Νοσηλευτική ψυχικής υγείας Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Mental health nursing)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Bedfordshire 64% 0% 6% £8850 128 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 64% 0% 6% £12780 128 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 64% 0% 6% £18150 128 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 64% 0% 6% £14700 128 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 0% £19500 144 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 74% 0% 0% £15500 144 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 74% 0% 0% £33790 126 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 74% 0% 0% £7050 126 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 74% 0% 0% £14900 126 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 74% 0% 0% £20885 126 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 74% 0% 0% £13275 126 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 74% 0% 0% £24200 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 74% 0% 0% £84 126 London Oncampus μερική απασχόληση
Buckinghamshire New University 74% 0% 0% £13000 126 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 74% 0% 0% £23200 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 74% 0% 0% £14700 126 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 74% 0% 0% £14700 126 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 74% 0% 0% £16400 126 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 74% 0% 0% £14900 126 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Margaret University 94% 0% 3% £15500 169 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 74% 0% 5% £19950 125 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 72% 1% 6% £25000 154 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 77% 1% 7% £18000 147 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 77% 1% 7% £23000 147 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 77% 1% 7% £18000 147 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 77% 1% 7% £23000 147 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 77% 1% 7% £23000 147 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 77% 1% 7% £18000 147 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 77% 1% 7% £23000 147 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 79% 5% 7% £13145 95 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 70% 0% 15% £13100 68 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 50% 0% 4% £13000 126 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 50% 0% 4% £15000 126 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 100% 2% 5% £19080 106 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 0% 20% £17100 £18000 164 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 92% 0% 15% £24000 130 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 41% 0% 0% £14415 136 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 15% £19500 137 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 72% 1% 4% £12500 £16000 109 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 81% 5% 4% £12500 109 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 22% 0% 25% £13100 124 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 83% 0% 3% £20118 141 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 75% 0% 15% £17100 141 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 54% 0% 0% £20118 £21124 154 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 63% 5% 5% £12500 109 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 79% 5% 7% £13145 95 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 58% 0% 4% £17550 146 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 42% 0% 5% £13842 151 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 81% 2% 3% £19080 96 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 84% 3% 3% £12750 127 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 81% 2% 3% £19080 96 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 63% 0% 10% £17100 £18000 125 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 67% 0% 0% £20118 £21124 138 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 42% 0% 15% £18000 129 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 65% 0% 10% £18000 154 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 65% 0% 7% £13100 113 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 56% 0% 20% £10500 113 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 58% 0% 2% £16415 130 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 71% 0% 10% £24000 145 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 86% 1% 3% £15360 135 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 98% 0% 2% £14000 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 69% 0% 5% £14500 133 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 55% 0% 2% £13842 123 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 69% 0% 20% £16500 107 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 100% 2% 5% £19080 106 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 64% 0% 5% £13000 124 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 47% 0% 8% £14500 129 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 45% 0% 5% £18000 132 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 83% 0% 3% £20118 £21124 141 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 53% 0% 4% £15300 112 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 75% 0% 3% £14000 115 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 73% 6% 5% £13740 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 74% 0% 0% £26500 148 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 85% 0% 14% £14000 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 82% 0% 4% £15500 122 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 59% 0% 6% £26500 137 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 62% 0% 5% £18000 138 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 50% 0% 5% £24000 135 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 74% 0% 5% £17550 157 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 74% 0% 5% £12000 157 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 31% 0% 0% £17768 106 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 31% 0% 0% £12000 106 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 100% 0% 0% £17550 145 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 59% 0% 5% £13800 156 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 87% 1% 3% £15360 130 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 57% 0% 5% £13842 117 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 75% 0% 0% £18000 130 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 60% 0% 10% £14500 132 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 79% 0% 10% £26530 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 82% 0% 5% £12250 167 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 83% 0% 10% £17550 140 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 71% 0% 4% £12500 112 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 63% 0% 0% £13000 £14000 151 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 73% 0% 5% £1912 127 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
University of Keele 78% 0% 8% £24000 124 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 78% 0% 8% £12000 124 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 68% 0% 6% £13000 129 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 84% 3% 3% £12750 127 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 67% 1% 25% £12000 131 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 83% 0% 3% £20118 £21124 141 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 52% 1% 3% £12000 115 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 0% 5% £24000 133 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 75% 0% 0% £15300 138 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 63% 0% 15% £26500 136 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 91% 0% 0% £20100 130 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 72% 0% 0% £12250 168 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 32% 0% 3% £13000 126 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 71% 2% 12% £12000 137 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 77% 1% 13% £13670 119 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 83% 0% 2% £13620 110 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 72% 0% 0% £12250 168 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 73% 0% 0% £19500 159 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 82% 0% 5% £12250 167 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 71% 1% 0% £13670 100 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 71% 1% 0% £15000 100 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 73% 0% 5% £18000 100 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 85% 0% 13% £12250 148 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 73% 1% 10% £13620 142 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 80% 1% 1% £16400 108 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 83% 0% 5% £30400 199 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 63% 1% 4% £22950 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 78% 0% 8% £19800 124 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 55% 1% 4% £22950 173 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 78% 1% 4% £22950 192 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 0% 5% £19800 131 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 55% 1% 4% £22950 173 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 50% 0% 5% £19800 135 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 63% 1% 4% £22950 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 5% £95800 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 71% 0% 10% £19800 145 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 79% 2% 10% £24450 165 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester - - - - - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast - - - - - Belfast Oncampus μερική απασχόληση
University of Surrey - - - - - Guildford Oncampus μερική απασχόληση
University of Salford 64% 0% 6% - 128 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 64% 0% 6% - 128 Newcastle under Lyme Oncampus μερική απασχόληση
London South Bank University 64% 0% 6% - 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 64% 0% 6% - 128 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 64% 0% 6% - 128 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 64% 0% 6% - 128 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 64% 0% 6% - 128 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 64% 0% 6% - 128 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 64% 0% 6% - 128 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 64% 0% 6% - 128 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 64% 0% 6% - 128 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 64% 0% 6% - 128 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 64% 0% 6% - 128 Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich 64% 0% 6% - 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 64% 0% 6% - 128 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 64% 0% 6% - 128 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 64% 0% 6% - 128 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 64% 0% 6% - 128 Wrexham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 64% 0% 6% - 128 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 64% 0% 6% - 128 Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
University of Sunderland 64% 0% 6% - 128 Sunderland Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 74% 0% 0% - 126 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 74% 0% 0% - 126 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 74% 0% 0% - 126 Southampton Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 74% 0% 0% - 126 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 74% 0% 0% - 126 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 74% 0% 0% - 126 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 74% 0% 0% - 126 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 74% 0% 0% - 126 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 74% 0% 0% - 126 High Wycombe Oncampus μερική απασχόληση
Buckinghamshire New University 74% 0% 0% - 126 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 74% 0% 0% - 126 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 74% 0% 0% - 126 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 74% 0% 0% - 126 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 74% 0% 0% - 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 74% 0% 0% - 126 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 74% 0% 0% - 126 Cambridge Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 56% 0% 10% - 126 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 52% 0% 7% - 147 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 0% 0% - 126 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 52% 0% 7% - 147 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 65% 0% 5% - 124 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 52% 0% 7% - 147 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 0% 5% - 125 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 63% 0% 15% - 150 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 77% 1% 7% - 147 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 77% 1% 7% - 147 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 77% 1% 7% - 147 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 77% 1% 7% - 147 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 77% 1% 7% - 147 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 77% 1% 7% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 77% 1% 7% - 147 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 77% 1% 7% - 147 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 77% 1% 7% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 77% 1% 7% - 147 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 77% 1% 7% - 147 Worcester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 77% 1% 7% - 147 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 77% 1% 7% - 147 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 77% 1% 7% - 147 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire - 0% - - - Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University - 0% - £16000 - High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 50% 0% 25% £14045 - Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 73% 0% 10% - 112 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London - - - £13740 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 40% 0% 5% - - Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Truro and Penwith College 93% - 15% - - Truro Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 93% - 15% - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - 15% - - Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - 0% 10% - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln - 0% 0% - - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 36% 5% 0% - 130 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 86% - - - 80 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Devon College 90% - 25% - - Paignton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £18000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University - - - - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham - - - - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth - - - - - Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
University of Wales 89% - 16% £13500 124 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 77% 0% 12% - 145 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 73% 0% 15% - 131 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 54% 0% 8% - 128 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 58% 0% 5% - 142 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 79% 0% 10% - 139 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 70% 0% 8% - 142 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 64% 0% 15% - 139 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 74% 0% 7% - 114 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 48% 0% 8% - 141 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 67% 0% 0% - 178 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
BPP University 73% - 0% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 73% 0% 15% - 131 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 75% 0% 5% - 137 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 87% 1% 0% - 118 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 77% - 5% - 157 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 71% 0% 10% - 137 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 77% - 5% - 157 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 77% - 5% - 147 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
BPP University 75% - 0% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 79% 0% 6% - 123 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 73% 0% 15% - 131 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University - - 5% - 142 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham - - - £12500 - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 65% 0% 10% - 143 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 68% 0% 4% - 119 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University - - - £16300 - Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 48% 0% 0% - 143 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 75% 0% 0% - 128 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College 53% 0% 4% - 112 Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 65% - 10% £14000 137 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 88% 0% 0% - 151 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 60% 0% 5% - 123 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 60% 0% 5% - 123 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 75% 0% 10% - 147 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 75% 0% 0% - 128 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University - - 5% £16500 142 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 64% 0% 5% - 145 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 71% 0% 8% - 142 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 59% 0% 5% - 156 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 50% 0% 5% - 117 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 77% - 5% - 157 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College 77% - 5% - 157 Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 75% 0% 10% - 147 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 47% 0% 19% - 150 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham - - - £12500 - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 73% 1% 10% - 142 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 77% - 5% - 157 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 59% 0% 0% - 153 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 59% 0% 0% - 153 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 62% 0% 4% - 134 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 84% 0% 2% - 139 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 84% 0% 2% - 139 Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Sunderland 67% 1% 25% - 131 Sunderland Oncampus μερική απασχόληση
Anglia Ruskin University 52% 1% 3% - 115 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 81% - 5% £24000 145 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 67% 0% 5% - 116 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 87% 1% 0% - 118 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 82% 0% 10% - 115 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 72% - 5% - 148 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 73% 0% 10% - 151 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 70% 0% 6% - 147 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 74% - 6% - 158 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 59% 0% 5% - 156 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 58% 0% 5% - 124 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 74% - 6% - 158 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University - - - £16300 - Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 68% - 1% - 160 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 65% 1% 6% - 127 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 83% 0% 2% - 110 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 53% 0% 4% - 109 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 73% 1% 10% - 142 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 62% 5% 13% - 122 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 51% 1% 0% - 143 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 92% 5% 3% - 135 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 51% 0% 0% - 153 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 52% 0% 7% - 147 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 52% 0% 7% - 147 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 52% 0% 7% - 147 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 63% 1% 4% - 144 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 85% - 5% - 102 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 85% - 5% - 102 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 51% 2% 8% - 119 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 54% 0% 0% - 169 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 0% 0% - 126 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 85% - 5% - 115 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 56% 0% 10% - 126 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth - - 0% - - Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 74% 0% 0% - 126 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 56% 0% 10% - 126 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 82% 0% 0% - 138 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 82% 0% 0% - 110 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 85% 0% 1% - 118 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 95% 0% 0% - 133 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 83% 0% 0% - 133 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
28 Νοσηλευτική ψυχικής υγείας Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • The challenges I face as a newly qualified Mental Health Nurse
  1/6
 • My Experience Working as a healthcare assistant on MENTAL HEALTH WARDS!
  2/6
 • MENTAL HEALTH STUDY TIPS and my MENTAL HEALTH CLINICAL EXPERIENCE | Nursing School VLOG 2021
  3/6
 • 7 Things I Wish I'd Known Before I was a Mental Health Nurse
  4/6
 • Studying Mental Health Nursing | Student vlog
  5/6
 • My first week on placement as a Student Mental Health Nurse
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
67 /100
Απάντησαν 2020 φοιτητές Νοσηλευτική ψυχικής υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Νοσηλευτική ψυχικής υγείας (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24747 £26539 £28741
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £24050 - £27485 £20642 - £31631 £22120 - £34771

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £25105 £25969 £30177
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £24043 - £27498 £19052 - £31128 £22520 - £35359

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Νοσηλευτική ψυχικής υγείας

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Νοσηλευτική ψυχικής υγείας που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Νοσηλευτική ψυχικής υγείας

 • Εθνικές Υπηρεσίες Υγείας
 • Γενικά, Ψυχιατρικά και Ασφαλή Νοσοκομεία
 • Οίκοι ευγηρίας και νοσηλευτικά ιδρύματα
 • Κοινοτικές μονάδες και μονάδες αποκατάστασης
 • Ειδικές µονάδες εντός των φυλακών

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Νοσηλευτική ψυχικής υγείας που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Νοσηλευτική ψυχικής υγείας (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Νοσηλευτική ψυχικής υγείας από Anglia Ruskin University

95% Επαγγελματίες νοσηλευτές
5% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Νοσηλευτική ψυχικής υγείας

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Νοσηλευτική ψυχικής υγείας.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Νοσηλευτική ψυχικής υγείας:
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Science - MSc
 • Master of Nursing - MNurs
 • Master of Medical Sciences - MMedSci
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master in Science (Honours) - MSci (Hons)
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Bachelor of Nursing (Honours) - BNurs (Hons)
 • Bachelor of Nursing (Honours) - BN (Hons)
 • Bachelor of Medical Sciences (Honours) - BMedSc (Hons)
 • Professional Doctorate - ProfDoc
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Postgraduate Diploma (Initial Qualification) - PgDip
 • No award - No award
 • Masters of Nursing and Social Work - MNSW
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Nursing - MN
 • Foundation Degree - FD
 • Foundation Certificate - FDCert
 • Doctor of Nursing - DNursing
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Bachelor of Nursing - BN

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Νοσηλευτική ψυχικής υγείας ήταν £24747 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £26539 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £287415 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Νοσηλευτική (ψυχική υγεία) στο University of Essex έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 11 ερωτηθέντες.