Επιστήμες Αθλητισμού και Άσκησης Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Sport and exercise sciences)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Brunel University 58% 0% 11% £17355 113 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 58% 0% 11% £17355 113 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 68% 0% 20% £14500 98 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 68% 0% 20% £14500 98 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 5% 8% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 76% 0% 5% £25000 169 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 8% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 76% 0% 5% £25000 169 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 8% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 68% 0% 20% £14500 101 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 20% £11400 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 68% 0% 20% £9270 101 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 87% 2% 4% £25700 129 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 87% 2% 4% £25700 129 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 58% 0% 11% £17355 113 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 58% 0% 11% £17875 113 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 73% 3% 10% £12250 117 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 0% 20% £14500 98 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 0% 20% £14500 98 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 8% £11400 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 8% £11400 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 5% 8% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 5% 8% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 5% 8% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 15% 8% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 15% 8% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 8% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 70% 0% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 70% 0% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 8% £11400 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 8% £11400 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 8% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 8% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 81% 0% 20% £14500 101 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 96% 2% 10% £20750 134 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 8% £11400 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 8% £11400 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 0% 20% £14500 97 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 8% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 8% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 15% 8% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 15% 8% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 71% 15% 8% £13750 112 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 71% 15% 8% £18800 112 Colchester Oncampus μερική απασχόληση
York St John University 77% 0% 11% £12750 128 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 77% 0% 11% £12750 128 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 77% 0% 11% £12000 128 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hartpury University and Hartpury College 77% 0% 11% £12250 128 Gloucester Oncampus μερική απασχόληση
Buckinghamshire New University 77% 0% 11% £14250 128 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 70% 0% 7% £13000 140 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 77% 0% 0% £16300 120 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 77% 0% 11% £12750 128 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 91% 5% 5% £14500 131 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 73% 4% 17% £15000 141 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 78% 0% 9% £14700 137 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 72% 0% 10% £14000 150 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 87% 2% 14% £12000 139 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 84% 1% 10% £16200 129 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 86% 0% 5% £14045 116 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 75% 5% 0% £16425 139 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 75% 5% 0% £12000 139 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 80% 2% 14% £23900 170 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 8% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 78% 5% 5% £15900 125 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 78% 0% 9% £14700 137 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 78% 0% 9% £19792 137 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 55% 5% 15% £12000 120 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hartpury University and Hartpury College 79% 0% 15% £13000 130 Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 79% 0% 15% £13800 130 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 87% 5% 15% £13145 100 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 73% 10% 5% £12600 120 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 75% 1% 20% £10500 73 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 85% 1% 10% £14500 127 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 69% 5% 10% £14000 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 80% 5% 15% £13320 119 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 86% 0% 5% £14045 116 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 92% 2% 0% £13800 102 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 73% 3% 13% £12250 55 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 74% 2% 18% £16400 144 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 80% 5% 15% £13320 119 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 89% 2% 4% £25700 166 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 77% 0% 5% £16300 120 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 90% 0% 5% £12000 172 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 65% 0% 13% £13842 117 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 77% 0% 11% £12750 128 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 75% 3% 10% £16100 156 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 45% 1% 0% £26500 161 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 70% 0% 7% £13000 140 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hartpury University and Hartpury College 79% 0% 15% £13000 130 Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 89% 5% 10% £14000 127 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 74% 0% 6% £15500 122 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 75% 3% 10% £11000 156 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 77% 0% 22% £13200 107 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 67% 5% 15% £12000 100 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 74% 0% 12% £17550 143 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 73% 3% 13% £12250 55 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 74% 0% 12% £17550 143 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 87% 5% 15% £13145 100 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 8% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 8% £11400 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 8% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 8% £11400 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 94% 0% 20% £14500 106 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 8% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 8% £11400 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 77% 0% 22% £13200 107 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 8% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 93% 2% 10% £25700 126 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 8% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 8% £11400 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 8% £11400 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 71% 0% 8% £28500 123 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 71% 0% 8% £14300 123 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 71% 0% 8% £16000 123 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 89% 10% 10% £17700 179 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 89% 10% 10% £17700 179 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 89% 10% 10% £17700 179 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 89% 10% 10% £14300 179 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 77% 0% 22% £13200 107 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 69% 2% 5% £13800 118 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 75% 1% 20% £10500 73 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 58% 0% 11% £17875 113 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cornwall College 58% 0% 11% £9950 113 Redruth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 74% 2% 6% £19800 118 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 77% 0% 22% £13200 107 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 74% 2% 6% £19800 118 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 77% 0% 15% £13200 107 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 58% 0% 11% £17355 113 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 82% 1% 0% £15900 131 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hartpury University and Hartpury College 87% 0% 0% £13000 119 Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 6% £19080 125 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 73% 0% 5% £25000 165 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 83% 0% 10% £13100 121 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 70% 0% 10% £84080 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 96% 5% 5% £30400 176 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 8% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 68% 0% 45% £14500 38 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 77% 0% 22% £13200 107 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 77% 0% 10% £13200 131 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 71% 0% 0% £14598 121 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 68% 0% 45% £14500 38 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 77% 0% 22% £13200 107 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 77% 0% 22% £13200 107 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 90% 10% 0% £25700 165 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 6% £19080 125 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 77% 0% 15% £13200 107 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 77% 0% 15% £13260 107 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 15% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 68% 0% 15% £9270 109 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 80% 0% 6% £16850 133 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 90% 10% 0% £25700 165 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hartpury University and Hartpury College 87% 0% 0% £13000 119 Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 100% 0% 5% £84080 245 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 87% 0% 20% £14500 102 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 8% £11400 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 8% £11400 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 8% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 8% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 78% 0% 20% - 116 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough College 75% - 5% £8500 - Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 5% 8% - 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 76% 0% 10% - 185 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 81% 2% 20% - 122 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 20% - 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 79% 0% 20% - 142 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College - 0% 5% £12699 133 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 81% 2% 13% - 120 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 8% - 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 8% - 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 5% 8% - 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 8% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 8% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 8% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 71% 15% 8% - 112 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 71% 15% 8% - 112 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 71% 15% 8% - 112 Cambridge Oncampus μερική απασχόληση
University of Derby 71% 15% 8% - 112 Derby Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 71% 15% 8% - 112 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 71% 15% 8% - 112 Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
University of Bath 92% 0% 5% - 161 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 92% 0% 5% - 161 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 88% 0% 4% - 161 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 11% - 128 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 77% 0% 11% - 128 Chester Oncampus μερική απασχόληση
University of Worcester 77% 0% 11% - 128 Worcester Oncampus μερική απασχόληση
Wigan and Leigh College 93% - 10% - - Wigan Oncampus πλήρους απασχόλησης
Halesowen College 93% - 10% - - Halesowen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grŵp NPTC Group - - 35% - 115 Neath Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College - - 35% - 115 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Harlow College - - - - - Harlow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wiltshire College and University Centre - - - - - Chippenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
North Hertfordshire College - - - - - Stevenage Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham Metropolitan College 100% - 20% - 120 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
City of Oxford College 100% - 20% £7300 120 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Barnet & Southgate College 100% - 20% - 120 Barnet Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Burton College 100% - 20% - 120 Beverley Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 100% - 20% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Calderdale College 100% - 20% £6950 120 Halifax Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bury College 100% - 20% - 120 Bury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Colchester Institute 100% - 20% £6165 120 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
WCG -Warwickshire College Group 100% - 20% £8950 120 Leamington Spa Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 100% - 20% - 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Surrey College 100% - 20% - 120 Redhill Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College - - 0% £12699 - Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
South & City College Birmingham 82% - 35% £7500 - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College - - 0% £12699 - Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University - - 0% £15850 - Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - 25% £13500 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University - - 5% £15250 142 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 63% 0% 10% - 113 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 56% 5% 15% - 98 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre Peterborough - - - - 92 Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 85% - 10% - 134 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 88% 0% 0% - 152 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 84% 0% 5% - 147 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 83% 0% 18% - 84 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 76% - 13% £14000 150 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 80% 0% 9% - 135 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 60% 0% 30% - 92 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 72% 0% 10% - 150 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 87% 2% 14% - 139 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College - 0% 5% £12699 133 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 78% 3% 10% - 107 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 76% - 13% £14000 150 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 85% - 15% - 152 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 85% - 15% £14000 152 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 85% - 10% - 134 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 85% - 5% £13000 96 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 83% 0% 5% - 153 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College - 0% 5% £12699 133 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 63% 0% 10% - 113 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 79% - 3% - 124 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 68% 4% 20% - 143 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 85% - 15% - 152 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 93% 0% 26% - 119 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 79% - 3% - 124 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 84% - 7% - 131 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 79% 0% 20% - 145 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 85% - 15% - 152 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 91% - 12% £11000 124 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 60% 0% 30% - 92 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 61% - 27% £15576 86 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 82% 5% 15% - 124 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 87% 2% 14% - 139 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 67% 5% 15% - 100 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 86% 0% 5% - 116 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College - 0% 5% £12699 133 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 92% 2% 0% - 102 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College - 0% 5% £12699 133 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University - 0% 5% £14000 133 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 85% - 10% - 118 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre Peterborough - - - - 92 Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 82% 5% 15% - 124 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 90% 0% 5% - 172 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University - - 5% - 142 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 74% - 14% - 144 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 74% - 14% £10500 144 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 77% 3% 10% - 115 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 85% - 10% - 118 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 63% - 8% £15360 154 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 83% 5% 5% - 138 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 73% 15% 15% - 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 83% 1% 5% - 142 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 75% 1% 16% - 116 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 75% 1% 16% - 116 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 8% - 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 77% - 15% £13500 142 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College - - - - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 77% - 5% £13500 142 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 61% - 27% £15576 86 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 8% - 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 8% - 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 8% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 86% 0% 0% - 117 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 71% 0% 8% - 123 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
University of Chichester 71% 0% 8% - 123 Chichester Oncampus μερική απασχόληση
University of Worcester 71% 0% 8% - 123 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 71% 0% 8% - 123 Chester Oncampus μερική απασχόληση
University of South Wales 71% 0% 8% - 123 Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
Edinburgh Napier University 71% 0% 8% - 123 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire 71% 0% 8% - 123 Preston Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire 71% 0% 8% - 123 Preston Oncampus μερική απασχόληση
University of Worcester 71% 0% 8% - 123 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 71% 0% 8% - 123 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
Edge Hill University 78% 1% 11% - 146 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 10% 10% - 179 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 89% 10% 10% - 179 Southampton Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 89% 10% 10% - 179 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 89% 10% 10% - 179 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University 89% 10% 10% - 179 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 89% 10% 10% - 179 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 89% 10% 10% - 179 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
New City College 89% 10% 10% - 179 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough College 73% - 65% £7750 - Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heart of Worcestershire College 60% - 75% - - Redditch Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough College 73% - 65% £7750 - Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
NESCOT North East Surrey College of Technology - - - - - Epsom Oncampus πλήρους απασχόλησης
Dudley College of Technology 91% - 10% - - Dudley Oncampus πλήρους απασχόλησης
New City College 91% - 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 91% - 10% - - Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) 100% - 0% £8300 - Colwyn Bay Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath College - - 30% - - Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chichester College - - - - - Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brooksby Melton College 76% - 35% - - Brooksby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rotherham College - 10% 30% - - Rotherham Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Durham - - 20% - - Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) 100% - 0% - - Colwyn Bay Oncampus μερική απασχόληση
Bedford College - 10% 10% - - Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 83% - 15% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 83% - 15% £16480 - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 83% - 15% - - Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 82% - 0% - 91 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 72% 2% 10% - 124 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough College 79% - 15% £8500 - Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 84% - 7% - 131 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre 39% - 25% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 78% 5% 3% - 134 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 90% 0% 8% - 129 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 77% 3% 10% - 115 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 10% 10% - 179 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rotherham College 89% 10% 10% - 179 Rotherham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 60% 0% 5% - 110 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 78% 0% 10% - 131 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - 9% - 60 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brooksby Melton College - - 9% - 60 Brooksby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 81% 0% 0% - 136 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Selby College - 10% 0% - - Selby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) - 10% 0% - - Colwyn Bay Oncampus μερική απασχόληση
Bishop Burton College 63% 0% 10% - - Beverley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cornwall College 63% 0% 10% £4975 - Redruth Oncampus μερική απασχόληση
University of Salford 63% 0% 8% - 116 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 10% 10% - 179 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 80% 0% 0% - 138 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 81% 2% 13% - 131 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 81% 2% 13% - 131 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 73% 3% 13% - 117 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 90% 0% 5% - 161 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 81% 0% 10% - 121 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 63% 0% 8% - 116 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 82% - 18% - 91 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 88% 0% 0% - 150 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 60% 0% 5% - 110 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 67% 1% 15% - 131 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 68% 0% 45% - 38 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 83% 2% 15% - 125 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 67% 1% 15% - 131 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 79% 0% 10% - 128 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 6% - 125 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 87% 5% 0% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 83% 0% 18% - 84 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 15% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 78% 5% 3% - 134 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 80% - 12% £12000 124 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 80% - 12% £12000 124 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 90% 3% 0% - 121 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 82% - 0% - 91 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - 9% £11400 60 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 88% 0% 5% - 131 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology 67% - 5% £9250 - Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 83% 3% 4% - 132 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 82% - 18% - 91 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 90% 3% 0% - 121 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Academy 92 - - - £21699 138 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 90% 3% 0% - 121 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Academy 92 - - - £14466 124 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 83% 3% 4% - 132 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 81% 2% 13% - 113 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
29 Επιστήμες Αθλητισμού και Άσκησης Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Where Are Our Sport and Exercise Science Graduates Now?
  1/4
 • Addressing common MISCONCEPTIONS around BSc Sport and Exercise Science
  2/4
 • A DAY IN THE LIFE OF A SPORTS SCIENCE STUDENT | UNIVERSITY OF BIRMINGHAM
  3/4
 • What our students say – Sport and Exercise Science
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
81 /100
Απάντησαν 34916 φοιτητές Επιστήμες Αθλητισμού και Άσκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Επιστήμες Αθλητισμού και Άσκησης (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £19940 £19421 £23863
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £16907 - £24016 £14961 - £23989 £18896 - £29362

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20349 £20202 £24491
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £16965 - £23874 £15861 - £24330 £19780 - £29835

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Επιστήμες Αθλητισμού και Άσκησης

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Επιστήμες Αθλητισμού και Άσκησης που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Επιστήμες Αθλητισμού και Άσκησης

 • Επαγγελματικοί αθλητικοί σύλλογοι
 • Εθνικές Αθλητικές Ενώσεις
 • Διοικητικοί φορείς
 • Αναπτυξιακοί οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί σύλλογοι υγείας και γυμναστικής
 • Spas
 • Δημόσιες εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής
 • Τοπικές αρχές
 • Σχολεία, ιδρύματα περαιτέρω εκπαίδευσης και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Τομείς υγείας

Εξειδικεύσεις εντός: Επιστήμες Αθλητισμού και Άσκησης

 • Αθλητισμός Γυμναστική και Υγεία
 • Coaching
 • Διοίκηση
 • Ιατρική
 • Διοίκηση
 • Αθλητικό Δίκαιο
 • Αθλητικό Μάρκετινγκ
 • Αθλητική Ψυχολογία

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Επιστήμες Αθλητισμού και Άσκησης που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Επιστήμες Αθλητισμού και Άσκησης (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Επιστήμες Αθλητισμού και Άσκησης από University College Birmingham

15% Διδάσκοντες επαγγελματίες
10% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
10% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
10% Επαγγελματίες της θεραπείας
10% Επαγγέλματα αθλητισμού και γυμναστικής
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Χειριστές διεργασιών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Επιστήμες Αθλητισμού και Άσκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Επιστήμες Αθλητισμού και Άσκησης

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Επιστήμες Αθλητισμού και Άσκησης.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Επιστήμες Αθλητισμού και Άσκησης:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Bachelor of Science - BSc
 • Master of Science - MSc
 • Master of Science (Undergraduate) - MSc (UG)
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Research - MRes
 • Master in Science (Honours) - MSci (Hons)
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Higher National Diploma - HND
 • Higher National Certificate - HNC
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Επιστήμες Αθλητισμού και Άσκησης ήταν £19940 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £19421 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £238635 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Επιστήμη του αθλητισμού και της άσκησης (Επιστήμη προπονητικής) στο Colchester Institute έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 10 ερωτηθέντες.