Επιχειρήσεις και Διοίκηση Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Business and management)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Swansea University 91% 5% 0% £19600 185 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 91% 5% 0% £26000 185 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 5% 0% £14700 185 Aberystwyth Oncampus μερική απασχόληση
City University London 91% 5% 0% £9880 185 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich 91% 5% 0% £14000 185 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 91% 5% 0% £14250 185 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 91% 5% 0% £19200 185 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 91% 5% 0% £7750 185 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University 91% 5% 0% £14895 185 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 91% 5% 0% £27000 185 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 91% 5% 0% £17000 185 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 91% 5% 0% £20300 185 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 91% 5% 0% £8700 185 Swansea Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 91% 5% 0% £17000 185 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 91% 5% 0% £11745 185 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 91% 5% 0% £25200 185 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 91% 5% 0% £17000 185 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 91% 5% 0% £19200 185 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 80% 5% 25% £17000 167 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 80% 5% 25% £18150 167 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 80% 5% 25% £18000 167 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 80% 5% 25% £19855 167 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 80% 5% 25% £15400 167 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 80% 5% 25% £18090 167 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 80% 5% 25% £27000 167 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 80% 5% 25% £12500 167 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 80% 5% 25% £17000 167 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 80% 5% 25% £30960 167 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 80% 5% 25% £21750 167 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 80% 5% 25% £23500 167 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 80% 5% 25% £9750 167 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 80% 5% 25% £17682 167 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 80% 5% 25% £13750 167 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 80% 5% 25% £27000 167 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 80% 5% 25% £18150 167 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 80% 5% 25% £17000 167 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 80% 5% 25% £9800 167 Swansea Oncampus μερική απασχόληση
University of Hull 80% 5% 25% £9600 167 Hull Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 80% 5% 25% £27500 167 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 80% 5% 25% £17000 167 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 80% 5% 25% £19855 167 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 80% 5% 25% £19600 167 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 80% 5% 25% £19380 167 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 80% 5% 25% £17000 167 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 80% 5% 25% £19600 167 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 80% 5% 25% £17000 167 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 80% 5% 25% £21250 167 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Aston University 80% 5% 25% £21250 167 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 80% 5% 25% £21000 167 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 80% 5% 25% £17000 167 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 80% 5% 25% £19380 167 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 80% 5% 25% £14700 167 Aberystwyth Oncampus μερική απασχόληση
Royal Holloway, University of London 80% 5% 25% £20000 167 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 80% 5% 25% £13275 167 Luton Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 80% 5% 25% £17000 167 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 80% 5% 25% £25900 167 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
BPP University 80% 5% 25% £12500 167 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 80% 5% 25% £9800 167 Swansea Oncampus μερική απασχόληση
University of Southampton 80% 5% 25% £24400 167 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 80% 5% 25% £9600 167 London Oncampus μερική απασχόληση
Teesside University 80% 5% 25% £13000 167 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 80% 5% 25% £16300 167 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 80% 5% 25% £26500 167 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 80% 5% 25% £11250 167 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Birmingham City University 80% 5% 25% £16300 167 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 80% 5% 25% £9600 167 London Oncampus μερική απασχόληση
Durham University 80% 5% 25% £27000 167 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 5% 25% £23400 167 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 80% 5% 25% £17000 167 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 80% 5% 25% £90 167 Lincoln Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 80% 5% 25% £27800 167 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 80% 5% 25% £13275 167 Luton Oncampus μερική απασχόληση
University of Sunderland 80% 5% 25% £14250 167 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 80% 5% 25% £19600 167 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 80% 5% 25% £19380 167 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 80% 5% 25% £17875 167 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 80% 5% 25% £19600 167 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 80% 5% 25% £17000 167 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 80% 5% 25% £23300 167 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 80% 5% 25% £9600 167 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Lincoln 80% 5% 25% £16200 167 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 80% 5% 25% £32500 167 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 80% 5% 25% £17000 167 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 80% 5% 25% £15900 167 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 80% 5% 25% £22440 167 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 80% 5% 25% £16000 167 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 80% 5% 25% £90 167 Lincoln Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University 80% 5% 25% £14895 167 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 80% 5% 25% £17000 167 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 80% 5% 25% £18150 167 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 80% 5% 25% £17000 167 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 80% 5% 25% £17000 167 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 80% 5% 25% £9800 167 Swansea Oncampus μερική απασχόληση
University of East Anglia 80% 5% 25% £18500 167 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 80% 5% 25% £18000 167 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 80% 5% 25% £17000 167 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 80% 5% 25% £18700 167 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 80% 5% 25% £19380 167 Colchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 80% 5% 25% £17000 167 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 80% 5% 25% £17000 167 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 76% 0% 1% £27800 159 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 76% 0% 1% £19950 159 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 76% 0% 1% £18000 159 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 76% 0% 1% £27800 159 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 76% 0% 1% £26000 159 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 76% 0% 1% £16840 159 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 76% 0% 1% £17000 159 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 74% 0% 7% £14000 192 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 74% 0% 7% £25000 192 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 74% 0% 7% £9915 192 London Oncampus μερική απασχόληση
Teesside University 74% 0% 7% £13000 192 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 74% 0% 7% £17000 192 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 74% 0% 7% £17000 192 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 74% 0% 7% £25000 192 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 74% 0% 7% £17000 192 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 74% 0% 7% £8195 192 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 74% 0% 7% £17000 192 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 74% 0% 7% £9600 192 London Oncampus μερική απασχόληση
City University London 74% 0% 7% £27500 192 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 74% 0% 7% £27800 192 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 74% 0% 7% £19200 192 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 74% 0% 7% £23520 192 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 74% 0% 7% £17000 192 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 74% 0% 7% £16000 192 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 74% 0% 7% £9600 192 London Oncampus μερική απασχόληση
University of East Anglia 74% 0% 7% £18500 192 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 74% 0% 7% £9600 192 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Bedfordshire 74% 0% 7% £13275 192 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 74% 0% 7% £1530 192 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 74% 0% 7% £17000 192 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 74% 0% 7% £27800 192 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 74% 0% 7% £17000 192 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 74% 0% 7% £13275 192 Luton Oncampus μερική απασχόληση
University of Sunderland 74% 0% 7% £14250 192 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 74% 0% 7% £15750 192 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 74% 0% 7% £19855 192 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 74% 0% 7% £27800 192 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 74% 0% 7% £9600 192 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 74% 0% 7% £27800 192 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 74% 0% 7% £8470 192 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich 74% 0% 7% £14500 192 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 74% 0% 7% £15450 192 Derby Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University 74% 0% 7% £17875 192 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 74% 0% 7% £22000 192 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 74% 0% 7% £17000 192 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 74% 0% 7% £28500 192 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University - - - £8500 - Ormskirk Oncampus μερική απασχόληση
University of Suffolk - - - £12996 - Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Swansea University - - - £13050 - Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - - - - - Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham - - - - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University - - - - - Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University - - - - - Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
Swansea University - - - £13050 - Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester - - - £21000 - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham - - - £14500 - Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Suffolk - - - - - Ipswich Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff Metropolitan University - - - - - Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Swansea University - - - £13050 - Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University - - - - - Coleraine Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff Metropolitan University - - - - - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - - - Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
Bath Spa University - - - - - Bath Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - - £5460 - London Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - - £15040 - Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University - - - - - Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield - - - - - Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
Ulster University - - - - - Coleraine Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee - - - - - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton - - - - - Wolverhampton Oncampus μερική απασχόληση
University of Worcester - - - - - Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - - £15000 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast - - - - - Belfast Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - - £5460 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Wolverhampton - - - - - Wolverhampton Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - - £6400 - London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - - £6400 - London Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University - - - - - Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University - - - £110 - London Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University - - - - - Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University - - - - - Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield - - - - - Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University - - - - - Coventry Oncampus μερική απασχόληση
University of South Wales - - - - - Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University - - - - - Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
Ulster University - - - - - Coleraine Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds - - - - - Leeds Oncampus μερική απασχόληση
University of Cambridge - - - - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick - - - - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 5% 0% - 185 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 91% 5% 0% - 185 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
Ulster University 91% 5% 0% - 185 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 91% 5% 0% - 185 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 91% 5% 0% - 185 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 91% 5% 0% - 185 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 91% 5% 0% - 185 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 91% 5% 0% - 185 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University of South Wales 91% 5% 0% - 185 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 91% 5% 0% - 185 Chester Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University 91% 5% 0% - 185 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 91% 5% 0% - 185 Bath Oncampus μερική απασχόληση
Teesside University 91% 5% 0% - 185 Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 91% 5% 0% - 185 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 91% 5% 0% - 185 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 91% 5% 0% - 185 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 91% 5% 0% - 185 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 91% 5% 0% - 185 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 91% 5% 0% - 185 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 91% 5% 0% - 185 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 91% 5% 0% - 185 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 91% 5% 0% - 185 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 91% 5% 0% - 185 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 91% 5% 0% - 185 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 91% 5% 0% - 185 Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
University of the West of England 91% 5% 0% - 185 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Stirling 91% 5% 0% - 185 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 91% 5% 0% - 185 Wolverhampton Oncampus μερική απασχόληση
University of Essex 72% - 10% £19380 125 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 72% - 10% - 125 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 72% - 10% - 125 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 72% - 10% - 125 Chester Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 72% - 10% £17000 125 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 72% - 10% £27800 125 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 72% - 10% £19200 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 72% - 10% - 125 Preston Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 72% - 10% £16000 125 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 72% - 10% £17875 125 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 72% - 10% - 125 Wolverhampton Oncampus μερική απασχόληση
BPP University 72% - 10% £16220 125 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 72% - 10% - 125 Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University 72% - 10% - 125 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 72% - 10% - 125 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 72% - 10% - 125 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 72% - 10% £8470 125 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 72% - 10% £17000 125 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 72% - 10% - 125 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 72% - 10% £21950 125 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% - 10% - 125 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 72% - 10% - 125 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 72% - 10% - 125 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 72% - 10% £17000 125 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 72% - 10% - 125 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 80% 5% 25% - 167 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 80% 5% 25% - 167 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 80% 5% 25% - 167 Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University 80% 5% 25% - 167 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 80% 5% 25% - 167 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 80% 5% 25% - 167 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 80% 5% 25% - 167 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 80% 5% 25% - 167 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 80% 5% 25% - 167 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 80% 5% 25% - 167 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 5% 25% - 167 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 80% 5% 25% - 167 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 80% 5% 25% - 167 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 80% 5% 25% - 167 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 80% 5% 25% - 167 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 80% 5% 25% - 167 Bradford Oncampus μερική απασχόληση
The University of Sheffield 80% 5% 25% - 167 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 80% 5% 25% - 167 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 80% 5% 25% - 167 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 80% 5% 25% - 167 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 80% 5% 25% - 167 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 80% 5% 25% - 167 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 80% 5% 25% - 167 Derby Oncampus μερική απασχόληση
Edinburgh Napier University 80% 5% 25% - 167 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 80% 5% 25% - 167 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 80% 5% 25% - 167 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 80% 5% 25% - 167 Derby Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 80% 5% 25% - 167 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 80% 5% 25% - 167 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 80% 5% 25% - 167 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 80% 5% 25% - 167 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 80% 5% 25% - 167 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
University of Exeter 80% 5% 25% - 167 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Agricultural University 80% 5% 25% - 167 Cirencester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 80% 5% 25% - 167 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 80% 5% 25% - 167 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 80% 5% 25% - 167 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 80% 5% 25% - 167 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 80% 5% 25% - 167 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 80% 5% 25% - 167 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 80% 5% 25% - 167 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 80% 5% 25% - 167 Guildford Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 80% 5% 25% - 167 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 80% 5% 25% - 167 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 80% 5% 25% - 167 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 80% 5% 25% - 167 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 80% 5% 25% - 167 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 80% 5% 25% - 167 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 80% 5% 25% - 167 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Edinburgh Napier University 80% 5% 25% - 167 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 80% 5% 25% - 167 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 80% 5% 25% - 167 Preston Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University 80% 5% 25% - 167 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 80% 5% 25% - 167 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds 80% 5% 25% - 167 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 80% 5% 25% - 167 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 80% 5% 25% - 167 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 80% 5% 25% - 167 Bradford Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 80% 5% 25% - 167 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 80% 5% 25% - 167 Buckingham Oncampus μερική απασχόληση
University of West London 80% 5% 25% - 167 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 80% 5% 25% - 167 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 80% 5% 25% - 167 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 80% 5% 25% - 167 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 80% 5% 25% - 167 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Surrey 80% 5% 25% - 167 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 80% 5% 25% - 167 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 80% 5% 25% - 167 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 80% 5% 25% - 167 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Brighton 80% 5% 25% - 167 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 80% 5% 25% - 167 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 80% 5% 25% - 167 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 80% 5% 25% - 167 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 80% 5% 25% - 167 Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 80% 5% 25% - 167 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 80% 5% 25% - 167 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 80% 5% 25% - 167 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 80% 5% 25% - 167 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 80% 5% 25% - 167 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 80% 5% 25% - 167 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 80% 5% 25% - 167 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 80% 5% 25% - 167 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 80% 5% 25% - 167 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
University of Portsmouth 80% 5% 25% - 167 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 80% 5% 25% - 167 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 80% 5% 25% - 167 Bradford Oncampus μερική απασχόληση
University of Bath 80% 5% 25% - 167 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 80% 5% 25% - 167 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 80% 5% 25% - 167 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 80% 5% 25% - 167 Leeds Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 80% 5% 25% - 167 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 80% 5% 25% - 167 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 80% 5% 25% - 167 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 80% 5% 25% - 167 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 80% 5% 25% - 167 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 80% 5% 25% - 167 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 80% 5% 25% - 167 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
Ulster University 76% 0% 1% - 159 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 76% 0% 1% - 159 Bradford Oncampus μερική απασχόληση
Teesside University 76% 0% 1% - 159 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 76% 0% 1% - 159 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 76% 0% 1% - 159 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 76% 0% 1% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 76% 0% 1% - 159 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 76% 0% 1% - 159 Leicester Oncampus μερική απασχόληση
University of Exeter 76% 0% 1% - 159 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 76% 0% 1% - 159 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 76% 0% 1% - 159 Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Portsmouth 76% 0% 1% - 159 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 7% - 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 74% 0% 7% - 192 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 74% 0% 7% - 192 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 74% 0% 7% - 192 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 74% 0% 7% - 192 Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
Hult International Business School 74% 0% 7% - 192 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 74% 0% 7% - 192 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 74% 0% 7% - 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 7% - 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 0% 7% - 192 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 74% 0% 7% - 192 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 74% 0% 7% - 192 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 74% 0% 7% - 192 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 74% 0% 7% - 192 Cambridge Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 74% 0% 7% - 192 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 74% 0% 7% - 192 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 74% 0% 7% - 192 Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 74% 0% 7% - 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 74% 0% 7% - 192 Leeds Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 74% 0% 7% - 192 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 74% 0% 7% - 192 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 7% - 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 74% 0% 7% - 192 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 74% 0% 7% - 192 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 74% 0% 7% - 192 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 74% 0% 7% - 192 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 74% 0% 7% - 192 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
University of West London 74% 0% 7% - 192 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 74% 0% 7% - 192 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff University 74% 0% 7% - 192 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 74% 0% 7% - 192 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 74% 0% 7% - 192 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 74% 0% 7% - 192 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 74% 0% 7% - 192 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 74% 0% 7% - 192 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 0% 7% - 192 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 74% 0% 7% - 192 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 74% 0% 7% - 192 Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University 74% 0% 7% - 192 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 74% 0% 7% - 192 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University 74% 0% 7% - 192 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
420 Επιχειρήσεις και Διοίκηση Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • What is a Master's in Management? | MBA vs. MIM
  1/6
 • What Jobs Can You Get With a Business Administration Diploma? | Robertson College
  2/6
 • Business Management & Administration
  3/6
 • Why I Chose a Business Management Degree at University - Management at the University of Nottingham
  4/6
 • Why You SHOULD Study Business Management Degree
  5/6
 • What to expect from a Business course at University? | Business Degree at Exeter Uni | UK BA degree
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
83 /100
Απάντησαν 25095 φοιτητές Επιχειρήσεις και Διοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Επιχειρήσεις και Διοίκηση

 • Δημόσιος τομέας
 • Ιδιωτικός τομέας
 • Εθελοντικός τομέας

Εξειδικεύσεις εντός: Επιχειρήσεις και Διοίκηση

 • Λογιστική και Επιχειρήσεις
 • Διοίκηση έργων πληροφορικής
 • Επιχειρηματική Ευφυΐα
 • Μάρκετινγκ
 • Χρηματοοικονομικά
 • Ανθρώπινο δυναμικό
 • Πληροφορική
 • Διεθνής Διοίκηση Επιχειρήσεων

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Επιχειρήσεις και Διοίκηση

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Επιχειρήσεις και Διοίκηση.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Επιχειρήσεις και Διοίκηση:
 • Master of Science - MSc
 • Professional Doctorate - ProfDoc
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Research - MA (Res)
 • Master of Business Administration - MBA
 • Master of Arts - MA
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Postgraduate Credits - PG
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • PhD with Integrated Study - PhD
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Science (Economics) - MSc (Econ)

Το πρόγραμμα σπουδών: Χρηματοοικονομική και διαχείριση επενδύσεων (με εξετάσεις CFA επιπέδου 1) στο University of Aberdeen έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 91 στα 100. Συμμετείχαν 14 ερωτηθέντες.