Δημοσιογραφία Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Journalism)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Strathclyde 77% 5% 5% £16400 216 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 1% 10% £16400 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 84% 1% 10% £16400 203 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 81% 5% 12% £16400 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 79% 5% 15% £15360 117 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 88% 0% 8% £16400 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 83% 5% 15% £13740 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 83% 5% 15% £13740 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 80% 5% 10% £15000 100 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 65% 0% 10% £14750 102 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 6% £16850 122 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 6% £16850 122 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 90% 0% 0% £16335 109 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 47% 5% 15% £17500 88 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 6% £16850 122 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 60% 0% 0% £18700 136 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 3% 5% £16400 187 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 87% 3% 5% £21650 187 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 54% 0% 0% £14750 108 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 82% 0% 0% £13145 101 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 83% 3% 9% £15300 112 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 85% 5% 5% £16400 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 76% 2% 0% £19200 133 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 78% 5% 15% £13200 92 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 85% 5% 5% £16400 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 85% 0% 15% £13100 106 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 65% 0% 20% £13100 106 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 68% 0% 10% £14750 109 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 84% 0% 10% £15360 114 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 72% 0% 0% £14750 123 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 63% 3% 10% £16850 125 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 63% 3% 10% £16850 125 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 63% 3% 10% £16850 125 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 63% 3% 10% £16850 125 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 63% 3% 10% £16850 125 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 72% 2% 6% £18700 161 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 65% 0% 10% £14750 102 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 5% 6% £16850 132 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 5% 6% £16850 132 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 5% 6% £16850 132 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 83% 5% 15% £13320 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 83% 5% 15% £13320 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 100% 5% 0% £13000 98 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 51% 2% 4% £13145 116 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 72% 15% 30% £13200 78 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 76% 10% 15% £16200 105 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 57% 5% 0% £14750 118 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 72% 0% 9% £15300 117 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 77% 0% 5% £13100 106 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 83% 0% 15% £13000 121 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 1% 5% £16850 124 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 64% 10% 15% £13000 107 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 70% 0% 5% £11000 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 46% 0% 5% £14750 109 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 79% 0% 15% £9250 109 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 54% 5% 5% £14750 80 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 65% 5% 15% £14560 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 79% 10% 10% £14045 109 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 86% 10% 0% £13000 125 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 72% 0% 9% £15900 113 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 64% 2% 0% £13200 121 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 79% 0% 5% £18220 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 70% 5% 10% £15000 100 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 64% 0% 5% £14000 110 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 1% 5% £16850 124 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 0% 5% £16400 204 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 76% 0% 15% £9250 103 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 83% 5% 20% £13320 100 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 98% 0% 10% £10500 89 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 83% 5% 20% £13320 100 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 100% 5% 5% £14045 133 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 86% 10% 0% £13000 125 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 65% 0% 15% £13100 106 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 72% 15% 30% £13200 78 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 85% 3% 0% £12000 92 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 72% 15% 30% £13200 78 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 64% 10% 15% £13000 107 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 75% 1% 9% £12750 114 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 83% 4% 30% £12000 108 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 64% 5% 5% £14000 118 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 64% 0% 5% £14000 110 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 69% 5% 5% £14000 120 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 85% 3% 0% £13800 92 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 73% 2% 0% £13200 111 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 92% 5% 15% £13250 95 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 72% 15% 30% £13200 78 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 64% 0% 5% £14500 102 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 5% £14500 100 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 73% 0% 2% £22520 159 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 1% 0% £16400 200 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 89% 0% 0% £18700 166 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 27% 5% 5% £15360 121 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 69% 0% 5% £13100 109 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 69% 5% 5% £14000 120 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 89% 5% 0% £15000 99 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 84% 10% 8% £14700 125 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 64% 5% 5% £14000 118 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 70% 0% 15% £16100 150 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 70% 5% 5% £14045 109 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 90% 0% 2% £14000 £14420 153 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 92% 5% 15% £13250 95 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 77% 10% 10% £14560 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 72% 0% 9% £15900 113 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 67% 5% 10% £13100 110 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 84% 0% 15% £1825 123 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
University of Lincoln 100% 0% 0% £15900 110 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 84% 10% 15% £15000 115 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 86% 0% 0% £14170 158 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 91% 0% 5% £15000 116 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 70% 5% 5% £14045 109 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 80% 4% 5% £12000 94 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 92% 5% 15% £13250 95 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 66% 5% 5% £12600 100 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 83% 0% 5% £16400 203 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 96% 0% 15% £10500 96 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 58% 0% 5% £12600 102 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 72% 0% 9% £15900 113 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 69% 5% 5% £14000 120 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 100% 5% 5% £14045 133 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 83% 10% 10% £16200 120 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 68% 0% 0% £18700 146 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 84% 10% 15% £15000 115 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 91% 0% 5% £15000 116 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 75% 10% 5% £16200 124 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 86% 15% 10% £14700 118 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 92% 0% 15% £13100 109 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 83% 0% 15% £13000 121 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 91% 5% 11% £15360 118 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 77% 10% 10% £14560 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 83% 5% 15% £13320 118 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 71% 10% 10% £12250 160 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 80% 5% 13% £15250 119 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 64% 0% 15% £12600 115 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 60% 0% 0% £18700 136 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 75% 0% 5% £14700 125 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 92% 5% 15% £13250 95 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 70% 0% 5% £16100 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 90% 0% 0% £16335 109 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 81% 0% 13% £16400 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 70% 0% 8% £17100 £18000 121 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 73% 0% 2% £21450 £22520 159 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 80% 10% 35% £15000 117 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 72% 0% 9% £15900 121 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 83% 5% 15% £13320 118 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 75% 0% 5% £14700 125 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 68% 0% 15% - 113 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 67% 0% 10% - 100 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 68% 0% 20% - 127 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 47% 5% 15% - 88 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 81% 0% 0% - 165 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 87% 3% 5% - 187 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
University of Stirling 86% 0% 0% - 167 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 75% - 25% £3894 90 London Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 75% - 25% £15576 90 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 75% - 19% £3894 92 London Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 75% - 19% £15576 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 85% 10% 5% - 106 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 75% 5% 10% - 127 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 73% 6% 8% - 112 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 85% 0% 9% - 173 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 78% 5% 15% - 92 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 73% 6% 8% - 112 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 78% 5% 15% - 92 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 93% 0% 10% - 112 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 80% 0% 10% - 119 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 82% 5% 15% - 94 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 75% 0% 5% - 105 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - 5% £16850 138 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 89% 1% 0% - 164 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 89% 1% 0% - 164 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 67% 0% 10% - 100 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 100% 5% 0% - 98 Sunderland Oncampus μερική απασχόληση
University of the Arts London 64% 2% 4% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 51% 2% 4% - 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 68% - 10% - 104 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 70% - 15% £14000 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 72% 2% 3% - 124 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 89% 0% 10% - 111 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 84% 0% 5% - 123 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - 5% £16850 138 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University - - 5% £5170 138 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - 5% £5460 138 London Oncampus μερική απασχόληση
Nottingham Trent University - - 5% £10335 138 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University - - 5% - 138 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Nottingham Trent University - - 5% £5170 138 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Birmingham City University - - 5% - 138 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Stirling - - 5% - 138 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University - - 5% - 138 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London - - 5% - 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent - - 5% - 138 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University - - 5% - 138 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England - - 5% - 138 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland - - 5% £13750 138 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - 5% - 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire - - 5% - 138 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - 5% - 138 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire - - 5% - 138 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex - - 5% - 138 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
Bournemouth University - - 5% £15000 138 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield - - 5% - 138 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University - - 5% - 138 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University - - 5% £12500 138 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia - - 5% £16400 138 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire - - 5% - 138 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton - - 5% - 138 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London - - 5% - 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent - - 5% - 138 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby - - 5% - 138 Derby Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University - - 5% - 138 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
University of Lincoln - - 5% £16000 138 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland - - 5% - 138 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University - - 5% - 138 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University - - 5% £17200 138 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England - - 5% - 138 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University - - 5% - 138 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University - - 5% £14600 138 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex - - 5% - 138 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
University of Bedfordshire - - 5% £13275 138 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University - - 5% £8935 138 Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
City University London - - 5% £21650 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales - - 5% - 138 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield - - 5% - 138 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University - - 5% £16650 138 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England - - 5% - 138 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire - - 5% £14500 138 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln - - 5% £89 138 Lincoln Oncampus μερική απασχόληση
The University of Winchester - - 5% - 138 Winchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex - - 5% - 138 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University - - 5% - 138 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London - - 5% £21650 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London - - 5% £21650 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University - - 5% - 138 Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
University of East Anglia - - 5% £16400 138 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln - - 5% £16000 138 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London - - 5% £21650 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London - - 5% £21650 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London - - 5% £21650 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University - - 5% - 138 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln - - 5% £16000 138 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London - - 5% - 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent - - 5% - 138 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton - - 5% - 138 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff University - - 5% - 138 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University - - 5% £13700 138 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University - - 5% - 138 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University - - 5% - 138 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield - - 5% - 138 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University - - 5% - 138 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre at Salford City College - - 5% - 138 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chichester College 92% - 5% - - Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 92% - 5% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 92% - 5% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 92% - 5% - - Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 92% - 5% - - Brighton Oncampus μερική απασχόληση
University Academy 92 92% - 5% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Academy 92 92% - 5% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 92% - 5% - - Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 68% 0% 25% - 113 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 66% 5% 6% - 117 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 83% 4% 10% - 95 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 46% 4% 15% - 109 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 64% 5% 8% - 112 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 94% 0% 5% - 137 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 68% 0% 25% - 113 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 51% 2% 5% - 109 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 63% 0% 5% - 137 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 83% 0% 25% - 86 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 61% 5% 13% - 98 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 92% 10% 8% - 128 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 67% 0% 10% - 100 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre Peterborough - - - - - Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 71% 0% 6% - 115 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 79% 0% 0% - 102 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 71% - 10% £37350 101 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 53% - 10% - 132 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 85% - 5% £13145 119 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 76% 0% 15% - 103 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 97% 0% 5% - 123 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 85% 10% 15% - 111 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - 0% £7280 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Salford 70% 5% 9% - 125 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - 5% £16850 138 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 64% 10% 15% - 107 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 94% 0% 5% - 174 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 100% - 25% £11000 134 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 73% 2% 0% - 111 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 83% 0% 10% - 86 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 67% 0% 10% - 100 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 92% 10% 8% - 128 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 76% 0% 15% - 103 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 100% - 25% £11000 134 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 54% 5% 10% - 133 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 83% 0% 25% - 86 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 79% 0% 0% - 100 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 5% - 100 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 83% 4% 10% - 95 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 38% - 10% £22500 132 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 94% - 0% - 112 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 48% 2% 10% - 126 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 64% 2% 0% - 121 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 72% 0% 5% - 101 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 79% 0% 0% - 114 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 83% 4% 10% - 95 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 69% 4% 7% - 126 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 83% 0% 10% - 86 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 68% 0% 15% - 104 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 65% 5% 6% - 129 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 60% 20% 10% - 82 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 73% 2% 0% - 111 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 10% £18500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 80% 5% 13% - 119 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 46% 4% 15% - 109 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 79% - 15% - 114 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 86% 0% 0% - 158 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 79% 0% 0% - 102 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 64% 2% 0% - 121 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 84% 5% 4% - 165 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 98% 0% 18% - 106 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 85% - 5% - 97 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 79% - 15% - 114 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 78% 15% 5% - 125 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - 0% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
Plymouth Marjon University 100% - 25% - 134 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - 0% £16850 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 97% 0% 5% - 123 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 94% - 0% - 112 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 80% 5% 13% - 119 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Academy 92 - - - £21699 107 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 81% 5% 12% - 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 96% 5% 5% - 150 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 79% 5% 5% - 158 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 50% 0% 5% - 125 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 95% 0% 15% - 174 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 68% - 10% - 104 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 69% - 10% £22500 137 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 75% - 25% £3894 100 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Essex - - 0% £16850 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 85% - 5% £13145 119 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 85% - 5% - 97 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 79% 0% 0% - 100 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 79% 0% 0% - 100 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 67% 0% 10% - 106 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 75% - 25% £15576 100 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 10% £18500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 73% 0% 0% - 119 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Academy 92 - - - £14466 107 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 79% 0% 15% - 109 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 88% 0% 5% - 185 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - 5% £16850 138 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Academy 92 - - - £21699 107 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 79% 0% 0% - 114 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
4 Online Δημοσιογραφία Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
62 Δημοσιογραφία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Journalism students talk about their work placements
  1/5
 • BBC Journalism Trainee Scheme: Become a news journalist at the BBC
  2/5
 • A DAY IN MY LIFE VLOG | Journalism Student Edition
  3/5
 • A day in the life of a Journalism student: online edition
  4/5
 • Life As A Journalism Student | UWE Bristol | Nyemba
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
73 /100
Απάντησαν 4004 φοιτητές Δημοσιογραφία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Δημοσιογραφία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £19988 £19822 £23799
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18012 - £23000 £15288 - £24811 £18799 - £29788

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20345 £19940 £24013
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18075 - £23187 £16080 - £24442 £19273 - £30324

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Δημοσιογραφία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Δημοσιογραφία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Δημοσιογραφία

 • Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες
 • Ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί
 • Περιοδικά
 • Εταιρείες μέσων ενημέρωσης και ραδιοτηλεόρασης
 • Δημιουργικές εταιρείες ψηφιακών μέσων
 • Συμβουλευτικές εταιρείες δημοσίων σχέσεων
 • Εταιρείες διαφήμισης και μάρκετινγκ

Εξειδικεύσεις εντός: Δημοσιογραφία

 • Global Journalism
 • Ψηφιακή και Διαδραστική Δημοσιογραφία
 • Δημόσιες Σχέσεις και Διαφήμιση
 • Φωτοδημοσιογραφία
 • Δημοσιογραφικός σχεδιασμός και γραφικά
 • Επιστημονική και Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία
 • Πολιτική Δημοσιογραφία
 • Δημοσιογραφία ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
 • Δημοσιογραφικό ρεπορτάζ και συγγραφή ειδήσεων
 • Επιχειρησιακή Δημοσιογραφία
 • Αθλητική Δημοσιογραφία

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Δημοσιογραφία που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Δημοσιογραφία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Δημοσιογραφία από Bournemouth University

50% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης
15% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
10% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
5% Χειριστές διεργασιών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Δημοσιογραφία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Δημοσιογραφία.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Δημοσιογραφία:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Higher National Certificate - HNC
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Science - MSc
 • Higher National Diploma - HND
 • Certificate of Higher Education - CertHE

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Δημοσιογραφία ήταν £19988 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £19822 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £237995 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Δημοσιογραφία ποδοσφαίρου στο University of Derby έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 20 ερωτηθέντες.