Γεωγραφία Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Geography)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Glasgow 86% 0% 5% £70480 £81600 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 5% 1% £70480 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 74% 5% 0% £23100 170 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 95% 5% 10% £19500 177 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 93% 5% 10% £20750 147 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 72% 3% 6% £1862 110 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 70% 0% 5% £23000 129 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 88% 1% 10% £16000 104 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 5% 11% £11400 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 95% 0% 7% £19500 183 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 89% 2% 10% £15360 122 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 0% 9% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 0% 7% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 89% 0% 15% £15360 112 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 0% 8% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 96% 0% 7% £16300 119 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 55% 0% 14% £13300 104 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 55% 0% 14% £13300 104 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 92% 0% 5% £22700 163 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 3% 9% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 86% 3% 9% £20136 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 3% £70480 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 5% 1% £70480 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 73% 0% 15% £30400 161 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 95% 5% 10% £19500 177 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 64% 1% 0% £25800 183 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 85% 3% 15% £19500 106 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 81% 0% 2% £22430 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 76% 3% 6% £19500 118 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 93% 1% 0% £20750 135 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 79% 1% 0% £22430 169 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 4% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 4% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 100% 0% 9% £12750 82 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £70480 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 5% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 5% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 5% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 73% 0% 5% £30400 151 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 0% 0% £70480 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 95% 0% 15% £19500 188 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 0% 5% £16000 104 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 15% 5% £11400 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 72% 3% 3% £20000 153 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 10% 20% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 88% 5% 10% £16300 121 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 0% 0% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 78% 3% 2% £84080 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 0% 0% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 3% £70480 169 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 0% 10% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 0% 0% £14300 107 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 95% 0% 0% £12360 107 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 73% 0% 4% £30400 167 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 6% £70480 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 86% 3% 8% £12996 106 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 88% 0% 12% £16000 105 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 0% £70480 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 3% 10% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 80% 0% 10% £14600 185 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 77% 3% 0% £22500 131 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 15% 5% £11400 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £70480 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 83% 3% 0% £15150 142 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 83% 3% 0% £15150 142 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 3% 0% £17100 142 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 83% 3% 0% £13000 142 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 83% 3% 0% £13500 142 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 83% 3% 0% £14000 142 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 83% 3% 0% £15000 142 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 83% 3% 0% £16000 142 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 83% 3% 0% £16000 142 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 83% 3% 0% £23520 142 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 76% 10% 2% £21000 158 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 76% 10% 2% £11000 158 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of East Anglia 81% 0% 0% £21700 £22800 138 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 72% 5% 3% £23450 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 74% 4% 0% £24700 165 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 72% 5% 3% £23450 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 72% 5% 3% £23450 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 81% 0% 0% £21700 £22800 138 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 81% 0% 0% £17600 138 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 81% 0% 0% £14500 138 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 90% 0% 0% £20136 109 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 90% 0% 0% £19500 109 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 90% 0% 0% £16550 109 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 89% 0% 5% £21450 £22520 160 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 79% 1% 6% £24000 139 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 0% 5% £70480 176 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 3% £70480 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 95% 0% 10% £19500 201 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 71% 0% 0% £70480 167 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 95% 0% 30% £19500 175 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 0% 5% £70480 177 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 0% 5% £70480 175 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 78% 5% 5% £30400 169 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 95% 0% 10% £19500 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 187 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 95% 0% 5% £19500 187 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 65% 0% 0% £15384 £16000 146 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £79290 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 3% £70480 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 71% 0% 0% £70480 167 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 187 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 81% 5% 15% £30400 175 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 95% 0% 15% £19500 175 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 0% 5% £70480 177 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £79290 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 73% 0% 5% £30400 163 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 95% 0% 30% £19500 181 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 76% 10% 2% £30400 158 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 0% 5% £70480 177 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 95% 0% 15% £19500 181 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 82% 0% 5% £21360 140 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 82% 0% 5% £20000 140 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
Aberystwyth University 82% 0% 5% £14700 140 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 82% 0% 5% £15850 140 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 82% 0% 5% £20000 140 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 82% 0% 5% £10000 140 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Aberystwyth University 88% 0% 5% £16300 124 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 72% 5% 3% £23450 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 87% 5% 0% £21900 142 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 100% 0% 9% £12750 82 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 91% 5% 0% £14800 117 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 74% 0% 5% £18300 104 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 63% 3% 1% £25000 150 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 85% 8% 3% £14000 £14700 105 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 88% 5% 5% £17000 104 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 71% 10% 5% £14560 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 94% 5% 5% £19100 123 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 73% 2% 10% £23700 118 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 90% 0% 1% £25000 149 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 85% 8% 3% £17000 105 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 92% 0% 15% £19500 175 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 0% 5% £14500 146 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 88% 5% 0% £84080 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 75% 0% 0% £14600 100 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 5% 0% £14000 115 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 0% 0% £84080 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 93% 2% 10% £25700 126 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 2% £84080 200 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 93% 0% 5% £21900 121 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 60% 0% 4% £13842 79 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 64% 4% 0% £24700 156 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 72% 0% 4% £19450 139 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 89% 0% 5% £15360 112 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 60% 0% 4% £13842 79 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 74% 0% 0% £21700 £22800 118 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 88% 5% 5% £11000 128 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 93% 0% 4% £20750 139 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 64% 0% 10% £23700 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 76% 0% 13% £19500 119 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 72% 0% 4% £19450 139 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 78% 10% 10% £14560 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 5% 7% £17000 104 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 90% 0% 10% £16300 119 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 88% 5% 5% £16100 128 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 88% 0% 5% £16300 140 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 5% £23700 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 76% 2% 10% £23700 118 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 62% 4% 0% £24700 156 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 72% 5% 3% £23450 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 88% 8% 5% £17000 105 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 88% 0% 5% £16300 140 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 88% 0% 5% £16300 124 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 71% 2% 3% £19450 141 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 67% 0% 11% £7500 117 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 5% 7% £16300 117 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 91% 5% 0% £14800 117 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 89% 0% 0% £13100 97 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 89% 0% 0% £25000 97 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 94% 3% 1% £25000 148 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 78% 0% 10% £30400 208 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 5% 7% £16300 117 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 5% £23700 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 95% 1% 5% £21400 133 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 94% 3% 1% £25000 148 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 92% 0% 0% £19300 142 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 88% 0% 0% £16300 127 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 62% 4% 0% £24700 156 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 88% 0% 5% £16300 124 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 5% 0% £17000 115 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 89% 0% 10% £12750 85 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 5% £23700 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 88% 0% 0% £13100 111 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 5% £23700 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 67% 0% 11% £10500 117 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 70% 0% 10% £19500 113 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 71% 2% 3% £19450 141 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 93% 1% 5% £25700 122 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 72% 5% 3% £23450 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 89% 4% 7% £17000 115 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 88% 0% 0% £16300 127 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 76% 0% 10% £23700 119 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 64% 4% 0% £24700 156 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 81% 0% 0% £21700 £22800 141 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 81% 0% 0% £14600 141 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 2% 3% £17100 89 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 71% 2% 3% £14300 89 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 100% 0% 0% £14700 94 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 76% 0% 1% £23000 133 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 92% 0% 0% £24500 165 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 79% 0% 10% £22500 140 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 90% 0% 0% £14300 111 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 64% 0% 0% £22430 175 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 77% 0% 0% £24500 122 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 90% 0% 0% £14300 109 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 89% 5% 35% £12360 125 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 3% 9% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 64% 5% 0% £28500 187 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 5% 10% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 10% 20% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 69% 5% 4% - 180 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 76% 2% 8% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 76% 2% 8% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 79% 5% 6% - 100 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 5% 11% - 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 0% 9% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 0% 7% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 0% 8% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton - - 5% - - Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 100% 0% 10% - 174 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 90% 0% 0% - 160 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 3% 9% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 86% 15% 4% - 185 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 79% 5% 5% - 99 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 90% 1% 0% - 160 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 82% 4% 6% - 142 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 5% 5% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 15% 5% - 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 10% 20% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 86% 10% 20% - 105 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 0% 5% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 0% 10% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 14% - 188 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 3% 10% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 10% - 185 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 79% 0% 10% - 103 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 85% 5% 7% - 121 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 15% 5% - 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 83% 3% 0% - 142 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 83% 3% 0% - 142 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 83% 3% 0% - 142 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 83% 3% 0% - 142 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 83% 3% 0% - 142 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 83% 3% 0% - 142 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 83% 3% 0% - 142 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 83% 3% 0% - 142 Carlisle Oncampus μερική απασχόληση
University of Worcester 83% 3% 0% - 142 Worcester Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 83% 3% 0% - 142 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 83% 3% 0% - 142 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 76% 10% 2% - 158 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 76% 10% 2% - 158 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 76% 10% 2% - 158 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Plymouth University 76% 10% 2% - 158 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 76% 10% 2% - 158 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 76% 10% 2% - 158 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 76% 10% 2% - 158 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 64% 0% 3% - 145 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 82% 0% 5% - 140 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 82% 0% 5% - 140 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 88% 0% 4% - 141 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 83% 0% 0% - 144 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 88% 0% 4% - 141 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 81% 0% 0% - 138 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 90% 0% 0% - 109 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
University of Leicester 90% 0% 0% - 109 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 90% 0% 0% - 109 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 90% 0% 0% - 109 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 93% - 0% £15900 116 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 93% - 0% - 116 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 0% 3% - 137 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 196 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 69% 0% 10% - 196 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 69% 0% 0% - 201 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 196 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 198 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 79% 0% 15% - 190 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 69% 0% 0% - 201 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 82% 0% 5% - 140 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 82% 0% 5% - 140 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 82% 0% 5% - 140 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 82% 0% 5% - 140 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 82% 0% 5% - 140 Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
Queen's University of Belfast 82% 0% 5% - 140 Belfast Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 82% 0% 5% - 140 Dundee Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 82% 0% 5% - 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 82% 0% 5% - 140 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 82% 0% 5% - 140 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 79% 5% 5% - 100 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 72% 0% 0% - 164 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 79% 5% 6% - 100 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 93% 1% 5% - 122 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 54% 0% 15% - 102 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% - 5% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 90% 0% 15% - 125 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 91% 0% 4% - 130 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 90% 0% 5% - 146 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 63% 5% 0% - 107 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 85% 0% 5% - 99 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 63% 5% 0% - 107 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 75% 5% 5% - 102 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 73% 0% 1% - 103 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 73% 2% 0% - 134 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - 0% 15% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University 75% 5% 0% - 104 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 76% 0% 1% - 151 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 63% 5% 10% - 98 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 63% 5% 0% - 107 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 77% 6% 5% - 135 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 85% 2% 4% - 102 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 94% 5% 5% - 123 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University - - 5% £16500 142 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% - 0% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 93% 2% 4% - 93 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 79% 5% 6% - 100 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 98% 5% 5% - 111 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% - 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 64% 5% 20% - 115 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% - 15% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 54% 0% 15% - 102 Bath Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 100% - 0% £16000 104 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% - 5% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 75% 5% 0% - 104 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 80% 2% 10% - 122 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 72% 5% 0% - 95 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University - - 5% - 142 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 71% 0% 3% - 132 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 83% 0% 0% - 144 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 75% 2% 7% - 157 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton - - 5% - - Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 75% 2% 7% - 157 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 87% 5% 5% - 93 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - 25% £13000 80 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% - 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 71% 0% 5% - 180 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 88% 0% 0% - 165 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% - 0% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 82% 1% 6% - 93 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 54% 0% 10% - 96 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 88% 0% 0% - 97 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 68% 0% 0% - 100 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 100% - 0% £16000 110 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 91% - 0% - 122 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - 0% 10% £7280 - London Oncampus μερική απασχόληση
Heriot-Watt University - - 0% £15384 £16000 159 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 88% 0% 15% - 155 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 86% 5% 0% - 90 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent - - - - 123 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 86% 5% 5% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 90% 0% 15% - 125 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% - 5% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 94% 5% 5% - 113 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 75% 5% 5% - 102 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 100% 0% 10% - 106 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% - 5% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 68% 10% 0% - 97 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - 25% £13000 80 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich - - 5% £14500 115 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 79% 5% 5% - 100 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% - 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% - 15% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 72% 5% 0% - 95 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 86% 5% 0% - 90 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 5% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 54% 0% 10% - 96 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 80% 2% 10% - 122 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 75% 5% 0% - 104 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 69% 0% 5% - 137 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 64% 5% 20% - 115 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% - 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 75% 5% 0% - 104 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich - - 5% £14500 115 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 76% 2% 2% - 132 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 67% 0% 2% - 109 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 82% 5% 10% - 87 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent - - - - 123 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 90% 5% 5% - 122 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 90% - 6% - 107 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 68% 10% 0% - 97 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 74% 2% 2% - 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 75% 5% 5% - 102 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 79% 5% 6% - 100 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 5% 25% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 76% 5% 10% - 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 72% 3% 3% - 130 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 82% 5% 5% - 140 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 96% 5% 0% - 126 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 83% 0% 0% - 147 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 64% 0% 0% - 147 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 3% 9% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 54% 0% 0% - 87 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
4 Online Γεωγραφία Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
26 Γεωγραφία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • History v Geography | Which Is Best? Subject Battle | GCSE History | GCSE Geography | A Level
  1/4
 • What can I do with a Geography degree? // 10 REALISTIC and INTERESTING careers!
  2/4
 • STUDYING GEOGRAPHY AT OXFORD UNI
  3/4
 • A day in the life of BA Geography student Imogen | LSE Student Vlog
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
80 /100
Απάντησαν 2913 φοιτητές Γεωγραφία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Γεωγραφία

 • Οι Ένοπλες Δυνάμεις
 • Κοινότητες
 • Η Δημόσια Διοίκηση
 • Περιβαλλοντικές Συμβουλευτικές Εταιρείες
 • Οργανισμοί προστασίας του περιβάλλοντος
 • Οργανισμοί Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Υπουργείο Άμυνας
 • Αστυνομική Υπηρεσία
 • Ιδιωτικές εταιρείες
 • Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

Εξειδικεύσεις εντός: Γεωγραφία

 • Περιβαλλοντική Γεωγραφία
 • Παγετώνες και παγετώνες
 • Ιστορική Γεωγραφία
 • Υδρολογία
 • Πολιτική Γεωγραφία
 • Πληθυσμιακή Γεωγραφία
 • Πολεοδομική Γεωγραφία

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Γεωγραφία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Γεωγραφία.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Γεωγραφία:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Bachelor of Science in Economics (Honours) - BSc Econ (Hons)
 • Professional Graduate Diploma in Education (Scotland) - PGDE
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Research - MRes
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Geographical Science - MGeogSci
 • Master of Environmental Science - MEnv
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Science - BSc
 • Master of Philosophy (Research) - MPhil (Res)
 • Masters in Research - MRes
 • Master of Geography - MGeog
 • Master of Earth Sciences - MESci
 • Master of Arts (Honours) - MArts (Hons)
 • Doctor of Philosophy - DPhil

Το πρόγραμμα σπουδών: Γεωγραφία στο University of the West of England έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 20 ερωτηθέντες.