Πανεπιστήμια σε Λονδίνο, Αγγλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Λονδίνο
29 από 84
 • Πανεπιστήμια σε Λονδίνο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
32
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Λονδίνο
 • (22 ίδρυμα και10 κατατάξεις θέματος)
33
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Λονδίνο
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Λονδίνο, Αγγλία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Λονδίνο

---
#1 
Royal Veterinary College University of London
---
#1 
University College London
---
#1 
The London School of Economics and Political Science
---
#1 
Imperial College of Science
Δίκαιο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας & Ευρεσιτεχνίας
#1 
University College London
---
#1 
Royal College of Art
---
#1 
University College London
---
#2 
Imperial College of Science
---
#2 
The London School of Economics and Political Science
---
#2 
King's College London

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Λονδίνο, Αγγλία2022

 • #4 
 • #5 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #3 
 • #12 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #7 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (2203 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #8 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #4 
 • #18 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #9 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


 • #3 
 • #4 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #5 
 • #27 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #4 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (2862 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #30 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #6 
 • #35 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #23 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1043 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #41 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #12 
 • #117 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #42 
 • #51 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (358 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #50 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #49 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #64 
 • #77 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (912 αξιολογήσεις)
Card image

 • #68 
 • #82 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #37 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #88 
 • #104 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (138 αξιολογήσεις)
 • #40 
 • #49 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #29 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #50 
 • #60 
CUG The Complete University Guide - UK
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (240 αξιολογήσεις)
Card image

 • #82 
 • #97 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #43 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #92 
 • #107 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (177 αξιολογήσεις)
Card image

 • #83 
 • #98 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #62 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #78 
 • #94 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (333 αξιολογήσεις)
Card image

 • #69 
 • #83 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #21 
 • #26 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #40 
 • #50 
CUG The Complete University Guide - UK
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (887 αξιολογήσεις)
Card image

 • #105 
 • #121 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #45 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #96 
 • #112 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (640 αξιολογήσεις)
Card image

 • #108 
 • #126 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #79 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #95 
 • #110 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (490 αξιολογήσεις)
Card image

 • #106 
 • #123 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #75 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #97 
 • #113 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


 • #48 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #36 
 • #381 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #56 
 • #925 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (587 αξιολογήσεις)
Card image

 • #111 
 • #129 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #71 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #99 
 • #114 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (95 αξιολογήσεις)
Card image

 • #107 
 • #125 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #72 
 • #87 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[Δημοσίευση 11 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #101 
 • #117 
CUG The Complete University Guide - UK
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]


 • #19 
 • #235 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #130 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #29 
 • #660 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


 • #104 
 • #631 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #75 
 • #2522 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #95 
 • #2209 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

 • #100 
 • #4105 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #36 
 • #636 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #114 
 • #4469 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (84 αξιολογήσεις)
Card image

 • #86 
 • #3501 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #102 
 • #2538 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (173 αξιολογήσεις)
 • #112 
 • #130 
The Good University Guide - The Times
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #111 
 • #129 
CUG The Complete University Guide - UK
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #135 
 • #7998 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


 • #98 
 • #4102 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #126 
 • #6683 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


 • #99 
 • #4103 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #132 
 • #7751 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (586 αξιολογήσεις)
 • #34 
 • #162 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)
Card image

 • #115 
 • #4481 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

 • #127 
 • #6698 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (272 αξιολογήσεις)
 • #129 
 • #7145 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


 • #133 
 • #7792 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#30

European School of Economics

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)

#31

The School of Pharmacy, University of London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (104 αξιολογήσεις)
Card image


#32

UCL Institute of Education

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (117 αξιολογήσεις)
Card image


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (432 αξιολογήσεις)

#34

Royal Academy of Dance

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (457 αξιολογήσεις)

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
Card image


#36

London, Webster University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (331 αξιολογήσεις)

#37

London College of Fashion

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (92 αξιολογήσεις)
Card imageΛονδίνοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 7557000

: England, Greater London

 • Τύπος Μπρίζας G
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Λονδίνο

google static map google map control google map control

Imperial College of Science βρίσκεται στη θέση #1 σε Λονδίνο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Λονδίνο Imperial College of Science βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 40 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Imperial College of Science έχει περαστεί σε λίστα

Το Royal Veterinary College University of London έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Royal Veterinary College University of London περιλαμβάνεται.

Το University College London έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University College London περιλαμβάνεται.

Το The London School of Economics and Political Science έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The London School of Economics and Political Science περιλαμβάνεται.

Το Imperial College of Science έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Imperial College of Science περιλαμβάνεται.

Το University College London έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Πληροφορική (Δίκαιο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας & Ευρεσιτεχνίας). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University College London περιλαμβάνεται.

Το Royal College of Art έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Royal College of Art περιλαμβάνεται.

Το University College London έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University College London περιλαμβάνεται.

Το Imperial College of Science έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Imperial College of Science περιλαμβάνεται.

Το The London School of Economics and Political Science έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The London School of Economics and Political Science περιλαμβάνεται.

Το King's College London έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το King's College London περιλαμβάνεται.

Το University College London έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University College London περιλαμβάνεται.

Το Imperial College of Science έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Imperial College of Science περιλαμβάνεται.

Το The London School of Economics and Political Science έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The London School of Economics and Political Science περιλαμβάνεται.

Το Goldsmiths, University of London έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Σχέδιο (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Goldsmiths, University of London περιλαμβάνεται.

Το King's College London έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λονδίνο για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το King's College London περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

The Guardian News and Media Limited

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -The Guardian The Best UK Universities - League Table:
Αναλογία Φοιτητών Προωπικού 15%
Προστιθέμενη Αξία 15%
Σκορ Εισαγωγής 15%
Προοπτικές Καριέρας 15%
NSS - Διδασκαλία 10%
NSS - Αξιολόγηση & Feedback 10%

μεθοδολογία προβολής

The Times and The Sunday Times

μεθοδολογία προβολής

The University League Tables

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CUG The Complete University Guide - UK:
Standards εισόδου
Ικανοποίηση φοιτητών
Ποιότητα έρευνας
Ένταση έρευνας
Προοπτικές αποφοίτων
Αναλογία φοιτητών - προσωπικού
Έξοδα ακαδημαϊκών υπηρεσιών
Έξοδα εγκαταστάσεων
Good honours
Ολοκλήρωση πτυχίου

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities Europe:
Όγκος Πατέντας 11.11%
Επιτυχία Πατέντας 11.11%
Παγκόσμιες Πατέντες 11.11%
Παραπομπές Πατέντας 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές / Επιρροή παραπομπών πατεντών 11.11%
Επιρροή Πατέντας σε Παραπομπές Άρθρων 11.11%
Επιρροή Παραπομών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Tillburg University

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Tilburg University Economics Ranking:
Η κατάταξη βασίζεται σε 35 περιοδικά.
Περιοδικά (πηγή) https://econtop.uvt.nl/journals.php

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής