Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Συλλογή προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το GDPR (General Data Protection Regulation, Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων)

Η CourseGuru SLU συμμορφώνεται με τις αρχές της προληπτικής ευθύνης που περιγράφονται στα Άρθρα 5.2 και 24 του ευρωπαϊκού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων.

Η CourseGuru SLU συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω εντύπων / φορμών σε αυτόν τον ιστότοπο, τα οποία αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή για την παροχή των υπηρεσιών της. Η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αποσκοπεί στη διατήρηση των επιχειρηματικών σχέσεων, στην παροχή πληροφοριών, συμβουλών, υπηρεσιών εγγραφής και άλλων δραστηριοτήτων.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων νομιμοποιείται με την αίτηση πληροφοριών και/ή τη σύναψη συμβάσεων για τις υπηρεσίες της CourseGuru SLU ή των συνεργατών της, οι όροι των οποίων διατίθενται πριν από μια πιθανή σύναψη σύμβασης ή με τη συγκατάθεση στην παρούσα πολιτική απορρήτου εντός των ηλεκτρονικών φορμών σε αυτόν τον ιστότοπο.

Παρακάτω σας ενημερώνουμε λεπτομερώς για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

1. Πώς διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας

1.1 Αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες σας πολύ σοβαρά. Δεν θα μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με κανένα τρίτο μέρος, εκτός από εκείνους που σας παρέχουν μια υπηρεσία, όπως αναφέρεται παρακάτω, οπότε μας δίνετε το δικαίωμα να μοιραστούμε τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να προχωρήσουμε με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην ιστοσελίδα μας και να εγγυηθούμε την ποιότητα των υπηρεσιών.

1.2 Ενδέχεται να συλλέξουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε κατά τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών φορμών στον ιστότοπό μας ή μέσω τηλεφώνου:

- Ονοματεπώνυμο (και μεσαίο όνομα ή δεύτερο επώνυμο, κατά περίπτωση), χώρα διαμονής, εθνικότητα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου (και αριθμός έκτακτης ανάγκης, αν χρειαστεί), διεύθυνση email, είδος σπουδών, μαθήματα και προορισμοί για τα οποία ενδιαφέρεστε, καθώς και άλλα ενδιαφέροντα που σχετίζονται με το ερώτημά σας. Τα δεδομένα αυτά απαιτούνται για την παροχή κατάλληλων συμβουλών.

- Επίπεδο γλώσσας. Αυτό απαιτείται από ορισμένα πανεπιστήμια και σχολές συμβούλων, καθώς συχνά η επιλεξιμότητα για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών ή η διαθεσιμότητα για συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης εξαρτάται από το γλωσσικό επίπεδο του σπουδαστή.

- Στοιχεία τράπεζας. Σε περίπτωση που επιλέξετε να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε πληρωμή μέσω άμεσης χρέωσης (direct debit), διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες έως ότου ολοκληρωθεί επιτυχώς η σχετική χρέωση του λογαριασμού σας.

- Στοιχεία πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας. Σε περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή στον πάροχο πληρωμών μας. Δεν θα δούμε ποτέ τα πλήρη στοιχεία της κάρτας σας. Τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι να εξασφαλιστεί η πληρωμή.

- Δεν αποθηκεύουμε το φύλο (μόνο στην περίπτωση που θέλετε να σας αντιμετωπίζουμε ως κύριο ή κυρία / δεσποινίδα), τη θρησκεία, την εθνικότητά σας ή οποιαδήποτε συσχέτιση.

1.3 Ενδέχεται να σας στέλνουμε περιοδικές πληροφορίες σχετικά με προσφορές στον ιστότοπό μας ή προγράμματα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Ανά πάσα στιγμή έχετε το δικαίωμα διακοπής λήψης αυτών των ενημερώσεων και μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα μέσω ενός σχετικού συνδέσμου (link) στο υποσέλιδο του εκάστοτε τέτοιου ενημερωτικού email μηνύματος που θα λαμβάνετε ηλεκτρονικά. Ενδέχεται επίσης να παρέχουμε πληροφορίες με τη μορφή διαδικτυακών banners που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σας.

1.4 Εάν επιλέξετε να αξιολογήσετε την ικανοποίησή σας από προγράμματα ή υπηρεσίες που παρατίθενται στον ιστότοπό μας, η αξιολόγησή σας θα είναι ορατή σε άλλους επισκέπτες του ιστότοπού μας μαζί με την ηλικία σας, τη χώρα διαμονής σας, το μικρό όνομα και τα αρχικά σας, εκτός εάν επιλέξετε να δημοσιεύσετε την αξιολόγησή σας ανώνυμα.

1.5. Εφόσον έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους για να επικοινωνήσουν μαζί σας σχετικά με ερωτήματα ή αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλετε στον ιστότοπό μας.

1.6 Όλα τα δεδομένα που υποβάλλονται στον ιστότοπό μας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και κυρίως θα αποθηκεύονται από εμάς, πάντα σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα που σχετίζονται με ερωτήσεις, διαβουλεύσεις και αιτήματα πληροφόρησης προς συγκεκριμένους παρόχους εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον ιστότοπό μας.

2. Κοινή χρήση δεδομένων με άλλους παρόχους

<Πάροχοι Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών: Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε κοινοποιούνται στον επιλεγμένο από εσάς πάροχο εκπαιδευτικών υπηρεσιών (ο οποίος ενδέχεται να βρίσκεται εκτός της ΕΕ). Τα στοιχεία πληρωμής σας (πιστωτική κάρτα/τραπεζικός λογαριασμός) δεν κοινοποιούνται στον πάροχο εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Παρόχοι υπηρεσιών πληρωμών: Δεν θα αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες που σχετίζονται με την πληρωμή σας στο δικό μας σύστημα ή αρχείο κάθε φορά που πληρώνετε με πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα, paypal ή Skrill. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα εισάγετε τα δεδομένα που σχετίζονται με την πληρωμή σας απευθείας στον ιστότοπο του παρόχου πληρωμών. Σε περίπτωση πληρωμών με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, τα δεδομένα πληρωμής σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον πιστοποιημένο κατά PCI-DSS πάροχο πληρωμών Redsys S.L. με έδρα στην ΕΕ, συγκεκριμένα στην Ισπανία. Δεν θα δούμε ποτέ τα πλήρη στοιχεία της κάρτας σας. Τα στοιχεία της κάρτας σας αποθηκεύονται μόνο από τον πάροχο πληρωμών. Θα έχουμε πρόσβαση μόνο σε ένα λεγόμενο "token", το οποίο είναι ένα αναγνωριστικό που παρέχεται από τον πάροχο πληρωμών και συνδέεται με τα στοιχεία πληρωμής σας.

Υπηρεσίες φιλοξενίας που διαχειρίζεται τρίτος: Ένας τρίτος φιλοξενεί τον διακομιστή ιστού (web browser) μας. Αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή γρήγορης και ασφαλούς διαδικτυακής υπηρεσίας. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου ή στις ηλεκτρονικές φόρμες που παρέχονται, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία στον διακομιστή ιστού μας. Αυτός ο πάροχος φιλοξενίας βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πάροχος φιλοξενίας δεν έχει πρόσβαση (root access) στον διακομιστή μας και συνεπώς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον διακομιστή μας. Ωστόσο, ο πάροχος φιλοξενίας έχει πρόσβαση στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής του διακομιστή (server log files), τα οποία περιέχουν τις διευθύνσεις IP, την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματος και το όνομα του αρχείου που ζητήθηκε. Ο πάροχος φιλοξενίας διατηρεί αυτά τα δεδομένα για μέγιστο διάστημα 7 ημερών. Η συλλογή των αρχείων καταγραφής διακομιστή είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του διακομιστή. Στη συνέχεια, θα αποθηκεύσουμε τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή για μέγιστη διάρκεια 12 μηνών στον δικό μας διακομιστή προκειμένου να συμμορφωθούμε με τους κανονισμούς PCI με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση των ποινικών ερευνών σε περίπτωση επιθέσεων στον διακομιστή ιστού.

Θα διατηρούμε πάντοτε τις πληροφορίες που μοιραζόμαστε με τα αναφερόμενα τρίτα μέρη στο ελάχιστο απαιτούμενο όριο.

3. Χρήση Cookies

Ο ιστότοπός μας αποθηκεύει τα λεγόμενα "cookies".

Τα ιδιόκτητα (proprietary) cookies που θέτει ο δικός μας ιστότοπος χρησιμεύουν για τη βελτίωση της χρηστικότητας της επίσκεψής σας στον ιστότοπο. Δεδομένα όπως ο τύπος του εκπαιδευτικού προγράμματος, η διάρκεια, η ημερομηνία έναρξης και οι προτιμήσεις προορισμού αποθηκεύονται σε cookies για να αποφεύγεται η επανειλημμένη εισαγωγή αυτών των πληροφοριών από τους χρήστες σε διαφορετικά σημεία του ιστοτόπου μας και για την εξατομίκευση της εμπειρίας χρήστη. Αποθηκεύουμε επίσης cookies για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου εμφανίζεται πάντα στη γλώσσα που προτιμά ο χρήστης.

Χρησιμοποιούνται επίσης cookies τρίτων μερών, όπως περιγράφεται στις ακόλουθες ενότητες, προκειμένου να παρέχουμε καλύτερη εμπειρία στους επισκέπτες του ιστοτόπου μας.

Μπορείτε να αποκλείσετε ή να καταργήσετε τα cookies μέσω των επιλογών των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας:

- Microsoft Internet Explorer και Microsoft Edge:

http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-vista/Block-or-allow-cookies

- Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-websites-storing-site-preferences

- Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

- Safari:

http://safari.helpmax.net/en/privacy-and-security/managing-cookies/

- Opera:

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε την αποθήκευση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας μέσω εργαλείων όπως αυτά:

- Ghostery: https://www.ghostery.com

- Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com

4. Analytics

Για την ανάλυση του ιστότοπου, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί υπηρεσίες analytics των Google (Universal Analytics), Facebook and Yandex (Metrica). Μας βοηθούν να εντοπίζουμε τυχόν σφάλματα στον ιστότοπο και με τον τρόπο αυτό να παρέχουμε καλύτερη εμπειρία χρήσης στους επισκέπτες μας.

Αυτές οι υπηρεσίες τοποθετούν cookies στον browser του επισκέπτη και συλλέγουν IP διευθύνσεις των χρηστών σε ανώνυμη και μη μορφή.

Η Google και το Facebook έχουν πιστοποιηθεί από την ασπίδα απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ (EU-US privacy shield). Την πιστοποίηση των εταιρειών αυτών μπορείτε να την δείτε εδώ. Πληροφορίες σχετικά με τη GDPR συμμόρφωση της Yandex Metrica μπορείτε να δείτε εδώ.

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων (συμπ. της IP διεύθυνσης) που δημιουργούνται από τα cookies και σχετίζονται με τη χρήση σας του ιστότοπου, καθώς και με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τους παρόχους analytics που αναφέραμε πιο πάνω, με την λήψη και εγκατάσταση σχετικών browser plug-ins που θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους (links):
Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Yandex: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html
Facebook (plugin τρίτων): https://chrome.google.com/webstore/detail/disconnect-facebook-pixel/nnkndeagapifodhlebifbgbonbfmlnfm

5. Remarketing διαφήμιση

Remarketing με Google Adwords, Facebook/Instagram, Yandex, Bing
Αυτός ο ιστότοπος προωθείται σε αποτελέσματα αναζήτησης σελίδων google, yandex, bing καθώς και στο facebook και σε ιστότοπους τρίτων μέσω των διαφημιστικών δικτύων τους. Για τους σκοπούς του remarketing, ορίζεται cookie απ' αυτές τις εταιρείες κατά την επίσκεψή σου στις σελίδες του site μας, το οποίο επιτρέπει την εμφάνιση ενδιαφέρουσων διαφημίσεων βάσει του διαδικτυακού προφίλ σου. Το remarketing μας επιτρέπει να εξατομικεύουμε τις marketing τεχνικές μας ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες των χρηστών μας και να εμφανίζονται διαφημίσεις βασισμένες στο ξεχωριστό διαδικτυακό προφίλ του εκάστοτε χρήστη-επισκέπτη.

Όσον αφορά τη Google, μπορείς να απενεργοποιήσεις το remarketing cookie και την εμφάνιση εξατομικευμένων διαφημίσεων εδώ.
Όσον αφορά το Facebook, μπορείς να απενεργοποιήσεις τις εξατομικευμένες επιλογές διαφημίσεων στις ρυθμίσεις διαφημίσεων εδώ.
Όσον αφορά Bing/Microsoft μπορείς να απενεργοποιήσεις τις εξατομικευμένες διαφημίσεις στις ρυθμίσεις διαφημίσεων εδώ.
Όσον αφορά το Yandex μπορείς να απενεργοποιήσεις τις εξατομικευμένες διαφημίσεις στις ρυθμίσεις διαφημίσεων εδώ.

Το Yandex remarketing σχετίζεται με metrica analytics. Μπορείς επίσης να διαβάσεις αναλυτικά για τις λεπτομέρειες σχετικά με τη GDPR συμμόρφωση της Metrica.
Οι άλλες εταιρείες που αναφέραμε πιο πάνω είναι πιστοποιημένες βάσει της EU-US Privacy Shield. Τα ενημερωμένα πιστοποιητικά γι' αυτές τις εταιρείες μπορείς να τα δεις εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση εξατομικευμένων διαφημίσεων και σχετικών cookie ρυθμίσεων, διάβασε την ενότητα Digital Advertising Alliance.

6. Social media plugins

Social plugins για Facebook, Google, Twitter, AddThis, Pinterest.
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί plugins των παραπάνω μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media). Εάν επισκεφτείτε μια σελίδα στον ιστότοπό μας όπου χρησιμοποιείται κάποιο απ' αυτά τα plugins, ο περιηγητής σας (browser) θα συνδεθεί αυτόματα στο ανάλογο μέσον κοινωνικής δικτύωσης, δλδ. Facebook, Google, Twitter ή Pinterest. Το περιεχόμενο που προάγεται μέσω αυτού του plugin προέρχεται απευθείας από τον σχετικό πάροχο στον browser σας και ενσωματώνεται στη σελίδα. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο πάροχος ενημερώνεται ότι επισκεφτήκατε αυτή τη σελίδα στον ιστότοπό μας, ακόμα κι αν δεν έχετε λογαριασμό εκεί ή ακόμα και αν δεν έχετε συνδεθεί στον εκεί λογαριασμό σας. Αυτές οι πληροφορίες (συμπ. της IP διεύθυνσής σας) προωθούνται από τον browser σας απευθείας στον server του παρόχου (συνήθως βρίσκεται στις ΗΠΑ), και αποθηκεύονται εκεί. Εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό του παρόχου, μπορεί αυτόματα να συμπεριληφθεί η επίσκεψη στον ιστότοπό μας στο προφίλ σας. Εάν αλληλεπιδράσετε με οποιοδήποτε από τα social plugins, κάνοντας κλικ στο κουμπί "like" (Μου Αρέσει) ή στο κουμπί "share" (Κοινοποίηση), οι σχετικές πληροφορίες επίσης στέλνονται απευθείας στον server του παρόχου και αποθηκεύονται εκεί. Παράλληλα, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν στο social media προφίλ σας και θα είναι ορατές στις επαφές σας ή αναλόγως των ρυθμίσεων Απορρήτου σας με τον συγκεκριμένο πάροχο. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζονται τα έννομα συμφέροντά μας βελτιστοποιώντας την εμπορευματοποίηση της προσφοράς μας.
Για τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων, την επεξεργασία και την χρήση των εν λόγω δεδομένων από τον πάροχο, καθώς και την επιλογή επικοινωνίας, τα σχετικά δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης προστασίας του απορρήτου σας, μπορείτε να μάθετε περαιτέρω και αναλυτικότερα στην Πολιτική Απορρήτου του εκάστοτε παρόχου:
https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
https://help.pinterest.com/en/articles/edit-your-account-privacy

Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων από τον ιστότοπό μας από τα αναφερόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), θα πρέπει να αποσυνδέσετε / απενεργοποιήσετε την αντίστοιχη υπηρεσία με τον συγκεκριμένο πάροχο πριν επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας. Μπορείτε να αποφύγετε παντελώς την χρήση αυτών των plugins, εάν το επιθυμείτε, χρησιμοποιώντας "NoScript" (http://noscript.net).

Youtube video plugins

Το Youtube το διαχειρίζεται η Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Για βίντεο από το youtube που περιλαμβάνονται στον ιστότοπό μας, είναι ενεργοποιημένες οι προηγμένες ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει οτι καμιά πληροφορία δε συλλέγεται και αποθηκεύεται στο youtube εκτός κι αν ο χρήστης παίξει το βίντεο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά για τους σκοπούς και τρόπους της συλλογής δεδομένων, καθώς και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση αυτών από το youtube, καθώς και για τα δικαιώματα και τις επιλογές σου σχετικά με το ιδιωτικό σου απόρρητο στο youtube, διάβασε τις πληροφορίες στην πολιτική απορρήτου της Google:

Άλλες ενσωματωμένες google υπηρεσίες και κώδικες:
Google Maps: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Google Maps για την οπτική παρουσίαση των γεωγραφικών πληροφοριών. Τα Google Maps τα διαχειρίζεται η Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Αυτό εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον των παρόχων μαθημάτων να είναι εύκολα προσβάσιμες οι τοποθεσίες τους. Κατά τη χρήση των Google Maps η Google μεταδίδει ή επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με τη χρήση των Χαρτών από τους επισκέπτες του ιστότοπου, όπως πχ. IP διευθύνσεις και δεδομένα τοποθεσίας. Λόγω caching, για μεγάλη μερίδα επισκέψεων δε μεταφέρονται τέτοια δεδομένα για όσο ο επισκέπτης δεν κλικάρει στον χάρτη. Ωστόσο, για κάποιο ποσοστό των επισκεπτών μας είναι πιθανή η μεταφορά δεδομένων ακόμα και όταν οι χρήστες-επισκέπτες δεν κλικάρουν σε χάρτη. Δεν έχουμε καμία επιρροή στη συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων. Για την απενεργοποίηση της υπηρεσίας Google Maps και την αποφυγή μετάδοσης σχετικών δεδομένων προς τη Google, θα πρέπει να απενεργοποιηθεί η λειτουργία Javascript στον web browser. Σ' αυτή την περίπτωση, τα Google Maps δε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μερικώς ή στο σύνολό τους. Για πιο αναλυτικά, Όροι Χρήσης Google Maps.

Google Γραμματοσειρές:
Αυτός ο ιστότοπος έχει ενσωματώσει τον κώδικα Google Fonts script code, ο οποίος παρέχεται από τη Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Αυτό εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον της παρουσίασης του ιστότοπου καθώς και της γρήγορης φόρτωσης των σελίδων για τους επισκέπτες μας. Εντός αυτού του πλαισίου, δημιουργείται σύνδεση μεταξύ του browser και των servers της Google. Ως αποτέλεσμα, η Google μαθαίνει οτι επισκέφτηκες τον ιστότοπό μας μέσω της IP διεύθυνσής σου.
Η Google είναι πιστοποιημένη βάση του EU-US Privacy Shield. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τη Google μπορείς να διαβάσεις την Πολιτική Απορρήτου της Google.

Τα προφίλ μας σε Facebook, Google, Twitter, Instagram, και Pinterest
Τα προφίλ μας σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μας βοηθούν να επικοινωνούμε και να προωθούμε τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας προς τους χρήστες μας εκεί.

Όταν επισκεφθείς τα social media προφίλ μας, ενδέχεται να συλλεχθούν και να αποθηκευθούν αυτόματα πληροφορίες σου για σκοπούς μάρκετινγκ, έρευνας, και προωθήσεων. Τα προφίλ μας εκεί έχουν δημιουργηθεί πχ. για την εμφάνιση διαφημίσεων εντός κι εκτός της κάθε social media πλατφόρμας. Για αυτόν τον λόγο, αποθηκεύονται και σχετικά cookies από τη social media πλάτφόρμα στη συσκευή σου. Ως χρήστης αυτών των πλατφορμών, είχες ερωτηθεί σχετικά και είχε ζητηθεί η έγκρισή σου σ' αυτού του είδους τις επεξεργασίες δεδομένων κατά τη φάση δημιουργίας του λογαριασμού σου εκεί. Όσον αφορά τις προαναφερθείσες social media πλατφόρμες με έδρα τις ΗΠΑ, ισχύουν τα ακόλουθα. Για τις ΗΠΑ, απόφαση για την καταλληλότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμη. Αυτό ανάγεται στην ασπίδα προστασίας ιδιωτικού απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ (EU-US privacy shield). Μπορείς να δεις το πιστοποιητικό για την αντίστοιχη εταιρεία εδώ. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία εκ μέρους του καθενός από τους παρόχους, ανάτρεξε στους παραπάνω συνδέσμους για τις πολιτικές απορρήτου αυτών των social media πλατφορμών.

7. Ασφάλεια

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα με τη χρήση της 256-bit SSL τεχνολογίας και διανέμονται στο διαδίκτυο σε κρυπτογραφημένη μορφή. Ασφαλίζουμε την ιστοσελίδα μας και τα άλλα συστήματα μας μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ενάντια στην απώλεια, καταστροφή, πρόσβαση, τροποποίηση ή διανομή των δεδομένων σας από άτομα χωρίς εξουσιοδότηση.

8. Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης, περιορισμού, φορητότητας, και αντιπαράθεσης

Σύμφωνα με την Οδηγία 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - GDPR), μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης, περιορισμού, φορητότητας και εναντίωσης στα προσωπικά σας δεδομένα, απλά ενημερώνοντάς μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας ή αποστέλλοντας επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση Paseo Milicias de Garachico 1 Floor 8 Office 86, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Spain, συνοδεύοντας το αίτημά σας με ένα προσωπικό έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. σάρωση διαβατηρίου, άδειας οδήγησης, αστυνομικής ταυτότητας). Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης, ακύρωσης και εναντίωσης, εφόσον το αίτημά σας δεν έρχεται σε αντίθεση με τους εθνικούς κανονισμούς για την αρχειοθέτηση που ορίζονται π.χ. στο φορολογικό και εμπορικό δίκαιο.

9. Υπευθυνός για επεξεργασία δεδομένων και επικοινωνίας θεμάτων σχετικών με το ιδιωτικό απόρρητο

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων είναι:

CourseGuru SLU

Paseo Milicias de Garachico 1 Όροφος 8 Γραφείο 86, 38002 Santa Cruz de Tenerife (Ισπανία)

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ζητήματα ή αιτήματα σχετικά με θέματα απορρήτου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση ή απλά μέσα από τη σελίδα επικοινωνίας.

Τελευταία ενημέρωση: 2021-07-26