Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Electrical and electronic engineering)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Imperial College of Science 82% 0% 0% £35100 203 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 76% 0% 11% £24000 131 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 81% 0% 15% £20200 137 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 78% 0% 0% £18720 143 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 0% 0% £25050 146 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 89% 5% 14% £27250 163 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 79% 0% 4% £18000 123 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 79% 0% 4% £21000 123 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 79% 0% 4% £21750 123 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 79% 0% 4% £18000 123 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 66% 5% 25% £19855 156 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 60% 0% 8% £19380 107 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 79% 0% 4% £17000 123 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 83% 5% 11% £20200 114 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 49% 5% 10% £14500 129 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 79% 0% 4% £18000 123 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 92% 5% 0% £26500 145 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 92% 5% 0% £89 145 Lincoln Oncampus μερική απασχόληση
Wrexham Glyndwr University 92% 5% 0% £12500 145 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 92% 5% 0% £25050 145 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
University of Southampton 52% 10% 6% £28000 93 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 88% 5% 0% £20325 142 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 82% 10% 9% £14250 86 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 82% 10% 9% £18000 86 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 80% 0% 0% £11125 131 York Oncampus μερική απασχόληση
The University of Sheffield 79% 0% 0% £24450 £25670 146 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 3% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 92% 0% 0% £21400 173 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 75% 10% 10% £22500 128 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 90% 5% 0% £25000 159 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 75% 0% 10% £23450 131 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 3% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 92% 5% 0% £25700 145 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 88% 5% 0% £26500 142 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 70% 0% 15% £20200 133 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 9% £19500 169 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 75% 10% 10% £22500 128 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 60% 0% 8% £19670 107 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 88% 5% 0% £26500 142 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 50% 0% 5% £13842 91 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 75% 0% 10% £23450 131 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 87% 0% 5% £22760 174 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 76% 0% 11% £24000 131 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 3% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 80% 10% 0% £19792 £20584 193 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 68% 0% 10% £16100 144 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 3% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 0% £22760 167 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 75% 10% 0% £22500 139 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 3% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 9% £22760 169 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 76% 0% 11% £24000 131 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 9% £22760 169 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 75% 10% 0% £22500 139 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 66% 10% 9% £13000 114 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 3% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 3% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 9% £22760 189 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 56% 0% 15% £17550 132 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 10% £22760 169 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 84% 0% 0% £22760 225 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 63% 0% 4% £31200 179 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 71% 5% 5% £19770 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 3% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 83% 5% 3% £13000 152 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 3% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 90% 3% 1% £25700 145 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 74% 5% 3% £24700 168 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 69% 0% 15% £12600 104 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 78% 5% 6% £28500 204 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 3% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 91% 5% 0% £25000 159 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 90% 5% 0% £25000 159 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 90% 3% 1% £25700 145 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 67% 5% 3% £24700 162 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 9% £22760 169 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 46% 3% 15% £14750 122 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 5% £22760 176 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 79% 0% 0% £24450 £25670 146 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 79% 0% 4% £24450 £25670 146 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 3% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 9% £22760 169 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 9% £22760 169 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 3% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 82% 0% 0% £30400 218 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 76% 0% 11% £24000 131 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 3% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 75% 0% 10% £23450 131 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 9% £22760 169 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 62% 5% 5% £14000 96 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 61% 3% 1% £16425 122 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 89% 1% 8% £22400 208 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 60% 0% 10% £16650 £17150 134 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 89% 1% 8% £22400 208 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 45% 5% 30% £15900 98 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 89% 1% 8% £22400 208 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 89% 1% 8% £22400 203 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 89% 0% 0% £22400 225 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 0% 0% £22400 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 90% 0% 0% £13500 205 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 15% 2% £84080 211 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 95% 5% 21% £14045 94 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 50% 0% 10% £13842 126 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 66% 20% 25% £13000 115 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 59% 0% 5% £12250 150 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 82% 0% 10% £15360 126 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 82% 0% 10% £1850 126 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Birmingham City University 72% 1% 35% £13200 112 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 66% 5% 25% £19280 156 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 90% 3% 1% £20750 145 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 70% 5% 25% £19855 138 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 50% 5% 0% £19792 £20584 177 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 0% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 79% 0% 3% £16000 120 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 65% 0% 5% £12250 153 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 100% 0% 0% £16000 123 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 69% 0% 15% £12600 104 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 79% 0% 10% £24450 £25670 146 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 68% 0% 10% £11000 160 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 56% 0% 10% £17550 132 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 3% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 63% 5% 15% £14500 126 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 47% 5% 5% £18300 96 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 66% 20% 25% £13000 115 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 72% 5% 0% £13620 118 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 66% 5% 25% £19280 156 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 62% 5% 0% £13800 135 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 82% 0% 0% £35100 197 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 76% 0% 11% £24000 131 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 82% 10% 15% £13000 86 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 66% 5% 25% £19280 156 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 73% 0% 0% £24700 177 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 68% 0% 10% £16100 160 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 66% 5% 25% £19280 156 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 62% 5% 5% £14000 96 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 3% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 3% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 72% 10% 15% £14000 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 65% 0% 25% £10500 107 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 68% 15% 0% £30400 158 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 79% 0% 4% £16000 123 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 82% 0% 0% £35100 177 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 63% 5% 5% £24700 149 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 72% 5% 0% £13620 118 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 73% 0% 15% £23450 110 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 84% 0% 10% £15360 133 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 3% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 79% 0% 0% £24450 £25670 146 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 50% 5% 15% £19280 151 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 66% 5% 25% £19280 156 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 94% 0% 17% £22400 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 95% 5% 21% £14045 94 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 79% 0% 4% £16000 123 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 84% 0% 10% £15360 133 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 68% 0% 13% £16100 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 82% 5% 20% £16650 £17150 139 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 2% £26500 135 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 76% 0% 30% £24000 131 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 0% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 0% £22760 150 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 15% 0% £84080 £95800 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 55% 3% 5% £14750 118 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 82% 10% 15% £13000 86 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 72% 10% 15% £14000 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 68% 0% 13% £11000 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 63% 5% 15% £14500 126 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Hull 56% 0% 10% £17550 132 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 69% 0% 10% £12600 104 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 82% 10% 15% £13000 86 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 66% 5% 25% £19280 156 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 0% £19500 150 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 50% 0% 10% £13842 126 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 79% 0% 0% £24450 £25670 146 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 3% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 66% 5% 25% £19280 156 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester - - - £21750 - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester - - - £21750 - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 81% 0% 1% - 143 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 78% 0% 0% - 143 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 78% 0% 0% - 143 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 0% 10% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 100% 5% 25% - 176 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 79% 0% 0% - 146 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 89% 5% 14% - 163 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 88% 5% 0% - 142 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 81% 0% 11% - 141 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 75% 10% 0% - 139 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 79% 0% 4% - 123 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 79% 0% 4% - 123 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 0% 4% - 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 79% 0% 4% - 123 Leicester Oncampus μερική απασχόληση
Anglia Ruskin University 58% 0% 0% - 68 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 66% 5% 25% - 156 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Gloucestershire - - - £14700 - Cheltenham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 83% 5% 3% - 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 97% 5% 10% - 154 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 3% - 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 79% 0% 4% - 123 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University 83% 5% 11% - 114 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 83% 5% 11% - 114 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 83% 5% 11% - 114 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 69% 15% 35% - 151 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 69% 15% 35% - 151 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 69% 15% 35% - 151 London Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff University 78% 0% 10% - 142 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 49% 5% 10% - 129 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 49% 5% 10% - 129 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 79% 0% 4% - 123 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 92% 5% 0% - 145 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 92% 5% 0% - 145 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 82% 10% 9% - 86 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 90% 5% 11% - 107 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 90% 5% 11% - 107 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 90% 5% 11% - 107 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 90% 5% 11% - 107 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 90% 5% 11% - 107 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 90% 5% 11% - 107 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 90% 5% 11% - 107 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 90% 5% 11% - 107 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 90% 5% 11% - 107 Belfast Oncampus μερική απασχόληση
University of Portsmouth 49% 5% 10% - 129 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 71% 0% 4% - 168 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - 30% £11400 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 81% 0% 1% - 149 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University - - 5% - 131 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 69% 10% 0% - 103 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 72% 1% 25% - 116 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 81% 5% 5% - 146 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 60% 0% 25% - 130 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 71% 5% 7% - 98 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University - - 5% - 131 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 88% 0% 2% - 133 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% - 10% £19670 125 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 84% 5% 7% - 179 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 78% 2% 5% - 163 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 88% 0% 10% - 133 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 85% 0% 0% - 163 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 78% 2% 5% - 163 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - 30% - 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 52% 10% 6% - 93 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 81% 0% 1% - 149 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 89% 5% 0% - 163 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 0% 0% - 168 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 89% 5% 13% - 115 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 83% 5% 11% - 114 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 58% 5% 3% - 166 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 85% 0% 3% - 158 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 0% 0% - 168 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 83% 5% 11% - 114 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 58% 0% 0% - 68 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 93% 0% 0% - 143 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 52% 10% 6% - 93 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - 30% £11400 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 69% 15% 35% - 151 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 89% 5% 14% - 163 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 78% 2% 5% - 163 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 58% 0% 0% - 68 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 62% 5% 15% - 143 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 80% 10% 0% - 193 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire - - - £14700 - Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 56% 5% 10% - 119 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nelson and Colne College 90% 0% 0% - 205 Nelson Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rotherham College - - 0% - - Rotherham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - 25% £13500 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre - - 25% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London College UCK 96% 0% 0% - - Hounslow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre 96% 0% 0% - - Doncaster Oncampus μερική απασχόληση
Leeds City College 96% 0% 0% - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lincoln College 96% 0% 0% £9500 - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - 40% 45% £13500 87 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - 20% - - Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wigan and Leigh College - - 50% - - Wigan Oncampus πλήρους απασχόλησης
New City College - - 50% - - London Oncampus μερική απασχόληση
Burnley College - - 50% - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology - - - £7500 - Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gower College Swansea - - 20% - - Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College - - 20% - - Bedford Oncampus μερική απασχόληση
Leicester College - - 20% £10700 - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre - - 20% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute - - 20% - - Grimsby Oncampus μερική απασχόληση
Exeter College - - 20% - - Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Tameside College - - 20% - - Ashton-under-Lyne Oncampus μερική απασχόληση
Bradford College 100% - 20% - - Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute - - 5% - - Grimsby Oncampus μερική απασχόληση
HCUC, Harrow College & Uxbridge College - - 5% £7014 - Harrow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - 0% 10% - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - - 15% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wakefield College - - 15% - - Wakefield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth - - 15% £18300 - Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough College - - 15% £4500 - Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
East Sussex College - - 0% £3750 - Eastbourne Oncampus μερική απασχόληση
New College Durham - - 0% - - Durham Oncampus μερική απασχόληση
Grimsby Institute - - 0% - - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Swindon - - 0% - - Swindon Oncampus μερική απασχόληση
City College Plymouth - - 0% - - Plymouth Oncampus μερική απασχόληση
Furness College - - 0% - - Barrow-in-Furness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College - - - - - Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
Trafford College - - - - - Altrincham Oncampus μερική απασχόληση
Gloucestershire College - - - - - Gloucester Oncampus μερική απασχόληση
The City of Liverpool College - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre - - - - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre - - - - - Doncaster Oncampus μερική απασχόληση
Blackburn College - - - - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
South & City College Birmingham - - - £7500 - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
City College Plymouth - - 40% - - Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University - - 40% £9270 - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
South & City College Birmingham - - 40% - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College 50% - 5% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gloucestershire College - - - - - Gloucester Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol - - - £24600 - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent - - - - - Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University - - - - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London College UCK 84% 0% 30% - - Hounslow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lincoln College - - 10% £9500 - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 79% 5% 5% - 120 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 79% 5% 5% - 120 Grimsby Oncampus μερική απασχόληση
Lincoln College - - 10% £9500 - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lincoln College - - 10% £9500 - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College - - 10% - - Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 69% 10% 5% - 103 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% - 10% £19670 125 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 71% - 10% £3894 82 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Chichester 60% - 35% £14500 90 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology 60% - 35% £9250 90 Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 89% 5% 25% - 101 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 75% 10% 0% - 125 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 64% 5% 10% - 165 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 69% 0% 0% - 133 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 69% 0% 0% - 133 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 92% - 5% £21900 111 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 88% 0% 5% - 133 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 93% 0% 0% - 137 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 60% 5% 0% - 132 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 89% 2% 2% - 173 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 81% 0% 1% - 149 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College - - 20% £9750 - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 67% 5% 7% - 103 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 92% - 5% £21900 111 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 94% 5% 7% - 133 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 81% 5% 0% - 146 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 71% 30% 5% - 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 0% 0% - 168 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 87% 5% 10% - 124 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 88% 0% 2% - 133 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 88% 0% 10% - 146 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 0% 0% - 168 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 88% 0% 10% - 111 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 92% - 5% - 111 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 0% 10% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College 83% 5% 3% - 152 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 100% 0% 10% - 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 0% 10% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 77% 0% 15% - 124 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 83% - 10% £13200 90 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University - 15% 5% - 71 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 31% 10% 13% - 105 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 83% - 30% £13200 90 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 60% 5% 0% - 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 94% 0% 0% - 152 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 75% 10% 0% - 125 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 0% 10% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 52% 10% 6% - 93 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 93% 6% 10% - 97 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 84% 5% 5% - 179 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 60% - 35% £14500 90 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nelson and Colne College 79% 0% 0% - 146 Nelson Oncampus μερική απασχόληση
University of Portsmouth 47% 5% 5% - 96 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
University of Gloucestershire - - - £14700 - Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - 30% - 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 72% 1% 35% - 112 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University - 15% 5% - 71 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 87% 5% 10% - 124 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 83% - 30% £13200 90 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 71% 5% 5% - 98 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 69% 10% 0% - 103 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 0% 5% - 158 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 31% 10% 13% - 105 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
WCG -Warwickshire College Group 82% 10% 15% - 86 Leamington Spa Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University 66% 5% 10% - 111 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 89% 5% 25% - 101 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 52% 10% 6% - 93 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% - 0% £19670 116 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 85% 0% 0% - 150 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 52% 10% 6% - 93 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 89% 5% 25% - 101 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 52% 10% 6% - 93 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 78% 2% 0% - 163 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 69% 10% 0% - 103 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 81% 0% 1% - 149 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 60% 0% 25% - 130 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 31% 10% 13% - 105 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 71% - 10% £3894 82 London Oncampus μερική απασχόληση
Southampton Solent University 71% - 10% £12000 82 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 0% 10% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 0% 10% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 56% 5% 10% - 162 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 66% 5% 25% - 156 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 100% 0% 10% - 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • What Can You Really Do As An Electrical Engineer?
  1/3
 • A day in the life of an Electronics Engineer
  2/3
 • Studying electronic & electrical engineering courses at Bath
  3/3

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
79 /100
Απάντησαν 17544 φοιτητές Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £30124 £30806 £35393
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £25876 - £34683 £22850 - £38849 £26153 - £44792

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £28860 £30355 £35343
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £25937 - £33350 £24517 - £37263 £27159 - £45857

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

 • Βιομηχανία ηλεκτρονικής
 • Αυτοκινητοβιομηχανία
 • Βιομηχανία πληροφορικής
 • Βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών
 • Βιομηχανία τηλεπικοινωνιών
 • Βιομηχανία
 • Βιομηχανία ενέργειας
 • Βιομηχανία μεταφορών
 • Βιομηχανία
 • Κατασκευαστική βιομηχανία

Εξειδικεύσεις εντός: Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

 • Ημιαγωγοί
 • Νανοηλεκτρονική
 • Ηλεκτροφυσική
 • Μικροσυστήματα
 • Οπτική και Φωτονική
 • Σήμα και Εικόνα
 • Επεξεργασία
 • Δικτυακά Συστήματα
 • Δίκτυα υπολογιστών
 • Απομακρυσμένη Ανίχνευση
 • Συστήματα διαστήματος

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών από University of Brighton

30% Επαγγελματίες μηχανικοί
10% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
10% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
10% Χειριστές διεργασιών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων
10% Επαγγελματίες πληροφορικής
10% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών:
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)
 • PhD with Integrated Study - PhD
 • Master of Science (Engineering) - MSc (Eng)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Engineering - MEng
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Engineering Technology (Honours) - BEngTec (Hons)
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Research - MRes
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Higher National Diploma - HND
 • Higher National Certificate - HNC
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Foundation Degree in Engineering - FdEng
 • Foundation Degree - FD
 • Bachelor of Science - BSc

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ήταν £30124 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £30806 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £353935 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Ηλεκτρολόγος και Ηλεκτρονικός Μηχανικός με ένα έτος στο εξωτερικό στο Queen Mary University of London έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 7 ερωτηθέντες.