Γλωσσολογία Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Linguistics)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Canterbury Christ Church University 74% 2% 15% £14500 102 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 74% 2% 15% £14500 102 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 4% 2% £70480 206 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 77% 4% 0% £30400 187 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 100% 0% 10% £31200 160 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 63% 1% 8% £23700 127 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 59% 2% 8% £14500 105 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 77% 0% 7% £18000 146 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 77% 0% 7% £18700 146 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 77% 0% 7% £18700 146 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 77% 0% 7% £13275 146 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 77% 0% 7% £21000 146 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 77% 0% 7% £19000 146 Leicester Oncampus μερική απασχόληση
Oxford Brookes University 77% 0% 7% £1825 146 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
University of Glasgow 90% 5% 1% £70480 204 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 209 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 2% £70480 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 3% 2% £70480 210 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 5% 0% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 77% 0% 0% £23100 169 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 83% 5% 9% £19600 139 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 85% 0% 5% £21450 £20000 144 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 9% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 5% 0% £70480 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 5% £70480 215 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 82% 5% 0% £70480 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 10% £81600 206 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 10% £70480 206 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 206 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 203 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 219 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 215 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 211 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 213 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 215 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 2% £70480 211 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 10% 5% £70480 171 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 215 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 90% 5% 0% £16000 215 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 0% 5% £15950 124 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 82% 0% 0% £13145 101 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 5% 15% £14500 108 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 87% 1% 20% £19600 163 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 77% 1% 4% £17400 150 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 0% 5% £15500 124 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 68% 0% 0% £19500 125 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 68% 0% 0% £19500 125 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 92% 5% 10% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 75% 0% 0% £13145 99 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 74% 5% 15% £14500 102 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 75% 5% 10% £12750 92 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 81% 0% 0% £18500 146 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 0% 0% £16850 115 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 0% 0% £16850 115 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 84% 0% 0% £21450 £20000 147 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 60% 3% 5% £14600 107 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 75% 0% 0% £13145 99 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 60% 1% 5% £13842 100 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 68% 0% 0% £19500 125 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 68% 0% 10% £15000 106 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 73% 5% 9% £19600 135 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 73% 5% 9% £1825 135 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
University of Portsmouth 76% 5% 10% £16200 110 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 10% £14500 112 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 81% 0% 0% £18500 146 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 67% 0% 5% £13842 99 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 87% 0% 10% £19300 154 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 75% 0% 0% £19200 135 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 60% 5% 10% £14600 113 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 82% 5% 5% £13200 84 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 73% 3% 10% £1825 95 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Leeds Trinity University 79% 0% 5% £12000 84 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 84% 0% 10% £14400 107 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 75% 5% 10% £12750 92 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 87% 0% 10% £19300 154 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 68% 5% 9% £15000 116 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 93% 4% 5% £14000 152 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 93% 4% 5% £22850 152 Reading Oncampus μερική απασχόληση
Ulster University 93% 4% 5% £14060 152 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 93% 4% 5% £18800 152 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 93% 4% 5% £16380 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 93% 4% 5% £18800 152 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 93% 4% 5% £18800 152 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 87% 0% 10% £19300 154 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 5% £19300 157 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 5% £19300 158 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 5% £19300 163 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 10% £19300 152 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 10% £19300 151 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 2% £23100 175 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 77% 0% 2% £23100 166 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 0% £23100 165 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 77% 0% 0% £23100 202 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 53% 2% 10% £23100 182 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 0% 2% £23100 184 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 77% 0% 2% £23100 175 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 77% 0% 2% £23100 173 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 77% 0% 0% £23100 174 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 2% £23100 175 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 67% 0% 0% £23100 184 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 0% 2% £23100 173 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 77% 0% 2% £23100 168 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 77% 0% 2% £16000 168 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 77% 0% 2% £10460 168 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 77% 0% 2% £8190 168 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool 77% 0% 2% £20350 168 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 77% 0% 2% £21250 168 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Reading 77% 0% 2% £18650 168 Reading Oncampus μερική απασχόληση
The University of York 77% 0% 2% £17300 168 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 77% 0% 2% £18240 168 York Oncampus μερική απασχόληση
University of Essex 77% 0% 2% £18800 168 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 77% 0% 2% £18240 168 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 77% 0% 2% £18800 168 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 77% 0% 2% £15500 168 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 77% 0% 2% £18800 168 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 77% 0% 2% £14500 168 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 77% 0% 2% £5460 168 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of York 77% 0% 2% £8875 £9450 168 York Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 77% 0% 2% £3375 168 London Oncampus μερική απασχόληση
Ulster University 71% 0% 5% £15360 131 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 87% 0% 6% £23300 177 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 71% 0% 5% £15360 131 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 64% 5% 10% £12750 92 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 83% 5% 0% £19600 147 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 97% 2% 5% £14500 154 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 0% £16850 113 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 55% 1% 10% £12750 96 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 83% 5% 9% £19600 141 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 73% 0% 0% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 5% £19300 158 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 10% £19300 152 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 83% 5% 9% £19600 146 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 64% 5% 10% £12750 104 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 87% 0% 10% £19300 154 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 50% 1% 15% £13842 94 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 77% 10% 5% £14560 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 84% 0% 5% £21450 £20000 149 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 73% 0% 0% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 86% 5% 0% £19600 142 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 84% 0% 5% £19050 £20000 146 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 85% 5% 10% £12750 92 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 85% 5% 10% £9150 92 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 73% 0% 0% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 73% 0% 0% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 79% 0% 10% £14400 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 83% 5% 9% £19600 141 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 76% 10% 10% £19300 110 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 77% 10% 5% £14560 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 55% 1% 10% £12750 94 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 5% £19300 157 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 77% 10% 0% £14560 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 79% 0% 10% £14400 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 83% 5% 0% £19600 144 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 94% 0% 15% £23300 166 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 83% 5% 9% £19600 146 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 86% 5% 9% £19600 138 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 73% 0% 0% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 5% £19300 163 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 73% 0% 0% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 0% £16850 113 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 1% 3% - 163 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 84% 5% 7% - 112 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 77% 0% 7% - 146 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 77% 0% 7% - 146 London Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University 77% 0% 7% - 146 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 77% 0% 7% - 146 Cambridge Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 77% 0% 7% - 146 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 77% 0% 7% - 146 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 77% 0% 7% - 146 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University 77% 0% 7% - 146 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire 77% 0% 7% - 146 Preston Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 77% 0% 7% - 146 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 77% 0% 7% - 146 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 77% 0% 7% - 146 Leicester Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University 64% 0% 10% - 122 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 64% 0% 10% - 122 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 64% 0% 10% - 122 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 85% 0% 2% - 167 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 91% 0% 5% - 168 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 5% 10% - 168 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 89% 5% 5% - 140 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 87% 0% 10% - 148 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 89% 5% 5% - 140 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 82% 10% 10% - 107 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 82% 10% 10% - 107 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 82% 10% 10% - 107 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 82% 10% 10% - 107 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 82% 10% 10% - 107 Coleraine Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 82% 10% 10% - 107 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 5% 15% - 177 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 90% 5% 0% - 215 Winchester Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University 90% 5% 0% - 215 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 90% 5% 0% - 215 London Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 90% 5% 0% - 215 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 90% 5% 0% - 215 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 70% 5% 10% - 104 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 70% 5% 25% - 115 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 73% 6% 8% - 111 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 81% 5% 10% - 123 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 73% 0% 5% - 100 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 73% 6% 8% - 111 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 90% 0% 10% - 97 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 91% 0% 25% - 137 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 74% 5% 15% - 102 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 81% 5% 5% - 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 2% 5% - 137 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 81% 2% 3% - 122 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 79% 0% 10% - 150 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 79% 0% 10% - 150 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 85% 5% 0% - 80 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 82% 5% 15% - 94 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 85% 3% 5% - 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 79% 0% 5% - 90 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 85% 3% 5% - 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 81% 2% 3% - 122 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 94% 10% 5% - 118 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 94% 10% 5% - 118 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 91% 0% 25% - 137 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 76% 10% 0% - 116 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 85% 5% 0% - 80 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 91% 2% 5% - 118 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 79% 0% 10% - 150 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 79% 0% 10% - 150 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 90% 0% 10% - 97 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 74% 5% 15% - 102 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 75% 5% 10% - 123 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 91% 0% 25% - 137 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 91% 0% 25% - 137 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 91% 0% 25% - 137 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 83% 5% 5% - 146 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 0% 14% - 180 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 73% 3% 5% - 154 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 0% 0% - 178 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 81% 10% 5% - 126 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 81% 10% 5% - 126 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 93% 4% 5% - 152 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
The University of Sheffield 93% 4% 5% - 152 Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University 93% 4% 5% - 152 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 93% 4% 5% - 152 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 93% 4% 5% - 152 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 93% 4% 5% - 152 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 93% 4% 5% - 152 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 93% 4% 5% - 152 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 100% 5% 15% - 180 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 5% 10% - 180 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 5% 10% - 188 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 5% 10% - 193 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 5% 10% - 188 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 5% 10% - 180 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 5% 10% - 190 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 5% 10% - 180 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 5% 10% - 193 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 5% 10% - 190 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 77% 0% 2% - 168 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 77% 0% 2% - 168 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 77% 0% 2% - 168 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 77% 0% 2% - 168 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University 77% 0% 2% - 168 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 77% 0% 2% - 168 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 77% 0% 2% - 168 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 77% 0% 2% - 168 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 77% 0% 2% - 168 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 77% 0% 2% - 168 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 77% 0% 2% - 168 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 77% 0% 2% - 168 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 77% 0% 2% - 168 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University 77% 0% 2% - 168 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 77% 0% 2% - 168 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 77% 0% 2% - 168 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 77% 0% 2% - 168 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 77% 0% 2% - 168 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 77% 0% 2% - 168 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 77% 0% 2% - 168 Wolverhampton Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 77% 0% 2% - 168 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 77% 0% 2% - 168 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 77% 0% 2% - 168 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 77% 0% 2% - 168 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 77% 0% 2% - 168 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 77% 0% 2% - 168 Belfast Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 77% 0% 2% - 168 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 73% 0% 5% - 155 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 64% 0% 10% - 111 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 0% 10% - 115 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 97% 2% 5% - 154 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 64% 0% 10% - 114 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 87% 0% 10% - 153 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - 5% 10% - 196 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 0% 5% - 154 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 64% 0% 10% - 111 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 73% 0% 5% - 164 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 2% 5% - 150 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 73% 0% 5% - 159 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 81% 3% 5% - 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 93% 0% 5% - 160 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
SOAS, University of London 64% 10% 10% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 77% 10% 10% - 107 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 64% 0% 10% - 110 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 85% 5% 5% - 122 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 90% 9% 5% - 105 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 0% 5% - 160 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 96% 5% 10% - 128 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 2% 5% - 150 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 85% 5% 0% - 80 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 81% 0% 5% - 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 68% 5% 7% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 73% 0% 5% - 163 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 74% 0% 10% £7280 - London Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University 62% 0% 10% - 117 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 74% 0% 10% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University 64% 0% 10% - 111 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 78% 0% 5% - 149 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 77% 5% 5% - 143 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 0% 10% - 115 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 92% 0% 10% - 145 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 78% 0% 0% - 143 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 78% 5% 5% - 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 76% 10% 10% - 110 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 73% 0% 5% - 152 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 71% 0% 10% - 162 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 74% 0% 10% £12200 - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 65% 5% 10% - 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 76% 5% 10% - 106 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 77% 5% 5% - 148 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 78% 0% 10% - 148 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 64% 0% 10% - 110 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 73% 0% 5% - 152 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 64% 0% 10% - 111 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 89% 2% 5% - 147 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 73% 10% 0% - 169 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 83% 3% 5% - 122 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 68% 10% 15% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 75% 5% 0% - 86 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 62% 0% 10% - 117 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 78% 0% 10% - 149 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 2% 5% - 150 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 73% 0% 5% - 161 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 73% 0% 5% - 167 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 80% 5% 5% - 148 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 73% 0% 5% - 153 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 73% 0% 5% - 153 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 0% 5% - 160 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 83% 0% 0% - 153 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 75% 5% 0% - 86 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 0% 0% - 115 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 78% 0% 10% - 153 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 58% 0% 10% - 149 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 64% 0% 10% - 114 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 73% 10% 0% - 169 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 2% 5% - 150 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 0% 10% - 115 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 64% 0% 10% - 110 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cambridge - 0% 0% - 203 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 64% 10% 10% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
10 Online Γλωσσολογία Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
45 Γλωσσολογία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Difference Between Literature and Linguistics
  1/5
 • Career options with a Linguistics Degree
  2/5
 • Why study linguistics?
  3/5
 • How I Really Feel About My Major | UCLA Linguistics Student
  4/5
 • What You Should Know Before Going Into Linguistics
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
79 /100
Απάντησαν 4231 φοιτητές Γλωσσολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Γλωσσολογία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21000 £21455 £25469
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18000 - £25000 £16485 - £26455 £19958 - £31385

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £19887 £23073 £26067
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17500 - £22902 £19354 - £26793 £21200 - £32200

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Γλωσσολογία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Γλωσσολογία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Γλωσσολογία

 • Οργανισμοί μέσων ενημέρωσης
 • Εκδοτικές εταιρείες
 • Εταιρείες μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων
 • Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία
 • Γλωσσικά σχολεία
 • Πολιτικές υπηρεσίες
 • Νομικά και λογιστικά γραφεία
 • Εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
 • Εθνικές υπηρεσίες υγείας και ιδιωτικά νοσοκομεία

Εξειδικεύσεις εντός: Γλωσσολογία

 • Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
 • Γλωσσολογία της Ιατροδικαστικής
 • Γλωσσικές Επιστήμες
 • Αγγλική γλώσσα
 • Φιλοσοφία της Γλώσσας
 • Δημιουργική Γραφή
 • Φιλοσοφία

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Γλωσσολογία που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Γλωσσολογία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Γλωσσολογία από Manchester Metropolitan University

30% Διδάσκοντες επαγγελματίες
15% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
10% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Γλωσσολογία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Γλωσσολογία.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Γλωσσολογία:
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • PhD with Integrated Study - PhD
 • Master of Arts - MA
 • Master of Linguistics - MLing
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Science - MSc
 • Masters in Research - MRes
 • Master of Research - MRes
 • Master of Languages - MLang
 • Master of Research - MA (Res)
 • Graduate Certificate - GradCert
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Bachelor of Arts - BA
 • Master of Letters - MLitt
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Science (Undergraduate) - MSc (UG)
 • Doctor of Philosophy - DPhil

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Γλωσσολογία ήταν £21000 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £21455 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £254695 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Γερμανικά και γλωσσομάθεια- γλωσσολογία (5 έτη) στο University of Aberdeen έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 11 ερωτηθέντες.