Καλές Τέχνες Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Fine art)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Liverpool Hope University 65% 5% 11% £11400 95 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 65% 5% 15% £14560 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 31% 0% 10% £13100 141 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% £11400 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 50% 0% 7% £11400 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 50% 0% 7% £16300 102 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 96% 0% 7% £14300 119 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 61% 5% 3% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 90 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 20% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 85% 0% 5% £22700 181 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 80% 5% 2% £14300 116 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 0% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 0% 0% £14300 114 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 57% 5% 10% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 90 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 66% 15% 5% £17600 90 Egham Oncampus μερική απασχόληση
University of Strathclyde 66% 15% 5% £15150 90 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 66% 15% 5% £15150 90 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 66% 15% 5% £13000 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 66% 15% 5% £16000 90 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 66% 15% 5% £15000 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 66% 15% 5% £18650 90 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 66% 15% 5% £13000 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 66% 15% 5% £14895 90 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 66% 15% 5% £15000 90 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University of Bedfordshire 66% 15% 5% £13275 90 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 66% 15% 5% £16300 90 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Weston College of Further and Higher Education 89% 5% 5% £12500 130 Weston-super-Mare Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 50% 3% 10% £15000 138 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 78% 0% 10% £13100 116 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 68% 3% 10% £13200 125 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 68% 3% 10% £13200 125 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 5% 15% £11400 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 10% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 36% 5% 21% £16500 134 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 5% 0% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 78% 0% 4% £18100 128 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 61% 5% 15% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 76% 2% 15% £14000 93 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 68% 3% 10% £13200 125 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 3% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 0% 5% £11400 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 59% 3% 10% £13842 137 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 87% 10% 20% £13842 97 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 20% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 5% 15% £11400 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 68% 3% 10% £13200 125 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 0% 5% £14300 129 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 77% 5% 0% £18150 146 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art 77% 5% 0% £19980 146 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art 77% 5% 0% £19980 146 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art 77% 5% 0% £19980 146 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art 77% 5% 0% £19980 146 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art 77% 5% 0% £19980 146 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art 77% 5% 0% £19980 146 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art 77% 5% 0% £19980 146 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 77% 5% 0% £18200 146 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
Glasgow School of Art 77% 5% 0% £19980 146 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 58% 0% 0% £30400 165 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 58% 0% 0% £14000 165 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 58% 0% 0% £84 165 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Wales 58% 0% 0% £15000 165 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University of Derby 67% 0% 10% £14045 112 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 67% 0% 10% £1805 112 London Oncampus μερική απασχόληση
Dartington Trust 67% 0% 10% £15000 112 Totnes Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 67% 0% 10% £15900 112 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 67% 0% 10% £18240 112 York Oncampus μερική απασχόληση
University of the Highlands and Islands 73% 5% 15% £7230 99 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 60% 0% 0% £31200 197 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 75% 5% 10% £12996 121 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art 35% 5% 4% £18960 159 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 33% 5% 9% £14250 129 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 55% 0% 10% £19500 134 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 75% 0% 5% £14300 134 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art 27% 5% 4% £18960 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 89% 5% 10% £13000 105 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 60% 0% 0% £31200 197 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 70% 10% 15% £14700 135 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 20% 0% 0% £14500 135 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 81% 0% 5% £19300 154 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 69% 5% 10% £13000 154 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth College of Art 75% 5% 20% £15500 145 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 31% 0% 10% £13100 129 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 42% 0% 15% £13000 122 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 81% 5% 6% £11000 209 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Arts University Bournemouth 74% 10% 4% £16950 145 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 71% 2% 15% £14000 129 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 77% 0% 9% £15900 141 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 72% 3% 10% £13200 131 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 80% 0% 15% £14300 126 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Arts University 55% 0% 8% £15800 158 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 83% 5% 20% £9250 176 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 55% 0% 15% £14415 137 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 74% 0% 7% £14400 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 76% 5% 8% £20750 171 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 29% 0% 0% £14500 135 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 70% 10% 15% £14700 135 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 62% 10% 10% £10500 161 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 80% 0% 15% £14300 126 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 73% 1% 5% £13800 103 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 77% 0% 5% £15900 119 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 74% 0% 0% £14045 120 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 81% 10% 10% £15000 £15450 171 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 74% 0% 0% £14045 120 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 72% 5% 8% £14250 108 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 62% 10% 10% £7500 161 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 55% 0% 10% £19500 134 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 46% 2% 15% £15000 131 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 77% 5% 5% £19500 177 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 71% 0% 10% £10500 136 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 81% 5% 6% £16100 209 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 50% 5% 5% £12750 109 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 80% 0% 15% £14300 126 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 44% 0% 2% £14598 143 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College 56% 5% 5% £12699 139 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 58% 0% 10% £1825 149 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
University of Chichester 29% 0% 0% £14500 135 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 74% 0% 7% £14400 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 80% 10% 5% £12360 181 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art 11% 5% 4% £18960 144 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 29% 0% 0% £14500 135 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 89% 5% 10% £13000 105 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 48% 3% 5% £13842 177 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 10% 5% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 55% 0% 15% £14415 137 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter - - - - - Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - - - Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University - - - - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester - - - - - Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University for the Creative Arts - - - £16250 - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 63% 10% 9% - 147 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 63% 10% 9% - 147 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 100% 5% 10% - 153 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 100% 5% 10% - 153 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 66% 15% 5% - 90 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 66% 15% 5% - 90 Worcester Oncampus μερική απασχόληση
University of Cumbria 66% 15% 5% - 90 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 66% 15% 5% - 90 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 66% 15% 5% - 90 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 66% 15% 5% - 90 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University of Worcester 66% 15% 5% - 90 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 66% 15% 5% - 90 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 66% 15% 5% - 90 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 66% 15% 5% - 90 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Wolverhampton 66% 15% 5% - 90 Wolverhampton Oncampus μερική απασχόληση
University of Brighton 66% 15% 5% - 90 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cambridge School of Visual & Performing Arts 66% 15% 5% - 90 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 66% 15% 5% - 90 Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 66% 15% 5% - 90 London Oncampus μερική απασχόληση
South Thames College 66% 15% 5% - 90 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hopwood Hall College 66% 15% 5% - 90 Rochdale Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 66% 15% 5% - 90 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Halesowen College 66% 15% 5% - 90 Halesowen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Herts College 75% 0% 5% - - Watford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Selby College - - 0% - - Selby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College - - 0% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury College - - 30% - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury College - - 30% - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College - - 30% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury College - - 30% - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Truro and Penwith College - - 30% £4668 - Truro Oncampus μερική απασχόληση
The Manchester College 64% - 20% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Swindon 71% - 25% - - Swindon Oncampus πλήρους απασχόλησης
City of Oxford College 71% - 25% £7300 - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chichester College 93% 15% 10% £7500 - Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wakefield College 93% 15% 10% £9500 - Wakefield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 93% 15% 10% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gloucestershire College - - 10% £9000 - Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
South & City College Birmingham - - 10% - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Tyneside College - - 10% - - South Shields Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 69% - 20% - - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham Metropolitan College - 0% 35% - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sunderland College - 0% 35% - - Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 93% 15% 10% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 93% 15% 10% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 93% 15% 10% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 93% 15% 10% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 93% 15% 10% - - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 93% 15% 10% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Burton College 93% 15% 10% - - Beverley Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 93% 15% 10% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 93% 15% 10% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 93% 15% 10% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chesterfield College 93% 15% 10% - - Chesterfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cambridge School of Visual & Performing Arts 93% 15% 10% - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cambridge School of Visual & Performing Arts 93% 15% 10% - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff and Vale College 93% 15% 10% - - Rumney Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales - - 5% £12300 - Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cornwall College - - 0% £9950 - Redruth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) - - 10% £8300 - Colwyn Bay Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College - - 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff and Vale College - - 10% - - Rumney Oncampus μερική απασχόληση
Weymouth College - 5% 15% £6650 - Weymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Calderdale College 71% - 10% - - Halifax Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 71% - 10% £5000 - Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 71% - 10% - - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 71% - 10% - - Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University 71% - 10% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art 71% - 10% £18960 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - 5% 15% £13500 141 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University - 5% 15% £15360 141 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - 5% 15% £19500 141 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bradford College 100% - 50% - - Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 75% 0% 5% - 170 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 70% 5% 10% - 167 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 86% 0% 5% - 126 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College - - 10% - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cornwall College - - 10% £4975 - Redruth Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 58% 10% 14% - 138 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Calderdale College 58% 10% 14% - 138 Halifax Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 87% 5% 0% - 76 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 87% 5% 0% - 76 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 87% 5% 0% - 76 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 68% 3% 10% - 125 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 68% 3% 10% - 125 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 50% - 10% £46600 105 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 70% 5% 10% - 167 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 86% 5% 0% - 170 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 72% - 5% £15900 128 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 72% - 5% £15900 128 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 72% - 5% - 128 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 36% 5% 21% - 134 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 76% - 19% £4277 107 London Oncampus μερική απασχόληση
Birmingham City University 68% 3% 10% - 125 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 77% 5% 0% - 146 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 77% 5% 0% - 146 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 77% 5% 0% - 146 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 77% 5% 0% - 146 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 77% 5% 0% - 146 Chester Oncampus μερική απασχόληση
Plymouth University 77% 5% 0% - 146 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 77% 5% 0% - 146 London Oncampus μερική απασχόληση
York St John University 77% 5% 0% - 146 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 77% 5% 0% - 146 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 77% 5% 0% - 146 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 77% 5% 0% - 146 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 77% 5% 0% - 146 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 67% 0% 10% - 112 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 67% 0% 10% - 112 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
University for the Creative Arts 67% 0% 10% - 112 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 67% 0% 10% - 112 London Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University 67% 0% 10% - 112 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 67% 0% 10% - 112 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Margaret University 67% 0% 10% - 112 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 67% 0% 10% - 112 Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire 67% 0% 10% - 112 Preston Oncampus μερική απασχόληση
Birmingham City University 67% 0% 10% - 112 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 67% 0% 10% - 112 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 67% 0% 10% - 112 Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 67% 0% 10% - 112 Chester Oncampus μερική απασχόληση
Hereford College of Arts 67% 0% 10% - 112 Hereford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 67% 0% 10% - 112 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 67% 0% 10% - 112 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 67% 0% 10% - 112 London Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 67% 0% 10% - 112 London Oncampus μερική απασχόληση
Plymouth University 67% 0% 10% - 112 Plymouth Oncampus μερική απασχόληση
Teesside University 67% 0% 10% - 112 Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
Bradford College 67% 0% 10% - 112 Bradford Oncampus μερική απασχόληση
Bath Spa University 67% 0% 10% - 112 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 67% 0% 10% - 112 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 67% 0% 10% - 112 Bath Oncampus μερική απασχόληση
Hertford Regional College - 5% 15% - 85 Broxbourne Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London - 5% 15% - 85 London Oncampus μερική απασχόληση
South Gloucestershire and Stroud College 93% - 20% - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
South Devon College 71% - 15% - - Paignton Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College 93% - 20% - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Exeter College 74% - 10% - - Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 75% - 15% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 75% - 15% - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hull College 64% - 15% - - Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College 79% 15% 15% - 123 Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 79% 15% 15% - 123 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 80% - - £25800 191 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 80% - - £25800 191 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 37% 5% 3% - 147 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 29% 0% 15% - 135 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth College of Art 75% 5% 20% - 145 Plymouth Oncampus μερική απασχόληση
Leeds Trinity University 41% 0% 11% - 98 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 53% 5% 12% - 183 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College 44% - 10% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury College 44% - 10% - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 62% 0% 5% - 84 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 51% - 5% - 182 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 62% 0% 5% - 84 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 54% - 15% £4277 126 London Oncampus μερική απασχόληση
Robert Gordon University 54% - 15% £15000 £15450 126 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 71% 2% 15% - 129 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 62% 0% 5% - 84 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Sussex College - - 10% £9000 - Eastbourne Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 42% 0% 15% - 122 London Oncampus μερική απασχόληση
University of East London 52% - 10% £13080 76 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 47% 0% 5% - 124 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 65% 0% 5% - 139 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hereford College of Arts 80% 14% 15% - - Hereford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 48% - 6% - 160 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 71% 0% 15% - 91 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 78% 0% 5% - 140 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 44% - 6% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 62% 0% 0% - 133 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 57% - 5% - 181 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 71% 0% 30% - 126 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Greater Brighton Metropolitan College 71% - 5% - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 71% 0% 25% - 124 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Durham 71% 0% 25% - 124 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 78% - 0% £46600 105 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 60% 5% 1% - 184 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 69% - 5% - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 72% 3% 10% - 131 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) - 10% 5% £8300 - Colwyn Bay Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Northern School of Art 80% 10% 20% - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 62% 5% 15% - 123 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 40% 0% 8% - 176 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Essex College of Further and Higher Education 67% 10% 5% £17930 - Southend-on-Sea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College - 0% 0% - - Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College 82% 0% 20% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 62% 5% 15% - 123 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 60% 5% 1% - 184 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 71% 3% 0% - 142 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 51% - 5% - 163 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 86% 1% 5% - 134 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 73% 0% 5% - 136 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 56% 3% 13% - 152 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 62% 0% 5% - 84 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College 62% 0% 5% - 84 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Barnsley College 100% - 5% - - Barnsley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 71% 0% 15% - 91 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rotherham College 87% 0% 20% - - Rotherham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 56% 3% 13% - 152 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 51% - 5% - 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 52% - 5% £13080 76 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 78% - 0% £37350 105 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 72% 1% 12% - 96 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College 82% 0% 20% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Helens College - - 50% - - Saint Helens Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 72% 5% 10% - 165 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College 80% 0% 15% - 126 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
Royal Central School of Speech and Drama 44% 0% 2% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 78% 0% 5% - 140 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 56% 5% 5% - 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 65% 0% 0% - 200 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 62% 0% 5% - 84 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 52% - 5% £13080 76 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Colchester Institute 59% 15% 0% £8250 - Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 67% 5% 0% - 144 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 73% 3% 5% - 167 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 73% 3% 5% - 167 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 54% - 15% £17110 126 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 72% 3% 10% - 131 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 10% 5% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 62% 0% 5% - 84 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 74% 0% 5% - 135 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 71% 3% 0% - 168 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre 73% - 0% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 62% 0% 5% - 84 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Barnsley College 100% - 5% - - Barnsley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 100% - 5% - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 62% 0% 5% - 84 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 65% 0% 5% - 139 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 54% 10% 5% - 181 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 62% 0% 0% - 133 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 29% 0% 15% - 135 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 59% 0% 4% - 149 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 62% 0% 0% - 133 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 90% 1% 5% - 134 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hull College 90% 1% 5% - 134 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 54% - 15% £4277 126 London Oncampus μερική απασχόληση
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
6 Online Καλές Τέχνες Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
58 Καλές Τέχνες Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Graduate Studies at Emily Carr University of Art + Design
  1/5
 • Career options for Art Students / Illustrators!
  2/5
 • Is a Fine Art Degree right for YOU? A Complete Guide
  3/5
 • 5 Tips for Students Thinking About Doing a Fine Art Degree
  4/5
 • A Day in the Life of a College Art Student
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
61 /100
Απάντησαν 2829 φοιτητές Καλές Τέχνες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Καλές Τέχνες (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £18000 £15246 £18052
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £15000 - £21000 £10693 - £20299 £12542 - £24157

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £17157 £16397 £20147
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £13757 - £21238 £11140 - £21428 £13389 - £25407

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Καλές Τέχνες

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Καλές Τέχνες που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Καλές Τέχνες

 • Σχολεία
 • Επιμορφωτικά και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Prisons
 • Νοσοκομεία
 • Βιομηχανία μέσων ενημέρωσης
 • Βιομηχανία σχεδιασμού
 • Εταιρείες διαφήμισης

Εξειδικεύσεις εντός: Καλές Τέχνες

 • Εικαστικές Τέχνες
 • Φωτογραφία
 • Κατασκευή ταινιών
 • Ιστορία της Τέχνης
 • Χορός
 • Θέατρο
 • Ηθοποιία
 • Δημιουργική Γραφή
 • σχεδιασμός

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Καλές Τέχνες που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Καλές Τέχνες (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Καλές Τέχνες από Bath Spa University

10% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
10% Επαγγέλματα σχεδιασμού
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
10% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
5% Επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διδασκαλία και την παιδική φροντίδα
5% Επαγγέλματα αθλητισμού και γυμναστικής

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Καλές Τέχνες

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Καλές Τέχνες.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Καλές Τέχνες:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Professional Graduate Diploma in Education (Scotland) - PGDE
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Master of Philosophy (Research) - MPhil (Res)
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Letters - MLitt
 • Master of Fine Arts - MFA (PG)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Master of Art - MArt
 • Higher National Diploma - HND
 • Bachelor of Fine Arts (Honours) - BFA (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Research - MRes
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Fine Art (Research) - MFA (Res)
 • Master of Research - MA (Res)
 • Higher National Certificate - HNC
 • Graduate Diploma - Grad Dip
 • Foundation Diploma - FDipl
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Foundation Degree - FD
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Bachelor of Design (Honours) - BDes (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Bachelor of Arts and Sciences (Honours) - BASc (Hons)

Το πρόγραμμα σπουδών: Καλές Τέχνες στο Barnsley College έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 13 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Καλές Τέχνες ήταν £18000 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £15246 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £180525 χρόνια μετά την αποφοίτηση.