Πολιτική Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Politics)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Glasgow 80% 0% 4% £70480 170 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 70% 5% 10% £19500 183 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 5% 1% £70480 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 5% 4% £19300 122 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 79% 5% 4% £16850 122 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 79% 2% 0% £16300 131 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 5% 4% £19300 122 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 86% 0% 6% £16850 148 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 72% 3% 3% £20000 158 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 93% 0% 25% £14500 85 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 93% 0% 25% £14500 85 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 3% 8% £16400 214 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 87% 3% 8% £16850 214 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 75% 0% 7% £19500 190 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 4% 2% £70480 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 86% 4% 2% £14500 193 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 72% 0% 14% £13100 112 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 1% 10% £16400 210 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 93% 2% 8% £14500 95 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 89% 0% 4% £11000 183 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 89% 0% 4% £18090 183 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 10% £17700 121 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 93% 0% 5% £12250 188 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 66% 5% 11% £15250 111 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 0% 7% £18100 126 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 0% 10% £14000 120 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 67% 0% 10% £23100 195 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 0% 7% £18100 126 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 86% 5% 7% £14150 112 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 64% 2% 10% £18700 157 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 64% 2% 10% £81600 157 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 0% 10% £15500 120 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 87% 1% 8% £14800 121 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 10% £17700 121 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 65% 4% 15% £12996 92 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 86% 5% 7% £14150 112 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 87% 1% 8% £14800 121 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 0% 2% £70480 207 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 92% 0% 25% £13100 101 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 73% 3% 0% £18500 137 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 74% 4% 0% £15360 142 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 93% 0% 25% £14500 87 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 10% £17700 121 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 72% 0% 10% £12996 121 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 3% 20% £16400 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 70% 10% 5% £14000 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 96 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 70% 10% 5% £14000 88 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 70% 10% 5% £14000 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 0% 7% £19300 126 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 15% 8% £11400 99 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 3% 8% £16400 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 15% 8% £11400 99 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 68% 15% 8% £8190 99 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 66% 0% 3% £23100 176 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 67% 0% 5% £23100 170 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 5% 0% £70480 £81600 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 0% 2% £70480 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 70% 5% 10% £19500 183 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 70% 5% 10% £14900 183 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 4% 5% £19700 142 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 5% 4% £19300 122 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 1% 1% £23300 181 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 68% 0% 5% £17400 116 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 54% 0% 10% £19300 130 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 71% 2% 5% £19500 172 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 76% 0% 0% £20100 144 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 5% 0% £19300 124 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 71% 2% 5% £19500 172 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 2% 5% £17100 £18000 140 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 2% 5% £17100 £18000 140 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 80% 1% 0% £22430 203 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 92% 5% 15% £14300 114 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 86% 2% 3% £20000 148 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 4% 5% £17700 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 2% 5% £17100 £18000 140 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 76% 0% 0% £20100 144 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 71% 2% 15% £15250 108 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 70% 0% 1% £23300 182 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 58% 5% 5% £19300 164 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 90 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 88% 0% 5% £16400 204 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 90 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 83% 1% 10% £20750 165 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 2% 6% £17100 117 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 75% 3% 0% £19500 135 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 92% 0% 10% £12360 146 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 92% 0% 10% £18500 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 86% 2% 0% £19050 £20000 157 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 80% 0% 5% £19000 178 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 65% 0% 0% £14250 80 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 65% 0% 0% £13145 80 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 2% 6% £17100 117 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 76% 2% 0% £22500 177 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 80% 0% 9% £17700 110 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 75% 3% 5% £18500 139 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 68% 5% 1% £20000 168 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 83% 1% 2% £20750 148 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 90% 3% 5% £19500 127 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 77% 3% 0% £18500 139 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 79% 5% 0% £17400 151 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 83% 1% 10% £20750 165 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 4% 5% £17700 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 64% 0% 5% £24500 190 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 78% 4% 5% £19600 145 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 76% 0% 3% £19600 150 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 87% 0% 10% £14800 111 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 87% 5% 0% £19000 150 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 87% 5% 0% £18500 150 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 100% 5% 10% £12750 97 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 70% 0% 0% £14900 117 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 5% 10% £19300 120 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 10% 5% £17100 £18000 145 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 4% 5% £17700 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 75% 3% 0% £19500 135 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 68% 5% 1% £20000 168 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 58% 5% 5% £19300 164 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 2% £70480 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 82% 0% 7% £21900 147 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 66% 15% 5% £16000 104 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 66% 15% 5% £14000 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 66% 15% 5% £23520 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 66% 15% 5% £22100 104 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 66% 15% 5% £23600 104 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 66% 15% 5% £11900 104 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 66% 15% 5% £16380 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 66% 15% 5% £8190 104 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 66% 15% 5% £16380 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 66% 15% 5% £18800 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 66% 15% 5% £23520 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 66% 15% 5% £23520 104 London Oncampus μερική απασχόληση
SOAS, University of London 66% 15% 5% £21750 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 66% 15% 5% £25224 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 66% 15% 5% £21750 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 66% 15% 5% £21750 £23800 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 66% 15% 5% £8190 104 London Oncampus μερική απασχόληση
SOAS, University of London 66% 15% 5% £23800 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 66% 15% 5% £18800 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 66% 15% 5% £23520 104 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Essex 66% 15% 5% £18800 104 Colchester Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 66% 15% 5% £8190 104 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 66% 15% 5% £16380 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 66% 15% 5% £25224 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 66% 15% 5% £16380 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 66% 15% 5% £20370 104 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 66% 15% 5% £20370 104 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 73% 3% 3% £20100 169 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 73% 3% 3% £17600 169 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 73% 3% 3% £8190 169 London Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University 73% 3% 3% £17355 169 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 73% 3% 3% £20136 169 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 73% 3% 3% £18650 169 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 73% 3% 3% £20000 169 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 73% 3% 3% £17700 169 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 73% 3% 3% £17700 169 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 73% 3% 3% £17700 169 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 69% 0% 10% £23100 179 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 77% 0% 5% £70480 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 3% £23100 202 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 0% 0% £70480 203 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 70% 0% 15% £19500 194 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 15% £19500 190 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 73% 0% 5% £30400 151 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 76% 0% 2% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 0% 10% £70480 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 2% £70480 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 86% 0% 15% £19500 196 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 70% 0% 15% £19500 193 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 95% 0% 15% £19500 188 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 0% 0% £70480 244 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 63% 0% 0% £23100 211 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 5% £23100 165 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 0% 2% £70480 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 64% 0% 0% £23100 163 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 0% 2% £70480 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 70% 0% 15% £19500 193 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 70% 0% 15% £19500 194 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 2% £70480 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 0% £70480 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 0% 2% £70480 187 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 2% £70480 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 76% 0% 2% £70480 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 72% 0% 20% £19500 221 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 0% 2% £79290 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 0% 0% £70480 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 0% 3% £23100 189 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 75% 0% 10% £19500 194 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 0% 3% £23100 182 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 76% 0% 2% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 2% £79290 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 5% £70480 175 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 95% 0% 15% £19500 188 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 61% 0% 0% £23100 183 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 70% 0% 15% £19500 194 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 78% 0% 0% £23100 171 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 0% 2% £70480 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 2% £70480 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 0% 10% £70480 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 64% 0% 5% £23100 154 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 78% 3% 2% £70480 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 76% 0% 2% £70480 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 2% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 2% £70480 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 61% 0% 3% £23100 182 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 70% 0% 15% £19500 194 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 67% 0% 0% £23100 199 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 2% £70480 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 0% 2% £70480 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 2% £79290 200 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 0% 0% £23100 177 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 77% 0% 1% £70480 £81600 179 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 86% 0% 15% £19500 180 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 0% 0% £79290 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 96% 0% 4% £22000 188 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 96% 0% 4% £22000 188 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 96% 0% 4% £22000 188 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 96% 0% 4% £13810 188 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 96% 0% 4% £22000 188 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 96% 0% 4% £18800 188 Colchester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 96% 0% 4% £23000 188 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 96% 0% 4% £18240 188 York Oncampus μερική απασχόληση
The University of York 96% 0% 4% £18700 188 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 96% 0% 4% £8190 188 London Oncampus μερική απασχόληση
Loughborough University of Technology 96% 0% 4% £20800 188 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 96% 0% 4% £18700 188 York Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 96% 0% 4% £22500 188 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 96% 0% 4% £14900 188 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 96% 0% 4% £21250 188 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 96% 0% 4% £15156 188 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 96% 0% 4% £11000 188 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University - - - - - Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology - - - - - Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
University of Lincoln - - - £83 - Lincoln Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 4% - 170 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 86% 0% 6% - 145 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 86% 0% 6% - 148 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 84% 0% 1% - 163 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 5% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 5% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 77% 4% 10% - 135 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 88% 0% 3% - 166 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 93% 2% 8% - 95 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 0% 4% - 183 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 89% 0% 4% - 183 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 88% 0% 4% - 124 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 88% 0% 4% - 124 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 93% 0% 5% - 188 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 84% 10% 6% - 118 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 68% 0% 10% - 174 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 66% 5% 11% - 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 73% 6% 0% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 64% 2% 10% - 157 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 83% 5% 7% - 127 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 88% 0% 5% - 121 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 74% 4% 0% - 142 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 86% 0% 10% - 139 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 93% 0% 25% - 87 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 67% 2% 9% - 99 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 67% 2% 9% - 99 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 83% 0% 1% - 172 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 83% 4% 5% - 177 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 65% 5% 5% - 95 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% - 96 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 65% 5% 5% - 95 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 77% 0% 0% - 189 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 86% 15% 5% - 187 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 86% 15% 4% - 169 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 4% 5% - 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 90% 0% 0% - 139 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 50% 0% 0% - 142 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 86% 2% 0% - 164 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 86% 2% 0% - 164 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 86% 2% 0% - 164 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 86% 2% 0% - 160 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 80% 2% 0% - 166 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 91% 0% 11% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 100% 6% 0% - 131 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 54% 1% 0% - 179 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 78% 5% 2% - 204 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 89% 0% 0% - 195 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 90% 0% 0% - 190 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 90% 0% 0% - 190 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 75% 4% 0% - 146 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 67% 0% 5% - 102 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 57% 0% 0% - 151 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 76% 4% 4% - 135 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 73% 5% 5% - 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 88% 1% 9% - 112 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 82% 2% 15% - 113 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 57% 0% 0% - 151 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 80% 0% 9% - 110 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - 0% 0% - 206 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 80% 5% 6% - 120 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 71% 2% 15% - 108 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 62% 10% 5% - 129 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 94% 0% 5% - 130 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 79% - 20% £40464 96 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 82% 2% 15% - 113 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 76% 4% 4% - 135 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 88% 1% 9% - 112 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 65% - 10% £12750 111 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 94% 0% 0% - 147 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 80% 5% 6% - 120 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 79% 4% 6% - 144 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 88% 5% 10% - 113 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 86% 0% 0% - 171 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 88% 5% 10% - 113 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 53% 10% 2% - 181 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 50% 0% 0% - 158 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 75% 4% 0% - 146 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 73% 5% 3% - 184 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% - 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% - 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 66% 15% 5% - 104 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 66% 15% 5% - 104 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 66% 15% 5% - 104 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University 66% 15% 5% - 104 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 66% 15% 5% - 104 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 66% 15% 5% - 104 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 66% 15% 5% - 104 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 66% 15% 5% - 104 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 66% 15% 5% - 104 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 66% 15% 5% - 104 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 66% 15% 5% - 104 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 66% 15% 5% - 104 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 66% 15% 5% - 104 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 66% 15% 5% - 104 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 66% 15% 5% - 104 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Nottingham Trent University 66% 15% 5% - 104 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 66% 15% 5% - 104 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 66% 15% 5% - 104 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 66% 15% 5% - 104 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science 66% 15% 5% - 104 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 66% 15% 5% - 104 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 66% 15% 5% - 104 Bath Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 66% 15% 5% - 104 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 66% 15% 5% - 104 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 66% 15% 5% - 104 Bath Oncampus μερική απασχόληση
Ulster University 73% 3% 3% - 169 Coleraine Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 73% 3% 3% - 169 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 73% 3% 3% - 169 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 73% 3% 3% - 169 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 73% 3% 3% - 169 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 73% 3% 3% - 169 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 0% - 168 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 4% - 175 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 15% - 180 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 4% - 190 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 0% - 165 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 4% - 186 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 4% - 190 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 4% - 187 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 63% 0% 5% - 159 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 4% - 188 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 4% - 186 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 0% - 178 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 4% - 188 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 96% 0% 4% - 188 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 96% 0% 4% - 188 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Brighton 96% 0% 4% - 188 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 96% 0% 4% - 188 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Sheffield 96% 0% 4% - 188 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 96% 0% 4% - 188 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 96% 0% 4% - 188 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 96% 0% 4% - 188 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 96% 0% 4% - 188 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 96% 0% 4% - 188 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 96% 0% 4% - 188 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 96% 0% 4% - 188 Exeter Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 96% 0% 4% - 188 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Sheffield 96% 0% 4% - 188 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 96% 0% 4% - 188 Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds 96% 0% 4% - 188 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 96% 0% 4% - 188 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 96% 0% 4% - 188 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 96% 0% 4% - 188 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 96% 0% 4% - 188 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff University 96% 0% 4% - 188 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 96% 0% 4% - 188 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 96% 0% 4% - 188 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Exeter 96% 0% 4% - 188 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 96% 0% 4% - 188 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
7 Online Πολιτική Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
172 Πολιτική Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Different Career Paths For Political Science Graduates | DIMEN DIARIES
  1/6
 • Business vs Economics Major!! (4 Key Differences)
  2/6
 • Interview with Politics Student Phoebe
  3/6
 • what I wish I knew before picking my major (political science)
  4/6
 • UNI VLOG 2: DAY IN THE LIFE OF A HISTORY AND POLITICS STUDENT | UNIVERSITY OF KENT
  5/6
 • 4 Reasons Why YOU Should Study Politics at University (TRUTHFUL)
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
73 /100
Απάντησαν 76749 φοιτητές Πολιτική στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Πολιτική (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24168 £23490 £28242
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20009 - £28338 £17512 - £29442 £21427 - £37533

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24639 £24704 £30219
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20826 - £28317 £19319 - £30889 £23353 - £39742

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Πολιτική

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Πολιτική που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Πολιτική

 • Λογιστικές και Τραπεζικές Οργανώσεις
 • Κοινότητες
 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Τμήματα μάρκετινγκ
 • Συμβούλια
 • Δικηγορικά γραφεία
 • Τοπική και εθνική κυβέρνηση
 • Εταιρείες λιανικού εμπορίου
 • Οργανισμοί μέσων μαζικής ενημέρωσης

Εξειδικεύσεις εντός: Πολιτική

 • Development Politics
 • Δημοκρατία και εκλογές
 • Διεθνής Πολιτική
 • Εθνική και περιφερειακή πολιτική
 • Ειρήνη και συγκρούσεις
 • Δημόσια Πολιτική

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Πολιτική που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Πολιτική (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Πολιτική από Anglia Ruskin University

35% Στοιχειώδη επαγγέλματα
25% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
10% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
10% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Πολιτική στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Πολιτική

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Πολιτική.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Πολιτική:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Science in Economics (Honours) - BSc Econ (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Research - MA (Res)
 • Master of Arts - MA
 • Master of Laws - LLM
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Bachelor of Law - LLB
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Science - BSc
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Research - MRes
 • Master of Letters - MLitt
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Politics - MPol
 • Bachelor of Arts in Economics - BAEcon
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Science in Economics - MScEcon
 • Master of Science (Economics) - MSc (Econ)
 • Master of Philosophy in Economics - MPhil (Econ)
 • Masters in Research - MRes
 • Master of Philosophy - MPhil

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Πολιτική ήταν £24168 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £23490 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £282425 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Πολιτική και Οικονομικά στο University of Surrey έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 8 ερωτηθέντες.