Ισπανικές Σπουδές Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Spanish studies)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Dundee 74% 0% 7% £19500 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 5% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 65% 5% 10% £19500 182 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 4% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 0% £23300 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 63% 5% 5% £14400 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 94% 5% 0% £14300 118 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 83% 5% 5% £16400 220 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 96% 0% 20% £16400 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 75% 0% 7% £19500 188 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 94% 0% 5% £40464 105 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 80% 0% 7% £19500 151 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 0% 7% £81600 151 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 80% 1% 20% £19500 138 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 80% 1% 20% £19050 £20000 138 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 0% 1% £70480 210 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 93% 2% 0% £19000 145 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 73% 0% 12% £14250 114 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 96% 0% 10% £14300 111 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 65% 5% 10% £19500 182 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 65% 5% 10% £19500 182 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 5% 1% £79290 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 73% 5% 4% £19300 120 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 90% 5% 1% £17400 140 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 88% 0% 8% £16400 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 71% 4% 1% £19700 127 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 93% 1% 2% £19000 154 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 5% 2% £79290 200 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 82% 0% 5% £21900 144 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 70% 0% 15% £19500 193 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 5% £23100 165 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 70% 0% 15% £19500 193 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 2% 3% £19450 137 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 3% 8% £19300 146 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 71% 5% 5% £23300 179 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 84% 1% 6% £16400 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 86% 0% 5% £19500 179 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 5% £23100 176 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 86% 0% 5% £19500 179 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 76% 0% 5% £19450 122 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 5% £23300 181 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 10% £19500 189 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 5% £23100 185 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 3% 0% £79290 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 93% 1% 0% £20000 136 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 81% 0% 7% £14400 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 2% 2% £19450 129 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 77% 10% 10% £14560 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 71% 5% 0% £19200 120 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 68% 0% 10% £14250 112 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 78% 10% 15% £14560 105 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 94% 2% 10% £14250 103 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 94% 2% 10% £16200 103 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 6% £79290 203 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 2% £79290 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 94% 0% 10% £14300 146 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 90% 0% 3% £17400 143 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 81% 5% 0% £14400 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 3% 2% £79290 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 95% 0% 5% £19500 187 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 187 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 81% 5% 1% £36200 182 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 10% £19300 151 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 2% £23100 175 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 86% 5% 0% £19600 142 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 86% 5% 0% £19300 142 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 86% 5% 9% £19600 138 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 64% 0% 10% £15000 110 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 64% 0% 10% £15000 110 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 64% 0% 10% £14000 110 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 9% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 74% 5% 9% £15150 109 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 74% 5% 9% £15150 109 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 74% 5% 9% £15150 109 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 74% 5% 9% £13500 109 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 74% 5% 9% £13500 109 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 74% 5% 9% £16650 109 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 74% 5% 9% £16150 109 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 5% £19300 157 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 0% 0% £79290 201 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 63% 5% 5% £19450 125 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 77% 5% 10% £14560 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 94% 5% 0% £14300 125 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 95% 0% 5% £17400 138 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 95% 0% 5% £15150 138 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 95% 0% 5% £15150 138 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 95% 0% 5% £15150 138 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 95% 0% 5% £15150 138 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 95% 0% 5% £15150 138 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 95% 0% 5% £15150 138 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 95% 0% 5% £15150 138 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 95% 0% 5% £15150 138 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 95% 0% 5% £15150 138 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 95% 0% 5% £15150 138 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 87% 10% 2% £36200 202 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 87% 10% 2% £20500 202 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 87% 2% 3% £22520 147 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 10% £19300 152 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 10% £19300 151 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 10% £19300 151 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 0% £79290 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 5% £23100 170 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 2% £79290 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 80% 0% 5% £19500 197 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 80% 0% 5% £19500 197 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 10% £23100 184 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 5% £23100 173 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 0% £23100 161 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 5% 2% £79290 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £79290 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 5% 5% £79290 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 79% 0% 5% £15384 197 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 15% £23100 190 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 0% £79290 210 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 86% 0% 1% £36200 197 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 83% 0% 0% £21400 157 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 75% 5% 10% £21900 127 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 70% 5% 0% £17400 174 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 6% 8% £19300 158 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 86% 0% 1% £36200 197 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 94% 2% 10% £14300 116 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 0% 5% £16400 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 10% £19300 151 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 90% 0% 5% £17400 138 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 90% 0% 0% £17400 149 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 9% £14020 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 71% 5% 5% £23300 179 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 90% 0% 5% £17400 140 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 61% 5% 5% £14400 107 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 81% 1% 4% £20100 160 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 93% 10% 0% £20000 143 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 0% 0% £19450 137 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 78% 10% 10% £14560 105 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 10% £19300 146 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 10% £19300 151 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 94% 5% 10% £14300 123 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 94% 5% 10% £14300 123 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 5% £23300 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 77% 5% 5% £19300 174 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 78% 10% 10% £14560 105 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 61% 5% 5% £14400 107 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 93% 10% 0% £20000 129 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 74% 5% 5% £23300 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 93% 10% 0% £20000 158 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 81% 0% 10% £19500 135 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 71% 0% 10% £19450 119 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 71% 0% 0% £19450 132 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 93% 10% 0% £20000 134 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 90% 0% 0% £17400 137 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 5% £23300 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 71% 0% 5% £19450 141 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 71% 5% 0% £23300 179 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 61% 5% 5% £14400 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 71% 5% 5% £23300 166 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 5% 20% - 181 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 5% 20% - 181 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 59% 3% 8% - 102 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 0% 5% - 124 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 100% 0% 8% - 111 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 100% 0% 11% - 103 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 100% 0% 8% - 111 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 100% 0% 8% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 70% 2% 30% - 185 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 4% 10% - 110 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 72% 2% 10% - 123 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 100% 0% 11% - 103 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 79% 5% 5% - 106 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 75% - 7% £14000 100 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 83% 6% 5% - 152 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 80% 0% 7% - 151 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 1% 20% - 138 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 92% 4% 4% - 132 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 57% 5% 10% - 119 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 77% 0% 10% - 154 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 57% 5% 10% - 119 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 73% 5% 4% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 88% 0% 8% - 202 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 89% 0% 0% - 168 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 192 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 192 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 94% 0% 5% - 192 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 94% 0% 5% - 192 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 94% 0% 5% - 192 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 94% 0% 5% - 192 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 82% 0% 5% - 144 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 82% 0% 5% - 144 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 86% 0% 6% - 149 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 86% 0% 6% - 149 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 5% - 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 71% 6% 5% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 89% 4% 0% - 180 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 0% 15% - 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 94% 5% 15% - 151 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 94% 5% 15% - 151 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 72% 0% 3% - 134 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 80% 10% 0% - 148 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 80% 0% 5% - 149 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 89% 0% 0% - 144 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 0% 5% - 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 0% 5% - 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 0% 5% - 126 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 89% 0% 4% - 151 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University 90% 5% 0% - 152 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 90% 5% 0% - 152 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 84% 2% 3% - 123 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 73% 6% 8% - 108 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 73% 6% 8% - 108 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 5% 4% - 124 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 71% 0% 11% - 135 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 84% 10% 10% - 144 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 5% 4% - 124 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 94% 2% 10% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 94% 2% 10% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 87% 5% 6% - 203 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 87% 5% 6% - 203 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 100% 0% 0% - 153 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 89% 0% 15% - 135 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 88% 5% 12% - 115 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 82% 2% 0% - 156 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 81% 5% 0% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 71% 5% 10% - 108 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 71% 5% 10% - 108 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 71% 5% 10% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 79% 0% 15% - 130 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 82% 5% 0% - 146 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 81% 2% 13% - 113 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University 64% 0% 10% - 110 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 81% 0% 5% - 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 78% 0% 10% - 148 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 89% 2% 5% - 147 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 80% 5% 5% - 148 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 64% 0% 10% - 110 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 64% 0% 10% - 110 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 64% 0% 10% - 110 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 64% 0% 10% - 110 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 64% 0% 10% - 110 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 87% 0% 5% - 137 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 65% 5% 5% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 5% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 65% 5% 15% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 5% 15% - 112 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 5% 15% - 112 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 0% 10% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 0% 10% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 80% 5% 0% - 143 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 74% 15% 10% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University 65% 5% 15% - 112 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 0% 10% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 0% 10% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 0% 10% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 95% 0% 5% - 138 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 0% - 161 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 79% 5% 0% - 161 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 196 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 0% 10% - 191 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 80% 5% 0% - 210 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 80% 5% 0% - 210 Egham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 80% 5% 0% - 210 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 80% 5% 0% - 210 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 80% 5% 0% - 210 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 90% 0% 15% - 156 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 68% 5% 7% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 100% 0% 5% - 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 0% 0% - 134 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 90% 0% 5% - 191 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 72% 0% 0% - 139 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 53% 5% 10% - 107 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 53% 5% 10% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 74% 5% 15% - 150 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 80% 5% 5% - 153 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 80% 5% 0% - 153 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 53% 5% 15% - 108 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 53% 5% 10% - 107 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 61% 5% 5% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 61% 5% 5% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 61% 5% 5% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 0% 5% - 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 81% 1% 4% - 160 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 81% 15% 10% £7280 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool 78% 10% 10% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 89% 2% 15% - 149 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 84% 4% 4% - 154 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 92% 10% 5% - 122 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 92% 10% 5% - 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 94% 5% 0% - 164 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 93% 10% 0% - 129 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 68% 5% 0% - 160 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 53% 5% 10% - 107 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 68% 5% 10% - 151 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 87% 2% 0% - 148 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 87% 2% 0% - 148 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 80% 0% 0% - 95 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 94% 5% 10% - 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 94% 5% 5% - 175 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 74% 5% 5% - 174 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 53% 5% 15% - 108 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 92% 3% 5% - 119 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 53% 5% 10% - 107 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 53% 5% 10% - 107 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 53% 5% 10% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 0% 5% - 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 0% 5% - 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 5% 5% - 171 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 5% 5% - 171 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 80% 5% 0% - 153 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 9% - 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 68% 5% 10% - 153 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 100% 0% 5% - 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 100% 0% 5% - 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 61% 5% 5% - 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 61% 5% 5% - 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 71% 5% 5% - 166 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 53% 5% 10% - 107 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
10 Online Ισπανικές Σπουδές Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
35 Ισπανικές Σπουδές Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Why Learn Spanish? | Academia de Español Mumbai
  1/6
 • Temple University Spanish & Portuguese Graduate Program
  2/6
 • Majoring in SPANISH - My Experience
  3/6
 • How I'm Learning Spanish | Spanish Major Post-Grad
  4/6
 • BYU Spanish & Sociology Double Major & Master of Trick Shots
  5/6
 • Students' experiences. Center for Hispanic Studies - URV
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
85 /100
Απάντησαν 18628 φοιτητές Ισπανικές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Ισπανικές Σπουδές (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23836 £24448 £27795
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20256 - £27416 £18041 - £31424 £20219 - £36975

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23342 £26856 £31410
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20106 - £26830 £21657 - £33896 £25064 - £44008

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Ισπανικές Σπουδές

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Ισπανικές Σπουδές που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Ισπανικές Σπουδές

 • Μεταφραστικές υπηρεσίες
 • Επιχειρησιακές Υπηρεσίες
 • Εργασία για φιλανθρωπικούς σκοπούς
 • Μηχανική
 • Μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Μουσεία και Βιβλιοθήκες
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διδασκαλία
 • Τουρισμός
 • Μεταφορές και εφοδιαστική

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Ισπανικές Σπουδές που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Ισπανικές Σπουδές (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Ισπανικές Σπουδές από Queen's University of Belfast

25% Διδάσκοντες επαγγελματίες
15% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας
10% Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα
5% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Νομικοί επαγγελματίες
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
5% Επαγγελματίες πληροφορικής

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Ισπανικές Σπουδές

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Ισπανικές Σπουδές.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Ισπανικές Σπουδές:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Bachelor of Science in Economics (Honours) - BSc Econ (Hons)
 • Master of Languages - MLang
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Professional Graduate Diploma in Education (Scotland) - PGDE
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Mathematics - MMath
 • Master of Business - MBus
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Letters - MLitt
 • Master of Research - MA (Res)
 • Bachelor of Arts and Sciences (Honours) - BASc (Hons)

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Ισπανικές Σπουδές ήταν £23836 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £24448 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £277955 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Πολιτική και Ισπανικές και Λατινοαμερικάνικες Σπουδές στο University of Southampton έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 12 ερωτηθέντες.