Σύγχρονες Γλώσσες Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Modern languages)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Strathclyde 90% 0% 3% £16400 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 90% 0% 3% £16000 199 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 78% 0% 5% £16000 176 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 73% 1% 9% £19500 126 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 76% 0% 1% £20100 158 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 73% 1% 9% £19500 126 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 73% 1% 9% £19500 126 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 76% 0% 1% £20100 158 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 8% £17700 107 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 63% 0% 0% £19050 £20000 147 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 2% 10% £17100 £18000 130 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 8% £17700 107 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 2% 10% £17100 £18000 130 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 70% 0% 0% £20000 139 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 74% 2% 7% £19500 136 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 66% 5% 5% £19300 129 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 75% 5% 3% £19500 145 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 70% 0% 8% £18100 125 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 77% 0% 8% £18100 125 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 73% 0% 8% £18100 123 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 73% 0% 8% £17600 123 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 70% 0% 8% £18100 125 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 0% £16850 113 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 68% 1% 2% £20100 170 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 86% 2% 3% £19050 £20000 158 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 4% 5% £17700 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 71% 3% 6% £19500 120 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 82% 10% 6% £19300 144 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 90% 0% 0% £20000 156 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 82% 10% 6% £21900 144 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 70% 0% 15% £19500 194 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 0% 7% £19300 126 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 0% 7% £19300 123 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 73% 3% 5% £20000 147 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 0% 7% £19300 126 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 0% 7% £19300 126 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 75% 3% 3% £20000 163 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 69% 10% 6% £19300 127 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 88% 0% 2% £20000 153 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 76% 3% 2% £20100 137 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 86% 0% 20% £19500 166 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 10% 6% £19300 112 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 75% 0% 2% £20000 156 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 10% 6% £19300 112 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 85% 0% 0% £20000 148 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 10% £19500 186 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 85% 0% 5% £19500 123 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 87% 0% 5% £19050 £20000 141 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 66% 6% 3% £19300 127 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 72% 0% 0% £19500 113 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 5% 5% £16850 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 5% 5% £16850 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 75% 1% 0% £20000 152 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 77% 5% 10% £15000 102 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 68% 0% 10% £15000 108 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 77% 5% 4% £20000 149 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 82% 10% 6% £19300 135 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 70% 0% 15% £19500 194 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 75% 3% 0% £20000 162 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 77% 2% 7% £17100 £18000 122 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 80% 0% 6% £16850 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 0% 7% £19300 126 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 80% 0% 6% £16850 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 75% 5% 9% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 66% 10% 6% £19300 121 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 64% 4% 0% £24700 156 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 67% 5% 3% £24700 162 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 66% 10% 6% £19300 121 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 66% 10% 6% £19300 121 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 80% 0% 2% £14500 169 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 0% £16850 113 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 84% 0% 5% £19050 £20000 146 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 0% £16850 113 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 74% 5% 0% £16000 113 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 74% 5% 0% £15000 113 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 74% 5% 0% £15000 113 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 74% 5% 0% £15000 113 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 74% 5% 0% £14000 113 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 74% 5% 0% £14000 113 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 74% 5% 0% £15000 113 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 74% 5% 0% £15000 113 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 3% £28500 176 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 97% 0% 0% £16550 195 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 9% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 83% 0% 0% £15384 £16000 210 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 83% 0% 0% £16000 210 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 79% 0% 5% £15384 £16000 183 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 83% 0% 0% £15384 £16000 210 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 83% 0% 0% £16000 210 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 83% 0% 0% £16000 210 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 83% 0% 0% £15384 £16000 210 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 83% 0% 0% £16000 210 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 83% 0% 0% £15384 £16000 210 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 89% 0% 10% £16000 191 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 83% 0% 0% £15384 £16000 210 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 83% 0% 0% £16000 210 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 83% 0% 0% £16000 210 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 79% 0% 5% £15384 £16000 183 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 79% 0% 5% £16000 183 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 79% 0% 5% £21000 183 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 85% 0% 5% £19300 155 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 66% 10% 6% £19300 121 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 73% 10% 10% £17100 £18000 129 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 73% 0% 2% £20000 142 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 78% 5% 10% £19500 122 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 87% 0% 5% £20100 137 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 66% 0% 15% £16200 102 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 85% 0% 0% £40464 110 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 9% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 78% 0% 2% £20000 154 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 78% 0% 2% £14800 154 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 78% 10% 6% £19300 119 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 80% 1% 0% £19450 138 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 63% 0% 0% £20000 159 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 9% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 88% 0% 0% £20000 172 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 75% 0% 5% £20000 150 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 78% 10% 6% £19300 119 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 10% 6% £19300 126 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 85% 0% 5% £22700 179 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 5% 9% £16850 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 100% 5% 0% £14300 119 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 73% 10% 10% £17100 £18000 125 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 9% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 77% 10% 10% £14560 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 82% 5% 10% £16850 101 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 75% 0% 5% £20000 157 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 78% 5% 5% £19300 117 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 66% 10% 10% £19300 145 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 82% 5% 10% £16850 101 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 78% 5% 10% £19500 122 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 66% 10% 6% £19300 121 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 4% 5% £14020 76 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 9% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 87% 5% 15% £16850 102 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 9% £14020 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 0% 0% £20000 137 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 75% 5% 10% £19300 127 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 78% 0% 0% £19050 £20000 154 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 9% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 82% 0% 0% £19050 149 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 9% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 77% 10% 10% £14560 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 73% 10% 10% £17100 £18000 129 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 78% 0% 2% £20000 154 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 75% 0% 2% £20000 166 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 78% 1% 1% £19500 123 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 87% 5% 15% £16850 102 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 78% 0% 0% £19050 £20000 154 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 88% 0% 0% £16650 104 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 88% 0% 0% £16150 104 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 88% 0% 0% £18650 104 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 88% 0% 0% £13000 104 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 88% 0% 0% £13000 104 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 80% 2% 3% £24700 175 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 79% 2% 4% £24700 174 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 82% 3% 5% £24700 149 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 9% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 85% 0% 3% £24700 187 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 73% 0% 2% £24700 181 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 82% 10% 4% £24700 176 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 80% 0% 20% £19500 203 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 80% 0% 20% £14700 203 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 75% 0% 5% £20000 157 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 73% 10% 10% £17100 £18000 125 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 73% 10% 10% £17100 £18000 129 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 87% 0% 5% £22900 181 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 73% 10% 10% £17100 £18000 125 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 85% 10% 10% £17100 £18000 129 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 70% 0% 3% - 170 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 95% 5% 5% - 151 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 78% 10% 0% - 182 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 69% 5% 10% - 147 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 69% 2% 10% - 157 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 95% 5% 2% - 176 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 69% 0% 15% - 150 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 82% 0% 5% - 140 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 59% 0% 10% - 151 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 69% 0% 0% - 149 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 83% 0% 20% - 143 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 74% 0% 15% - 149 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 74% 0% 15% - 149 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 0% 11% - 146 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 69% 0% 11% - 130 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 69% 2% 10% - 154 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 92% 0% 4% - 142 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 72% 3% 5% - 122 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 84% 0% 5% - 169 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 75% 5% 3% - 145 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 72% 3% 5% - 142 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 53% 0% 0% - 119 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 92% 1% 2% - 156 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 83% 0% 0% - 165 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 86% 0% 0% - 127 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 72% 0% 0% - 176 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 86% 0% 2% - 154 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 92% 0% 4% - 150 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 92% 5% 5% - 158 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 54% 5% 10% - 133 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 72% 0% 5% - 132 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 92% 2% 5% - 147 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 82% 0% 5% - 172 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 93% 0% 5% - 112 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 73% 3% 4% - 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 92% 0% 3% - 151 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 71% 0% 10% - 125 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 77% 3% 0% - 145 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 77% 5% 10% - 102 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 80% 2% 10% - 101 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 70% 5% 11% - 137 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 77% 2% 7% - 122 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 92% 0% 4% - 150 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 66% 5% 5% - 119 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 64% 1% 5% - 170 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 64% 0% 5% - 167 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 85% 5% 10% - 164 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 64% 0% 5% - 167 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 87% 0% 2% - 167 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 75% 5% 5% - 168 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 80% 0% 2% - 169 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 80% 0% 2% - 169 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 87% 0% 5% - 160 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 92% 0% 10% - 145 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 78% 0% 0% - 143 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 76% 5% 10% - 106 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 0% 5% - 160 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 74% 5% 0% - 113 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 74% 5% 0% - 113 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 5% 0% - 113 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 5% 0% - 113 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 5% 0% - 113 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 5% 0% - 113 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 5% 0% - 113 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 5% 0% - 113 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 74% 5% 0% - 113 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 5% 0% - 113 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 74% 5% 0% - 113 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 5% 0% - 113 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 5% 0% - 113 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 74% 5% 0% - 113 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 77% 5% 3% - 176 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University 38% 5% 0% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 0% 10% - 191 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 79% 0% 5% - 183 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 79% 0% 5% - 183 Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 79% 0% 5% - 183 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
University of Essex 74% 5% 9% - 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 66% 0% 5% - 95 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 9% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 92% 1% 5% - 144 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 72% 0% 3% - 148 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 92% 3% 5% - 153 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 87% 0% 5% - 137 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 9% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 54% 5% 10% - 133 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 65% 5% 5% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 79% 0% 10% - 167 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 15% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - 5% £16850 138 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 5% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 83% 5% 5% - 120 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 77% 0% 0% - 164 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 9% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 9% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 80% 0% 5% - 126 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 80% 0% 5% - 126 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 73% 0% 4% - 148 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 72% 0% 5% - 141 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 5% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 72% 0% 5% - 141 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 38% 5% 0% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 65% 5% 15% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 88% 0% 8% - 112 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 84% 0% 5% - 169 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 5% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 5% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 65% 5% 15% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 65% 5% 15% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 71% 0% 5% - 165 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cambridge - 3% 0% - 195 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 86% 0% 10% - 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 65% 5% 9% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 88% - - £20000 161 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 88% - - £14800 161 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 66% 0% 5% - 95 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 5% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 72% 0% 5% - 141 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 86% 0% 10% - 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 74% 5% 9% - 109 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 74% 5% 9% - 109 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 96% 0% 5% - 150 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 0% 20% - 111 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 9% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 65% 5% 15% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 78% 0% 2% - 152 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 68% 5% 5% - 116 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 15% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 9% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 15% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 85% 0% 10% - 150 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 66% 0% 0% - 128 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 87% 0% 5% - 142 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 87% 0% 5% - 142 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 74% 15% 10% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire 66% 5% 15% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 86% 0% 5% - 151 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 9% - 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 88% 0% 0% - 104 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 88% 0% 0% - 104 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 88% 0% 0% - 104 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 93% 3% 5% - 152 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 80% 0% 20% - 203 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 92% 0% 5% - 168 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 80% 0% 2% - 169 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 64% 0% 0% - 164 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 64% 0% 5% - 167 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 75% 5% 5% - 168 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 85% 10% 0% - 167 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 64% 1% 5% - 170 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 85% 10% 0% - 167 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 85% 5% 10% - 164 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cambridge - 3% 1% - 190 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
10 Σύγχρονες Γλώσσες Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Careers in Modern Languages: James Costa
  1/4
 • 61 Questions with Modern Languages student Gideon
  2/4
 • Become a global citizen | Modern Languages Undergraduate Students
  3/4
 • Studying Languages at Cambridge
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
76 /100
Απάντησαν 12038 φοιτητές Σύγχρονες Γλώσσες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Σύγχρονες Γλώσσες (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24404 £22538 £26442
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20231 - £28808 £17266 - £28900 £20382 - £34843

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24007 £24243 £29514
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20164 - £27934 £18794 - £30187 £22582 - £39925

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Σύγχρονες Γλώσσες

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Σύγχρονες Γλώσσες που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Σύγχρονες Γλώσσες

 • Επιχειρησιακές Υπηρεσίες
 • Εργασία για φιλανθρωπικούς σκοπούς
 • Τομέας ΜΜΕ
 • Μουσεία και Βιβλιοθήκες
 • Τομέας Δημόσιας Διοίκησης
 • Διδακτικά Ιδρύματα
 • Τομέας Τουρισμού
 • Τομέας Μεταφορών και Εφοδιασμού

Εξειδικεύσεις εντός: Σύγχρονες Γλώσσες

 • Γλωσσολογία
 • Κινηματογραφικές Σπουδές
 • Μετάφραση
 • Ιστορία
 • Σπουδές Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • Λογοτεχνία

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Σύγχρονες Γλώσσες που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Σύγχρονες Γλώσσες (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Σύγχρονες Γλώσσες από King's College London

40% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
25% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
10% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Σύγχρονες Γλώσσες

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Σύγχρονες Γλώσσες.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Σύγχρονες Γλώσσες:
 • Master of International Business Management with Modern Language - MIBML
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Languages - MLang
 • Master of Arts - MA
 • Master of Studies - MSt
 • Master of Research - MRes
 • Master of Research - MA (Res)
 • Doctor of Philosophy - DPhil
 • Bachelor of Arts - BA

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Σύγχρονες Γλώσσες ήταν £24404 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £22538 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £264425 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Σύγχρονες Γλώσσες στο Aberystwyth University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 15 ερωτηθέντες.