 - Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College 86% - 40% - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College 86% - 40% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Yeovil College - - 20% - - Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Devon College 71% - 10% - - Paignton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 71% - 10% - - Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College 91% - 10% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 91% - 10% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Weymouth College - 5% 10% £6650 - Weymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trafford College - 10% 5% - - Altrincham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales - - 5% £12300 - Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre 70% - 30% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds City College 91% - 5% - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds City College 67% - 10% - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hull College 56% - 30% - - Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Myerscough College 69% - 25% - - Preston Oncampus μερική απασχόληση
University of Portsmouth 69% - 25% - - Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
Lincoln College 69% - 25% £9500 - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 69% - 25% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 73% 4% 2% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 71% - 5% £15900 128 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 71% - 5% £13800 128 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 79% 1% 5% - 126 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 59% 1% 8% - 142 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 71% - 5% £15900 128 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 59% 1% 8% - 142 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 1% 11% - 146 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 59% 1% 8% - 142 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 1% 11% - 146 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 70% 0% 10% - 112 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Suffolk College - - - - - Bury St Edmunds Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 76% - 19% £17110 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Greater Brighton Metropolitan College 71% - 5% - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - - - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
University of East London 53% - 16% £13080 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 53% - 16% £12000 87 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 70% 5% 15% - 182 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 52% - 5% £30400 158 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 48% - 20% - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% - 16% £13080 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Essex College of Further and Higher Education 86% 5% 25% - - Southend-on-Sea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 83% - 10% - 133 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hereford College of Arts 84% 20% 17% - - Hereford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 85% 5% 10% - 115 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Sussex College 69% - 15% £9000 - Eastbourne Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 66% 5% 10% - 137 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 46% 3% 5% - 123 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 79% 5% 8% - 125 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 67% 20% 15% £10500 - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 51% 0% 0% - 116 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Helens College - - 0% - - Saint Helens Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hereford College of Arts 84% 20% 17% - - Hereford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 86% - 0% - 137 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 70% 5% 15% - 182 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 85% 5% 10% - 115 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 82% 4% 7% - 129 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 51% 0% 0% - 116 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 81% 5% 5% - 135 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 96% 0% 5% - 144 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 96% 0% 5% - 144 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 79% 2% 6% - 138 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 74% 5% 5% - 141 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hereford College of Arts 84% 30% 20% - - Hereford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Futureworks 94% 5% 5% - 126 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 70% 5% 15% - 138 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 70% 5% 15% - 138 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 52% 5% 5% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 79% 5% 15% - 121 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 87% 5% 0% - 164 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 66% 5% 10% - 137 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 91% - 40% - - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College 33% - 10% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 33% - 10% £13740 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 59% 2% 20% - 121 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 76% - 19% £17110 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 66% 5% 10% - 137 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% - 16% £13080 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 76% - 19% £17110 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 73% 3% 7% - 106 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% - 16% £13080 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 66% 5% 10% - 137 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 88% 0% 10% - 122 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Essex College of Further and Higher Education 88% 0% 10% - 122 Southend-on-Sea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 74% 0% 0% - 127 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 1% 11% - 146 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 42% - 3% - 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 42% - 3% - 135 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 70% 2% 5% - 145 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oldham College 70% 2% 5% - 145 Oldham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cambridge School of Visual & Performing Arts 85% - 35% - 97 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 59% 2% 20% - 115 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wirral Met College 67% - 5% - - Birkenhead Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 67% - 5% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 77% - 10% £46600 112 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Sussex College 73% - 10% £4500 - Eastbourne Oncampus μερική απασχόληση
Anglia Ruskin University 79% 5% 8% - 125 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Burton College 79% 5% 8% - 125 Beverley Oncampus μερική απασχόληση
University of the West of England 82% 4% 7% - 129 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 80% 10% 20% - 119 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 70% 2% 5% - 145 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre 78% 0% 10% - 116 Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 68% 3% 6% - 123 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 82% 5% 10% - 95 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 84% 4% 0% - 117 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hereford College of Arts 84% 30% 20% - - Hereford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% - 16% £13080 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College 76% 0% 10% - 144 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hereford College of Arts 84% 20% 15% - - Hereford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 56% - 2% - 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 77% 0% 45% - 97 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 64% - 3% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds City College - - 15% - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 70% 5% 3% - 149 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
15 Online Σχεδιασμός Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
72 Σχεδιασμός Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • How to Become an Artist for Video Games - RIOT Games Art Lead Charles Lee
  1/4
 • Year in the life of a Creative and Digital Media Student
  2/4
 • Interview with Kath Eng - Concept Art and Illustration | 3dsense
  3/4
 • Interview with Jennifer - Concept Art & Illustration | 3dsense
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
69 /100
Απάντησαν 55699 φοιτητές Σχεδιασμός στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Σχεδιασμός (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20069 £19085 £22483
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18040 - £23109 £14127 - £23631 £16588 - £28471

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £19868 £19940 £23703
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17609 - £22606 £15062 - £24399 £17630 - £29513

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Σχεδιασμός

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Σχεδιασμός που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Σχεδιασμός

 • Εταιρείες διαδραστικών μέσων
 • Εταιρείες κηπουρικής τοπίου
 • Εταιρείες Εσωτερικού Σχεδιασμού
 • Εταιρείες σχεδιασμού μόδας
 • Εταιρείες Διαφήμισης
 • Εταιρείες έντυπων μέσων
 • Παραγωγοί ταινιών και τηλεόρασης

Εξειδικεύσεις εντός: Σχεδιασμός

 • Ο σχεδιασμός μόδας
 • Σχεδιασμός Επικοινωνίας
 • Σχεδιασμός προϊόντων
 • Σχεδιασμός κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
 • Γραφικός σχεδιασμός
 • Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων
 • Διαδικτυακός Σχεδιασμός

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Σχεδιασμός που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Σχεδιασμός (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Σχεδιασμός από Anglia Ruskin University

30% Επαγγελματίες σχεδιασμού ιστοσελίδων και πολυμέσων
20% Επαγγέλματα πωλήσεων
20% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα σχεδιασμού

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Σχεδιασμός

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Σχεδιασμός.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Σχεδιασμός:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • PhD with Integrated Study - PhD
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)
 • Bachelor of Design (Honours) - BDes (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Arts - MA
 • Master of Design and Technology - MDTechEd
 • Bachelor of Education (Honours) - BEd (Hons)
 • Higher National Certificate - HNC
 • Higher National Diploma - HND
 • Professional Doctorate - ProfDoc
 • Master of Design - MDes
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Science (Engineering) - MSc (Eng)
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Research - MRes
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Fine Arts - MFA (PG)
 • Master of Design (Honours) - MDes (Hons)
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Master of Architecture - MArch
 • Master in Arts - MArts
 • Graduate Diploma - Grad Dip
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Foundation Degree - FD
 • Foundation Certificate - FDCert
 • Certificate of Higher Education - CertHE

Το πρόγραμμα σπουδών: Καλλιτέχνης σχεδιαστής: Maker στο Cardiff Metropolitan University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 12 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Σχεδιασμός ήταν £20069 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £19085 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £224835 χρόνια μετά την αποφοίτηση.