Μουσική Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Music)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of West London 57% 2% 15% £13250 129 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 57% 2% 15% £13250 129 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
SAE Institute 26% 0% 15% £13000 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 5% 11% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 80% 4% 16% £14250 92 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 80% 4% 16% £14250 92 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 89% 5% 5% £19300 165 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 89% 5% 5% £13750 165 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 5% 11% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 5% 11% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 89% 5% 5% £19300 165 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 5% 11% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 68% 5% 15% £14250 91 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 56% 0% 10% £13842 106 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Conservatoire 50% 1% 15% £17500 115 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 81% 5% 10% £14100 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 87% 3% 5% £12600 141 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 87% 3% 5% £13800 141 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 76% 0% 20% £15000 133 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 86% 4% 17% £12750 113 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 86% 4% 17% £17900 113 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 66% 2% 20% £10500 124 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 80% 2% 9% £14500 139 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Institute for Performing Arts 67% 0% 10% £17200 132 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 52% 5% 6% £13750 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 80% 4% 16% £14250 92 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 68% 5% 15% £14250 91 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 82% 0% 20% £15000 119 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 80% 4% 16% £14250 92 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 4% 2% £70480 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 78% 0% 5% £17900 182 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 89% 0% 3% £11400 191 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 89% 0% 3% £18393 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 89% 0% 3% £18240 191 York Oncampus μερική απασχόληση
Royal Conservatoire of Scotland 89% 0% 3% £18699 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 89% 0% 3% £21000 191 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 89% 0% 3% £16450 191 Reading Oncampus μερική απασχόληση
University of Chichester 89% 0% 3% £14724 191 Chichester Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 89% 0% 3% £17200 191 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 84% 0% 0% £19500 137 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 79% 0% 15% £15360 116 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 73% 0% 10% £14800 126 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 5% 8% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 80% 2% 9% £14500 139 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 80% 2% 9% £14500 139 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Colchester Institute 80% 2% 9% £8250 139 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 5% 1% £70480 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 3% £70480 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 82% 5% 4% £19300 143 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 59% 5% 5% £21200 117 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 59% 5% 5% £18240 117 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 59% 5% 5% £22720 117 York Oncampus μερική απασχόληση
Royal Welsh College of Music and Drama 59% 5% 5% £20760 117 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Conservatoire 59% 5% 5% £12000 117 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 59% 5% 5% £13000 117 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 59% 5% 5% £18650 117 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 59% 5% 5% £13000 117 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 59% 5% 5% £13500 117 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 59% 5% 5% £16000 117 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 59% 5% 5% £10500 117 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 59% 5% 5% £21000 117 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 59% 5% 5% £16400 117 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 76% 0% 11% £23300 131 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Margaret University 76% 0% 11% £14300 131 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 76% 0% 11% £16000 131 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 76% 0% 11% £22250 £23900 131 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 76% 0% 11% £16000 131 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 76% 0% 11% £20370 131 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 76% 0% 11% £14000 131 London Oncampus μερική απασχόληση
Royal Conservatoire of Scotland 76% 0% 11% £18699 131 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 76% 0% 11% £14000 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 76% 0% 11% £21000 131 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 76% 0% 11% £18699 131 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 76% 0% 11% £18699 131 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 76% 0% 11% £18699 131 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 76% 0% 11% £22476 131 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 76% 0% 11% £18699 131 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 76% 0% 11% £18699 131 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 76% 0% 11% £21000 131 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 76% 0% 11% £17200 131 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Welsh College of Music and Drama 76% 0% 11% £21962 131 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 76% 0% 11% £21000 131 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 76% 0% 11% £18699 131 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rose Bruford College 76% 0% 11% £25000 131 Sidcup Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 15% 2% £94590 209 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 2% £70480 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 2% £70480 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 0% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 3% £70480 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 64% 4% 4% £23100 166 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 5% £70480 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 5% £70480 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 3% 2% £70480 204 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £70480 187 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £70480 203 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 209 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 5% 2% £79290 200 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £70480 203 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £79290 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 3% 2% £70480 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £79290 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £70480 200 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 3% £70480 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 3% 2% £70480 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £79290 213 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 0% 5% £70480 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 3% £70480 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £79290 207 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £70480 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 0% £70480 203 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 77% 0% 3% £24700 168 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 77% 0% 3% £22476 168 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 77% 0% 3% £22476 168 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 77% 0% 3% £22476 168 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 77% 0% 3% £22476 168 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 77% 0% 3% £15000 168 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 77% 0% 3% £14100 168 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 77% 0% 3% £15000 168 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 77% 0% 3% £9460 168 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
The University of York 77% 0% 3% £18240 168 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Welsh College of Music and Drama 77% 0% 3% £23811 168 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 77% 0% 3% £18240 168 York Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool 77% 0% 3% £25150 168 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 77% 0% 3% £22500 168 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 77% 0% 3% £23400 168 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 77% 0% 3% £6580 168 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Derby 77% 0% 3% £14700 168 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 77% 0% 3% £18240 168 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 77% 0% 3% £14000 168 London Oncampus μερική απασχόληση
Leeds Conservatoire 77% 0% 3% £17500 168 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 77% 0% 3% £20250 168 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 71% 8% 0% £7230 99 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 71% 10% 0% £7230 99 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts - - - - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow - - - £70480 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Institute for Performing Arts - - - £13500 - Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University - - - £14000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - - - - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - £21000 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University - - - - - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University - - - - - Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield - - - - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire - - - - - Preston Oncampus μερική απασχόληση
Grimsby Institute - - - - - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 89% - 20% £14400 61 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 89% - 20% £13750 61 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 89% - 20% - 61 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 92% 5% 6% - 117 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 92% 5% 6% - 117 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 92% 5% 6% - 117 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 92% 5% 6% - 117 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 92% 5% 6% - 117 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 92% 5% 6% - 117 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 5% 11% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 81% 5% 10% - 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Academy of Contemporary Music Guildford 81% 5% 10% - 106 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 78% - 15% £15950 99 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 5% 11% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Greater Brighton Metropolitan College 71% - 5% - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 82% - 18% £15576 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 80% 10% 10% - 137 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 56% - 8% £14000 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 100% 0% 0% - 182 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 67% - 13% £15950 103 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 62% - 16% £15950 101 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 62% - 16% £15950 101 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 82% - 18% £3894 87 London Oncampus μερική απασχόληση
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 62% - 16% £15950 101 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 80% 2% 9% - 139 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University - - - - - Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 67% 5% 9% - 103 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 57% 2% 0% - 118 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 57% 2% 0% - 118 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 78% - 15% £15950 99 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 78% 0% 5% - 182 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 78% 0% 5% - 182 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 0% 3% - 191 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 89% 0% 3% - 191 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 89% 0% 3% - 191 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 89% 0% 3% - 191 London Oncampus μερική απασχόληση
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 89% 0% 3% - 191 London Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 89% 0% 3% - 191 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
University of West London 89% 0% 3% - 191 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 0% 3% - 191 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 82% 5% 5% - 104 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 5% 8% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Academy of Contemporary Music Guildford 73% 0% 10% - 126 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 82% 5% 5% - 104 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 81% 3% 14% - 112 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 59% 5% 5% - 117 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 59% 5% 5% - 117 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 59% 5% 5% - 117 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Academy of Music, University of London 59% 5% 5% - 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 59% 5% 5% - 117 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 59% 5% 5% - 117 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 59% 5% 5% - 117 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Northern College of Music 59% 5% 5% - 117 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 59% 5% 5% - 117 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 59% 5% 5% - 117 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 59% 5% 5% - 117 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 59% 5% 5% - 117 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 59% 5% 5% - 117 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Academy of Music, University of London 59% 5% 5% - 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Academy of Music, University of London 59% 5% 5% - 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 59% 5% 5% - 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 59% 5% 5% - 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 59% 5% 5% - 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 59% 5% 5% - 117 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 59% 5% 5% - 117 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 59% 5% 5% - 117 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 59% 5% 5% - 117 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 59% 5% 5% - 117 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 59% 5% 5% - 117 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 76% 0% 11% - 131 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 76% 0% 11% - 131 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 76% 0% 11% - 131 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 76% 0% 11% - 131 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 76% 0% 11% - 131 Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool 76% 0% 11% - 131 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 76% 0% 11% - 131 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 76% 0% 11% - 131 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 76% 0% 11% - 131 London Oncampus μερική απασχόληση
Royal College Of Music 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 76% 0% 11% - 131 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Northern College of Music 76% 0% 11% - 131 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 76% 0% 11% - 131 Wolverhampton Oncampus μερική απασχόληση
Royal Academy of Music, University of London 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Northern College of Music 76% 0% 11% - 131 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Academy of Music, University of London 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 76% 0% 11% - 131 Ealing Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University 76% 0% 11% - 131 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Academy of Music, University of London 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 76% 0% 11% - 131 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Academy of Music, University of London 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Northern College of Music 76% 0% 11% - 131 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Academy of Music, University of London 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Academy of Music, University of London 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 76% 0% 11% - 131 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Royal Northern College of Music 76% 0% 11% - 131 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 76% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 76% 0% 11% - 131 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 82% 0% 5% - 184 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 194 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 5% 6% - 180 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 192 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 194 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 82% 0% 0% - 196 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 0% 6% - 181 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 82% 0% 0% - 196 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 192 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 77% 0% 3% - 168 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 77% 0% 3% - 168 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Academy of Music, University of London 77% 0% 3% - 168 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 77% 0% 3% - 168 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 77% 0% 3% - 168 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 77% 0% 3% - 168 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 77% 0% 3% - 168 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 77% 0% 3% - 168 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 77% 0% 3% - 168 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 77% 0% 3% - 168 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
Edinburgh Napier University 77% 0% 3% - 168 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 77% 0% 3% - 168 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 77% 0% 3% - 168 Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 77% 0% 3% - 168 London Oncampus μερική απασχόληση
University of South Wales 77% 0% 3% - 168 Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 77% 0% 3% - 168 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 77% 0% 3% - 168 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 77% 0% 3% - 168 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 77% 0% 3% - 168 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 77% 0% 3% - 168 York Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 77% 0% 3% - 168 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Academy of Music, University of London 77% 0% 3% - 168 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 77% 0% 3% - 168 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 77% 0% 3% - 168 Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 77% 0% 3% - 168 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Sheffield 77% 0% 3% - 168 Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
Institute of Contemporary Music Performance 77% 0% 3% - 168 London Oncampus μερική απασχόληση
Leeds Conservatoire 77% 0% 3% - 168 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 77% 0% 3% - 168 London Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 77% 0% 3% - 168 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Brighton 77% 0% 3% - 168 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 77% 0% 3% - 168 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 77% 0% 3% - 168 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 77% 0% 3% - 168 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Conservatoire 77% 0% 3% - 168 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 77% 0% 3% - 168 Chester Oncampus μερική απασχόληση
University of West London 77% 0% 3% - 168 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 77% 0% 3% - 168 Bath Oncampus μερική απασχόληση
York St John University 77% 0% 3% - 168 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 77% 0% 3% - 168 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 77% 0% 3% - 168 London Oncampus μερική απασχόληση
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 77% 0% 3% - 168 Hove Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 77% 0% 3% - 168 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Central School of Speech and Drama 77% 0% 3% - 168 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 77% 0% 3% - 168 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 77% 0% 3% - 168 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 77% 0% 3% - 168 Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire 77% 0% 3% - 168 Preston Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 77% 0% 3% - 168 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 77% 0% 3% - 168 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 77% 0% 3% - 168 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 77% 0% 3% - 168 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Leeds Conservatoire 77% 0% 3% - 168 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Weymouth College - 5% 15% £5750 - Weymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sunderland College - 5% 15% - - Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Weymouth College - 5% 15% £5750 - Weymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Shrewsbury Colleges Group - 5% 15% - - Shrewsbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hertford Regional College - 5% 15% - 85 Broxbourne Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gloucestershire College - - 5% - - Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wakefield College 100% - 20% - - Wakefield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 100% - 20% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre at Salford City College 100% - 20% - - Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gateshead College 71% - 35% - - Gateshead Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Auckland College - - 10% - - Bishop Auckland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 87% 10% 45% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wakefield College 92% - 35% - - Wakefield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grŵp NPTC Group - - - - - Neath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 87% 10% 45% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre Peterborough - - 9% - - Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wakefield College 100% - 20% - - Wakefield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leicester College 58% - 15% £10700 - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College 82% 20% 10% - 123 Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 82% 20% 10% - 123 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Herts College 75% - 0% - - Watford Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Herts College 75% - 0% - - Watford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gateshead College 71% - 35% - - Gateshead Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Bournemouth and Poole College 71% - 35% - - Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 71% - 35% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Tyneside College 71% - 35% - - South Shields Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College 71% - 35% - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 71% - 35% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 71% - 35% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 71% - 35% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 71% - 35% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 71% - 35% - - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 71% - 35% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Shrewsbury Colleges Group 71% - 35% - - Shrewsbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leicester College 71% - 35% - - Leicester Oncampus μερική απασχόληση
The City of Liverpool College 71% - 35% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre at Salford City College 71% - 35% - - Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 71% - 35% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 71% - 35% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 71% - 35% £13220 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 71% - 35% £14115 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 82% - 0% - 57 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University - - - - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leicester College 58% - 35% £10700 - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 76% 5% 15% - 88 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 76% 5% 15% - 88 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - - - 78 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bradford College - - - - - Bradford Oncampus μερική απασχόληση
East Sussex College - 0% 15% £9000 - Eastbourne Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Conservatoire 56% 0% 5% - 99 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 56% 0% 5% - 99 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 67% 20% 25% - 112 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College 64% - 15% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - £13250 - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Durham 74% 5% 40% - - Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Sheffield College - - 15% - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University - - - - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Surrey College - - 65% - - Redhill Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
19 Online Μουσική Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
181 Μουσική Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Berklee's Master of Music in Music Production, Technology, and Innovation
  1/6
 • "Composer Vs Producer"
  2/6
 • The Music Industry EXPOSED with Rick Barker (Taylor Swift's Former Manager)
  3/6
 • A Day in the Life of: Music Label Intern & Meeting Rita Ora at Warner Bros Records
  4/6
 • Going to Music University (Expectations Vs. Reality)
  5/6
 • Day in the life of a 3rd year Music student - University of Birmingham
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
72 /100
Απάντησαν 30964 φοιτητές Μουσική στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Μουσική (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £19045 £17710 £21517
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £15951 - £23247 £12504 - £22119 £15656 - £27019

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £18420 £18016 £22515
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £14646 - £22195 £13248 - £22501 £16396 - £27668

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Μουσική

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Μουσική που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Μουσική

 • Εταιρείες παραγωγής μουσικής
 • Λιανοπωλητές μουσικής
 • Οργανισμοί μέσων ενημέρωσης
 • Περιοδικά και φορείς αδειοδότησης
 • Σχολεία και κολέγια
 • Ορχήστρες, εταιρείες όπερας και περιοδείες
 • Εταιρείες ταξιδιωτικής βιομηχανίας
 • Παροχείς υπηρεσιών ψυχικής υγείας και φιλανθρωπικοί οργανισμοί
 • Οι ένοπλες δυνάμεις
 • Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες

Εξειδικεύσεις εντός: Μουσική

 • Μουσική σύνθεση
 • Μουσική Θεωρία
 • Μουσική Εκτέλεση
 • Μουσική Εκπαίδευση
 • Λιτουργική Μουσική

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Μουσική που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Μουσική (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Μουσική από Anglia Ruskin University

20% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
20% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
10% Διδάσκοντες επαγγελματίες
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
10% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
10% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
10% Επαγγέλματα πωλήσεων

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Μουσική

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Μουσική.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Μουσική:
 • Bachelor of Music (Honours) - BMus (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Professional Graduate Diploma in Education (Scotland) - PGDE
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Arts - MA
 • Master of Music (Performance) - MMus (Perf)
 • Master of Music - MMus
 • Bachelor of Science in Economics (Honours) - BSc Econ (Hons)
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Master of Music - MusM
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Philosophy (Research) - MPhil (Res)
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Music (Composition) - MMus (Comp)
 • Master of Letters - MLitt
 • Master of Fine Arts - MFA (PG)
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MArts (Hons)
 • Higher National Diploma - HND
 • Master of Arts or Master of Science - MA/MSc
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Master of Education (Postgraduate) - MEd (PG)
 • Master of Education - MEd
 • Diploma - Dipl
 • Professional Graduate Certificate in Education - PGCE
 • Professional Diploma - Prof Dip
 • No award - No award
 • Master of Studies - MSt
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Research - MRes
 • Master of Research - MA (Res)
 • Higher National Certificate - HNC
 • Graduate Diploma - Grad Dip
 • Foundation Degree in Science - FdSc

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Μουσική ήταν £19045 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £17710 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £215175 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Μουσική (παραγωγή) στο The City of Liverpool College έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 7 ερωτηθέντες.