Θεολογία και Θρησκευτικές Σπουδές Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Theology and religious studies)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 59% 2% 8% £14500 105 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 11% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 11% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 4% 2% £81600 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 82% 0% 9% £16000 107 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 82% 0% 9% £18650 107 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 82% 0% 9% £13500 107 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 78% 3% 5% £12445 118 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 3% 25% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 3% 25% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 8% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 73% 0% 10% £12200 105 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 73% 0% 10% £9150 105 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 78% 3% 5% £9150 118 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 82% 5% 5% £12250 102 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 8% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 5% 1% £70480 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 0% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 76% 0% 2% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 63% 0% 5% £20930 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 15% 5% £11400 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 15% 5% £11400 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 87% 5% 35% £12360 125 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 93% 0% 25% £14500 92 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 0% £11400 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 10% 25% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 78% 3% 2% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 0% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 0% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 3% £70480 167 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 73% 0% 5% £23100 161 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 63% 0% 5% £14500 159 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 10% £14500 101 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 0% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 69% 0% 10% £12445 100 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 76% 1% 10% £20000 126 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 30% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 73% 0% 10% £12000 107 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 30% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 83% 5% 15% £20000 167 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 100% 5% 25% £12750 91 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 5% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 78% 5% 0% £19200 145 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 91% 0% 10% £20000 146 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 100% 0% 10% £14700 99 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 72% 0% 50% £13500 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 76% 1% 5% £20000 123 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 53% 0% 10% £12200 100 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 79% 0% 4% £19300 134 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 105 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 72% 0% 50% £13500 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 72% 0% 50% £13500 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 5% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 91% 0% 10% £20000 146 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 2% 11% £14500 97 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 74% 0% 0% £20100 155 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 83% 5% 15% £20000 167 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 53% 0% 10% £9150 100 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 0% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 81% 0% 10% £13145 103 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 64% 0% 0% £23250 186 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 81% 0% 10% £13145 103 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 69% 0% 10% £9150 100 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 0% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 100% 0% 10% £14700 99 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 79% 0% 4% £19300 134 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 92% 0% 10% £12360 146 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 90% 0% 0% £23100 164 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 10% £14500 101 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 100% 0% 14% £12750 98 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 10% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 87% 5% 35% £12360 125 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 6% £70480 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 87% 5% 35% £12360 125 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 74% 0% 6% £20100 156 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 0% £70480 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 15% 5% £11400 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 90% 0% 4% £23100 164 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £81600 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 0% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 88% 0% 15% £12360 129 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 5% 25% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 70% 5% 5% £14500 108 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 10% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 10% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 89% 5% 15% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 89% 5% 15% £20370 113 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 89% 5% 15% £20370 113 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 94% 5% 0% £20370 165 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 176 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 90% 0% 0% £23100 189 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £79290 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 5% £79290 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 5% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 0% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 176 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 0% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 2% £70480 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 5% £79290 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 0% 5% £70480 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 5% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 176 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 77% 0% 5% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £70480 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £79290 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 5% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 86% 0% 5% £23100 154 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 3% £81600 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 3% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 74% 0% 0% £20100 162 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 74% 0% 0% £15000 162 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Durham University 74% 0% 0% £22900 162 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nazarene Theological College 74% 0% 0% £9000 162 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 74% 0% 0% £22900 162 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 74% 0% 0% £14280 162 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 74% 0% 0% £12595 162 Durham Oncampus μερική απασχόληση
Durham University 74% 0% 0% £12595 162 Durham Oncampus μερική απασχόληση
University of Glasgow 74% 0% 0% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 105 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 100% 5% 25% £12750 98 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 100% 0% 15% £14700 99 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 100% 0% 18% £12750 98 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 73% 5% 10% £19200 118 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 55% 5% 10% £14500 106 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 73% 0% 15% £12360 151 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 51% 0% 5% £13500 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 15% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 79% 5% 5% £12250 99 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 15% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 10% 25% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 0% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 96% 0% 4% £23250 159 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 100% 0% 15% £14700 99 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 72% 0% 5% £13500 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 10% 25% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 82% 10% 25% £13500 109 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 100% 0% 15% £14700 99 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 67% 0% 5% £20000 137 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 55% 5% 20% £14500 111 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 76% 1% 4% £20000 136 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 92% 0% 5% £12360 146 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 72% 0% 5% £13500 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 3% 25% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 79% 0% 40% £13500 105 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 5% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 88% 0% 5% £20000 151 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 71% 0% 19% £12360 141 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 69% 10% 0% £13500 106 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 8% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 76% 0% 0% £20000 139 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 83% 5% 4% £20000 145 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 91% 5% 3% £23250 162 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 72% 0% 5% £13500 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 0% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 89% 5% 35% £12360 125 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 0% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 79% 5% 5% £12250 99 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 83% 5% 4% £20000 145 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 79% 0% 0% £12250 97 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 69% 10% 0% £13500 106 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 72% 0% 5% £13500 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nazarene Theological College - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 11% - 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 11% - 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 82% 0% 9% - 107 Worcester Oncampus μερική απασχόληση
Stranmillis University College 70% 0% 0% - 127 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 3% 25% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 88% 1% 5% - 116 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 3% 25% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 77% 0% 3% - 189 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 77% 0% 3% - 189 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands - 0% 0% £12360 187 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 82% 5% 25% - 115 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 63% 0% 5% - 159 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 86% 0% 6% - 145 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 78% 0% 10% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 15% 5% - 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 15% 5% - 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 82% 2% 0% - 151 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 85% 4% 0% - 130 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 85% 4% 0% - 130 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 86% 0% 6% - 145 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 0% - 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 10% 25% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 5% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 82% 0% 0% - 110 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 63% 0% 5% - 159 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 63% 0% 5% - 159 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 63% 0% 5% - 159 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 63% 0% 5% - 159 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 63% 0% 5% - 159 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 85% 10% 5% - 106 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 89% 0% 0% - 151 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 0% 11% - 114 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 86% 0% 0% - 100 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 79% 0% 5% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 5% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 81% 0% 15% - 101 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 86% 0% 0% - 100 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 92% 0% 10% - 118 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 89% 0% 5% - 157 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 5% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 77% 10% 10% - 145 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 76% 0% 5% - 113 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 92% 0% 10% - 118 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cambridge - 0% 0% - 199 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 9% - 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - - 0% - 186 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 0% 11% - 114 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 93% 6% 5% - 118 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 73% 0% 10% - 102 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 93% 6% 5% - 118 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 85% 3% 3% - 148 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 93% 0% 5% - 112 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 0% - 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 81% 0% 15% - 101 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 77% 5% 5% - 112 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 79% 5% 0% - 127 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 5% 6% - 167 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 85% 0% 9% - 182 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 10% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 14% - 171 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 72% 0% 8% - 171 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 4% - 169 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 80% 0% 4% - 169 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 82% 15% 5% - 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 82% 15% 5% - 101 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 86% 5% 25% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 89% 5% 15% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nazarene Theological College 89% 5% 15% - 113 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Nazarene Theological College 89% 5% 15% - 113 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nazarene Theological College 89% 5% 15% - 113 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Spurgeon's College 89% 5% 15% - 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nazarene Theological College 89% 5% 15% - 113 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nazarene Theological College 89% 5% 15% - 113 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nazarene Theological College 89% 5% 15% - 113 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 94% 5% 0% - 165 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Nazarene Theological College 94% 5% 0% - 165 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 94% 5% 0% - 165 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 94% 5% 0% - 165 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 94% 5% 0% - 165 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trinity College Bristol 94% 5% 0% - 165 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 94% 5% 0% - 165 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 94% 5% 0% - 165 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 78% 0% 0% - 162 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 78% 0% 0% - 162 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff University 86% 0% 5% - 154 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 86% 0% 5% - 154 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 86% 0% 5% - 154 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 95% - 0% - 195 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 95% - 0% - 195 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science 95% - 0% £23520 195 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 95% - 0% - 195 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 95% - 0% - 195 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 95% - 0% - 195 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 90% 0% 0% - 189 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 90% 0% 0% - 189 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 90% 0% 0% - 189 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 74% 0% 0% - 162 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 74% 0% 0% - 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 86% 0% 5% - 154 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 78% 0% 0% - 162 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 78% 0% 0% - 162 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 74% 0% 5% - 173 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 78% 0% 0% - 162 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 179 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 79% 0% 15% - 173 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 0% 6% - 168 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 179 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 74% 0% 0% - 162 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 74% 0% 0% - 162 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 74% 0% 0% - 162 Preston Oncampus μερική απασχόληση
University of Exeter 74% 0% 0% - 162 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 0% 0% - 162 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 74% 0% 0% - 162 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
Trinity College Bristol 74% 0% 0% - 162 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 74% 0% 0% - 162 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Chichester 74% 0% 0% - 162 Chichester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Winchester 74% 0% 0% - 162 Winchester Oncampus μερική απασχόληση
York St John University 74% 0% 0% - 162 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 74% 0% 0% - 162 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 90% 15% 5% £13145 - Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 90% 15% 5% - - Chester Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 90% 15% 5% £13810 - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 90% 15% 5% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 90% 15% 5% - - Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Spurgeon's College - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nazarene Theological College - - - £7165 - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nazarene Theological College - - - £7165 - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cliff College - - - £7300 - Hope Valley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 5% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 10% 25% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 59% 0% 15% - 122 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 76% 1% 4% - 149 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 95% - 0% - 195 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 81% 0% 25% - 103 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 91% 2% 5% - 121 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 91% 0% 9% - 97 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 86% 0% 0% - 103 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 86% 0% 0% - 103 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 10% 25% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 8% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 86% 0% 0% - 103 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 86% 0% 0% - 103 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - 2% 5% - 192 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 84% 5% 4% - 166 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 96% 0% 4% - 159 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nazarene Theological College 100% 0% 0% £7165 - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 87% 0% 0% - 110 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 89% 0% 10% - 154 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 86% 0% 0% - 105 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 81% 0% 25% - 103 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 3% 25% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 87% 0% 0% - 109 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 95% 5% 15% - 183 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 0% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 82% 5% 0% - 109 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 85% 0% 20% - 132 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
14 Θεολογία και Θρησκευτικές Σπουδές Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • What is the Difference Between Theology and Religious Studies?
  1/5
 • Theology and Religion - from studying to your future
  2/5
 • A Day In My Life As A Uni/College Student || Theology Student
  3/5
 • Theology, Philosophy and Religious Studies at Liverpool Hope University
  4/5
 • Life as a Theology Student
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
82 /100
Απάντησαν 4127 φοιτητές Θεολογία και Θρησκευτικές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Θεολογία και Θρησκευτικές Σπουδές (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23137 £21004 £23741
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18011 - £25811 £13483 - £26151 £15643 - £31426

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21646 £20880 £25894
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17858 - £24203 £15716 - £26167 £19476 - £34293

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Θεολογία και Θρησκευτικές Σπουδές

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Θεολογία και Θρησκευτικές Σπουδές που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Θεολογία και Θρησκευτικές Σπουδές

 • Η Εκκλησία και άλλες θρησκευτικές οργανώσεις
 • Εθνική και τοπική αυτοδιοίκηση
 • Σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια
 • Δημόσια, εθελοντικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις
 • Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Χρηματοοικονομικές και νομικές εταιρείες
 • Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας
 • Εκδοτικές εταιρείες και εταιρείες μέσων ενημέρωσης
 • Εταιρείες δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης, πωλήσεων και μάρκετινγκ.

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Θεολογία και Θρησκευτικές Σπουδές που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Θεολογία και Θρησκευτικές Σπουδές (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Θεολογία και Θρησκευτικές Σπουδές από Canterbury Christ Church University

20% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
10% Επαγγελματίες πρόνοιας
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
10% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Θεολογία και Θρησκευτικές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Θεολογία και Θρησκευτικές Σπουδές

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Θεολογία και Θρησκευτικές Σπουδές.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Θεολογία και Θρησκευτικές Σπουδές:
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Master of Arts - MA
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Letters - MLitt
 • Master of Arts (Honours) - MArts (Hons)
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Bachelor of Divinity (Honours) - BD (Hons)
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Bachelor of Education (Honours) - BEd (Hons)
 • Master of Research - MA (Res)
 • Master of Theology - MTh
 • Master of Science - MSc
 • Master of Theology - MTheol
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Studies - MSt
 • Bachelor of Theology (Honours) - BTh (Hons)
 • Master of Research - MRes
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Doctor of Professional Studies - DProf
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Bachelor of Science - BSc

Το πρόγραμμα σπουδών: Θεολογία (Πρακτική Θεολογία) στο Nazarene Theological College έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 9 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Θεολογία και Θρησκευτικές Σπουδές ήταν £23137 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £21004 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £237415 χρόνια μετά την αποφοίτηση.