Όροι και Προϋποθέσεις

 1. Περιεχόμενο της Σύμβασης και Πληροφορίες Πληρωμής
 2. Προστασία προσωπικών δεδομένων
 3. Υποχρεώσεις του χρήστη
 4. Περιεχόμενο που παράγεται ή μεταφορτώνεται από χρήστες ή παρόχους μαθημάτων
 5. Χρήση site
 6. Ευθύνη & Ανωτέρα Βία
 7. Online Επίλυση Διαφορών
 8. Εξωτερικοί σύνδεσμοι
 9. Πνευματική Ιδιοκτησία (Copyright)
 10. Αποζημίωση
 11. Παράπονα

1. Περιεχόμενο της Σύμβασης και Πληροφορίες Πληρωμής

Εμείς (CourseGuru SLU), παρέχουμε διαδικτυακές υπηρεσίες μέσω των οποίων οι φοιτητές μπορούν να συγκρίνουν προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να λάβουν πληροφορίες για σχετικές υπηρεσίες. Οι πάροχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι πάροχοι σχετικών υπηρεσιών μπορούν να καταχωρίζουν τα μαθήματα και τις υπηρεσίες τους στον ιστότοπό μας. Με την αίτηση πληροφοριών στον ιστότοπό μας διαβιβάζουμε αποκλειστικά και μόνο τα σχετικά στοιχεία. Δεν (ξανα)πουλάμε ούτε προσφέρουμε μαθήματα ή καταλύματα.

2. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που θα μας παρέχεις θα τα διαχειριστούμε σύμφωνα με τις πολιτικές απορρήτου μας. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείς με την επεξεργασία των δεδομένων σου και δηλώνεις υπεύθυνα οτι όλες οι πληροφορίες που παρέχεις είναι ακριβείς.

3. Υποχρεώσεις του χρήστη

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, των φορολογικών νόμων και των κανονιστικών απαιτήσεων.
Πρέπει να μας παρέχετε ακριβείς πληροφορίες.

4. Περιεχόμενο που παράγεται ή μεταφορτώνεται από χρήστες ή παρόχους μαθημάτων

Ορισμένο περιεχόμενο στον ιστότοπό μας έχει δημιουργηθεί ή μεταφορτωθεί από χρήστες ή παρόχους μαθημάτων.
Αναγνωρίζετε ότι το περιεχόμενο αυτό αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ατόμου από το οποίο προέρχεται. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου που υποβάλλεται ή μεταφορτώνεται από χρήστες ή παρόχους μαθημάτων.
Αναγνωρίζετε ότι η χρήση του εν λόγω περιεχομένου που μεταφορτώνεται από χρήστες δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του εν λόγω περιεχομένου που μεταφορτώνεται από χρήστες.
Όταν υποβάλλετε περιεχόμενο στον ιστότοπό μας, παραχωρείτε σε εμάς και σε κάθε θυγατρική μας εταιρεία μια μη αποκλειστική, με δυνατότητα υποαδειοδότησης, παγκόσμια, πλήρως πληρωμένη, χωρίς δικαιώματα, αέναη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, διανομής και προβολής του περιεχομένου που υποβάλατε.

5. Χρήση site

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αναπαραχθεί μόνο για προσωπική χρήση και σε καμιά περίπτωση για εμπορική χρήση. Η διαμόρφωση, τροποποίηση, εξαγωγή δεδομένων ή αντιγραφή και αποθήκευση περιεχομένου που βρίσκεται στο συγκεκριμένο ιστότοπο, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο ανεξαιρέτως, απαγορεύεται αυστηρά. Επιπρόσθετα, απαγορεύεται να γίνει "mirror" οποιοδήποτε μέρος ή σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου.

6. Ευθύνη & Ανωτέρα Βία

Οποιαδήποτε συναλλαγή με διαφημιστές και οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος που βρίσκεται στις Ιστοσελίδες μας γίνεται αποκλειστικά μεταξύ εσάς και αυτών. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει ως αποτέλεσμα τέτοιων συναλλαγών ή επικοινωνιών με τρίτους μέσω της Ιστοσελίδας μας.
Οποιαδήποτε πράξη ή κατάσταση που είναι πέρα από τον έλεγχό μας είναι γνωστή ως "Γεγονός Ανωτέρας Βίας". Σε μια τέτοια περίσταση, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε αδυναμία εκτέλεσης ή καθυστέρηση στην εκτέλεση των υποχρεώσεών μας.

7. Online Επίλυση Διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EU Commission) παρέχει μια online πλατφόρμα για επίλυση διαφορών. Οι πελάτες που είναι καταναλωτές και κάτοικοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα χρήσης αυτής της πλατφόρμας για την επίτευξη εξωδικαστικών συμβιβασμών και συμφωνιών σχετικών με διαμάχες και διαφορές που προκύπτουν από υποχρεώσεις online συμβάσεων πωλήσεων. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα μπορεί να γίνει κλικάροντας εδώ. Η email διεύθυνσή μας είναι: [email protected].
Αγωνιζόμαστε για την αριστεία στην εξυπηρέτηση των πελατών. Οι πελάτες μας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας. Πάντα προσπαθούμε να καταλήγουμε σε αμοιβαία συμφωνία με τους πελάτες μας.

8. Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Για περισσότερες πληροφορίες, παραπέμπουμε περιστασιακά τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας σε ιστότοπους τρίτων. Όταν δεν είναι προφανές, επισημαίνουμε συγκεκριμένους εξωτερικούς συνδέσμους. Η πολιτική απορρήτου μας δεν καλύπτει εξωτερικές σελίδες. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη για εξωτερικούς συνδέσμους και το περιεχόμενο σε αυτές τις σελίδες.

9. Πνευματική Ιδιοκτησία (Copyright)

Όλο το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα δικαιώματα ανήκουν στη Course Guru SLU. Οποιαδήποτε χρήση ή αναπαραγωγή αυτού του περιεχομένου οποιουδήποτε είδους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή μας είναι ποινικά κολάσιμη και απαράδεκτη. Ειδικότερα απαγορεύεται αυστηρά η ολική ή μερική εξαγωγή του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης οποιουδήποτε από το περιεχόμενό μας σε οποιαδήποτε άλλη εργασία ή ιστοσελίδα.

10. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την CourseGuru SLU, τον διευθυντή, τους υπαλλήλους και τους πράκτορες της για όλες τις ζημιές, απώλειες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εύλογων δικηγορικών αμοιβών και εξόδων) που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας και ειδικότερα του περιεχομένου που υποβάλλετε.

11.

Με την επιφύλαξη των περιορισμών στους όρους και τις προϋποθέσεις και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ευθυνόμαστε μόνο για άμεσες ζημίες που πράγματι υπέστησαν λόγω αποδιδόμενης πλημμέλειας των υποχρεώσεών μας όσον αφορά τις υπηρεσίες μας, μέχρι του συνολικού ποσού των αμοιβών που καταβλήθηκαν απευθείας σε εμάς ή διεκπεραιώθηκαν μέσω των υπηρεσιών πληρωμών μας.
Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ούτε εμείς ούτε οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, υπαλλήλους μας θα είναι υπεύθυνοι για (i) οποιαδήποτε ποινική, επακόλουθη απώλεια ζημιών, (ii) οποιαδήποτε ανακρίβεια σχετικά με τις πληροφορίες όπως διατίθενται στην πλατφόρμα μας, (iii) τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή την αποτυχία παροχής αυτών των υπηρεσιών (iv) οποιεσδήποτε ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Η προσφορά προγραμμάτων μαθημάτων, υπηρεσιών ή διαφημίσεων στην ιστοσελίδα μας δεν συνιστά έγκριση ή σύσταση των υπηρεσιών αυτών από την CourseGuru SLU.

12.

Οι παρόντες όροι και η παροχή των υπηρεσιών μας διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ισπανικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει από τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις θα υποβάλλεται αποκλειστικά στα αρμόδια δικαστήρια της Σάντα Κρουζ ντε Τενερίφη, Ισπανία. Κατά παρέκκλιση για τους καταναλωτές, το δίκαιο μπορεί να προβλέπει άλλους κανόνες σχετικά με τη δικαιοδοσία. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, ανεφάρμοστη ή μη δεσμευτική, θα εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι άκυρες διατάξεις θα εφαρμοστούν ωστόσο στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται και θα συμφωνήσετε να αποδεχτείτε παρόμοιο αποτέλεσμα δεδομένου του περιεχομένου και του σκοπού των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

13. Παράπονα

Εάν έχετε αντίρρηση για οποιοδήποτε περιεχόμενο στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε ενημερώστε μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από την CourseGuru SLU

CourseGuru S.L.U.
Paseo Milicias de Garachico, 1
38002 Santa Cruz de Tenerife, Spain

Μπορείτε να μας επισκεφθείτε στο γραφείο μας στο κέντρο της πόλης Santa Cruz de Tenerife (Google Maps).

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: B76819002
Santa Cruz de Tenerife, Spain
Αριθμός Εμπορικού Μητρώου: Hoja TF-64134 Tomo 3665 Folio 191 Inscripción
Διευθυντής: Dr. oec. Daniel Spohn

Οι ακόλουθες πληροφορίες μπορούν επίσης να φανούν ενδιαφέρουσες:
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Αποτύπωμα