Μόδα Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Fashion)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Southampton Solent University 82% 1% 3% £13800 102 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 82% 1% 3% £13800 102 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 57% 5% 0% £13842 173 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 78% 3% 12% £13000 109 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 78% 3% 12% £14250 109 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 60% 1% 11% £13842 121 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 82% 1% 3% £12000 102 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% 10% 15% £13250 82 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 69% 0% 6% £14400 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 78% 3% 12% £13000 109 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 67% 1% 11% £13842 127 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 82% 1% 3% £12000 102 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 74% 1% 7% £15000 124 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 81% 5% 10% £15900 115 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 95% 5% 5% £14000 £14420 163 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 79% 1% 7% £14415 120 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 77% 0% 1% £19300 162 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 83% 2% 9% £13200 116 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 75% 5% 12% £13000 126 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 81% 5% 10% £15900 115 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% 10% 15% £13250 82 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 64% 0% 0% £12250 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London 68% 5% 0% £16500 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 79% 1% 7% £14415 120 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 78% 3% 7% £10500 110 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 93% 1% 7% £15000 126 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 41% 0% 6% £14400 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 41% 10% 11% £12750 116 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 41% 10% 11% £12750 116 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 62% 2% 10% £14045 108 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% 10% 5% £13250 82 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 68% 5% 6% £15000 120 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% 10% 5% £13250 82 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 63% 3% 7% £14250 112 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 73% 5% 15% £7230 99 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 59% 15% 10% £15000 £15450 156 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 80% 3% 9% £13200 114 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth College of Art 64% 8% 15% £15500 96 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 60% 1% 7% £19300 157 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 76% 0% 9% £14415 139 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 69% 0% 4% £14400 191 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 75% 5% 5% £16200 133 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 78% 5% 5% £14250 115 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 87% 0% 0% £15384 £16000 185 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 68% 0% 15% £15000 142 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 88% 3% 3% £12600 119 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 61% 5% 8% £11000 171 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 68% 0% 11% £14250 126 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 38% 0% 20% £14045 103 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 61% 0% 10% £14000 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 83% 3% 10% £14250 174 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 63% 3% 7% £14250 112 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 27% 5% 10% £13200 86 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 68% 0% 5% £15000 144 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 78% 5% 5% £14250 115 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 78% 5% 5% £14250 115 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 75% 5% 12% £13000 126 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 62% 1% 25% £14700 117 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 80% 10% 10% £13000 123 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art 85% 0% 4% £18960 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 62% 1% 25% £14700 117 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Arts University 46% 4% 15% £15800 146 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 80% 10% 10% £13000 123 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 69% 0% 4% £14400 191 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 61% 5% 8% £16100 171 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 76% 0% 9% £14415 139 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 76% 0% 9% £16000 139 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 76% 0% 9% £26000 139 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 76% 0% 9% £25000 139 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art 76% 0% 9% £19980 139 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 76% 0% 9% £14500 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 76% 0% 9% £16300 139 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 76% 0% 9% £23700 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 76% 0% 9% £16300 139 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 76% 0% 9% £16000 139 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 76% 0% 9% £29600 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Arts University 76% 0% 9% £15700 139 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 76% 0% 9% £13800 139 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 76% 0% 9% £13500 139 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 71% 1% 0% £15384 £16000 152 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 71% 1% 0% £13200 152 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 83% 5% 15% £13320 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 83% 5% 15% £13000 110 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 83% 0% 20% £13800 108 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 76% 1% 4% £15384 £16000 165 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 84% 0% 8% £12250 209 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 86% 0% 10% £15900 119 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 78% 5% 7% £14250 138 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% 10% 18% £13250 82 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 68% 10% 14% £13200 115 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 82% 3% 7% £15900 118 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 62% 2% 13% £14045 108 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% 10% 5% £13250 82 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Arts University 64% 5% 10% £15800 129 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 76% 0% 3% £14250 136 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% 10% 18% £13250 82 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 69% 3% 5% £14250 79 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 76% 0% 4% £13800 113 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 80% 5% 7% £14250 115 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Arts University Bournemouth 81% 5% 13% £16950 147 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 78% 5% 7% £14250 138 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 63% 3% 7% £14250 112 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 80% 5% 7% £14250 115 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 91% 0% 5% £13800 111 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 81% 5% 10% £15900 115 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 81% 0% 5% £14000 128 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 66% 5% 5% £13200 137 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University - - - £10832 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University - - - - - Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln - - - £90 - Lincoln Oncampus μερική απασχόληση
Ulster University - - - - - Coleraine Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University - - - - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 64% - 5% - 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 64% - 5% - 140 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 64% - 5% - 140 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 64% - 5% - 140 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 64% - 5% - 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 64% - 5% - 140 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 64% - 5% - 140 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 64% - 5% - 140 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 64% - 5% £23000 140 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 64% - 5% - 140 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 64% - 5% - 140 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 64% - 5% - 140 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 64% - 5% - 140 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 64% - 5% - 140 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 64% - 5% £16300 140 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 64% - 5% £29600 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 64% - 5% - 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London 64% - 5% £16500 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 2% 4% - 125 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 70% - 8% - 132 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 92% 5% 6% - 117 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 92% 5% 6% - 117 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 92% 5% 6% - 117 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 92% 5% 6% - 117 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 92% 5% 6% - 117 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 92% 5% 6% - 117 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 70% 3% 10% - 104 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 68% - 20% £15576 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 70% 0% 6% - 109 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 70% 0% 6% - 109 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 83% 2% 9% - 116 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 91% 5% 11% - 132 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% - 16% £13320 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 61% 4% 9% - 101 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 91% 0% 7% - 132 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 61% 4% 9% - 101 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 83% 2% 9% - 116 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 88% 3% 3% - 119 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 71% - 10% £22100 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 75% 3% 15% - 98 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 80% - 5% £22100 161 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 79% - 0% £14750 80 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 84% - 5% £22100 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% - 16% £13320 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% - 16% £13320 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 79% - 0% £14750 80 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 79% - 0% - 80 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 70% 3% 10% - 104 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 70% 3% 10% - 104 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 71% 2% 5% - 107 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 54% 2% 8% - 101 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 54% 2% 8% - 101 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 38% - 0% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 38% - 0% - 143 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 38% - 0% - 143 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 38% - 0% £26000 143 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 38% - 0% - 143 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 38% - 0% - 143 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
University of Southampton 38% - 0% £23000 143 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 38% - 0% - 143 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 38% - 0% - 143 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 74% 2% 5% - 161 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 69% 2% 12% - 133 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 86% - 7% - 127 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 31% 0% 5% - 120 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 59% 5% 10% - 106 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 80% 5% 10% - 119 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 70% 0% 6% - 140 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 75% - 19% £3894 92 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Winchester 59% 5% 10% - 106 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 65% - 5% - 144 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 10% - 25% £13320 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 75% - 19% £15576 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 75% - 19% - 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 79% 1% 5% - 127 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 90% - 20% £23100 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £18500 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 55% 6% 9% - 98 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 65% - 5% - 144 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 77% 4% 5% - 148 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 25% £12000 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £12000 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £12000 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £18500 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £18500 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £18500 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £12000 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 55% 6% 9% - 98 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £12000 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 10% - 25% £13320 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 62% 2% 10% - 108 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 25% £18500 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 31% 0% 5% - 120 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 71% - 8% £14000 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 71% - 8% £9930 106 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
JCA London Fashion Academy 71% - 8% - 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 71% - 8% - 106 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 71% - 8% £16300 106 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 71% - 8% - 106 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cambridge School of Visual & Performing Arts 71% - 8% - 106 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 71% - 8% - 106 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 71% - 8% - 106 Preston Oncampus μερική απασχόληση
Istituto Marangoni 71% - 8% £29600 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 71% - 8% - 106 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 71% - 8% - 106 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 71% - 8% - 106 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 71% - 8% - 106 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University 71% - 8% - 106 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Herts College 75% 0% 5% - - Watford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 64% - 20% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 93% 15% 10% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
South & City College Birmingham 93% 15% 10% - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 69% - 20% - - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leicester College 87% - 20% £10700 - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 87% - 20% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 87% - 20% - - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 87% - 20% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 87% - 20% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 87% - 20% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 87% - 20% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 87% - 20% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Burton College 87% - 20% - - Beverley Oncampus μερική απασχόληση
University of Gloucestershire 87% - 20% £13500 - Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 87% - 20% £15000 - Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 64% - 3% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 76% 0% 5% - 169 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 79% 5% 0% - 102 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Greater Brighton Metropolitan College 71% - 5% - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 48% - 45% - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 64% 0% 0% - 203 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 80% 3% 9% - 114 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
York College 80% 3% 9% - 114 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 38% 0% 20% - 103 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% - 15% £13320 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 53% - 15% - 99 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 56% 5% 5% - 130 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 69% - 18% £23100 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Burton College 69% - 18% - 154 Beverley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 69% 0% 20% - 134 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University - - 0% £15360 - Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
JCA London Fashion Academy - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 50% - 0% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 79% 5% 0% - 102 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 58% 0% 15% - 142 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 100% 3% 25% - 154 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 92% 3% 5% - 155 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 92% 3% 5% - 155 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 70% 2% 25% - 102 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 69% - 18% £23100 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 92% 3% 5% - 155 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% - 15% £13320 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 88% 0% 5% - 146 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College - 0% 15% - - Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 92% 3% 5% - 155 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 77% 5% 10% - 140 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 79% 5% 8% - 125 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 79% 5% 8% - 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 88% 0% 5% - 146 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 88% 0% 5% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 65% - 2% - 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 58% - 5% - 130 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 88% 0% 5% - 146 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College - 0% 15% - - Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 88% 0% 5% - 146 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 40% £12000 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hull College - - 40% - 108 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University - - 40% £12000 108 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 69% 10% 10% - 109 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 50% - 35% £23100 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 88% 0% 5% - 146 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 73% 10% 5% - 113 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 89% - 4% - 149 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 56% 5% 5% - 130 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 100% 3% 25% - 154 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 1% 11% - 146 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
JCA London Fashion Academy 67% 1% 11% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 88% 0% 5% - 146 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 60% - 3% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 100% 3% 25% - 154 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 100% 3% 25% - 154 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 40% £18500 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 69% - 25% £23100 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 48% - 20% - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 76% 0% 9% - 139 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 76% 0% 9% - 139 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 76% 0% 9% - 139 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 76% 0% 9% - 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 76% 0% 9% - 139 Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 76% 0% 9% - 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 76% 0% 9% - 139 Norwich Oncampus μερική απασχόληση
Nottingham Trent University 76% 0% 9% - 139 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 76% 0% 9% - 139 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 76% 0% 9% - 139 Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Portsmouth 76% 0% 9% - 139 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
North Warwickshire and South Leicestershire College 76% 0% 9% - 139 Nuneaton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College 76% 0% 9% - 139 Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gloucestershire College - - 10% - - Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College - - 10% - - Bedford Oncampus μερική απασχόληση
University of the Highlands and Islands - - 10% £7230 - Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College - - 10% - - Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
South & City College Birmingham - - 10% £7500 - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent - - 10% - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hugh Baird College 53% - 10% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 75% - 35% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College 77% - 10% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk - - 10% £12996 - Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College - - 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford - - 10% - - Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds City College 67% - 10% - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hull College 56% - 35% - - Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds City College 56% - 35% - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 70% - 8% - 132 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 80% 0% 0% - 150 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 78% 0% 0% - 148 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 68% 0% 10% - 109 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 44% 5% 0% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 81% 5% 15% - 118 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 81% 5% 15% - 118 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 45% 4% 10% - 168 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 76% 1% 4% - 165 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College 76% 1% 4% - 165 Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 70% 4% 4% - 235 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 66% 5% 5% - 137 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 84% 4% 0% - 157 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 75% 4% 9% - 131 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 67% 0% 3% - 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 78% 5% 7% - 138 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 60% 1% 15% - 190 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - - - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
University of the Arts London 42% 2% 4% - 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds City College - - 5% - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 75% 0% 0% - 148 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 76% - 19% £17110 107 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 82% 0% 10% - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 71% - 15% £22100 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 75% 0% 10% - 136 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 77% 0% 10% - 118 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 81% - 0% - 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 81% - 0% - 113 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 69% 1% 5% - 180 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% - 16% £13320 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 53% - 16% - 87 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 68% 10% 14% - 115 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 68% 10% 14% - 115 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 75% 3% 5% - 130 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 76% - 19% £4277 107 London Oncampus μερική απασχόληση
Birmingham City University 68% 10% 14% - 115 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 93% - 0% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 93% - 0% £13800 146 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 69% - 3% - 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 44% 5% 0% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 80% - 0% - 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 64% - 3% - 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College 64% - 3% - 137 Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 82% - 10% - 116 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 66% 5% 5% - 137 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 54% - 10% £14000 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 81% 15% 5% - 137 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 44% - 0% - 163 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 77% 0% 10% - 118 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cambridge School of Visual & Performing Arts 85% - 25% - 84 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 81% 5% 11% - 98 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 75% - 30% £17110 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 44% 5% 0% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 70% 4% 4% - 235 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 88% 0% 15% - 123 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 69% 3% 5% - 79 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 81% 5% 15% - 118 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 84% 4% 0% - 157 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 84% 4% 0% - 157 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hugh Baird College 84% 4% 0% - 157 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 84% 4% 0% - 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 75% - 30% £17110 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 76% - 19% £17110 107 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 73% 0% 4% - 134 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Colchester Institute 59% 10% 30% £8250 - Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 68% - 0% - 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 54% - 0% £30400 196 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 66% 5% 5% - 137 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bradford College - - - - - Bradford Oncampus μερική απασχόληση
Grimsby Institute 100% - 25% - - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 66% 5% 5% - 137 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 77% - 10% - 124 Bolton Oncampus μερική απασχόληση
University of Salford 76% 5% 4% - 123 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
135 Μόδα Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • What can I do with my fashion degree?
  1/5
 • 7 Awesome Fashion Jobs You Never Knew Existed
  2/5
 • WHAT IT'S REALLY LIKE TO STUDY FASHION DESIGN AT UNI | MY EXPERIENCE | MsRosieBea
  3/5
 • First Year UNIVERSITY EXPERIENCE of Studying Fashion. What I wished I knew before Studying Abroad!
  4/5
 • A WEEK IN THE LIFE OF A FASHION STUDENT
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
71 /100
Απάντησαν 55699 φοιτητές Μόδα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Μόδα (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20069 £19085 £22483
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18040 - £23109 £14127 - £23631 £16588 - £28471

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £19868 £19940 £23703
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17609 - £22606 £15062 - £24399 £17630 - £29513

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Μόδα

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Μόδα που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Μόδα

 • Σχεδιαστές
 • Ψηλή λιανική οδός
 • Ετικέτες ρούχων
 • Παραγωγικές επιχειρήσεις
 • Βιομηχανία τηλεόρασης και κινηματογράφου
 • Μέσα μαζικής ενημέρωσης μόδας
 • Εταιρείες Διαδικτύου

Εξειδικεύσεις εντός: Μόδα

 • Ο σχεδιασμός μόδας
 • Αγορές μόδας και Merchandising
 • Επικοινωνία και Προώθηση Μόδας
 • Στυλ μόδας
 • Φωτογραφία μόδας
 • Σχεδιασμός κοσμημάτων
 • Κατασκευή μόδας
 • Μόδας Περιγράμματος
 • Δημοσιογραφία Μόδας
 • Διοίκηση Μόδας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Μόδα που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Μόδα (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Μόδα από Anglia Ruskin University

30% Επαγγελματίες σχεδιασμού ιστοσελίδων και πολυμέσων
20% Επαγγέλματα πωλήσεων
20% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα σχεδιασμού

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Μόδα

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Μόδα.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Μόδα:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Higher National Diploma - HND
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Design - MDes
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Science (Management) - MSc (Mgmt)
 • Master of Business Administration - MBA
 • Master of Science (Undergraduate) - MSc (UG)
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Research - MRes
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Arts or Master of Science - MA/MSc
 • Bachelor of Science - BSc
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Master of Fine Arts - MFA (PG)
 • Higher National Certificate - HNC
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Foundation Degree - FD
 • Bachelor of Arts or Bachelor of Science - BA/BSc

Το πρόγραμμα σπουδών: Art and Design (Fashion) Top-up στο Nottingham College έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 9 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Μόδα ήταν £20069 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £19085 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £224835 χρόνια μετά την αποφοίτηση.