Επιστήμη υπολογιστών Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Computer science)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Loughborough University of Technology 84% 2% 2% £25700 147 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 89% 4% 7% £14000 113 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 78% 3% 2% £70480 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 89% 4% 7% £17000 113 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 83% 11% 18% £13080 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 55% 0% 0% £30400 195 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 83% 11% 18% £13080 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 78% 3% 2% £84080 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 78% 3% 2% £14170 193 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 77% 7% 6% £14000 119 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 81% 5% 16% £17400 137 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 89% 4% 7% £17000 113 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 5% 0% £11400 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 60% 5% 25% £16000 132 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 4% 2% £84080 200 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 89% 0% 5% £14000 186 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 75% 3% 5% £13080 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 79% 4% 7% £15360 120 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 0% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 0% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 0% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 78% 3% 2% £70480 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 3% 2% £70480 204 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 3% 2% £17900 204 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 5% 0% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 78% 3% 2% £70480 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 15% 0% £11400 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 15% 0% £11400 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 77% 15% 0% £19380 100 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 0% £11400 99 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 0% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 0% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 91% 0% 0% £15150 104 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 91% 0% 0% £15150 104 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 91% 0% 0% £16800 104 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 76% 5% 5% £16800 128 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 65% 0% 0% £12550 210 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 65% 0% 0% £18650 210 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 65% 0% 0% £13500 210 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 65% 0% 0% £16150 210 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 65% 0% 0% £16000 210 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 65% 0% 0% £17500 210 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 65% 0% 0% £15125 210 Durham Oncampus μερική απασχόληση
University of Sunderland 70% 5% 5% £14250 170 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 70% 5% 5% £8190 170 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Leicester 76% 5% 5% £22500 128 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 76% 5% 5% £22900 128 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 76% 5% 5% £13000 128 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 76% 5% 5% £11000 128 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 5% 5% £19380 128 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 76% 5% 5% £14500 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 76% 5% 5% £12500 128 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 88% 0% 0% £18650 136 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 88% 0% 0% £13275 136 Luton Oncampus μερική απασχόληση
The University of York 65% 3% 10% £23300 172 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 62% 10% 0% £26900 199 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 5% 10% £16400 125 Norwich Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool 82% 5% 15% £25050 138 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
Durham University 72% 5% 0% £26900 166 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 57% 5% 17% £18000 128 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 57% 5% 17% £23000 128 London Oncampus μερική απασχόληση
Swansea University 85% 6% 0% £19100 151 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 79% 0% 4% £14500 167 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 88% 0% 0% £21000 136 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 83% 2% 0% £23550 165 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 71% 5% 5% £27500 177 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 88% 0% 0% £9550 136 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 88% 0% 0% £26000 136 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 80% 2% 0% £26500 167 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 70% 8% 20% £16300 121 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 70% 8% 20% £21950 121 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 70% 0% 8% £15600 170 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 45% 4% 5% £14500 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 45% 4% 5% £16000 171 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 82% 5% 10% £16300 114 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 78% 0% 0% £23200 129 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 60% 0% 8% £19670 117 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 84% 0% 3% £23200 133 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 92% 2% 2% £25700 149 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 60% 0% 8% £19670 117 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 92% 2% 2% £25700 149 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 0% 1% £94590 208 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 78% 0% 3% £23200 121 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 63% 2% 0% £23450 145 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 78% 0% 3% £23200 121 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 3% 0% £22500 172 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 68% 11% 9% £18210 134 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 63% 2% 0% £23450 145 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 78% 3% 2% £63060 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 84% 5% 6% £16650 148 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 72% 5% 2% £25050 137 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 72% 5% 2% £14900 £15300 137 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 72% 5% 2% £20885 137 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 78% 15% 2% £8190 120 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 78% 15% 2% £8190 120 London Oncampus μερική απασχόληση
Aberystwyth University 82% 5% 10% £15750 114 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 75% 5% 5% £24000 150 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 65% 0% 0% £30400 210 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 4% 15% £22760 152 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 78% 5% 5% £17550 142 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 67% 5% 5% £24700 190 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 74% 5% 3% £24700 177 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 68% 0% 10% £30400 196 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 65% 1% 0% £21400 151 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 88% 0% 4% £35100 196 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 82% 4% 5% £22760 182 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 72% 5% 0% £22760 180 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 70% 5% 0% £19500 174 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 88% 0% 0% £35100 196 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 65% 3% 10% £24000 172 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 65% 3% 4% £24000 149 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 65% 3% 4% £24000 156 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 65% 3% 4% £24000 156 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 100% 5% 25% £10500 124 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 0% 10% £19400 228 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 78% 7% 0% £13000 104 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 61% 3% 5% £15900 138 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 49% 0% 12% £12600 120 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 79% 0% 4% £24450 £25670 151 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 79% 0% 4% £24450 £25670 167 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 89% 0% 4% £24450 £25670 153 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 73% 0% 5% £17000 115 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 73% 0% 5% £14000 115 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 89% 0% 4% £24450 £25670 153 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 79% 0% 4% £24450 £25670 167 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 68% 0% 20% £21700 £22800 154 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 78% 3% 2% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £70480 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 3% 2% £70480 206 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 3% 2% £79290 208 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 3% 2% £70480 210 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 3% 2% £70480 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 78% 3% 2% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 48% 3% 6% £13842 93 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 62% 0% 4% £17700 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 61% 1% 13% £16100 140 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 87% 5% 10% £22500 139 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 54% 0% 8% £19670 119 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 89% 15% 20% £46600 74 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 70% 8% 13% £13200 114 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 75% 5% 10% £24000 139 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 80% 2% 10% £24700 208 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 71% 5% 5% £18500 160 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 48% 0% 10% £23700 137 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 71% 4% 7% £15360 128 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 89% 15% 20% £51650 74 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 62% 0% 30% £12750 100 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University - - - - - Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University - - - £14000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University - - - - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter - - - - - Exeter Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 65% 5% 16% - 156 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 65% 5% 16% - 156 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 65% 5% 16% - 156 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 89% 1% 4% - 191 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester - - 15% £14500 135 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 76% 3% 5% - 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 76% 3% 4% - 186 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 76% 3% 5% - 189 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 5% 0% - 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 0% 5% - 186 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 83% 0% 1% - 130 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 0% - 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 5% 0% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 0% - 99 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 76% 5% 5% - 128 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 76% 5% 5% - 128 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 65% 0% 0% - 210 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 65% 0% 0% - 210 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 65% 0% 0% - 210 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 65% 0% 0% - 210 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 65% 0% 0% - 210 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 65% 0% 0% - 210 Wrexham Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University 65% 0% 0% - 210 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 76% 0% 0% - 169 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 78% 15% 2% - 120 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 78% 15% 2% - 120 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 65% 0% 0% - 210 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 65% 0% 0% - 210 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 65% 0% 0% - 210 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 65% 0% 0% - 210 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 65% 0% 0% - 210 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 65% 0% 0% - 210 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 70% 5% 5% - 170 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 70% 5% 5% - 170 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 76% 5% 5% - 128 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 76% 5% 5% - 128 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of West London 76% 5% 5% - 128 Ealing Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 76% 5% 5% - 128 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 78% 10% 0% - 136 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 63% 2% 0% - 145 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 63% 2% 0% - 145 Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 45% 4% 5% - 171 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 45% 4% 5% - 171 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 88% 0% 0% - 136 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 88% 0% 0% - 136 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 88% 0% 0% - 136 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 65% 3% 10% - 172 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 65% 3% 10% - 172 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of the West of Scotland 65% 3% 10% - 172 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 62% 10% 0% - 199 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 73% 0% 10% - 157 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 57% 5% 17% - 128 Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 71% 5% 10% - 125 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 5% 0% - 166 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 72% 5% 0% - 166 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 72% 5% 0% - 166 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 70% 5% 5% - 170 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 70% 5% 5% - 170 Chester Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 70% 5% 5% - 170 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 70% 5% 5% - 170 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 0% 3% - 178 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 0% 0% - 163 Exeter Oncampus μερική απασχόληση
Queen's University of Belfast 57% 5% 17% - 128 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 57% 5% 17% - 128 Chester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Sheffield 79% 0% 4% - 167 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 0% 4% - 167 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University 79% 0% 4% - 167 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 79% 0% 4% - 167 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 79% 0% 4% - 167 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - 0% 0% - 223 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University - 0% 0% £9550 223 Swansea Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 88% 0% 0% - 136 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 88% 0% 0% - 136 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 88% 0% 0% - 136 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 88% 0% 0% - 136 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 2% 0% - 165 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 63% 2% 0% - 145 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 73% 0% 10% - 157 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 71% 5% 5% - 177 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 88% 0% 0% - 136 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 0% 3% - 178 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 80% 2% 0% - 167 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds 70% 0% 8% - 170 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 70% 0% 8% - 170 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 70% 0% 8% - 170 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 70% 0% 8% - 170 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 45% 4% 5% - 171 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 60% 1% 11% - 145 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - 0% 1% - 195 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - 0% 0% - 202 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 81% - 5% - 181 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 92% 2% 3% - 170 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham - 1% 4% £25000 161 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham - 0% 0% £25000 150 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 76% 10% 0% - 173 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 70% 5% 5% - 170 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham - 1% 10% £25000 162 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 82% 3% 3% - 170 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 76% 0% 0% - 169 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester - - 25% - 98 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 68% 11% 0% - 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 72% 5% 2% - 137 Coleraine Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University 72% 5% 2% - 137 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 72% 5% 2% - 137 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham - 1% 0% - 179 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - 1% 0% - 179 Ealing Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University - 1% 0% - 179 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University - 1% 0% £15850 179 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 78% 15% 2% - 120 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 76% 5% 5% - 128 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 76% 5% 5% - 128 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 76% 5% 5% - 128 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 76% 5% 5% - 128 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 76% 5% 5% - 128 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 76% 5% 5% - 128 Worcester Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford - 0% 0% - 223 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 78% 7% 5% - 140 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 78% 7% 5% - 140 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 81% - 5% - 181 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 73% 0% 10% - 157 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 81% 0% 1% - 143 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 66% 2% 3% - 170 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 66% 2% 3% - 170 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 78% 7% 5% - 140 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 72% 5% 2% - 137 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cambridge 65% 3% 4% - 156 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 70% 0% 0% - 168 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 78% 10% 2% - 164 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 45% 4% 5% - 155 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 65% 2% 11% - 127 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 78% 10% 5% - 165 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 45% 4% 0% - 158 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 45% 4% 6% - 140 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 45% 4% 5% - 171 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 80% 3% 10% - 176 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham - 1% 4% - 161 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 81% - 5% - 181 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Tameside College 78% 3% 2% - 188 Ashton-under-Lyne Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trafford College - - 40% - - Altrincham Oncampus μερική απασχόληση
The Manchester College 76% - 25% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Yeovil College 76% - 25% - - Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College 76% - 25% - - Bedford Oncampus μερική απασχόληση
City of Westminster College 91% - 50% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Swindon - - 30% - - Swindon Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oldham College - - 30% - - Oldham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bromley College of Further and Higher Education 76% - 38% - 49 Bromley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands - 0% 25% £7230 - Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Solihull College and University Centre - 0% 25% - - Solihull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 46% - 25% £13500 120 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre 70% - 30% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heart of Worcestershire College 90% - 30% - - Redditch Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College 86% - 40% - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
South Gloucestershire and Stroud College 86% - 40% - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Weymouth College - - 65% £5750 - Weymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
HCUC, Harrow College & Uxbridge College - - 65% £7543 - Harrow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College - - 65% - - Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Halesowen College - - 65% - - Halesowen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Exeter College - - 65% - - Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chichester College 80% - 30% - - Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wigan and Leigh College - - 10% - - Wigan Oncampus πλήρους απασχόλησης
South & City College Birmingham 22% - 40% - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gateshead College - - 80% - - Gateshead Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Sussex College - - 35% £7500 - Eastbourne Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - - 40% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Sheffield College - - 40% - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hopwood Hall College - - 40% - - Rochdale Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College - - 40% - - Bedford Oncampus μερική απασχόληση
Grŵp NPTC Group - - 15% - 129 Neath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham Metropolitan College - - 20% - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre at Salford City College - - 20% - - Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heart of Worcestershire College 90% - 30% - - Redditch Oncampus πλήρους απασχόλησης
Yeovil College 90% - 30% - - Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trafford College - - 40% - - Altrincham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sunderland College - - 40% - - Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College - - 40% - - Bedford Oncampus μερική απασχόληση
NESCOT North East Surrey College of Technology - - 40% - - Epsom Oncampus πλήρους απασχόλησης
Greater Brighton Metropolitan College - - 40% - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Herts College 88% - 35% - 63 Watford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Dudley College of Technology - - - - - Dudley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury College 90% - 25% - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Shrewsbury Colleges Group - - 15% - 147 Shrewsbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Yeovil College - - 15% - 147 Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - - 40% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Tyneside College - - 40% - - South Shields Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University - - 0% - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College - - 0% - - Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology - - - £7500 - Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Selby College - - - - - Selby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Solihull College and University Centre - - - - - Solihull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath College - - - - - Bath Oncampus μερική απασχόληση
The City of Liverpool College - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nelson and Colne College - - - - - Nelson Oncampus πλήρους απασχόλησης
North Kent College - - - - - Dartford Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Tyneside College - - - - - South Shields Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - - - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Central Bedfordshire College - - - - - Dunstable Oncampus πλήρους απασχόλησης
HCUC, Harrow College & Uxbridge College - - - £7682 - Harrow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College - - - - - Blackpool Oncampus μερική απασχόληση
Gloucestershire College - - - £9000 - Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Bournemouth and Poole College - - - - - Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heart of Worcestershire College 90% - 30% - - Redditch Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 90% - 30% - - Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre Peterborough 90% - 30% - - Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 90% - 30% - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Durham 100% - 25% - - Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Petroc - - 10% - - Barnstaple Oncampus μερική απασχόληση
Petroc - - 10% - - Barnstaple Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute - - 30% - - Grimsby Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle College 86% - 14% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hugh Baird College - - 10% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Devon College 64% 0% 20% - - Paignton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) 77% 20% 10% £8300 - Colwyn Bay Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire - - - - - Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College - - - - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College - - 30% - - Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southport College - - - - - Southport Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College - - - - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Derby College - - 20% £12000 - Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds City College 92% - 10% - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wirral Met College - - 40% - - Birkenhead Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University - - 40% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - 40% £28000 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - - 40% - - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex - - 40% - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology - - 40% £24100 - Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - 40% - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth - - 40% - - Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - 40% £17000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham - - 40% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - 40% 45% £13500 87 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London - 40% 45% - 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 75% 10% 5% - 105 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 79% 0% 10% - 121 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 83% 15% 1% - 110 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 69% 7% 6% - 151 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 70% 15% 25% - 107 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 79% 0% 10% - 121 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre Peterborough - - - - 53 Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 0% 5% - 204 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 64% 0% 10% - 170 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 69% 7% 6% - 109 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 65% 10% 12% - 101 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 66% 7% 6% - 113 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 69% 7% 6% - 109 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 54% 0% 8% - 119 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 69% 1% 11% - 127 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
105 Επιστήμη υπολογιστών Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Computer Science vs Information Technology (school, jobs, etc.)
  1/6
 • Computer Science vs. Information Technology | Which Career & Degree Should You Pursue?
  2/6
 • BSc Computing
  3/6
 • My Whole Computer Science Degree in 12 Minutes
  4/6
 • Preparing for a Computer Science Degree
  5/6
 • The Biggest Misconception about Computer Science Degrees
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
70 /100
Απάντησαν 40459 φοιτητές Επιστήμη υπολογιστών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Επιστήμη υπολογιστών (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £26858 £23936 £28163
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £22325 - £32129 £17704 - £31088 £20149 - £37896

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £27809 £25709 £31231
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £24123 - £32685 £20075 - £32840 £23140 - £41208

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Επιστήμη υπολογιστών

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Επιστήμη υπολογιστών που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Επιστήμη υπολογιστών

 • Αεροδιαστημική και Άμυνα
 • Γεωργικοί τομείς
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
 • Τομέας Υγείας
 • Μεταποιητικοί Τομείς
 • Δημόσιος και Τρίτος Τομέας
 • Εταιρείες λιανικού εμπορίου
 • Τηλεπικοινωνίες

Εξειδικεύσεις εντός: Επιστήμη υπολογιστών

 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Διασύνδεση υπολογιστή- ανθρώπου
 • Σχεδιασμός παιχνιδιών
 • Δίκτυα
 • Γραφικά Υπολογιστών
 • Ασφάλεια Πληροφοριών
 • Επιστήμη δεδομένων
 • Γλώσσες προγραμματισμού
 • Μηχανογράφηση λογισμικού
 • Συστήματα
 • Θεωρία

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Επιστήμη υπολογιστών που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Επιστήμη υπολογιστών (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Επιστήμη υπολογιστών από Anglia Ruskin University

65% Επαγγελματίες πληροφορικής
15% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Επιστήμη υπολογιστών στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Επιστήμη υπολογιστών

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Επιστήμη υπολογιστών.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Επιστήμη υπολογιστών:
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Master in Science (Honours) - MSci (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Professional Graduate Diploma in Education (Scotland) - PGDE
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Science - MSc
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • PhD with Integrated Study - PhD
 • Master of Computing - MComp
 • Master of Science (Undergraduate) - MSc (UG)
 • Master of Research - MRes
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Mathematics - MMath (Hons)
 • Master of Information - MInf
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Master of Engineering - MEng
 • Master of Computing (Honours) - MComp (Hons)
 • Master of Computing (Honours) - MCompu (Hons)
 • Master of Computing - MCompu
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Postgraduate Credits - PG
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Mathematics - MMath
 • Master of Arts or Master of Science - MA/MSc
 • Higher National Diploma - HND
 • Higher National Certificate - HNC
 • Graduate Diploma - Grad Dip
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Foundation Degree - FD
 • Bachelor of Science - BSc
 • Foundation Certificate - FDCert
 • European Master's - EM
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Bachelor of Science in Engineering (Honours) - BSc Eng (Hons)

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Επιστήμη υπολογιστών ήταν £26858 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £23936 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £281635 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Πληροφορική στο Leeds Beckett University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 9 ερωτηθέντες.