Πανεπιστήμια σε Κόβεντρι, Αγγλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

2 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Κόβεντρι
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
26
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Κόβεντρι
 • (17 ίδρυμα και9 κατατάξεις θέματος)
23
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Κόβεντρι
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Κόβεντρι

---
#1 
The University of Warwick
---
#1 
Coventry University
---
#2 
The University of Warwick
---
#3 
The University of Warwick
---
#8 
The University of Warwick
Φυσιοθεραπεία
#10 
Coventry University
---
#12 
Coventry University
Στατιστική
#30 
The University of Warwick
Γεωργία
#319 
The University of Warwick

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Κόβεντρι, Αγγλία2021

#1

The University of Warwick

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (559 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #10 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #7 
 • #8 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #8 
 • #77 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]


#2

Coventry University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (713 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #46 
The Times Good University Guide
[Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #20 
 • #26 
University league tables
[Δημοσίευση 05 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #58 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]ΚόβεντριΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 309000

: England, Coventry

 • Τύπος Μπρίζας G
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Κόβεντρι

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

The University of Warwick βρίσκεται στη θέση #1 σε Κόβεντρι στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Κόβεντρι The University of Warwick βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 36 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το The University of Warwick έχει περαστεί σε λίστα

Το The University of Warwick έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κόβεντρι για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Warwick περιλαμβάνεται.

Το Coventry University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κόβεντρι για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Coventry University περιλαμβάνεται.

Το The University of Warwick έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κόβεντρι για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Warwick περιλαμβάνεται.

Το The University of Warwick έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κόβεντρι για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Warwick περιλαμβάνεται.

Το The University of Warwick έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κόβεντρι για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Warwick περιλαμβάνεται.

Το Coventry University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κόβεντρι για Ιατρική & Υγεία (Φυσιοθεραπεία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Coventry University περιλαμβάνεται.

Το Coventry University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κόβεντρι για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Coventry University περιλαμβάνεται.

Το The University of Warwick έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κόβεντρι για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Warwick περιλαμβάνεται.

Το The University of Warwick έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κόβεντρι για Γεωργία (Γεωργία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Warwick περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

The Guardian News and Media Limited

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -University league tables:
Αναλογία Φοιτητών Προωπικού 15%
Προστιθέμενη Αξία 15%
Σκορ Εισαγωγής 15%
Προοπτικές Καριέρας 15%
NSS - Διδασκαλία 10%
NSS - Αξιολόγηση & Feedback 10%

μεθοδολογία προβολής

The Times and The Sunday Times

μεθοδολογία προβολής

The University League Tables

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CUG The Complete University Guide:
Standards εισόδου
Ικανοποίηση φοιτητών
Ποιότητα έρευνας
Ένταση έρευνας
Προοπτικές αποφοίτων
Αναλογία φοιτητών - προσωπικού
Έξοδα ακαδημαϊκών υπηρεσιών
Έξοδα εγκαταστάσεων
Good honours
Ολοκλήρωση πτυχίου

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής