Παιχνίδια υπολογιστών Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Computer games)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Staffordshire University 79% 8% 8% £14000 126 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 79% 8% 8% £14000 126 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 80% 7% 12% £13000 114 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 79% 8% 8% £14000 126 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 79% 8% 8% £13750 126 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 52% 5% 6% £13750 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 81% 3% 12% £14300 117 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 81% 8% 8% £14000 124 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 81% 8% 8% £14000 124 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 81% 8% 8% £14000 124 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 52% 10% 5% £15900 135 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 72% 5% 10% £17550 132 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 59% 3% 5% £13842 102 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 90% 11% 9% £18210 127 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 72% 5% 10% £17550 132 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 72% 5% 10% £17550 127 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 73% 0% 5% £17000 115 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 55% 8% 12% £17355 129 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 72% 5% 10% £17550 132 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 57% 5% 17% £16000 133 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 59% 10% 25% £13500 172 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 60% 7% 13% £14500 115 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 60% 7% 13% £16000 115 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 80% 7% 9% £13000 131 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 60% 7% 13% £14500 115 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 94% 0% 15% £14700 127 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 56% 5% 19% £16500 122 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 79% 8% 8% £14000 121 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 79% 8% 8% £14000 121 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 79% 8% 8% £12250 121 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 79% 8% 8% £14000 121 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 63% 7% 15% £14500 126 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 86% 0% 16% £14700 95 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 84% 5% 0% £13000 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 79% 8% 8% £14000 121 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 79% 8% 8% £14000 121 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 81% 10% 25% £10500 113 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 73% 10% 10% £46600 124 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 79% 8% 8% £14000 121 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 79% 8% 15% £14000 64 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 79% 8% 8% £14000 121 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 94% 0% 15% £14700 127 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 79% 8% 8% £14000 121 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 60% 7% 13% £14500 115 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 79% 8% 8% £14000 121 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 79% 8% 8% £14000 121 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 81% 0% 4% £15360 134 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 84% 7% 9% £13000 111 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 86% 5% 6% £17875 109 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 84% 7% 9% £13000 111 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 85% 0% 0% £17875 132 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 63% 5% 0% £10500 115 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 40% 0% 25% £12750 131 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 74% 5% 15% £12000 94 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cornwall College 74% 5% 15% £9950 94 Redruth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 70% 11% 0% £14000 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 58% 3% 16% £16000 136 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 96% 5% 15% £14500 96 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 78% 0% 4% £18100 128 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 78% 5% 5% £19300 149 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 63% 5% 0% £7500 115 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 78% 10% 5% £13250 105 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 78% 10% 5% £13250 105 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 74% 5% 15% £13800 94 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 88% 5% 5% £12600 119 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 59% 3% 10% £13842 137 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 74% 10% 14% £14500 114 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 69% 7% 9% £13500 171 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 69% 5% 35% £17000 121 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 69% 5% 35% £17000 121 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art 69% 5% 35% £19980 121 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 5% 35% £19380 121 Colchester Oncampus μερική απασχόληση
City University London 69% 5% 35% £10400 121 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Abertay Dundee 90% 11% 20% £17000 125 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 78% 5% 10% £12600 121 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 80% 7% 9% £13000 123 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 80% 7% 9% £15900 131 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 78% 10% 10% £12600 108 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 36% 0% 20% £12750 95 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 85% 6% 15% £14400 79 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 85% 6% 15% £12250 79 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 64% 0% 15% £14045 110 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 79% 8% 8% £14000 121 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 92% 0% 5% £13800 98 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 48% 3% 6% £13842 93 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 86% 0% 10% £14700 145 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 79% 8% 8% £14000 121 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 75% 10% 20% £37350 119 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 61% 8% 10% £13200 112 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 67% 5% 11% £14250 102 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 78% 5% 10% £12600 121 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 86% 0% 16% £14700 95 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 67% 5% 10% £14750 124 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 66% 2% 15% £11000 179 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 63% 10% 13% £17000 113 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 92% 3% 21% £15576 68 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 51% 10% 0% £13200 108 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 92% 3% 21% £15576 68 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 77% 11% 13% £12250 169 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 85% 6% 15% £14400 79 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 86% 0% 16% £14700 95 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 86% 0% 16% £14700 95 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 77% 5% 22% £16500 123 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 67% 5% 11% £14250 102 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 67% 5% 10% £14750 124 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 58% 3% 16% £16000 136 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 66% 2% 15% £16100 179 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 67% 5% 25% £14000 138 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 10% £19670 116 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 75% 6% 0% £22500 126 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 86% 0% 10% £14700 145 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 72% 10% 0% £14170 133 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 72% 10% 0% £14170 133 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 79% 7% 9% £13000 145 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 10% £19670 116 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 68% 0% 2% £19792 £20584 158 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 68% 0% 2% £17000 158 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
Teesside University 80% 7% 9% £13000 123 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 75% 10% 20% £46600 119 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 75% 6% 25% £22500 126 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 82% 5% 15% £16300 150 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 80% 7% 9% £13000 123 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 82% 5% 0% £16300 126 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 79% 8% 8% £14000 121 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 79% 8% 0% £14000 114 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 64% 0% 15% £14045 110 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 79% 8% 8% £14000 121 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 80% 7% 9% £13000 123 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 81% 8% 8% £14000 124 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth College of Art 67% 5% 18% £15500 117 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 76% 7% 9% £13000 112 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 67% 5% 11% £14250 102 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 76% 7% 9% £13000 112 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 52% 10% 0% £20118 £21124 125 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 45% 5% 0% £14000 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 52% 10% 0% £20118 £21124 125 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 64% 0% 15% £14045 122 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 81% 8% 8% £14000 124 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 91% 0% 10% £13000 105 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 91% 0% 10% £13000 105 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 58% 3% 16% £16000 136 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 45% 5% 0% £14000 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 64% 20% 5% £12000 92 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 75% 10% 11% £46600 130 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 64% 20% 5% £13800 92 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 80% 7% 9% £13000 123 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 64% 0% 15% £14045 122 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 79% 8% 8% - 126 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 77% 0% 5% - 118 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 81% 3% 12% - 117 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 81% 3% 12% - 117 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Yeovil College - - 20% - - Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Yeovil College - - 20% - - Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Academy of Contemporary Music Guildford - - 20% - - Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 81% 8% 8% - 124 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 60% 1% 11% - 145 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 70% 0% 0% - 168 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 45% 4% 5% - 155 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 50% - 20% £13500 120 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 73% 0% 10% - 106 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 65% 2% 0% - 136 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 53% 15% 10% - 143 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 68% 15% 0% - 88 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 78% 0% 15% - 116 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 92% 15% 10% - 86 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 67% 6% 6% - 122 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 78% 0% 15% - 116 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts - - - - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University - - - £17875 - Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University - - - - - Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire - - - - - Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University - - - £8745 - Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
NESCOT North East Surrey College of Technology - - 20% - - Epsom Oncampus πλήρους απασχόλησης
North Warwickshire and South Leicestershire College - - 20% - - Nuneaton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hopwood Hall College - - 20% - - Rochdale Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chesterfield College - - 20% - - Chesterfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wiltshire College and University Centre - - 20% £11500 - Chippenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hertford Regional College - 5% 20% - 85 Broxbourne Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cornwall College - - 10% £9950 - Redruth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southport College - - 20% - - Southport Oncampus πλήρους απασχόλησης
York College - - 20% - - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Tyneside College - - 20% - - South Shields Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rotherham College - - 25% - - Rotherham Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College 86% - 35% - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College 86% - 35% - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
South Devon College 64% 0% 10% - - Paignton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Truro and Penwith College - - 5% £6223 - Truro Oncampus μερική απασχόληση
Hugh Baird College - - 10% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heart of Worcestershire College 90% - 0% - - Redditch Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wakefield College - - 90% - - Wakefield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College - - 10% - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 39% 0% 5% - 127 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 73% 8% 15% - 132 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester - - 25% - 90 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University - - 25% - 90 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 85% 3% 12% - 122 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 78% 5% 10% - 80 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - - - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
South Essex College of Further and Higher Education - - 10% - - Southend-on-Sea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 39% 0% 0% - 127 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 78% 5% 10% - 80 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 78% 5% 10% - 80 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 85% 3% 12% - 122 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College 84% 7% 9% - 111 Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire 57% 0% 5% - 141 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology - - - £13000 - Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 74% 5% 15% - 94 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 92% 15% 10% - 86 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 57% 0% 5% - 141 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 57% 0% 5% - 141 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College - - 15% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 58% 10% 14% - 138 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 43% 0% 25% - 93 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 96% 5% 15% - 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 92% 15% 10% - 86 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 92% 15% 10% - 86 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Suffolk College - - - - - Bury St Edmunds Oncampus μερική απασχόληση
Bradford College - - - - - Bradford Oncampus μερική απασχόληση
Oldham College 69% - 40% - - Oldham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 43% 0% 25% - 93 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre 78% 5% 5% - 149 Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 83% 5% 5% - 111 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 72% - 5% £15900 128 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 43% 0% 25% - 93 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Futureworks 92% 5% 0% - 125 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 72% - 5% £15900 128 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 72% - 5% - 128 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 75% - 15% £14598 80 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 75% - 15% £14598 80 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 75% - 15% - 80 Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
University of the West of England 69% 5% 35% - 121 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 69% 5% 35% - 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 90% 11% 20% - 125 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 90% 11% 20% - 125 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 90% 11% 20% - 125 London Oncampus μερική απασχόληση
Birmingham City University 55% 8% 10% - 132 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 55% 8% 10% - 132 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Pearson College London 52% 0% 7% - 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 52% 0% 7% - 117 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - - - - Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
Anglia Ruskin University 80% 7% 9% - 131 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gateshead College 71% - 40% - - Gateshead Oncampus πλήρους απασχόλησης
Dudley College of Technology - - - - - Dudley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry College - - - - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
HCUC, Harrow College & Uxbridge College - - - £7692 - Harrow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gloucestershire College - - 45% - - Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Petroc - - - - - Barnstaple Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 35% 25% 15% - 97 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) 87% 20% 10% - - Colwyn Bay Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle College 86% - 14% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
WCG -Warwickshire College Group 75% - 5% £11450 - Leamington Spa Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Sheffield College - - 10% - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York - - 10% £22250 - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 45% 10% 10% - 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 81% 5% 7% - 145 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 83% 5% 20% - 118 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 78% 5% 5% - 96 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 92% 0% 5% - 98 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 85% 3% 12% - 122 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 92% 0% 5% - 98 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 78% 5% 5% - 96 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 33% 0% 13% - 154 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 76% - 19% £15576 107 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 15% 5% 5% - 107 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 92% 10% 5% - 131 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 15% 5% 5% - 107 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
SAE Institute 72% - 5% £11500 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 78% 10% 5% - 105 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 75% - 15% £14598 117 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 80% - 5% £15900 124 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 67% - 10% - 88 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 92% 3% 21% - 68 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 15% 5% 5% - 107 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 10% - 116 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 77% 11% 13% - 169 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 67% 5% 8% - 123 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 67% 5% 8% - 123 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 43% 0% 25% - 93 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 78% 10% 5% - 105 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 77% 5% 22% - 123 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College 72% 0% 10% - 116 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art 67% - - £18960 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 43% 0% 25% - 93 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 83% 5% 25% - 127 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London 80% - 0% £16500 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 72% 0% 10% - 116 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 85% 3% 12% - 122 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 81% 5% 7% - 145 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 80% - 5% £15900 124 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 84% 6% 15% - 108 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 45% 10% 10% - 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 67% 5% 8% - 123 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 67% - 10% - 88 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 67% - 10% - 88 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 82% 4% 13% - 125 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 76% - 19% £15576 107 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College - - 55% - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 75% - 15% £14598 117 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds City College - - 20% - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 55% 0% 15% - 149 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London 80% - 0% £16500 93 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 15% 5% 5% - 107 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 85% 1% 12% - 134 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London 80% - 0% £16500 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
WCG -Warwickshire College Group - - - £6000 - Leamington Spa Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 70% 0% 25% - 121 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 39% 8% 10% - 128 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 60% 0% 10% - 165 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 83% 5% 5% - 111 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 82% 5% 10% - 95 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 82% 5% 10% - 95 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 82% 5% 10% - 95 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 50% 3% 5% - 110 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 15% 5% 5% - 107 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 83% 5% 5% - 111 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 15% 5% 5% - 107 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 44% 5% 15% - 104 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
WCG -Warwickshire College Group - - - £11450 - Leamington Spa Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 91% 0% 10% - 105 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 81% 10% 25% - 113 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - - - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
University for the Creative Arts 15% 5% 5% - 107 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 72% 3% 11% - 104 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 67% 5% 8% - 123 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Weston College of Further and Higher Education - - 0% £12500 - Weston-super-Mare Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 44% 5% 15% - 104 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 60% 0% 10% - 165 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 44% 5% 15% - 104 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 15% 5% 5% - 107 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Pearson College London 42% 0% 5% - 134 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 85% 1% 12% - 134 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 64% 0% 15% - 122 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Colchester Institute 59% 15% 25% £8250 - Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
46 Παιχνίδια υπολογιστών Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • A Career in Computer Games Part 1
  1/5
 • A Day in the Life of a Game Developer with a Full Time Job
  2/5
 • Computer Games degree at Abertay University
  3/5
 • Stephen Seress-Smith, computer games art student
  4/5
 • Computer Games Programming BSc (Hons) | De Montfort University
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
66 /100
Απάντησαν 8798 φοιτητές Παιχνίδια υπολογιστών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Παιχνίδια υπολογιστών (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21726 £18599 £23105
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17815 - £24795 £13189 - £23829 £17018 - £30132

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22161 £19670 £24505
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18253 - £24279 £15072 - £24191 £18468 - £30555

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Παιχνίδια υπολογιστών

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Παιχνίδια υπολογιστών που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Παιχνίδια υπολογιστών

 • Design Studios
 • Παραγωγοί παιχνιδιών
 • Εταιρείες διαφήμισης και ραδιοτηλεόρασης
 • Δημιουργικά γραφεία
 • Εταιρείες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Παιχνίδια υπολογιστών που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Παιχνίδια υπολογιστών (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Παιχνίδια υπολογιστών από Anglia Ruskin University

50% Επαγγελματίες πληροφορικής
15% Επαγγελματίες σχεδιασμού ιστοσελίδων και πολυμέσων
15% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
5% Χειριστές διεργασιών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Παιχνίδια υπολογιστών στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Παιχνίδια υπολογιστών

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Παιχνίδια υπολογιστών.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Παιχνίδια υπολογιστών:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Master of Arts - MA
 • Master of Computing (Honours) - MComp (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Engineering - BEng
 • Bachelor of Design - BDes
 • Bachelor of Arts - BA
 • Master of Professional Studies - MProf
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Master of Computing - MComp
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Master of Computing (Honours) - MCompu (Hons)
 • Higher National Diploma - HND
 • Higher National Certificate - HNC
 • Foundation Degree in Technology - FdTech
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Foundation Degree - FD
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Art - MArt
 • Doctor of Philosophy - PhD

Το πρόγραμμα σπουδών: Σχεδιασμός και ανάπτυξη παιχνιδιών στο University of Chichester έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 96 στα 100. Συμμετείχαν 25 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Παιχνίδια υπολογιστών ήταν £21726 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £18599 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £231055 χρόνια μετά την αποφοίτηση.