Γαλλικές Σπουδές Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (French studies)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Glasgow 86% 0% 5% £79290 203 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 0% £23100 184 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 0% 2% £23300 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 63% 5% 9% £14400 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 5% 5% £16400 221 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of London 79% 0% 10% £12000 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 96% 0% 20% £16400 207 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 4% 2% £79290 204 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 1% 10% £16400 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 67% 2% 0% £18700 173 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 1% 10% £16400 206 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 82% 2% 0% £18420 157 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 67% 4% 1% £19700 134 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 88% 0% 8% £16400 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £79290 207 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 86% 5% 5% £19450 153 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 3% £23100 202 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 2% £79290 200 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 2% 3% £19450 142 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 86% 1% 2% £17400 144 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 63% 0% 5% £23300 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 90% 5% 5% £14300 116 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 1% 6% £16400 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 0% £23100 176 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 82% 5% 10% £20000 136 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 80% 0% 0% £19600 144 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 5% £19300 149 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 76% 5% 5% £19450 141 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 0% 5% £23300 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 85% 0% 5% £23100 168 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 5% £23100 161 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 63% 0% 5% £23300 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 2% 0% £19450 149 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 84% 0% 10% £14400 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 67% 5% 0% £19200 138 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 0% 0% £14300 114 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 5% £79290 209 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 0% 5% £14300 136 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of London 79% 0% 0% £12000 149 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 86% 1% 2% £17400 144 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £79290 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £79290 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 5% £19300 157 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 5% £19300 158 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 5% £19300 163 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 0% £23100 165 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 5% £19300 158 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 5% £19300 157 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 83% 5% 0% £19600 144 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 5% £19300 163 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 100% 0% 5% £15000 163 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 100% 0% 5% £15000 163 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 100% 0% 5% £15000 163 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 100% 0% 5% £14000 163 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 100% 0% 5% £15000 163 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 100% 0% 5% £15000 163 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 79% 0% 5% £15384 £16000 183 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 83% 0% 0% £15384 £16000 210 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 83% 0% 0% £15384 £16000 210 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 83% 0% 0% £15384 £16000 210 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 9% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 9% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 0% 5% £16400 204 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 95% 0% 15% £15150 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 95% 0% 15% £15150 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 95% 0% 15% £15150 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 95% 0% 15% £15150 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 95% 0% 15% £15150 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 95% 0% 15% £15150 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 95% 0% 15% £15150 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 95% 0% 15% £15150 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 95% 0% 15% £15150 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 95% 0% 15% £15150 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 95% 0% 15% £15150 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 95% 0% 15% £15150 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 95% 0% 15% £15150 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 95% 0% 15% £13500 174 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 95% 0% 15% £13500 174 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 83% 2% 3% £21450 £22520 151 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 5% £19300 163 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 5% £19300 157 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 5% £19300 158 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 81% 0% 0% £23100 192 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 5% £23100 187 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £79290 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £79290 210 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £79290 211 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 0% 2% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 2% £23100 169 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 2% £79290 210 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 79% 0% 10% £15384 190 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 2% £23100 173 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 0% 5% £79290 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 2% £23100 181 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 0% £23100 165 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 0% £23100 168 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 2% £23100 182 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 0% £79290 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 5% £23100 181 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £79290 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 0% 0% £23100 174 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 80% 0% 10% £19500 203 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £79290 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 84% 0% 5% £8190 192 London Oncampus μερική απασχόληση
Queen's University of Belfast 70% 5% 0% £17400 174 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 77% 5% 10% £21900 133 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 6% 8% £19300 164 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 63% 5% 5% £19450 125 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 63% 0% 5% £23300 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 0% 5% £23300 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 0% 5% £23300 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 0% 5% £16400 203 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 71% 0% 5% £23300 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 80% 0% 0% £19600 150 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 0% 5% £23300 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 80% 5% 7% £14250 98 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 86% 0% 5% £17400 145 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 0% 10% £16400 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 87% 0% 10% £14300 195 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 100% 0% 5% £17400 144 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 86% 0% 5% £17400 148 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 71% 0% 5% £23300 180 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 58% 5% 15% £14400 103 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 74% 0% 5% £23300 155 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 0% 5% £23300 155 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 82% 5% 0% £20000 143 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 71% 0% 5% £23300 160 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 80% 0% 0% £19600 139 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of London 79% 0% 15% £12000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 90% 0% 5% £17400 143 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 0% 5% £23300 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 82% 5% 0% £20000 140 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 0% 13% £16400 206 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 54% 1% 9% £14750 110 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 10% £19300 162 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 67% 5% 5% £19450 151 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 67% 5% 5% £19450 137 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 63% 0% 5% £23300 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 82% 5% 0% £20000 135 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 5% £19300 152 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 5% 5% £19450 153 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 0% £19300 158 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 58% 5% 15% £14400 109 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 63% 0% 5% £23300 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 10% £19300 163 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 5% 7% £14300 116 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 71% 0% 3% £20100 162 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 74% 0% 5% £23300 155 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 0% 5% £23300 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 78% 10% 15% £14560 105 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 81% 10% 10% £19500 133 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 80% 0% 0% £19600 151 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 58% 5% 15% £14400 109 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 0% 5% £23300 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 67% 5% 0% £19450 166 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 0% 5% £23300 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 5% £19300 157 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 90% 5% 5% £14300 125 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 82% 5% 0% £20000 139 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 74% 0% 5% £23300 155 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 0% 5% £23300 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 86% 0% 0% £17400 154 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 86% 0% 0% £19600 131 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 5% 20% - 183 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 5% 4% - 182 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 80% 0% 8% - 111 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 4% 10% - 115 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 85% 2% 10% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 80% 0% 11% - 103 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 77% 0% 2% - 159 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 83% 6% 5% - 152 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 95% 2% 15% - 183 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 75% 0% 7% - 151 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 3% - 196 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 3% - 196 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 95% 0% 5% - 181 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 2% 15% - 124 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 77% 0% 3% - 189 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 15% 4% - 188 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 83% 0% 10% - 184 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 83% 0% 10% - 184 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 194 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 194 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 4% - 188 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 4% - 188 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 85% 6% 5% - 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 86% 0% 6% - 149 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 5% 1% - 193 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 195 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 94% 0% 5% - 158 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 72% 0% 3% - 134 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 85% 5% 15% - 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 69% 10% 15% - 148 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 76% 0% 5% - 150 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 178 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 178 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 89% 0% 15% - 144 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 5% 6% - 187 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 0% 5% - 136 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Leicester 94% 2% 3% - 123 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 73% 6% 8% - 113 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 90% 5% 15% - 152 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 90% 5% 15% - 152 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 84% 10% 10% - 144 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 70% 5% 7% - 150 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 55% 5% 6% - 129 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 14% - 190 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 14% - 190 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 100% 0% 5% - 154 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 85% 0% 5% - 141 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 4% - 188 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 188 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University 71% 5% 10% - 113 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 71% 5% 10% - 113 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 61% 2% 5% - 152 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 61% 2% 5% - 152 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 85% 5% 15% - 130 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 198 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 82% 5% 15% - 147 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 95% 5% 15% - 183 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 5% 10% - 190 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 5% 10% - 190 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 0% 10% - 115 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - 5% 10% - 196 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 85% 5% 5% - 122 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 77% 5% 5% - 148 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 100% 0% 5% - 163 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 100% 0% 5% - 163 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 15% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 80% 0% 5% - 126 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 65% 5% 15% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 65% 5% 15% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 65% 5% 15% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 15% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 87% 0% 5% - 142 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 15% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 95% 0% 15% - 174 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 95% 0% 15% - 174 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 95% 0% 15% - 174 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 95% 0% 15% - 174 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 95% 0% 15% - 174 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 0% - 165 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 79% 0% 0% - 165 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 79% 0% 0% - 165 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 79% 0% 0% - 165 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 79% 0% 0% - 165 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 203 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 187 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 187 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 200 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 200 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 0% 0% - 202 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 15% - 192 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 200 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 198 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 200 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 84% 0% 5% - 192 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 84% 0% 5% - 192 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
Royal Holloway, University of London 84% 0% 5% - 192 Egham Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 84% 0% 5% - 192 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 84% 0% 5% - 192 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 84% 0% 5% - 192 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 84% 0% 5% - 192 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 84% 0% 5% - 192 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 84% 0% 5% - 192 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 84% 0% 5% - 192 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 71% 0% 10% - 153 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - 5% 0% - 202 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 0% 5% - 168 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 0% 10% - 164 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 5% 15% - 117 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 5% 15% - 112 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 81% 15% 5% £7280 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of London 79% 0% 10% - 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 0% 5% - 152 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 86% 0% 5% - 145 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 3% 0% - 131 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 10% - 143 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 70% 5% 20% - 146 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 5% 15% - 112 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 82% 0% 0% - 134 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 0% 10% - 153 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 71% 0% 10% - 153 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 95% 5% 10% - 184 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 76% 0% 0% - 130 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 76% 0% 0% - 136 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 67% 0% 5% - 166 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 5% 15% - 112 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 87% 2% 15% - 148 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 0% 10% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 0% 10% - 160 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 90% 0% 5% - 143 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 76% 0% 0% - 130 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 5% 15% - 112 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 85% 10% 15% - 111 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 73% 5% 9% - 95 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 5% 15% - 112 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 85% 5% 0% - 203 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 74% 0% 0% - 177 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 5% 5% - 153 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 5% 15% - 112 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 80% 5% 0% - 143 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 5% 15% - 117 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 92% 3% 5% - 123 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 100% 5% 0% - 177 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 69% 5% 15% - 153 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 66% 0% 10% - 120 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 83% 0% 5% - 164 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 95% 5% 15% - 175 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 100% 0% 0% - 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 69% 5% 15% - 153 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 69% 5% 15% - 153 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 5% 15% - 117 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 2% 3% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 80% 0% 10% - 107 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 3% 0% - 131 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 0% 10% - 154 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 100% 0% 0% - 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 67% 5% 0% - 166 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 5% 15% - 112 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 68% 5% 7% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 66% 0% 10% - 120 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 69% 5% 15% - 153 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 95% 5% 15% - 196 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 0% 5% - 152 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 84% 4% 4% - 154 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 84% 4% 4% - 154 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
10 Online Γαλλικές Σπουδές Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
39 Γαλλικές Σπουδές Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • How Can French Studies Launch a Career in Business
  1/5
 • BA French "The best decision I made in my life so far!"
  2/5
 • Max: French Studies at Western University (English)
  3/5
 • FRENCH STUDIES AT THE UNI?! | vlog
  4/5
 • Adam from French Studies
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
76 /100
Απάντησαν 14694 φοιτητές Γαλλικές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Γαλλικές Σπουδές (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23500 £23455 £27173
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20000 - £27000 £18373 - £30592 £21064 - £36499

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22619 £26277 £32038
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20103 - £26701 £21716 - £31972 £25719 - £41268

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Γαλλικές Σπουδές

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Γαλλικές Σπουδές που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Γαλλικές Σπουδές

 • Μεταφραστικές υπηρεσίες
 • Επιχειρησιακές Υπηρεσίες
 • Εργασία για φιλανθρωπικούς σκοπούς
 • Μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Μουσεία και Βιβλιοθήκες
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διδασκαλία
 • Τουρισμός
 • Μεταφορές και εφοδιαστική

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Γαλλικές Σπουδές που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Γαλλικές Σπουδές (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Γαλλικές Σπουδές από King's College London

40% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
25% Διδάσκοντες επαγγελματίες
15% Επαγγελματίες πληροφορικής
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
5% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Γαλλικές Σπουδές

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Γαλλικές Σπουδές.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Γαλλικές Σπουδές:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Master of Languages - MLang
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Professional Graduate Diploma in Education (Scotland) - PGDE
 • Master of Mathematics - MMath
 • Graduate Diploma - Grad Dip
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Business - MBus
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Letters - MLitt
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Research - MA (Res)
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Arts - BA

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Γαλλικές Σπουδές ήταν £23500 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £23455 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £271735 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Γαλλικά και γλωσσολογία (ολοκληρωμένο μεταπτυχιακό στις γλώσσες) στο University of Southampton έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 16 ερωτηθέντες.