Ισπανικές Σπουδές Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelors & Masters (Spanish studies)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Cardiff University 79% 10% 0% £19450 126 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 8% £79290 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 62% 0% 5% £23100 194 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 88% 5% 0% £19500 201 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 66% 5% 10% £14400 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 68% 0% 5% £19500 198 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 70% 5% 10% £14300 122 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 88% 5% 2% £36200 165 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 92% 5% 3% £36200 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 72% 0% 5% £21400 148 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 81% 2% 3% £22520 150 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 85% 5% 0% £19450 136 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 86% 0% 30% £16400 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 75% 0% 5% £17400 135 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 68% 0% 5% £19500 198 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 79% 9% 10% £14400 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 78% 0% 5% £19200 140 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 74% 0% 10% £23300 155 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 87% 10% 11% £19500 173 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 60% 3% 0% £20000 145 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 76% 0% 5% £16400 212 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 94% 0% 15% £79290 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 47% 5% 1% £23100 173 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 75% 1% 5% £19500 179 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 81% 4% 0% £19000 155 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 64% 1% 0% £23100 167 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 75% 1% 5% £19500 179 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 93% 0% 5% £17400 128 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 80% 0% 7% £21900 131 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 88% 5% 5% £16400 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 72% 0% 10% £19500 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 72% 0% 0% £79290 207 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 73% 2% 0% £19450 140 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 1% 3% £79290 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 87% 0% 10% £14020 89 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 167 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 75% 0% 5% £17400 140 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 69% 0% 5% £16400 207 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 73% 5% 10% £14400 103 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 75% 0% 0% £16400 208 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 75% 0% 4% £19500 173 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 73% 5% 0% £23100 218 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 88% 5% 0% £19500 167 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 88% 5% 6% £14250 121 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 88% 10% 0% £19500 214 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 47% 5% 1% £23100 178 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 79% 0% 3% £14400 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 83% 0% 4% £17400 146 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 84% 0% 0% £19600 143 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 88% 5% 0% £19500 167 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 8% £79290 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 0% 0% £79290 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 47% 5% 0% £23100 189 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 61% 0% 0% £20000 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 100% 5% 0% £14300 125 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 75% 0% 10% £19450 116 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 5% 5% £19300 152 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 47% 5% 1% £23100 174 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 56% 1% 1% £19700 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 8% £79290 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 70% 0% 5% £14300 112 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 8% £79290 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 78% 0% 5% £79290 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 84% 10% 13% £14250 109 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 70% 5% 5% £14300 119 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 88% 5% 0% £19500 201 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 47% 5% 0% £23100 183 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 71% 5% 0% £23100 177 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 10% £16850 110 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 70% 5% 5% £14300 119 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 73% 5% 10% £14400 103 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 68% 0% 5% £19500 198 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 73% 5% 3% £23100 209 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 8% £79290 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 61% 0% 0% £20000 155 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 5% £79290 200 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 61% 0% 0% £20000 146 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 88% 10% 0% £19500 126 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 73% 0% 2% £17400 143 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 53% 0% 10% £79290 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 55% 10% 10% £17400 156 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 3% £79290 201 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 85% 5% 0% £19450 108 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 2% 2% £70480 209 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 90% 0% 0% £19450 129 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 61% 0% 0% £20000 141 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 70% 0% 5% £14300 122 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 75% 0% 0% £17400 146 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 88% 0% 2% £36200 189 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 72% 5% 9% £14250 119 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 84% 2% 5% £19300 158 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 75% 0% 5% £17400 139 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 167 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 169 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 85% 5% 0% £19450 134 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 72% 1% 4% £19450 143 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 8% £79290 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 25% £23300 167 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 76% 5% 1% £19000 176 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 84% 0% 2% £19600 131 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 47% 5% 15% £23100 189 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 173 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 84% 4% 3% £19300 126 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 78% 10% 15% £21900 149 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 74% 5% 11% £14000 89 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 0% £79290 208 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 77% 0% 9% £40464 114 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 176 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 73% 5% 10% £14400 123 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 1% 3% £79290 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 172 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 92% 5% 3% £36200 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 81% 2% 2% - 158 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 74% 0% 0% - 170 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 36% 0% 10% - 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 72% 1% 2% - 153 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 84% 0% 5% - 156 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 60% 5% 5% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 77% 5% 10% - 150 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 74% 0% 10% - 164 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 74% 0% 0% - 170 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 36% 0% 10% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 77% 5% 10% - 144 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 94% 0% 5% - 151 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 60% 5% 5% - 114 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 100% 0% 0% - 163 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 85% 1% 2% - 154 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 67% 0% 0% - 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 62% 4% 15% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 88% 1% 2% - 162 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 77% 5% 10% - 146 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 80% 4% 3% - 166 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 56% 4% 10% - 112 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 87% 0% 0% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 2% 25% - 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 61% 0% 0% - 155 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 87% 5% 5% - 151 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 78% 0% 1% - 162 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 84% 0% 0% - 161 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 69% 0% 0% - 156 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 80% 10% 15% - 101 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 70% 5% 5% - 138 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 74% 0% 9% - 119 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 4% 5% - 151 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 83% 0% 0% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 87% 5% 5% - 160 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 74% 0% 0% - 170 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 77% 5% 10% - 150 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 87% 0% 10% - 89 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 80% 0% 16% - 121 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 76% 6% 3% - 160 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 85% 0% 0% - 165 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 80% 0% 0% - 160 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 65% 5% 6% - 115 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 75% 5% 3% - 140 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 74% 0% 15% - 118 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 52% 0% 10% - 143 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 10% 5% - 205 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 90% 5% 5% - 139 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 80% 5% 0% - 136 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 54% 0% 0% - 154 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 84% 5% 8% - 108 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 80% 5% 8% - 105 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 74% 0% 15% - 118 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 84% 5% 8% - 108 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 10% 10% - 189 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 67% 0% 5% - 176 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 69% 0% 0% - 137 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 0% 5% - 203 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 87% 0% 0% - 172 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 54% 0% 0% - 151 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 54% 0% 9% - 154 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 82% 3% 0% - 178 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 90% 0% 4% - 100 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 82% 3% 0% - 178 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 76% 3% 2% - 132 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 0% 5% - 203 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 91% 3% 5% - 137 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 80% 5% 8% - 105 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 87% 0% 5% - 177 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 85% 5% 5% - 123 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 54% 10% 15% - 169 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 47% 5% 0% - 183 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - £19300 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £14560 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £14560 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University - - - £14300 - Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - - - £19500 - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - £19300 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - - £15000 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow - - - £81600 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University - - - £16650 - Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol - - - £20100 - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £7280 - London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - - £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Wales - - - £15000 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - £19300 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £14560 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - £19300 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - - - £19500 - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - £19300 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - £19300 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University - - - £16150 - Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield - - - £19050 £20000 - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - £19300 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - - £13500 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - £19300 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £14560 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - £19300 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University - - - £14000 - Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London - - - £23300 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University - - - £15384 - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £14560 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - £19300 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - - £13500 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth - - - £16200 - Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland - - - - - Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London - - - - - Egham Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester - - - - - Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick - - - - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester - - - - - Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University - - - - - Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester - - - - - Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester - - - - - Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University - - - - - Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester - - - - - Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent - - - - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester - - - - - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University - - - - - Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
10 Online Ισπανικές Σπουδές Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
35 Ισπανικές Σπουδές Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Why Learn Spanish? | Academia de Español Mumbai
  1/6
 • Temple University Spanish & Portuguese Graduate Program
  2/6
 • Bachelor's Degree in English and Spanish Studies of the UAB
  3/6
 • 10 THINGS YOU SHOULD KNOW; BEFORE majoring in SPANISH
  4/6
 • Helpful Tips for Spanish Majors/Minors - Language Learning Journey - Spanish Major
  5/6
 • Spanish Studies - Lead with Languages!
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Ισπανικές Σπουδές (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24427 £25091 £29894
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20513 - £27556 £19517 - £32681 £21940 - £40192

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24807 £27311 £33648
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20949 - £28054 £22205 - £33592 £26618 - £45116

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Ισπανικές Σπουδές

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Ισπανικές Σπουδές που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Ισπανικές Σπουδές

 • Μεταφραστικές υπηρεσίες
 • Επιχειρησιακές Υπηρεσίες
 • Εργασία για φιλανθρωπικούς σκοπούς
 • Μηχανική
 • Μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Μουσεία και Βιβλιοθήκες
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διδασκαλία
 • Τουρισμός
 • Μεταφορές και εφοδιαστική

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Ισπανικές Σπουδές (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Ισπανικές Σπουδές από Coventry University

35% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
25% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
15% Επαγγέλματα πωλήσεων
15% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Διοικητικά επαγγέλματα

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Κατανομή χρόνου μελέτηςΑπαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Ισπανικές Σπουδές

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Ισπανικές Σπουδές.

Συχνές ερωτήσεις

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Ισπανικές Σπουδές ήταν £24427 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £25091 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £298945 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Ισπανικές Σπουδές:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Mathematics - MMath
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Bachelor of Science in Economics (Honours) - BSc Econ (Hons)
 • Bachelor of Arts and Sciences (Honours) - BASc (Hons)
 • Master of Business - MBus
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Languages - MLang
 • Professional Graduate Diploma in Education (Scotland) - PGDE
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Research - MA (Res)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Letters - MLitt

Το πρόγραμμα σπουδών: Ισπανικές σπουδές και θέατρο - BA (Hons) στο Lancaster University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 20 ερωτηθέντες.