Διεθνείς επιχειρήσεις Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (International business)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Huddersfield 80% 5% 25% £17000 167 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 80% 5% 25% £17000 167 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 80% 5% 25% £17000 167 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 80% 5% 25% £14700 167 Aberystwyth Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 80% 5% 25% £17000 167 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 80% 5% 25% £19600 167 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 80% 5% 25% £17000 167 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 80% 5% 25% £17000 167 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 80% 5% 25% £27000 167 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 80% 5% 25% £16840 167 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 80% 5% 25% £17000 167 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 74% 0% 7% £13000 192 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 74% 0% 7% £13275 192 Luton Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 74% 0% 7% £17000 192 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 74% 0% 7% £17000 192 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 74% 0% 7% £9600 192 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 74% 0% 7% £17000 192 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 74% 0% 7% £17000 192 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 74% 0% 7% £13275 192 Luton Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 74% 0% 7% £27800 192 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 74% 0% 7% £17000 192 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 74% 0% 7% £22000 192 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 74% 0% 7% £92 192 Lincoln Oncampus μερική απασχόληση
University of East Anglia 74% 0% 7% £17215 192 Norwich Oncampus μερική απασχόληση
University of Derby 74% 0% 7% £14700 192 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 74% 0% 7% £9600 192 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Southampton 74% 0% 7% £25000 192 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 74% 0% 7% £21250 192 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 74% 0% 7% £17320 192 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 7% £21950 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 74% 0% 7% £20800 £21250 192 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 74% 0% 7% £9600 192 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Reading 74% 0% 20% £22500 192 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 74% 0% 20% £23500 192 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 74% 0% 20% £17000 192 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 74% 0% 20% £17215 192 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 74% 0% 20% £27600 192 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 74% 0% 7% £16300 192 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 74% 0% 7% £22000 192 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 7% £21950 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 74% 0% 7% £19200 192 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 74% 0% 20% £22440 192 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 74% 0% 20% £14700 192 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 74% 0% 20% £16000 192 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 74% 0% 20% £14900 192 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 74% 0% 20% £17000 192 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 74% 0% 20% £15300 192 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 74% 0% 20% £21000 192 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 74% 0% 20% £25300 192 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 74% 0% 20% £22440 192 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 74% 0% 20% £20370 192 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 74% 0% 20% £16000 192 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 74% 0% 20% £14300 192 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 74% 0% 20% £13750 192 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 74% 0% 20% £14700 192 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 0% 3% £16400 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 78% 0% 5% £15384 176 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 81% 6% 1% £15384 £16000 161 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 7% £19500 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 5% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 74% 2% 4% £23100 181 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 7% £19500 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 0% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 4% £23100 179 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 92% 6% 1% £15384 £16000 189 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 7% £19500 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 78% 0% 5% £15384 176 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 74% 2% 4% £23100 179 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 74% 2% 4% £23100 181 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 81% 6% 1% £15384 £16000 161 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 15% £19500 193 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 87% 5% 15% £19500 180 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 52% 0% 3% £23100 195 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 52% 0% 3% £16200 195 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 52% 0% 3% £84 195 London Oncampus μερική απασχόληση
Birmingham City University 52% 0% 3% £16300 195 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 86% 5% 7% £23000 93 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 76% 4% 5% £13275 90 Luton Oncampus μερική απασχόληση
University of Leicester 76% 4% 5% £17000 90 Leicester Oncampus μερική απασχόληση
Aston University 71% 0% 2% £16300 132 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 73% 1% 9% £19500 126 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 65% 2% 9% £14045 105 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 68% 2% 0% £13800 146 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 76% 0% 1% £20100 158 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 76% 0% 1% £12000 158 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 83% 6% 5% £12000 151 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 70% 2% 2% £19700 146 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 74% 2% 7% £19500 131 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 74% 2% 7% £19500 131 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 86% 0% 0% £17400 147 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 78% 5% 16% £14500 88 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 65% 2% 9% £14045 105 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 73% 1% 9% £19500 126 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 70% 2% 2% £19700 147 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 67% 5% 5% £19300 165 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 50% 7% 5% £17355 136 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 90% 0% 5% £17400 138 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 71% 0% 2% £17400 145 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 61% 3% 13% £13842 105 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 71% 0% 2% £17400 145 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 73% 1% 9% £19500 126 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 74% 2% 7% £19500 131 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 9% £23700 116 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 78% 10% 5% £19500 166 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 45% 3% 5% £17700 99 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 2% 7% £17700 108 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 72% 2% 7% £15360 108 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 2% 7% £17700 108 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 10% £19500 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 94% 6% 10% £15576 63 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 9% £23700 116 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 10% £17700 121 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 67% 9% 5% £13145 104 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 1% 5% £17700 195 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 95% 5% 5% £17700 151 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 9% £23700 116 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 72% 10% 3% £18500 130 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 88% 2% 4% £22800 160 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 45% 3% 5% £17700 99 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 78% 10% 5% £19500 166 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 77% 1% 5% £19000 157 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 78% 10% 5% £19500 166 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 77% 0% 5% £1862 132 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 72% 10% 3% £18500 130 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 89% 10% 0% £17400 111 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 67% 9% 5% £13145 104 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 76% 0% 1% £20100 158 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 76% 0% 1% £20100 158 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 86% 5% 7% £14150 93 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 86% 5% 7% £14150 93 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 76% 5% 0% £14900 131 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 84% 5% 0% £13250 89 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 72% 0% 2% £14700 116 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% 2% 10% £13250 112 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 60% 5% 10% £14700 114 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 80% 3% 5% £17100 £18000 137 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 89% 5% 10% £14415 122 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 68% 1% 9% £11000 142 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 71% 3% 40% £13100 97 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 60% 5% 10% £14700 130 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 5% 15% £12250 89 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 67% 4% 4% £19050 £20000 164 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 91% 0% 6% £15000 £15450 156 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 91% 0% 6% £13000 156 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 82% 0% 0% £14170 144 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 5% 10% £14000 113 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 80% 3% 5% £17100 £18000 137 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 79% 1% 5% £12250 172 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 68% 3% 10% £12750 61 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 80% 3% 5% £17100 £18000 137 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 5% 15% £12250 89 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 68% 3% 10% £12750 61 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 51% 0% 5% £13000 58 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 73% 4% 5% £14500 127 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 76% 5% 0% £1862 131 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff Metropolitan University 79% 3% 11% £13000 62 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 68% 1% 9% £15600 142 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 60% 5% 10% £14700 130 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cornwall College 80% 15% 10% £9950 105 Redruth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 76% 0% 1% £14800 136 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 62% 15% 0% £14000 93 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 68% 5% 9% £16200 113 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 72% 15% 9% £15000 87 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 63% 3% 5% £14250 111 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 63% 5% 15% £14400 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 80% 5% 8% £12250 177 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 76% 0% 1% £14800 136 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 77% 10% 30% £13200 63 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 0% 10% £18900 102 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 71% 5% 10% £15000 124 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 65% 2% 9% £14045 105 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University - - - - - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - - £12400 - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton - - - - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey - - - - - Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University - - - £14700 - Aberystwyth Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University - - - £14895 - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University - - - £27000 - Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - - - - Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield - - - £17000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent - - - - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £17000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth - - - - - Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - - - - Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - - £19200 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - - - - Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen - - - - - Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 80% 5% 25% - 167 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 80% 5% 25% - 167 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 80% 5% 25% - 167 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 80% 5% 25% - 167 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 80% 5% 25% - 167 Ipswich Oncampus μερική απασχόληση
University of Bradford 80% 5% 25% - 167 Bradford Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 80% 5% 25% - 167 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 80% 5% 25% - 167 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 80% 5% 25% - 167 Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
The University of Sheffield 80% 5% 25% - 167 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 80% 5% 25% - 167 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 80% 5% 25% - 167 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 80% 5% 25% - 167 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 7% - 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 7% - 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 7% - 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 74% 0% 7% - 192 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 74% 0% 7% - 192 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 74% 0% 7% - 192 Winchester Oncampus μερική απασχόληση
Loughborough University of Technology 74% 0% 7% - 192 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 74% 0% 7% - 192 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 74% 0% 7% - 192 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 7% - 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 74% 0% 7% - 192 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 74% 0% 7% - 192 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 74% 0% 7% - 192 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 74% 0% 7% - 192 Derby Oncampus μερική απασχόληση
York St John University 74% 0% 7% - 192 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Margaret University 74% 0% 7% - 192 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of the West of Scotland 74% 0% 7% - 192 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 74% 0% 7% - 192 Worcester Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 74% 0% 7% - 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 74% 0% 7% - 192 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 74% 0% 7% - 192 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 0% 7% - 192 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 7% - 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 0% 20% - 192 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 74% 0% 20% - 192 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 74% 0% 20% - 192 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 74% 0% 20% - 192 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 74% 0% 20% - 192 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 20% - 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 74% 0% 20% - 192 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 74% 0% 20% - 192 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 74% 0% 20% - 192 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 7% - 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 74% 0% 7% - 192 Carlisle Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 74% 0% 7% - 192 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 74% 0% 7% - 192 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 74% 0% 7% - 192 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 74% 0% 7% - 192 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 74% 0% 7% - 192 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 74% 0% 7% - 192 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 7% - 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 20% - 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 74% 0% 20% - 192 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 74% 0% 20% - 192 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 20% - 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 20% - 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 74% 0% 20% - 192 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 74% 0% 20% - 192 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 74% 0% 20% - 192 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 74% 0% 20% - 192 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 74% 0% 20% - 192 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 74% 0% 20% - 192 Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
University of Wolverhampton 74% 0% 20% - 192 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 74% 0% 20% - 192 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 74% 0% 20% - 192 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 74% 0% 20% - 192 London Oncampus μερική απασχόληση
Ulster University 74% 0% 20% - 192 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 74% 0% 20% - 192 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 5% 20% - 186 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 5% 20% - 167 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 5% 20% - 181 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 5% 20% - 181 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 5% 20% - 183 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hult International Business School 96% 5% 20% - 183 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 5% 25% - 167 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 80% 5% 25% - 167 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 5% 20% - 186 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 5% 20% - 167 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 5% 20% - 183 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 5% 20% - 181 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 5% 20% - 181 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 5% 25% - 167 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 52% 0% 3% - 195 Leeds Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 52% 0% 3% - 195 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 52% 0% 3% - 195 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 86% 5% 7% - 93 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 86% 5% 7% - 93 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 86% 5% 7% - 93 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 76% 4% 5% - 90 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 76% 4% 5% - 90 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 76% 4% 5% - 90 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
University of West London 76% 4% 5% - 90 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 76% 4% 5% - 90 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 76% 4% 5% - 90 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 57% 5% 0% - 81 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 45% 0% 3% - 149 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 72% 1% 0% - 154 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Agricultural University 82% - 0% £11000 131 Cirencester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 82% - 3% £16895 £17740 122 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 68% 2% 0% - 146 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 83% 5% 11% - 76 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 83% 5% 11% - 76 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 77% - 0% - 114 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 83% 6% 5% - 151 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 86% - 23% £15576 55 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 80% - 3% £16895 £17740 122 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 66% 0% 4% - 139 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 66% 0% 4% - 139 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 75% 4% 20% - 133 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 59% 3% 8% - 102 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Agricultural University 82% - 0% £11000 131 Cirencester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 59% 3% 8% - 102 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 65% 2% 8% - 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 57% 5% 0% - 81 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 91% 0% 1% - 194 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 58% 4% 15% - 132 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 59% 3% 8% - 102 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 83% 6% 5% - 151 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Agricultural University 82% - 0% £11000 131 Cirencester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 82% 1% 10% - 210 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 65% 2% 8% - 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 87% - 0% £3894 55 London Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University 83% 6% 5% - 151 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 83% 6% 5% - 151 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 58% 4% 15% - 132 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 70% 4% 20% - 128 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 71% 4% 5% - 124 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 72% 15% 9% - 87 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 58% 3% 10% - 143 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 83% 6% 5% - 151 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 70% 0% 3% - 170 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 57% 7% 0% - 131 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 85% 0% 5% - 188 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 72% 2% 7% - 108 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 77% - 0% £9250 114 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 69% 1% 5% - 195 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 84% 0% 0% - 172 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 45% 3% 5% - 99 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 0% 10% - 183 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 10% - 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 64% 2% 15% - 139 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 75% 4% 20% - 133 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 73% 0% 5% - 186 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 73% 5% 5% - 217 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 69% 1% 5% - 195 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 95% 5% 5% - 151 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 60% - 8% - 100 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 63% 2% 4% - 142 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 78% 10% 0% - 182 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 86% - 23% £15576 55 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 79% 5% 14% - 102 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 86% 5% 7% - 93 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 76% 5% 0% - 131 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 5% 0% - 89 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 2% 10% - 112 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 80% 0% 11% - 103 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 74% - 7% £14415 114 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 71% 0% 12% - 114 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 89% 5% 10% - 122 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 88% - 0% £14750 77 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 100% 0% 11% - 103 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 2% 5% - 130 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 2% 14% - 130 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 10% £21500 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 61% 9% 5% - 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 80% 3% 5% - 137 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 78% - 15% £13500 119 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 80% 0% 11% - 103 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 72% 15% 9% - 87 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 61% - 12% £13000 106 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 72% 2% 10% - 123 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 100% 0% 11% - 103 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 79% 5% 5% - 106 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 78% - 28% £10500 102 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 82% - 15% £10500 102 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 71% 0% 12% - 114 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 80% 15% 10% - 105 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 80% 0% 11% - 103 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 88% - 0% £14750 77 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 70% 0% 6% - 99 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 5% 10% - 113 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 51% 0% 5% - 58 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 79% 2% 10% - 120 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 75% 0% 0% - 163 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 2% 14% - 130 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 82% - 15% £10500 102 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 82% - 15% £7500 102 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 70% 0% 6% - 99 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 80% 15% 10% - 105 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 68% 5% 9% - 113 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 100% 0% 11% - 105 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 82% 5% 10% - 123 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 84% 0% 0% - 140 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 82% 5% 10% - 123 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 72% 2% 7% - 108 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 93% - 10% - 123 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 72% 15% 9% - 87 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 100% 0% 11% - 105 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 10% £21500 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 74% - 7% £14415 114 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 93% - 10% - 123 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 70% 1% 5% - 172 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 61% - 12% £13000 106 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 61% - 12% £13250 106 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 74% - 7% £14415 114 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 74% - 7% - 114 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 77% 4% 10% - 135 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 64% - 14% £14400 122 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 100% 0% 0% - 94 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 65% 2% 9% - 105 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
58 Διεθνείς επιχειρήσεις Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • MSc International Business & Management experience: Lisa Higuchi, USA
  1/6
 • What is the job of a Business Development Manager about, Katharina?
  2/6
 • International Business and Management Studies
  3/6
 • Why Study International Business Management at University
  4/6
 • Testimonial - Master in Strategy and Management of International Business - Ludovico Giella
  5/6
 • BA (Hons) International Business Management at the University of West London
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
77 /100
Απάντησαν 57841 φοιτητές Διεθνείς επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Διεθνείς επιχειρήσεις (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23870 £23782 £27426
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20191 - £29510 £17879 - £31335 £19841 - £37460

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23047 £23444 £28377
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19806 - £27221 £18566 - £29638 £21480 - £36946

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Διεθνείς επιχειρήσεις

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Διεθνείς επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Διεθνείς επιχειρήσεις

 • Δημόσιος τομέας
 • Ιδιωτικός τομέας
 • Εθελοντικός τομέας

Εξειδικεύσεις εντός: Διεθνείς επιχειρήσεις

 • Επιχειρηματικότητα
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική
 • Διεθνές Εμπόριο
 • Διερμηνέας
 • Παγκόσμια Διαχείριση
 • Μάρκετινγκ και Έρευνα Αγοράς
 • Αγορά και Πωλήσεις

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Διεθνείς επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Διεθνείς επιχειρήσεις (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Διεθνείς επιχειρήσεις από Bath Spa University

20% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
20% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
15% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
5% Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα
5% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
0% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
0% Επαγγελματίες πληροφορικής
0% Αρχιτέκτονες, Τεχνολόγοι Αρχιτεκτονικής, Πολεοδομία

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Διεθνείς επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Διεθνείς επιχειρήσεις

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Διεθνείς επιχειρήσεις.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Διεθνείς επιχειρήσεις:
 • Master of Science - MSc
 • Master of Letters - MLitt
 • Master of Business Administration - MBA
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of International Business Management with Modern Language - MIBML
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Master of Laws - LLM
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Business Administration (International) - MBA (Intern)
 • Master of Research - MRes
 • Master of Business - MBus
 • Master of Arts or Master of Science - MA/MSc
 • Master of Arts - MA

Το πρόγραμμα σπουδών: Διεθνείς Επιχειρήσεις με Ισπανικά με Θεμελιώδες Έτος στο Sheffield Hallam University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 10 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Διεθνείς επιχειρήσεις ήταν £23870 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £23782 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £274265 χρόνια μετά την αποφοίτηση.