Μηχανολόγος Μηχανικός Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Mechanical engineering)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Liverpool 93% 5% 0% £25050 148 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 5% 0% £25050 148 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 77% 0% 0% £21750 130 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 1% 25% £22760 163 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 69% 5% 1% £31200 206 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 1% 25% £22760 163 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 75% 0% 0% £12250 165 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 83% 0% 0% £27000 163 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 79% 6% 0% £16000 104 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 79% 6% 0% £26000 104 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 79% 6% 0% £18000 104 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 1% 17% £22760 155 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 1% 17% £22760 155 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 63% 10% 5% £15500 108 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 89% 0% 0% £22400 225 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 0% 0% £22400 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 72% 5% 0% £13620 118 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 68% 15% 0% £30400 158 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 76% 2% 3% £15360 138 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 80% 1% 25% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 80% 1% 25% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 73% 0% 2% £24700 181 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 73% 0% 2% £18000 181 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 5% 0% £25050 148 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 63% 6% 9% £26000 137 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 68% 0% 5% £17930 151 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 75% 0% 0% £20885 118 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 32% 5% 20% £19770 123 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 90% 5% 5% £20200 135 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 77% 0% 0% £21000 130 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 77% 0% 0% £27250 130 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 77% 0% 0% £26000 130 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 15% £26000 160 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 79% 6% 0% £16000 104 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 77% 0% 0% £21750 130 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 49% 10% 0% £19855 123 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 62% 1% 5% £22760 175 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 76% 0% 11% £24000 131 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 1% 25% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 92% 3% 7% £12600 80 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 1% 25% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 89% 4% 0% £25670 155 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 68% 2% 1% £26500 147 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 65% 0% 5% £94590 252 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 77% 5% 3% £22500 123 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 47% 0% 6% £16500 106 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 75% 0% 0% £21400 165 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 1% 25% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 68% 0% 2% £24700 183 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 88% 4% 2% £35100 216 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 81% 5% 8% £17550 112 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 1% 25% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 1% 25% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 50% 3% 1% £16425 140 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 76% 0% 2% £23450 143 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 75% 10% 0% £15900 111 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 76% 0% 2% £23450 143 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 75% 0% 0% £22500 129 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 77% 5% 3% £22500 123 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 85% 1% 7% £16100 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 1% 25% £22760 158 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 56% 5% 3% £30400 201 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 74% 5% 25% £20200 139 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 63% 5% 13% £15500 95 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 89% 4% 0% £25670 155 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 89% 4% 0% £25670 155 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 89% 4% 0% £25670 155 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 68% 2% 1% £26500 147 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 1% 25% £22760 162 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 80% 2% 5% £26500 175 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 77% 5% 13% £13500 74 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 82% 0% 0% £94590 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 77% 4% 11% £14750 117 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 77% 5% 3% £22500 129 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 32% 5% 20% £19770 123 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 95% 0% 0% £25700 169 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 1% 25% £22760 162 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 69% 3% 0% £26500 163 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 76% 0% 2% £23450 143 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 73% 0% 0% £23450 190 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 1% 25% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 1% 25% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 76% 0% 2% £23450 143 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 1% 25% £22760 162 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 1% 25% £22760 162 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 76% 4% 10% £22760 162 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 73% 0% 0% £23450 190 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 79% 0% 0% £22400 224 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 81% 5% 24% £13000 73 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 79% 6% 0% £16000 104 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 82% 1% 0% £22400 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 58% 1% 5% £19500 180 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 68% 0% 5% £13200 151 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 76% 4% 10% £22760 162 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 80% 6% 3% £10500 123 Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 92% 10% 13% £13000 101 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 92% 3% 7% £12600 80 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 62% 5% 15% £14000 107 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 62% 5% 15% £14000 107 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 55% 5% 5% £23650 175 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 81% 10% 10% £13000 101 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 88% 1% 3% £20750 154 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 0% 25% £22760 150 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 0% 25% £19500 150 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 76% 5% 15% £14045 111 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 75% 0% 0% £13842 94 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 75% 0% 0% £20118 118 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 63% 5% 13% £15500 95 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 73% 0% 25% £46600 49 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 91% 0% 0% £20118 118 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 49% 10% 10% £19280 137 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 77% 5% 10% £13500 119 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 90% 0% 11% £12250 155 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 76% 5% 15% £14045 111 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 81% 0% 5% £23450 135 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 83% 1% 10% £22400 187 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 75% 0% 0% £13842 94 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 85% 5% 0% £16100 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 68% 2% 1% £26500 147 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 68% 2% 1% £31200 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 72% 5% 5% £13620 118 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 79% 10% 8% £16000 119 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 59% 5% 2% £19792 £20584 185 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 73% 0% 0% £12000 100 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 92% 10% 13% £13000 101 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 92% 10% 13% £13000 101 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 85% 5% 0% £11000 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 69% 10% 7% £18300 111 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 45% 15% 10% £19280 139 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 40% 0% 6% £16500 102 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 57% 5% 15% £17550 84 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 30% 5% 30% £19770 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 72% 5% 10% £16650 £17150 136 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 67% 0% 3% £25000 136 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 72% 5% 5% £14500 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 73% 0% 25% £37350 49 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 89% 3% 10% £12600 75 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Harper Adams University 89% 0% 4% £11250 134 Newport Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 81% 10% 10% £13000 101 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 75% 5% 5% £14500 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 73% 0% 0% £13800 100 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 85% 1% 7% £11000 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 68% 2% 0% £26500 143 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 57% 5% 15% £17550 84 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 75% 5% 5% £14500 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 56% 5% 5% £23650 185 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 62% 5% 15% £14000 107 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast - - - - - Belfast Oncampus μερική απασχόληση
Queen's University of Belfast 75% 0% 0% - 165 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 89% 4% 0% - 155 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 71% 0% 4% - 160 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 83% 2% 2% - 182 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 84% 5% 7% - 195 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 83% 2% 2% - 182 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 75% 0% 0% - 165 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 83% 0% 0% - 163 Poole Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 62% 3% 6% - 137 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 63% 10% 5% - 108 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 73% 0% 25% - 54 Bolton Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 62% 3% 15% - 146 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 79% 0% 1% - 182 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 93% 5% 0% - 148 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 60% - 5% £14500 96 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 63% 6% 9% - 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 80% 5% 10% - 198 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 77% 5% 0% - 173 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 90% 5% 5% - 135 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 68% 6% 15% - 140 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 68% 6% 15% - 140 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 68% 6% 15% - 140 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
De Montfort University 77% 4% 11% - 117 Leicester Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 74% 5% 0% - 166 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 79% 6% 0% - 104 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University 69% 5% 5% - 128 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 75% 0% 0% - 129 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 95% 0% 0% - 169 Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff University 75% 0% 0% - 152 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 0% 0% - 196 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 69% 3% 0% - 163 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 82% 2% 3% - 130 Coleraine Oncampus μερική απασχόληση
Queen's University of Belfast 82% 2% 3% - 130 Belfast Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 83% 0% 0% - 163 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 67% 4% 3% - 175 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 57% 0% 10% - 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 71% 0% 4% - 160 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 82% 5% 5% - 134 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 95% 10% 0% - 136 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 62% 3% 6% - 137 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 62% 3% 10% - 137 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 82% 5% 5% - 134 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 88% 10% 9% - 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 5% 0% - 148 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 62% 3% 6% - 139 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 100% 2% 5% - 197 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 68% 0% 0% - 102 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 55% 0% 8% - 97 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 5% 0% - 148 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 56% 0% 5% - 159 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 77% 0% 0% - 130 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 0% 0% - 196 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 65% 10% 12% - 86 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 80% 5% 10% - 198 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 82% 5% 5% - 134 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 75% 0% 0% - 183 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 74% 5% 0% - 166 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 84% 5% 7% - 195 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 93% 0% 0% - 187 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 65% 10% 12% - 86 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 56% 0% 5% - 159 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 87% 5% 5% - 173 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - £14500 78 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - £14500 78 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 77% 5% 60% - 92 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 77% 5% 60% - 92 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 83% 0% 0% - 163 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 69% 5% 5% - 128 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - £14500 78 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - - £15000 78 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nelson and Colne College - - - - 78 Nelson Oncampus πλήρους απασχόλησης
Tameside College - - - - 78 Ashton-under-Lyne Oncampus μερική απασχόληση
East Sussex College - - 0% £7500 - Eastbourne Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute - - 0% - - Grimsby Oncampus μερική απασχόληση
Doncaster College and University Centre - - 0% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trafford College - - 0% - - Altrincham Oncampus μερική απασχόληση
Middlesbrough College - - 0% - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rotherham College - - 10% - - Rotherham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Yeovil College - - 10% - - Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College - - 10% - - Bedford Oncampus μερική απασχόληση
Wigan and Leigh College - - 50% - - Wigan Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chichester College - - 50% - - Chichester Oncampus μερική απασχόληση
Gower College Swansea - - 25% - - Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College - - 60% - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bradford College 100% - 20% - - Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - 0% 10% - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - 0% 10% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gloucestershire College - 0% 10% - - Gloucester Oncampus μερική απασχόληση
New City College - 0% 10% - - London Oncampus μερική απασχόληση
Farnborough College of Technology - - - £7500 - Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Durham - - - - - Durham Oncampus μερική απασχόληση
Truro and Penwith College - - - £4668 - Truro Oncampus μερική απασχόληση
Yeovil College - - - - - Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Shrewsbury Colleges Group - - - - - Shrewsbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Exeter College - - - - - Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University - - 20% - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
South & City College Birmingham - - 20% £7500 - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lincoln College - - 20% £9500 - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute - - 20% - - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre - - 20% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
City College Plymouth - - 35% - - Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast - - 30% £11600 - Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University - - 30% - - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - - 30% - - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 80% 6% 3% - 123 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College 80% 6% 3% - 123 Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - £14500 78 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton - - - - 78 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 66% 5% 14% - 129 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 60% 10% 6% - 97 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 63% 6% 5% - 127 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 75% 0% 0% - 118 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 59% - 10% - 107 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 94% 5% 4% - 162 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - £14500 78 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - £14500 78 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 67% 5% 11% - 89 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 60% 10% 6% - 97 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 60% 10% 6% - 97 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 61% 15% 10% - 129 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 66% 10% 7% - 148 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University - 20% 0% - 71 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 60% - 25% £14500 100 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 52% 5% 5% - 113 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 46% 0% 5% - 100 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 57% 5% 3% - 139 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 86% 10% 9% - 103 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 68% 0% 12% - 113 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College 76% 5% 15% - 111 Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
Swansea University 69% 5% 10% - 117 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 57% 5% 3% - 139 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 65% 10% 12% - 86 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 82% 5% 1% - 144 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College - - 15% £9750 - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 61% 15% 10% - 129 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 70% 0% 3% - 177 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 65% 10% 12% - 86 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - £14500 78 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 57% 10% 2% - 131 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 77% 0% 0% - 117 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 73% 0% 2% - 113 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 75% 0% 0% - 118 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - £14500 78 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 64% 10% 1% - 109 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 68% 0% 12% - 113 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - £14500 78 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University - 20% 0% - 71 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 77% 5% 0% - 142 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 84% - 30% £13200 89 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - £14500 78 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 66% 5% 14% - 129 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 86% 4% 0% - 154 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 67% 0% 3% - 136 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 46% 0% 5% - 100 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 73% 0% 25% - 54 Bolton Oncampus μερική απασχόληση
University of Chichester 60% - 25% £14500 100 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 73% 4% 4% - 154 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 63% 6% 5% - 127 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 57% 0% 5% - 112 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - £14500 78 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
23 Μηχανολόγος Μηχανικός Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • MY MECHANICAL ENGINEERING CAREER (2 years out of college)
  1/6
 • Mechanical Engineer Jobs (2019) – Top 5 Places
  2/6
 • A day in the life of a mechanical engineer
  3/6
 • A day in the life: Mechanical Engineering
  4/6
 • What’s Mechanical Engineering at Uni like?
  5/6
 • College Week In My Life // Mechanical Engineering Student, Work, Social Life
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
76 /100
Απάντησαν 10296 φοιτητές Μηχανολόγος Μηχανικός στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Μηχανολόγος Μηχανικός (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £28763 £31439 £36396
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £25332 - £31776 £25347 - £38308 £28616 - £44464

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £28011 £31274 £36875
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £24712 - £30832 £25925 - £37458 £29358 - £44602

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Μηχανολόγος Μηχανικός

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Μηχανολόγος Μηχανικός που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Μηχανολόγος Μηχανικός

 • Τομέας αεροδιαστημικής μηχανικής
 • Τομέας Μηχανικών Αυτοκινήτων
 • Τομέας Κατασκευών
 • Τομέας Ενέργειας
 • Τομέας Μεταποίησης
 • Τομέας Ιατρικής
 • Τομέας Μηχανικών Σιδηροδρόμων
 • Τομέας Αθλητισμού

Εξειδικεύσεις εντός: Μηχανολόγος Μηχανικός

 • Fluid Mechanics
 • Σχεδιασμός μηχανών και στερεά μηχανική
 • Μηχανική και Επεξεργασία Υλικών
 • Αυτοματισμός και έλεγχος
 • Θερμική Μηχανική

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Μηχανολόγος Μηχανικός που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Μηχανολόγος Μηχανικός (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Μηχανολόγος Μηχανικός από Blackpool and the Fylde College

50% Επαγγελματίες μηχανικοί
20% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
10% Επαγγελματίες που ασχολούνται με την ποιότητα και τις κανονιστικές ρυθμίσεις
10% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Μηχανολόγος Μηχανικός στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Μηχανολόγος Μηχανικός

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Μηχανολόγος Μηχανικός.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Μηχανολόγος Μηχανικός:
 • Master of Science - MSc
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)
 • Master of Engineering - MEng
 • PhD with Integrated Study - PhD
 • Master of Science (Engineering) - MSc (Eng)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Engineering Technology (Honours) - BEngTec (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Bachelor of Engineering - BEng
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Higher National Diploma - HND
 • Higher National Certificate - HNC
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Foundation Degree in Engineering - FdEng
 • Bachelor of Science - BSc

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Μηχανολόγος Μηχανικός ήταν £28763 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £31439 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £363965 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Μηχανική (Μηχανολόγος Μηχανικός) στο Bradford College έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 10 ερωτηθέντες.