Πανεπιστήμια σε Λονδίνο, Αγγλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Λονδίνο
26 από 41
 • Πανεπιστήμια σε Λονδίνο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
28
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Λονδίνο
 • (19 ίδρυμα και9 κατατάξεις θέματος)
29
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Λονδίνο
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Λονδίνο, Αγγλία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Λονδίνο

---
#1 
Royal Veterinary College University of London
---
#1 
University College London
---
#1 
Royal College of Art
---
#2 
Imperial College of Science
---
#2 
University College London
---
#2 
University College London
---
#9 
University of Greenwich
---
#9 
SOAS, University of London
---
#9 
University of the Arts London
---
#12 
Goldsmiths, University of London

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Λονδίνο, Αγγλία2021

#1

Imperial College of Science
Imperial College London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (775 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #5 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #8 
 • #9 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #3 
 • #11 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#2

University College London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (2158 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #8 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #11 
 • #14 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #4 
 • #16 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#3

The London School of Economics and Political Science

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (591 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #4 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #4 
 • #5 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #5 
 • #27 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#4

King's College London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (2857 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #30 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #34 
 • #42 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #6 
 • #35 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#5

Queen Mary University of London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1033 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #41 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #54 
 • #68 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #11 
 • #110 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#6

SOAS, University of London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (356 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #50 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #71 
 • #86 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #54 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#7

City University London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (904 αξιολογήσεις)
Card image

 • #67 
 • #82 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #81 
 • #95 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #37 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#8

St George's, University of London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (135 αξιολογήσεις)
 • #40 
 • #49 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #28 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #38 
 • #47 
CUG The Complete University Guide
[Δημοσίευση 11 Οκτωβρίου, 2019]


#9

Goldsmiths, University of London

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (232 αξιολογήσεις)
 • #81 
 • #97 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #89 
 • #105 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #44 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#10

University of Greenwich

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (177 αξιολογήσεις)
 • #82 
 • #98 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #80 
 • #95 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #60 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#11

Middlesex University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (887 αξιολογήσεις)
Card image

 • #104 
 • #121 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #95 
 • #111 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #46 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#12

University of the Arts London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (332 αξιολογήσεις)
Card image

 • #68 
 • #83 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #36 
 • #45 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #51 
 • #61 
CUG The Complete University Guide
[Δημοσίευση 11 Οκτωβρίου, 2019]


#13

London South Bank University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (484 αξιολογήσεις)
Card image

 • #105 
 • #123 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #78 
 • #93 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #82 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#14

University of Westminster

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (639 αξιολογήσεις)
 • #108 
 • #126 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #101 
 • #117 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #72 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#15

Royal Veterinary College University of London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (370 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #36 
 • #381 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #57 
 • #941 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#16

University of East London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (587 αξιολογήσεις)
Card image

 • #111 
 • #129 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #96 
 • #112 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #78 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#17

London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (73 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #235 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #114 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #35 
 • #812 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#18

London Metropolitan University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (95 αξιολογήσεις)
 • #107 
 • #125 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #102 
 • #118 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #109 
 • #126 
CUG The Complete University Guide
[Δημοσίευση 11 Οκτωβρίου, 2019]


#19

School of Advanced Study, University of London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
 • #104 
 • #631 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #77 
 • #3077 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #95 
 • #2209 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

The Courtauld Institute of Art, University of London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (97 αξιολογήσεις)
 • #93 
 • #4352 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #38 
 • #669 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]
 • #113 
 • #4469 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#21

Royal College of Art

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (84 αξιολογήσεις)
Card image

 • #83 
 • #3537 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #102 
 • #2538 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#22

Ravensbourne University London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (168 αξιολογήσεις)
 • #112 
 • #130 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #142 
 • #131 
CUG The Complete University Guide
[Δημοσίευση 11 Οκτωβρίου, 2019]
 • #130 
 • #7998 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#23

University of London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (567 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #59 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#24

Royal Academy of Music, University of London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1135 αξιολογήσεις)
Card image

 • #92 
 • #4351 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #126 
 • #6698 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #125 
 • #6683 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#25

Regent's University London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)
 • #114 
 • #4481 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

Richmond, The American International University in London

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (76 αξιολογήσεις)
Card image

 • #127 
 • #7004 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

Guildhall School of Music and Drama

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (271 αξιολογήσεις)

#28

The School of Pharmacy, University of London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (102 αξιολογήσεις)
Card image


#29

Central Saint Martins

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (357 αξιολογήσεις)
Card image


#30

Institute of Education, University of London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (118 αξιολογήσεις)
Card image


#31

Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (245 αξιολογήσεις)

#32

Royal Central School of Speech and Drama

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (245 αξιολογήσεις)

#33

Conservatoire for Dance and Drama

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (422 αξιολογήσεις)

#34

Royal Academy of Dance

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (457 αξιολογήσεις)

#35

London School of Economics and Political Science

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (267 αξιολογήσεις)

#36

Istituto Marangoni

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
Card image


#37

London, Webster University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (320 αξιολογήσεις)

#38

London College of Fashion

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (92 αξιολογήσεις)
Card image


#39

European School of Economics

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)ΛονδίνοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 7557000

: England, Greater London

 • Τύπος Μπρίζας G
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Λονδίνο

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Imperial College of Science βρίσκεται στη θέση #1 σε Λονδίνο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Λονδίνο Imperial College of Science βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 37 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Imperial College of Science έχει περαστεί σε λίστα

Το Royal Veterinary College University of London έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Royal Veterinary College University of London περιλαμβάνεται.

Το University College London έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University College London περιλαμβάνεται.

Το Royal College of Art έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Royal College of Art περιλαμβάνεται.

Το Imperial College of Science έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Imperial College of Science περιλαμβάνεται.

Το University College London έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University College London περιλαμβάνεται.

Το University College London έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University College London περιλαμβάνεται.

Το University of Greenwich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Greenwich περιλαμβάνεται.

Το SOAS, University of London έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το SOAS, University of London περιλαμβάνεται.

Το University of the Arts London έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Σχέδιο (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Arts London περιλαμβάνεται.

Το Goldsmiths, University of London έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Goldsmiths, University of London περιλαμβάνεται.

Το University of Greenwich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Greenwich περιλαμβάνεται.

Το University of East London έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of East London περιλαμβάνεται.

Το University College London έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University College London περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

The Guardian News and Media Limited

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -University league tables:
Αναλογία Φοιτητών Προωπικού 15%
Προστιθέμενη Αξία 15%
Σκορ Εισαγωγής 15%
Προοπτικές Καριέρας 15%
NSS - Διδασκαλία 10%
NSS - Αξιολόγηση & Feedback 10%

μεθοδολογία προβολής

The Times and The Sunday Times

μεθοδολογία προβολής

The University League Tables

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CUG The Complete University Guide:
Standards εισόδου
Ικανοποίηση φοιτητών
Ποιότητα έρευνας
Ένταση έρευνας
Προοπτικές αποφοίτων
Αναλογία φοιτητών - προσωπικού
Έξοδα ακαδημαϊκών υπηρεσιών
Έξοδα εγκαταστάσεων
Good honours
Ολοκλήρωση πτυχίου

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής