Εγκληματολογία Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Criminology)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Staffordshire University 59% 5% 11% £14000 98 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 59% 5% 11% £14000 98 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 59% 5% 11% £14000 98 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 2% 11% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 2% 11% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 69% 0% 9% £84 100 London Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 69% 0% 9% £15400 100 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 95% 0% 0% £14500 87 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 86% 0% 0% £14300 136 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 76% 0% 30% £13250 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 70% 0% 11% £13750 92 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 83% 2% 8% £17550 116 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 76% 5% 6% £14500 111 London Oncampus μερική απασχόληση
Teesside University 63% 2% 15% £13000 99 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 84% 5% 0% £12500 78 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 80% 5% 4% £16895 £17740 115 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 78% 5% 13% £14250 84 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 47% 1% 0% £22500 140 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 47% 1% 0% £12000 140 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 83% 0% 0% £25700 149 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 63% 2% 5% £13000 98 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 75% 5% 9% £9250 86 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 86% 0% 0% £14300 114 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 53% 0% 10% £15000 126 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 76% 10% 9% £10500 120 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 76% 5% 10% £12000 88 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 84% 0% 5% £21900 117 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 54% 0% 0% £16000 126 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 76% 5% 6% £14500 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 76% 5% 6% £13800 111 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 70% 3% 7% £15600 138 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 90% 5% 15% £3894 94 London Oncampus μερική απασχόληση
City University London 71% 3% 10% £18220 172 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 71% 3% 10% £7500 172 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 86% 5% 10% £12996 105 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 83% 2% 8% £17550 116 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 85% 0% 10% £14700 105 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 74% 5% 10% £9250 95 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 63% 10% 10% £14000 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 63% 2% 5% £13000 98 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 77% 9% 7% £14400 105 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 69% 5% 5% £19300 156 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 84% 0% 5% £21900 117 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 63% 2% 15% £13000 99 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 73% 10% 14% £16200 120 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 100% 0% 5% £14300 113 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 81% 15% 10% £46600 129 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 62% 15% 0% £14000 114 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 67% 0% 10% £13145 108 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 42% 1% 9% £14250 89 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 72% 4% 0% £13250 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 74% 0% 14% £13100 116 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 2% 11% £14500 115 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 62% 3% 15% £10500 101 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 65% 5% 21% £13320 97 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 63% 5% 6% £14000 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 0% 10% £16850 119 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 67% 1% 20% £13100 117 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 2% 10% £14500 108 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 83% 0% 0% £14800 143 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 68% 0% 9% £15250 107 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 55% 0% 15% £16850 157 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 50% 5% 11% £13842 108 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 55% 0% 15% £16850 157 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 68% 2% 20% £13000 103 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 68% 2% 20% £13000 103 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 70% 2% 2% £14600 101 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 68% 5% 9% £15000 119 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 20% 5% 9% £15000 120 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 38% 5% 15% £13842 100 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 57% 4% 5% £18500 133 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 76% 5% 10% £14150 127 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 1% 5% £17700 115 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 42% 10% 10% £18700 164 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 61% 2% 20% £13320 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% 10% 5% £14000 95 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 81% 0% 0% £19050 £20000 163 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 78% 0% 6% £19600 155 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 1% 5% £17700 115 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 70% 0% 7% £14045 108 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 78% 0% 10% £15500 96 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 85% 10% 10% £13474 90 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 73% 0% 10% £18100 128 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 80% 10% 45% £13200 95 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 92% 0% 10% £13100 99 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 70% 2% 2% £14600 101 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 78% 0% 10% £14000 96 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 86% 5% 10% £14300 102 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 79% 3% 6% £14800 122 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 81% 0% 10% £15360 158 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 73% 0% 10% £18100 128 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 76% 5% 10% £14150 127 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 60% 0% 10% £16200 119 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 79% 3% 6% £14800 122 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 2% 5% £14500 90 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 86% 3% 20% £12996 90 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 75% 2% 15% £14700 124 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 1% 5% £17700 115 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 86% 1% 3% £14500 82 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 68% 2% 11% £13000 101 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 68% 2% 11% £13000 101 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 86% 3% 5% £17100 £18000 132 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 10% 20% £12250 93 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 10% 20% £12250 93 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 3% 10% £16850 102 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 72% 5% 15% £14250 87 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 68% 0% 9% £15250 107 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 3% 10% £16850 102 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 79% 3% 15% £14800 129 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 68% 0% 9% £15250 107 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 85% 5% 10% £3894 92 London Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 72% 5% 15% £14250 87 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 72% 4% 0% £13250 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 72% 5% 15% £1825 113 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 78% 0% 9% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 8% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 69% 0% 9% £15360 111 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 2% 11% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 70% 3% 0% £14600 146 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 76% 5% 10% £13100 119 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 87% 5% 35% £12360 125 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 2% 11% £14500 105 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 0% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 2% 11% £14500 97 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 73% 0% 12% £14600 103 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 73% 0% 12% £16000 103 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 73% 0% 12% £16850 103 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 73% 0% 12% £16000 103 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 73% 0% 12% £19850 103 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 73% 0% 12% £18800 103 Colchester Oncampus μερική απασχόληση
Teesside University 73% 0% 12% £13000 103 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 73% 0% 12% £14700 103 Aberystwyth Oncampus μερική απασχόληση
Durham University 73% 0% 12% £13255 103 Durham Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 73% 0% 12% £1805 103 London Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 73% 0% 12% £13750 103 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 73% 0% 12% £16000 103 Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich 73% 0% 12% £14500 103 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 73% 0% 12% £15700 103 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 73% 0% 12% £16050 103 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 73% 0% 12% £16050 103 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 73% 0% 12% £9045 103 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 73% 0% 12% £21000 103 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 73% 0% 12% £16380 103 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 73% 0% 12% £21000 103 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 73% 0% 12% £15000 103 Aberystwyth Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University 83% 0% 14% £14000 181 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 83% 0% 14% £14000 181 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 83% 0% 14% £83 181 Lincoln Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 83% 0% 14% £8470 181 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
University of Bedfordshire 83% 0% 14% £13275 181 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 83% 0% 14% £14500 181 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 83% 0% 14% £12996 181 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 0% 14% £17900 181 Colchester Oncampus μερική απασχόληση
The University of York 83% 0% 14% £9350 181 York Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire 83% 0% 14% £13500 181 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 83% 0% 14% £5500 181 Swansea Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University 73% 2% 11% £14500 46 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 56% 2% 20% £13000 122 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 100% 10% 18% £13200 94 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 75% 0% 6% £14045 96 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 74% 5% 5% £14500 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 90% 0% 3% £20750 141 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 92% 0% 5% £10500 99 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 77% 5% 5% £20000 146 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 83% 0% 10% £15360 139 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 60% 5% 4% £16200 130 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 90% 0% 5% £20750 149 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 81% 0% 10% £18100 108 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 96% 0% 12% £14500 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 58% 2% 10% £13000 104 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 57% 2% 12% £16200 128 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 68% 10% 10% £14560 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 86% 5% 15% £14300 107 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 86% 1% 3% £14500 109 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 75% 0% 10% £20100 146 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 86% 5% 10% £14300 113 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 68% 5% 9% £15000 115 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 85% 5% 35% £3894 74 London Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University 73% 2% 11% £14500 46 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 86% 3% 8% £12996 106 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 80% 4% 5% £16200 125 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 90% 0% 15% £13000 90 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 57% 2% 8% £18700 146 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 2% 11% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 72% 5% 0% £14250 84 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 92% 5% 10% £3894 80 London Oncampus μερική απασχόληση
Bath Spa University 70% 0% 6% - 99 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 70% 0% 6% - 99 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 69% 0% 9% - 100 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bury College - - 45% - - Bury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bury College - - 45% - - Bury Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Devon College 93% - 5% - - Paignton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hull College - - 30% - - Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 88% 6% 5% - 105 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 80% 6% 4% - 110 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 88% 6% 3% - 66 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 62% - 5% £12600 114 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 69% 4% 1% - 103 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 86% 2% 5% - 129 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 86% 2% 5% - 129 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Suffolk College - - - - - Bury St Edmunds Oncampus μερική απασχόληση
Anglia Ruskin University 75% 4% 7% - 103 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 75% 5% 9% - 86 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 69% 4% 1% - 103 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 27% 5% 30% - 122 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology 93% - 15% £13000 - Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 74% 5% 10% - 95 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 74% 2% 5% - 134 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 75% 5% 9% - 86 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 76% 10% 9% - 120 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 74% 3% 10% - 89 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 70% 10% 5% - 103 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 74% 5% 10% - 95 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - - - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
Leeds Trinity University 76% 5% 10% - 88 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 69% 0% 9% - 129 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 76% 1% 7% - 124 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 77% 1% 5% - 121 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 71% 3% 10% - 172 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 88% 6% 5% - 105 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 96% - 10% £11000 122 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 64% 0% 10% - 119 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 75% 4% 7% - 103 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 80% 1% 0% - 131 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 84% 0% 5% - 117 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 88% 6% 3% - 66 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 75% 4% 7% - 103 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 62% 15% 0% - 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 62% 15% 0% - 114 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 62% 15% 0% - 114 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College - - 5% - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre - - 5% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 61% 2% 15% - 122 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 61% 2% 15% - 122 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 72% 4% 0% - 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Croydon College - - 35% £6995 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 67% 1% 20% - 117 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 74% 3% 10% - 89 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 82% 1% 10% - 152 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 67% 1% 20% - 117 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 73% - 6% - 102 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 75% 0% 15% - 175 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hull College 55% 0% 15% - 157 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 55% 0% 15% - 157 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 84% 5% 25% - 127 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Truro and Penwith College - - 20% £9335 - Truro Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 77% - 5% £10500 106 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 83% 0% 11% - 114 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 83% 4% 9% - 125 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 64% 5% 15% - 151 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 69% 1% 7% - 103 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 75% - 25% £12600 115 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 85% 10% 10% - 90 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 85% 10% 10% - 90 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 56% 0% 0% - 116 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 88% 0% 5% - 160 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 55% 2% 5% - 138 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 69% 1% 7% - 103 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 73% 0% 10% - 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 89% 5% 6% - 132 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 74% 5% 4% - 115 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 83% 0% 11% - 114 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 88% 0% 5% - 160 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 76% 5% 5% - 151 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College - - - - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 1% 5% - 115 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 74% 3% 5% - 158 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 80% 1% 3% - 131 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 84% 5% 25% - 127 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 77% - 5% £40464 104 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 72% 5% 15% - 113 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 69% 2% 7% - 137 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 63% 5% 16% - 109 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 64% 5% 12% - 102 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 61% 2% 9% - 95 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 61% 2% 9% - 95 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 68% - 5% - 100 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wakefield College - - - £9500 - Wakefield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 59% - 27% £13320 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 76% - 14% £12000 93 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 42% 0% 3% - 124 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 82% 0% 5% - 200 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 74% 0% 10% - 87 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 78% 1% 0% - 109 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 42% 0% 3% - 124 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 64% 5% 12% - 102 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 74% 0% 10% - 87 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 72% 0% 10% - 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lincoln College - - 5% £9500 - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 55% 0% 30% - 92 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 55% 5% 6% - 129 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 76% - 14% - 93 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 76% 5% 7% - 142 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 55% 0% 30% - 92 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 72% 5% 15% - 113 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 8% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 9% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 70% 3% 0% - 146 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 81% 0% 8% - 168 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 81% 0% 8% - 168 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 61% 2% 9% - 95 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 88% 0% 5% - 114 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 61% 2% 9% - 95 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 0% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 3% 6% - 157 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 77% 0% 8% - 142 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology - - - £13000 - Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 73% 0% 12% - 103 Newcastle under Lyme Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 73% 0% 12% - 103 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 73% 0% 12% - 103 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 73% 0% 12% - 103 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 73% 0% 12% - 103 Winchester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 73% 0% 12% - 103 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 73% 0% 12% - 103 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 73% 0% 12% - 103 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Buckinghamshire New University 73% 0% 12% - 103 High Wycombe Oncampus μερική απασχόληση
Plymouth University 73% 0% 12% - 103 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 73% 0% 12% - 103 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 73% 0% 12% - 103 Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
University of Cumbria 73% 0% 12% - 103 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 73% 0% 12% - 103 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
University of Surrey 73% 0% 12% - 103 Guildford Oncampus μερική απασχόληση
University of Derby 73% 0% 12% - 103 Derby Oncampus μερική απασχόληση
University of Surrey 73% 0% 12% - 103 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 73% 0% 12% - 103 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 73% 0% 12% - 103 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 73% 0% 12% - 103 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Leicester 73% 0% 12% - 103 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 73% 0% 12% - 103 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 14% - 181 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 83% 0% 14% - 181 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University 83% 0% 14% - 181 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 83% 0% 14% - 181 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 83% 0% 14% - 181 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 83% 0% 14% - 181 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 83% 0% 14% - 181 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 83% 0% 14% - 181 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 83% 0% 14% - 181 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 83% 0% 14% - 181 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 83% 0% 14% - 181 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 83% 0% 14% - 181 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 83% 0% 14% - 181 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 83% 0% 14% - 181 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 83% 0% 14% - 181 Belfast Oncampus μερική απασχόληση
Hugh Baird College - - 50% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Burton College - - 50% - - Beverley Oncampus μερική απασχόληση
Blackburn College 90% - 14% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oldham College 88% - 25% - - Oldham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nelson and Colne College - - - - - Nelson Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 67% - 35% - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College - - 20% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College - - - - - Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southport College 80% - 15% - - Southport Oncampus πλήρους απασχόλησης
Barnsley College 80% - 15% - - Barnsley Oncampus μερική απασχόληση
Hull College - - 30% - - Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - - 30% - - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology - - 30% - - Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
Aberystwyth University - - 30% £15000 - Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent - - 30% - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast - - 30% - - Belfast Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 60% 3% 5% - 160 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 83% 3% 6% - 152 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 70% 10% 10% - 123 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Essex College of Further and Higher Education 60% 0% 40% £17930 - Southend-on-Sea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 66% 0% 5% - 143 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 72% 3% 15% - 120 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 77% 0% 6% - 109 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 82% 0% 10% - 137 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 84% 2% 14% - 110 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 58% - 10% £12600 103 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 6% 9% - 113 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 72% 0% 0% - 143 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 86% 5% 15% - 107 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 96% 5% 0% - 118 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 74% - 11% - 90 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 74% - 11% - 90 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 0% 9% - 113 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 73% - 9% - 104 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 75% 3% 13% - 120 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 72% 3% 20% - 107 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
13 Online Εγκληματολογία Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
83 Εγκληματολογία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • CRIMINOLOGY VS FORENSIC PSYCHOLOGY: WHATS THE DIFFERENCE?
  1/6
 • 12 Jobs For Criminology Majors
  2/6
 • Week In The Life Of A Criminology Student! (Assignment Planning) Part 1
  3/6
 • LIFE AS A CRIMINOLOGY STUDENT IN UNIVERSITY (University of Ontario - UOIT) | Annesha Adams
  4/6
 • Want to study Criminology? WATCH THIS VIDEO!
  5/6
 • CRIMINOLOGY DEGREE | FIRST YEAR STUDENT
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
71 /100
Απάντησαν 65480 φοιτητές Εγκληματολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Εγκληματολογία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20172 £19253 £23053
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18005 - £24181 £14653 - £23983 £17422 - £28746

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20732 £19586 £23107
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17987 - £23734 £15092 - £23990 £17794 - £28730

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Εγκληματολογία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Εγκληματολογία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Εγκληματολογία

 • Κεντρική και τοπική αυτοδιοίκηση
 • Η Αστυνομία
 • Σωφρονιστικές και επιτηρητικές υπηρεσίες
 • Οι δικαστικές υπηρεσίες
 • Οι υπηρεσίες ασφαλείας
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
 • Ιδιωτική ασφάλεια
 • Δικηγορικές πρακτικές
 • Υπηρεσίες Εγκληματολογικών Πληροφοριών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Εξειδικεύσεις εντός: Εγκληματολογία

 • Κοινωνιολογία των εγκλημάτων και της ηθικής
 • Διοίκηση της Επιβολής του Νόμου
 • Ανίχνευση και διερεύνηση εγκλημάτων
 • Εγκληματολογία
 • Ποινικό Δίκαιο και Νομολογία
 • Διοίκηση σωφρονιστικών ιδρυμάτων
 • Ποινική αποκατάσταση
 • Πρόληψη του εγκλήματος

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Εγκληματολογία που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Εγκληματολογία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Εγκληματολογία από Anglia Ruskin University

14% Διοικητικά επαγγέλματα
13% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
11% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
10% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας
9% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
7% Επαγγέλματα πωλήσεων
7% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
3% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Εγκληματολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Εγκληματολογία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Εγκληματολογία.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Εγκληματολογία:
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Bachelor of Law - LLB
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Sociology - Msoc
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Research - MRes
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Higher National Diploma - HND
 • Higher National Certificate - HNC
 • Foundation Degree - FD
 • Bachelor of Arts or Bachelor of Science - BA/BSc
 • Master of Laws - LLM
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Bachelor of Arts in Social Sciences - BASS
 • Professional Doctorate - ProfDoc
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Master of Research - MA (Res)
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Doctor of Philosophy - DPhil
 • Bachelor of Social Science (Honours) - BSocSci (Hons)

Το πρόγραμμα σπουδών: Εγκληματολογία και Ποινική Ψυχολογία στο Aberystwyth University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 9 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Εγκληματολογία ήταν £20172 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £19253 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £230535 χρόνια μετά την αποφοίτηση.