Δημιουργική γραφή Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Creative writing)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Liverpool Hope University 84% 5% 11% £11400 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 85% 5% 5% £16400 215 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 9% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 1% 10% £16400 209 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 85% 1% 10% £16400 200 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 3% 10% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 85% 5% 0% £16400 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 3% 10% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 10% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 3% 8% £16400 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 15% 5% £11400 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 0% £11400 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 65% 0% 5% £19500 120 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 71% 0% 10% £16850 97 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 88% 0% 10% £15500 105 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 72% 10% 15% £16200 98 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 90% 0% 10% £12250 99 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 51% 0% 5% £19500 130 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 5% 5% £14300 118 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 73% 0% 5% £14800 132 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 71% 0% 10% £16850 97 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 88% 0% 10% £14000 105 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 90% 0% 5% £9250 97 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 71% 0% 10% £16850 97 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 90% 0% 10% £12250 99 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 70% 10% 5% £16100 175 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 5% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 70% 5% 5% £14500 103 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 10% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 72% 0% 20% £13500 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 10% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 69% 0% 5% £19500 184 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 69% 0% 5% £15400 184 Hull Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University 81% 5% 0% £14500 106 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 5% 15% £14500 108 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 1% 2% £20000 162 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 77% 0% 20% £13100 107 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 1% 2% £20000 162 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 82% 1% 2% £14000 162 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 1% 2% £20000 162 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 85% 0% 7% £14400 103 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 89% 5% 5% £14700 98 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 77% 0% 5% £14800 131 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 79% 0% 0% £13145 94 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 85% 0% 15% £13100 107 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 85% 0% 7% £14400 103 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 57% 0% 5% £12000 105 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 96% 0% 5% £20750 147 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 89% 5% 5% £14700 98 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 89% 5% 10% £14500 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 82% 20% 15% £17110 75 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 77% 0% 5% £13000 106 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 78% 1% 4% £17400 143 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 91% 10% 20% £12250 98 Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
University of Strathclyde 85% 0% 5% £16400 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 70% 5% 5% £14500 105 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 79% 0% 14% £12750 119 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 87% 5% 20% £16200 117 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 77% 0% 5% £13000 106 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 85% 5% 15% £13200 103 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 68% 0% 10% £14250 112 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% £11400 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 90% 5% 10% £12250 87 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 82% 20% 15% £4277 75 London Oncampus μερική απασχόληση
York St John University 79% 0% 14% £12750 119 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 85% 5% 13% £16400 200 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 100% 0% 5% £19300 148 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 94% 0% 0% £13800 106 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 75% 10% 15% £13000 94 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 74% 3% 9% £14700 126 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 91% 0% 5% £46600 93 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 5% 5% £16400 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 1% 2% £20000 162 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 85% 0% 10% £14400 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 85% 5% 5% £16400 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 5% 5% £16400 201 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 1% 2% £19300 142 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 85% 5% 5% £16400 200 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 69% 10% 10% £20000 155 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 88% 0% 10% £15500 106 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 62% 0% 5% £13842 92 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 10% 5% £14300 134 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 10% 5% £14300 134 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 56% 1% 0% £13842 84 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 83% 0% 10% £19200 147 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 90% 5% 10% £12250 87 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 86% 5% 5% £14700 92 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 68% 0% 10% £15000 108 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 88% 0% 10% £16100 151 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 89% 5% 20% £14500 105 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 85% 0% 5% £19500 123 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 72% 0% 6% £15900 149 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 63% 15% 10% £13000 89 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 88% 0% 10% £14000 106 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 73% 5% 5% £14600 125 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 86% 5% 5% £14700 92 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 77% 5% 20% £15000 117 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 75% 1% 6% £17100 135 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 86% 5% 15% £14500 101 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 65% 0% 5% £19500 109 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 70% 10% 5% £16100 159 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 70% 10% 5% £14560 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 0% 0% £14300 139 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 95% 0% 0% £10920 139 London Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 84% 5% 10% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 93% 0% 10% £21900 174 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 90% 0% 5% £9250 134 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 77% 5% 10% £15000 107 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 40% 0% 5% £12250 137 Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University 40% 0% 5% £15860 137 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 0% 5% £17100 138 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 72% 4% 14% £13100 102 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 71% 5% 15% £14250 106 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 71% 5% 15% £16850 106 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 71% 5% 15% £17500 106 Leicester Oncampus μερική απασχόληση
University of Essex 71% 5% 0% £16850 119 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 88% 0% 15% £12360 129 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 71% 5% 0% £16850 119 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 71% 5% 0% £16850 119 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 93% 5% 5% £19300 166 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 67% 0% 5% £17100 £18000 132 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 8% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 8% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 5% 10% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 5% 10% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 78% 0% 5% £13100 105 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 85% 0% 0% £17875 132 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 10% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 84% 5% 10% £3040 106 York Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 84% 5% 10% £21000 106 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art 89% 5% 10% £19980 158 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 89% 5% 10% £18150 158 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 89% 5% 10% £20370 158 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 89% 5% 10% £20370 158 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 89% 5% 10% £16850 158 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 89% 5% 10% £14900 158 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 89% 5% 10% £8190 158 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Lincoln 89% 5% 10% £12000 158 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 89% 5% 10% £13500 158 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 89% 5% 10% £16000 158 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 89% 5% 10% £16400 158 Norwich Oncampus μερική απασχόληση
Birmingham City University 89% 5% 10% £16300 158 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 89% 5% 10% £18650 158 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 89% 5% 10% £12265 158 Durham Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University 89% 5% 10% £8935 158 Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
Bath Spa University 89% 5% 10% £15580 158 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 89% 5% 10% £17500 158 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 89% 5% 10% £5600 158 Swansea Oncampus μερική απασχόληση
Teesside University 89% 5% 10% £13000 158 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 89% 5% 10% £5600 158 Swansea Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 89% 5% 10% £16380 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 89% 5% 10% £16400 158 Norwich Oncampus μερική απασχόληση
University of Southampton 89% 5% 10% £21000 158 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 89% 5% 10% £18240 158 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 89% 5% 10% £8690 158 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
University of Suffolk 89% 5% 10% £12996 158 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 89% 5% 10% £7280 158 London Oncampus μερική απασχόληση
Royal Holloway, University of London 89% 5% 10% £17600 158 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 89% 5% 10% £16400 158 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 89% 5% 10% £16400 158 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 89% 5% 10% £8390 158 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 89% 5% 10% £10500 158 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Derby 89% 5% 10% £14700 158 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 89% 5% 10% £16400 158 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 89% 5% 10% £15000 158 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 89% 5% 10% £20000 158 Egham Oncampus μερική απασχόληση
Loughborough University of Technology 89% 5% 10% £20800 158 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 89% 5% 10% £14700 158 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 5% 15% £14500 110 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 71% 5% 15% £13145 110 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 5% 15% £14500 110 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 2% 5% £14300 124 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 95% 2% 5% £12996 124 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 89% 5% 15% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 70% 5% 15% £16100 140 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 84% 10% 20% £14700 87 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 10% 10% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 10% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 56% 1% 5% £13842 91 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 5% 5% £14300 122 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 89% 5% 15% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 77% 0% 5% £13100 107 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 10% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 5% 35% £14500 108 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 72% 15% 30% £13200 78 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 0% 5% £14300 129 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 76% 10% 15% £16200 105 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 76% 10% 15% £14500 105 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 90% 0% 10% £12250 90 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 57% 5% 0% £14750 118 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 20% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 38% 0% 10% £12000 90 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 70% 5% 15% £11000 140 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 72% 0% 9% £15300 117 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 79% 0% 5% £12750 109 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 79% 0% 5% £12750 109 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 55% 0% 10% £19500 134 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 69% 10% 20% £13500 106 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 79% 0% 5% £12750 104 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 70% 5% 5% £14500 108 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 57% 5% 5% £14250 98 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 66% 5% 2% £14300 111 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 10% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 20% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 92% 0% 5% £13100 109 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 90% 0% 10% £12250 90 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 71% 0% 10% £16850 113 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 11% - 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 9% - 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 75% - 10% £14000 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 85% 1% 10% - 200 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 10% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 86% 5% 5% - 123 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 15% 5% - 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 0% - 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 72% 4% 15% - 115 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 77% 10% 10% - 161 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 77% 10% 10% - 161 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 71% 0% 10% - 97 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 88% 5% 5% - 104 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 88% 5% 5% - 104 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 72% 4% 15% - 115 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 5% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 72% 4% 14% - 102 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 72% 4% 14% - 102 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 84% - 15% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 85% 10% 5% - 106 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 85% 10% 5% - 106 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 85% 10% 5% - 106 Belfast Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 89% 5% 10% - 158 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 69% 0% 5% - 184 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 69% 0% 5% - 184 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 69% 0% 5% - 184 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 81% 5% 0% - 143 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 44% 0% 5% - 108 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - - - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 80% 2% 3% - 126 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 83% - 9% - 86 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 81% - 15% £14560 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College - - - - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 79% 0% 0% - 94 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - 20% £13250 - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 72% 4% 20% - 112 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 72% - 20% £13500 111 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 74% 6% 8% - 120 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 100% - 0% £14000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 71% - 10% £12600 126 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 57% 0% 5% - 105 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 85% 0% 0% - 125 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 78% 5% 10% - 125 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 72% 2% 3% - 118 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 89% 0% 10% - 103 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 74% 6% 8% - 120 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 78% 5% 10% - 125 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 72% 5% 0% - 107 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 85% 5% 15% - 103 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 85% 0% 10% - 117 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - 20% £13250 - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University - - 20% - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 85% 5% 15% - 103 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 93% 0% 15% - 110 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 85% 0% 10% - 96 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 80% 2% 3% - 126 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 72% 4% 20% - 112 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 88% 5% 5% - 104 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 81% - 15% £7280 91 London Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 54% 0% 7% - 122 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% - 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 85% 0% 0% - 123 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 87% 0% 0% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 77% - 5% £14000 95 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 85% 5% 5% - 121 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 97% 5% 0% - 115 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 89% 0% 10% - 95 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 90% 5% 5% - 159 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 87% 0% 0% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 89% 0% 10% - 95 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 72% 5% 15% - 112 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 82% 5% 15% - 94 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 85% 0% 10% - 132 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 81% 1% 7% - 121 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 77% - 5% £14000 95 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 73% 5% 0% - 111 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 56% 0% 5% - 152 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 64% 5% 7% - 129 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 88% 0% 0% - 165 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 90% 5% 5% - 159 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 75% 0% 5% - 105 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 74% 0% 3% - 147 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 85% 0% 10% - 132 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre Peterborough - - - - - Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 54% 3% 0% - 186 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 77% 5% 0% - 148 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 77% 5% 0% - 148 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 90% 5% 5% - 159 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 63% 15% 10% - 89 Sunderland Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 71% 5% 10% - 122 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 84% 0% 9% - 105 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 100% 0% 5% - 147 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 90% 0% 5% - 134 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 100% 0% 5% - 147 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 64% 5% 5% - 101 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 72% 4% 14% - 106 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 10% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 64% 5% 5% - 101 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 89% 5% 10% - 116 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 72% 4% 14% - 102 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 71% 5% 0% - 119 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 10% £18500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 84% 5% 10% - 106 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 84% 5% 10% - 106 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 84% 5% 10% - 106 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 84% 5% 10% - 106 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 84% 5% 10% - 106 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 84% 5% 10% - 106 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 89% 5% 10% - 158 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 89% 5% 10% - 158 Dundee Oncampus μερική απασχόληση
University of Stirling 89% 5% 10% - 158 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 89% 5% 10% - 158 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 89% 5% 10% - 158 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 89% 5% 10% - 158 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 89% 5% 10% - 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Central School of Speech and Drama 89% 5% 10% - 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 89% 5% 10% - 158 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 89% 5% 10% - 158 York Oncampus μερική απασχόληση
University for the Creative Arts 89% 5% 10% - 158 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 89% 5% 10% - 158 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 89% 5% 10% - 158 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 89% 5% 10% - 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 89% 5% 10% - 158 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 89% 5% 10% - 158 Buckingham Oncampus μερική απασχόληση
University for the Creative Arts 89% 5% 10% - 158 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 89% 5% 10% - 158 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 89% 5% 10% - 158 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 89% 5% 10% - 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 89% 5% 10% - 158 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 89% 5% 10% - 158 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 89% 5% 10% - 158 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 89% 5% 10% - 158 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 89% 5% 10% - 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 89% 5% 10% - 158 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 89% 5% 10% - 158 Leeds Oncampus μερική απασχόληση
University for the Creative Arts 89% 5% 10% - 158 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 89% 5% 10% - 158 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 89% 5% 10% - 158 Cambridge Oncampus μερική απασχόληση
York St John University 89% 5% 10% - 158 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Dartington Trust 89% 5% 10% - 158 Totnes Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University 89% 5% 10% - 158 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 89% 5% 10% - 158 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 89% 5% 10% - 158 Guildford Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster 89% 5% 10% - 158 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Exeter 89% 5% 10% - 158 Exeter Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University 89% 5% 10% - 158 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
York St John University 89% 5% 10% - 158 York Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff University 89% 5% 10% - 158 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 89% 5% 10% - 158 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 89% 5% 10% - 158 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University 89% 5% 10% - 158 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 89% 5% 10% - 158 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 89% 5% 10% - 158 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
Newman University 89% 5% 15% - 110 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 88% 5% 5% - 104 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 57% 5% 3% - 106 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 85% 10% 15% - 111 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 94% - 5% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 10% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 85% 5% 10% - 115 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 88% 5% 10% - 95 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 58% 0% 0% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
Grimsby Institute 78% - 0% £10500 91 Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 68% - 10% - 104 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 84% 0% 15% - 133 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 57% 5% 3% - 106 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 90% 6% 20% - 117 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 73% - 0% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Arts University Bournemouth 100% - 10% £16950 123 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 72% - 20% £13500 111 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 71% 0% 10% - 113 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 66% 5% 5% - 119 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 72% 4% 4% - 102 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 72% - 20% £13500 111 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 68% - 10% - 104 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 76% 1% 5% - 113 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 72% 4% 14% - 102 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 77% 5% 0% - 146 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 10% - 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 89% 0% 10% - 111 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 88% 5% 5% - 104 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 77% 5% 0% - 146 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 83% - 15% £12000 94 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 85% 5% 10% - 111 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
15 Online Δημιουργική γραφή Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
62 Δημιουργική γραφή Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Thinking of doing a Creative Writing degree?
  1/4
 • A Master's in Creative Writing: Is It Worth It?
  2/4
 • Students talk about Creative and Professional Writing at CCCU
  3/4
 • Everything About Creative Writing Degrees!
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
75 /100
Απάντησαν 5025 φοιτητές Δημιουργική γραφή στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Δημιουργική γραφή (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £18220 £16892 £19401
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £16195 - £22146 £11754 - £21492 £14677 - £25366

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £18147 £17054 £20351
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £16588 - £21853 £12786 - £21414 £15122 - £25568

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Δημιουργική γραφή

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Δημιουργική γραφή που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Δημιουργική γραφή

 • Εκδοτικοί οίκοι
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών συγγραφής εκδόσεων
 • Εταιρείες διαφήμισης, μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων
 • Ιδρύματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Οργανισμοί μέσων ενημέρωσης
 • Γενικές επιχειρήσεις
 • Βιβλιοθήκες

Εξειδικεύσεις εντός: Δημιουργική γραφή

 • Playwriting
 • Ποιητική γραφή

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Δημιουργική γραφή που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Δημιουργική γραφή (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Δημιουργική γραφή από Bath Spa University

25% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
5% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης
5% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
5% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
5% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Δημιουργική γραφή στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Δημιουργική γραφή

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Δημιουργική γραφή.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Δημιουργική γραφή:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Master of Literature (Honours) - MLit (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Science - MSc
 • Master of Letters - MLitt
 • Master of Fine Arts - MFA (PG)
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Master of Research - MA (Res)
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Bachelor of Law - LLB
 • Bachelor of Science - BSc
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Postgraduate Credits - PG
 • Master of Studies - MSt
 • Master of Philosophy - MPhil

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Δημιουργική γραφή ήταν £18220 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £16892 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £194015 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Δημιουργική γραφή και κοινωνική πολιτική στο Liverpool Hope University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 5 ερωτηθέντες.