Σχολές επιχειρηματικότητας σε Αγγλία Κατατάξεις Bachelors & Masters στη Διοίκηση: BBA, MSc, MiM, MBA, EMBA Business Προγράμματα

Για κύκλους σπουδών, εκτός από business, δες την κατάταξη πανεπιστημίων σε Αγγλία

Τελευταίες ενημερώσεις κατάταξης σχετικά με σχολές επιχειρήσεων σε Αγγλία
 • 14 May, 2024: Δημοσίευση . Το Πανεπιστήμιο του Huddersfield είχε την υψηλότερη κατάταξη μεταξύ των Πανεπιστημίων σε: Αγγλία . Κατάταξη: Θέση #88.
 • 13 May, 2024: CWUR Center for World University Rankings : Δημοσίευσε τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα από: . Περιλαμβάνονται 73 Πανεπιστήμια από: Αγγλία.
 • 10 Apr, 2024: Δημοσίευση (Business & Management Studies). Το Βασιλικό Κολλέγιο Τέχνης είχε την υψηλότερη κατάταξη μεταξύ των Πανεπιστημίων σε: Αγγλία . Κατάταξη: Θέση #1.
 • 06 Mar, 2024: : Ενημερώθηκε. Το Πανεπιστήμιο του Oxford στην υψηλότερη θέση μεταξύ 101 Πανεπιστημίων της λίστας σε: Αγγλία.

Κατάταξη σχολών επιχειρήσεων σε Αγγλία2024

#1
England UK

London Business School

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (με βάση 337 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #1 
 • #4 
QS Global MBA Ranking
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]
 • #1 
 • #2 
Financial Times: Κατατάξεις Ευρωπαϊκών Business Σχολών
[Δημοσίευση 05 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #1 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]

#2
England UK

Imperial College Business School
Imperial College London

 • #4 
 • #20 
QS Global MBA Ranking
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]
 • #4 
 • #16 
Financial Times: Κατατάξεις Ευρωπαϊκών Business Σχολών
[Δημοσίευση 05 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #9 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]

 • #3 
 • #18 
QS Global MBA Ranking
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]
 • #2 
 • #9 
Financial Times: Κατατάξεις Ευρωπαϊκών Business Σχολών
[Δημοσίευση 05 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #7 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]

 • #7 
 • #82 
QS Global MBA Ranking
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]
 • #8 
 • #34 
Financial Times: Κατατάξεις Ευρωπαϊκών Business Σχολών
[Δημοσίευση 05 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #27 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]

#5
England UK

Alliance Manchester Business School
University of Manchester

 • #6 
 • #49 
QS Global MBA Ranking
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]
 • #7 
 • #33 
Financial Times: Κατατάξεις Ευρωπαϊκών Business Σχολών
[Δημοσίευση 05 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #19 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]

 • #8 
 • #101 
QS Global MBA Ranking
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]
 • #6 
 • #23 
Financial Times: Κατατάξεις Ευρωπαϊκών Business Σχολών
[Δημοσίευση 05 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #33 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]

#7
England UK

Management School
Lancaster University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (με βάση 161 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #11 
 • #121 
QS Global MBA Ranking
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]
 • #10 
 • #43 
Financial Times: Κατατάξεις Ευρωπαϊκών Business Σχολών
[Δημοσίευση 05 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #44 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]

#8
England UK

Warwick Business School
University of Warwick

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (με βάση 136 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #5 
 • #36 
QS Global MBA Ranking
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]
 • #5 
 • #18 
Financial Times: Κατατάξεις Ευρωπαϊκών Business Σχολών
[Δημοσίευση 05 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #16 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]

#9
England UK

Cambridge Judge Business School
University of Cambridge

 • #2 
 • #9 
QS Global MBA Ranking
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]
 • #3 
 • #15 
Financial Times: Κατατάξεις Ευρωπαϊκών Business Σχολών
[Δημοσίευση 05 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #4 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]

 • #17 
 • #151 
QS Global MBA Ranking
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]
 • #18 
 • #51 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]

 • #14 
 • #151 
QS Global MBA Ranking
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]
 • #16 
 • #51 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]
 • #10 
 • #85 
The Economist: MBAs Πλήρους Φοίτησης - Κατατάξεις
[Δημοσίευση 21 Ιανουαρίου, 2021]

#12
England UK


Durham University Business School

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (με βάση 610 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #9 
 • #101 
QS Global MBA Ranking
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]
 • #11 
 • #45 
Financial Times: Κατατάξεις Ευρωπαϊκών Business Σχολών
[Δημοσίευση 05 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #31 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]

#13
England UK

University of Liverpool Management School
University of Liverpool

 • #18 
 • #151 
QS Global MBA Ranking
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]
 • #15 
 • #73 
Financial Times: Κατατάξεις Ευρωπαϊκών Business Σχολών
[Δημοσίευση 05 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #19 
 • #51 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]

#14
England UK

Newcastle University Business School
Newcastle University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (με βάση 112 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #19 
 • #151 
QS Global MBA Ranking
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]
 • #20 
 • #51 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]

#15
England UK

School of Management
University of Bath

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (με βάση 846 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #13 
 • #141 
QS Global MBA Ranking
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]
 • #16 
 • #81 
Financial Times: Κατατάξεις Ευρωπαϊκών Business Σχολών
[Δημοσίευση 05 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #46 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]

 • #12 
 • #131 
QS Global MBA Ranking
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]
 • #12 
 • #45 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]

#17
England UK

Brunel Business School

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (με βάση 103 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #16 
 • #151 
QS Global MBA Ranking
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]
 • #17 
 • #51 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]

#18
England UK

Business School
University of Leeds

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (με βάση 763 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #10 
 • #111 
QS Global MBA Ranking
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]
 • #10 
 • #37 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]
 • #5 
 • #61 
The Economist: MBAs Πλήρους Φοίτησης - Κατατάξεις
[Δημοσίευση 21 Ιανουαρίου, 2021]

#19
England UK

Henley Business School

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (με βάση 212 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #9 
 • #34 
Financial Times: Κατατάξεις Ευρωπαϊκών Business Σχολών
[Δημοσίευση 05 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #37 
QS EMBA Rankings by Region: Europe
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2023]
 • #3 
 • #21 
The Economist: Executive MBA Κατατάξεις
[Δημοσίευση 29 Ιουνίου, 2020]

#20
England UK

Hult International Business School

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (με βάση 559 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #12 
 • #46 
Financial Times: Κατατάξεις Ευρωπαϊκών Business Σχολών
[Δημοσίευση 05 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #53 
The Economist: Executive MBA Κατατάξεις
[Δημοσίευση 29 Ιουνίου, 2020]

#21
England UK

Nottingham Business School
Nottingham Trent University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (με βάση 206 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #9 
 • #55 
QS Online MBA Κατατάξεις
[Δημοσίευση 09 Μαρτίου, 2022]
 • #26 
 • #21 
QS Online MBA Rankings: Europe
[Δημοσίευση 29 Μαρτίου, 2023]

 • #4 
 • #15 
QS Online MBA Κατατάξεις
[Δημοσίευση 09 Μαρτίου, 2022]
 • #11 
 • #7 
QS Online MBA Rankings: Europe
[Δημοσίευση 29 Μαρτίου, 2023]

 • #15 
 • #151 
QS Global MBA Ranking
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]
 • #13 
 • #65 
Financial Times: Κατατάξεις Ευρωπαϊκών Business Σχολών
[Δημοσίευση 05 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #61 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]

#24
England UK

Nottingham University Business School
University of Nottingham

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (με βάση 649 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #20 
 • #151 
QS Global MBA Ranking
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]
 • #14 
 • #48 
QS Global MBA Ranking - Europe
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2023]
 • #3 
 • #55 
The Economist: MBAs Πλήρους Φοίτησης - Κατατάξεις
[Δημοσίευση 21 Ιανουαρίου, 2021]

 • #7 
 • #46 
QS Online MBA Κατατάξεις
[Δημοσίευση 09 Μαρτίου, 2022]
 • #21 
 • #15 
QS Online MBA Rankings: Europe
[Δημοσίευση 29 Μαρτίου, 2023]

#26
England UK

School of Management
University of Bradford

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (με βάση 54 αξιολογήσεις φοιτητών)
 • #10 
 • #60 
QS Online MBA Κατατάξεις
[Δημοσίευση 09 Μαρτίου, 2022]
 • #30 
 • #24 
QS Online MBA Rankings: Europe
[Δημοσίευση 29 Μαρτίου, 2023]

#27
England UK

Management Science and Innovation
University College London


#28
England UK

International Graduate Business School
University of Sheffield


#29
England UK

School of Construction Management
University of Reading

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (με βάση 358 αξιολογήσεις φοιτητών)


#31
England UK

Business School
Middlesex University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (με βάση 63 αξιολογήσεις φοιτητών)

#32
England UK

Westminster Business School
University of Westminster

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (με βάση 196 αξιολογήσεις φοιτητών)

#33
England UK

Liverpool Business School
Liverpool John Moores University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (με βάση 465 αξιολογήσεις φοιτητών)

#34
England UK

Business School
University of Buckingham

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (με βάση 1557 αξιολογήσεις φοιτητών)

#35
England UK

London School of Business and Finance

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (με βάση 691 αξιολογήσεις φοιτητών)


#37
England UK

School of Business
Richmond, The American International University in London


#38
England UK

BPP Business School
BPP University College of Professional Studies

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (με βάση 585 αξιολογήσεις φοιτητών)

#39
England UK

School of Business
University of Gloucestershire

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (με βάση 358 αξιολογήσεις φοιτητών)

#40
England UK

Newcastle Business School
Northumbria University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (με βάση 5 αξιολογήσεις φοιτητών)

#41
England UK

Graduate School of Management, University of Plymouth
University of Plymouth#43
England UK

Surrey Business School
University of Surrey

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (με βάση 888 αξιολογήσεις φοιτητών)

#44
England UK

Brighton Business School
University of Brighton

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (με βάση 417 αξιολογήσεις φοιτητών)

#45
England UK

Royal Docks School of Business and Law
University of East London
#48
England UK

King's Business School
King's College London

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (με βάση 454 αξιολογήσεις φοιτητών)


Υψηλότερη κατάταξη θεμάτων σχολών επιχειρήσεων σε Αγγλία

Οικονομικά QS Business Masters
#1 
Saïd Business School, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
Marketing CUG The Complete University Guide - By Subject
#1 
Πανεπιστήμιο του Bath
Marketing QS World University Rankings By Subject
#2 
Πανεπιστήμιο του Oxford
Marketing CUG The Complete University Guide - By Subject
#2 
Πανεπιστήμιο City London
Marketing CUG The Complete University Guide - By Subject
#3 
Πανεπιστήμιο Durham
Marketing QS World University Rankings By Subject
#3 
Πανεπιστήμιο του Cambridge
Marketing QS Business Masters
#3 
Imperial College Business School, Imperial College London
Οικονομικά QS Business Masters
#3 
London Business School
Marketing CUG The Complete University Guide - By Subject
#4 
Πανεπιστήμιο Lancaster
Επιχειρηματικότητα QS Top MBA Ranking by Specialization
#4 
Imperial College Business School, Imperial College London

Συγκρίνετε όλα τα προγράμματα σπουδών του Ηνωμένου Βασιλείου ανά θέμα σε Αγγλία

Επιχειρηματικές σπουδές
Επιχειρήσεις και Διοίκηση   1633 Χρηματοοικονομικά   836 Μάρκετινγκ   564 Λογιστική   484 Διεθνείς Επιχειρήσεις   325 Τουριστικές Σπουδές   214 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM)   190 Διοίκηση Τουρισμού   155 Διαχείριση Εκδηλώσεων   103 Ηγεσία   109 Εστίαση   86 Διαχείριση Έργων   79 Τραπεζική   90 Διεθνής Διαχείριση Φιλοξενίας   89 Διαφήμιση   66 Διαχείριση Αθλητισμού   52 Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας   46 Επενδύσεις   57 Οικονομική Διαχείριση   46 Κτηματομεσιτικά   43 Προώθηση και Διαφήμιση   28 Αναλογιστική Επιστήμη   35 Δημιουργική Διαχείριση   19 Διαχείριση Κινδύνων   15 Διεθνές Μάρκετινγκ   15 Διαχείριση Λιανικής   4 Διαχείριση Γης   9 Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης και Καταστροφών   10 Στρατηγική Διαχείριση   7 Μάρκετινγκ Τροφίμων   7 Ανάλυση / Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων   5 Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας   3 Διαχείριση Εγκαταστάσεων   5 Σπουδές Αναψυχής και Ψυχαγωγίας   3 Διαχείριση Ακινήτων   4 Ασφάλιση   3 Διοικητική Λογιστική   2

ΑγγλίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

26 από 49 Σχολές Business σε: Αγγλία Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη

14 Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων Σχολές Business σε: Αγγλία (6 ίδρυμα και8 κατατάξεις θέματος)

13 Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις Σχολές Business σε: Αγγλία Μεταξύ TOP200

Χρήσιμες σχετικές σελίδες

Οι παρακάτω σύνδεσμοι είναι επιλεγμένοι με γνώμονα τη χρησιμότητά τους. Μπορεί να εισπράξουμε προμήθεια για τις αγορές.

Εκδότες κατάταξης

Bloomberg Businessweek

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS EMBA Rankings by Region: Europe:

Εργοδοτικός δείκτης 30% Σκεπτόμενη ηγεσία 25% Αποτελέσματα καριέρας 20% Executive προφίλ 15% Ποικιλότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Online MBA Rankings: Europe:

Σχολή και Διδασκαλία: 35% Προφίλ Τάξης: 30% Φήμη Εργοδοσίας: 30% Εμπειρία Τάξης: 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Online MBA Κατατάξεις:

Φοιτητικό Προφίλ 35% Προσληψιμότητα 30% Τμήμα και Διδασκαλία 30% Εμπειρία Τάξης 5%

μεθοδολογία προβολής

Forbes

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

The Economist Newspaper Limited

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -The Economist: MBAs Πλήρους Φοίτησης - Κατατάξεις:

Άνοιγμα νέας επαγγελματικής ευκαιρίας 35% Προσωπική ανέλιξη / εκπαιδευτική εμπειρία 35% Αύξηση μισθού 20% Δυνατότητα δικτύωσης 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -The Economist: Masters στο Management - Κατατάξεις:

Άνοιγμα νέων ευκαιριών καριέρας 37% Προσωπική εξέλιξη/εκπαιδευτική εμπειρία 30% Μισθολογική αύξηση 23% Δυναμική δικτύωσης 10%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

The Financial Times Limited, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Financial Times: Κατατάξεις Ευρωπαϊκών Business Σχολών:

MBA Ευρωπαϊκή Κατάταξη 25% EMBA Ευρωπαϊκή Κατάταξη 25% Masters στη Διοίκηση Ευρωπαϊκή Κατάταξη 25% Εκπαίδευση Στελεχών ανοικτά προγράμματα 12.5% Εκπαίδευση Στελεχών εξιδεικευμένα προγράμματα 12.5%

μεθοδολογία προβολής