Λογιστική Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Accounting)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
The University of Nottingham 70% 5% 1% £19000 145 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 70% 5% 1% £15360 145 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 70% 5% 1% £19500 145 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 71% 5% 20% £19300 135 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 71% 4% 7% £19300 131 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 60% 0% 5% £17700 107 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 5% 14% £14700 139 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 82% 5% 1% £14800 127 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 89% 5% 20% £14300 120 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 8% £17700 107 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 85% 2% 2% £22800 153 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 59% 10% 23% £17875 122 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 2% 10% £17100 £18000 125 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 5% 0% £19500 152 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 44% 0% 5% £17355 125 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 77% 15% 0% £14560 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 73% 1% 9% £19500 126 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 5% 14% £18900 139 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 82% 5% 0% £14800 131 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 90% 0% 12% £15360 120 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 2% 10% £17100 £18000 125 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 73% 1% 9% £19500 126 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 73% 1% 9% £19500 126 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 86% 5% 5% £13200 102 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 74% 1% 10% £19600 119 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 77% 10% 5% £14560 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 86% 5% 5% £12000 102 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 76% 0% 1% £20100 193 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 80% 5% 5% £20750 161 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 60% 0% 5% £17700 107 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 5% 0% £19500 152 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 74% 1% 10% £19600 119 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 82% 5% 1% £14800 127 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 70% 5% 1% £19000 145 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 2% 10% £17100 £18000 125 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 76% 0% 1% £20100 193 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 61% 14% 6% £14000 88 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 2% 14% £14500 88 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 68% 5% 10% £14500 81 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 82% 5% 7% £14800 124 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 82% 5% 7% £14800 124 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 87% 0% 3% £15700 156 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 87% 0% 3% £24500 156 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 89% 0% 15% £19500 129 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 77% 5% 10% £13000 98 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 5% 11% £11400 92 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 85% 1% 10% £14700 112 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 75% 5% 6% £14250 100 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 75% 5% 6% £12600 100 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 85% 1% 10% £14700 112 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 87% 0% 3% £24500 156 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 80% 5% 8% £16200 106 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 5% 8% £16400 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 82% 5% 7% £14800 124 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 86% 2% 3% £19050 £20000 137 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 96% 5% 20% £16400 221 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 87% 0% 3% £24500 156 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 83% 5% 0% £14045 100 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 86% 0% 5% £15000 £15450 171 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 82% 0% 20% £10500 100 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 67% 0% 5% £12000 96 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 89% 0% 0% £19500 141 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 66% 0% 0% £12996 92 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 72% 5% 5% £19050 £20000 118 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 57% 0% 11% £14000 148 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 57% 0% 11% £15000 148 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 89% 5% 8% £16400 221 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 89% 0% 15% £19500 129 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 5% 5% £16400 228 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 1% 10% £16400 213 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 93% 0% 11% £14000 147 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 83% 5% 0% £14045 100 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% £11400 95 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 89% 2% 5% £15360 132 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 67% 1% 0% £23100 200 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 89% 2% 5% £15360 132 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 89% 5% 4% £14300 95 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 79% 10% 5% £14000 133 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 7% £11400 95 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 8% £11400 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 0% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 78% 0% 0% £19380 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 59% 0% 0% £23100 184 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 2% 6% £17100 126 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 89% 5% 15% £14300 102 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 2% 6% £17100 126 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 4% 5% £17700 103 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 47% 10% 14% £17120 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 71% 20% 0% £20100 134 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 69% 0% 0% £15000 121 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 59% 5% 15% £15860 100 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 84% 10% 0% £17400 137 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 77% 0% 10% £14900 126 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 27% 5% 20% £16335 125 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 4% 5% £17700 103 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 2% 6% £17100 126 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 5% 10% £19300 131 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 4% 5% £17700 103 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 69% 5% 15% £13842 99 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 71% 20% 0% £20100 134 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 60% 4% 5% £14250 102 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% £11400 88 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 88% 0% 15% £16400 209 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 84% 2% 10% £14415 98 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% £11400 88 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 78% 5% 0% £13000 96 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 84% 2% 10% £14415 98 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 5% 7% £17700 99 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 5% 7% £17700 99 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 5% 0% £70480 220 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 89 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 93% 0% 0% £9600 178 London Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 93% 0% 0% £17000 178 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 93% 0% 0% £21000 178 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 93% 0% 0% £17875 178 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 93% 0% 0% £15000 178 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 93% 0% 0% £18500 178 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 93% 0% 0% £28000 178 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
BPP University 93% 0% 0% £22010 178 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 93% 0% 0% £21250 178 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 93% 0% 0% £17682 178 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Margaret University 93% 0% 0% £15725 178 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 93% 0% 0% £15750 178 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 93% 0% 0% £17000 178 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 93% 0% 0% £19300 178 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 93% 0% 0% £31000 178 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 93% 0% 0% £30690 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 93% 0% 0% £18150 178 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 93% 0% 0% £1805 178 London Oncampus μερική απασχόληση
University of the West of Scotland 93% 0% 0% £13920 178 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 93% 0% 0% £16200 178 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 93% 0% 0% £28500 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 93% 0% 0% £9750 178 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 93% 0% 0% £14500 178 Aberystwyth Oncampus μερική απασχόληση
Heriot-Watt University 84% 5% 1% £15384 £16000 186 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 84% 5% 1% £15384 £16000 186 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 89% 5% 10% £14300 102 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 74% 10% 10% £19500 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 86% 8% 5% £13200 101 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 76% 2% 5% £13800 73 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 76% 7% 5% £13200 80 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 85% 5% 5% £12000 98 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 75% 0% 2% £17400 134 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 78% 1% 3% £17700 100 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 80% 0% 5% £60696 123 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 94% 5% 10% £14300 97 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 66% 5% 4% £20100 182 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 91% 4% 5% £14250 68 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 68% 5% 10% £13000 81 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 5% 4% £17100 £18000 124 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 84% 0% 6% £16900 116 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 91% 4% 5% £14250 68 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 68% 5% 10% £14500 81 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 80% 0% 5% £40464 123 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 68% 5% 10% £14500 81 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 0% 0% £21500 147 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 77% 5% 9% £14560 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 55% 1% 0% £17700 121 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 80% 0% 0% £19700 147 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 88% 0% 6% £19500 125 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 84% 0% 6% £16900 116 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 80% 0% 35% £40464 103 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 90% 5% 1% £18500 146 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 91% 0% 10% £16100 132 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 78% 5% 1% £22430 164 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 80% 0% 35% £55638 103 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 76% 7% 5% £13200 80 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 85% 0% 0% £18900 111 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 5% 4% £17100 £18000 124 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 74% 10% 10% £19500 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 85% 5% 5% £12000 98 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 5% 7% £14300 100 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 84% 0% 6% £16900 116 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 69% 5% 15% £13842 99 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 66% 10% 6% £15000 113 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 85% 5% 5% £14300 104 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 78% 1% 3% £17700 100 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 0% 0% £19700 136 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 77% 5% 16% £9250 102 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 0% 0% £21500 147 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 62% 10% 10% £15860 125 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 89% 5% 0% £14300 105 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 75% 0% 6% £19300 123 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 78% 5% 9% £14900 146 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 56% 5% 15% £14500 76 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 88% 0% 6% £19500 125 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 91% 0% 10% £16100 132 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 81% 0% 5% £19300 172 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 66% 5% 4% £20100 182 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 15% £11400 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 0% £11400 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 81% 0% 10% £14500 83 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 85% 0% 4% £14700 103 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 85% 0% 4% £15000 £15450 173 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 85% 0% 0% £14700 111 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 88% 0% 11% £14500 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% £11400 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University - - - £17875 - Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - - - - Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
Royal Holloway, University of London - - - £22000 - Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - £28000 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University - - - - - Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - - £19380 - Colchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Bradford - - - £17682 - Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading - - - £22500 - Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading - - - £22500 - Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire - - - £13275 - Luton Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol - - - £28900 - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - - - - - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia - - - £18000 - Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield - - - - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - - - - - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester - - - £21000 - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex - - - - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York - - - £25240 - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University - - - - - Coventry Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University - - - - - Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 75% 5% 4% - 185 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 74% - 5% £23100 177 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% - 5% - 177 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gower College Swansea 73% - 20% - 89 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
South & City College Birmingham 67% - 50% - 59 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 67% - 50% - 59 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 67% - 50% - 59 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 73% 0% 10% - 139 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 77% 2% 5% - 161 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre Peterborough - - - - 69 Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 90% 6% 5% - 140 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 88% 0% 4% - 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 77% 2% 5% - 161 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 60% 0% 5% - 107 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 67% 2% 8% - 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 67% 2% 8% - 157 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 72% 2% 7% - 108 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 90% 5% 5% - 110 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 90% 0% 5% - 129 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 60% 0% 5% - 107 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 82% 2% 10% - 125 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 77% 0% 4% - 159 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 87% 0% 3% - 156 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 81% - 10% £13000 97 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 67% 0% 5% - 40 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 5% 11% - 92 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 70% 3% 0% - 98 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 81% 0% 6% - 101 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 68% 0% 14% - 117 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 72% - 9% £14400 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 73% - 15% £10500 - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 81% 0% 6% - 111 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 85% 1% 10% - 112 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 81% - 10% £13000 97 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gower College Swansea 87% 0% 3% - 156 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 70% 3% 0% - 101 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 78% - 28% £10500 102 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Academy 92 - - - £21699 89 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Academy 92 - - - £14466 89 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 87% 0% 3% - 156 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 92% 4% 0% - 160 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 83% 5% 0% - 100 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 72% 2% 7% - 108 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 78% - 28% £10500 102 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 66% 7% 6% - 98 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 81% 15% 10% - 81 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 89% 0% 15% - 129 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 78% - 28% £10500 102 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 80% 5% 4% - 94 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 81% 15% 10% - 81 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 78% - 28% £7500 102 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 84% 5% 2% - 164 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 83% 0% 5% - 174 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% - 95 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 0% 3% - 196 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 0% 3% - 191 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 84% 4% 4% - 130 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 90% 1% 20% - 170 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 7% - 95 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 81% 4% 5% - 85 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 8% - 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 0% - 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 78% 0% 0% - 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 86% 15% 0% - 188 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 84% 5% 6% - 126 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 70% 2% 0% - 132 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 84% 5% 6% - 126 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 4% 5% - 103 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 59% 3% 8% - 102 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 94% 0% 5% - 167 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% - 89 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 93% 0% 0% - 178 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 93% 0% 0% - 178 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 93% 0% 0% - 178 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 93% 0% 0% - 178 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 93% 0% 0% - 178 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 93% 0% 0% - 178 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 93% 0% 0% - 178 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 93% 0% 0% - 178 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 93% 0% 0% - 178 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 93% 0% 0% - 178 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 93% 0% 0% - 178 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 93% 0% 0% - 178 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 93% 0% 0% - 178 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 93% 0% 0% - 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 93% 0% 0% - 178 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 93% 0% 0% - 178 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 93% 0% 0% - 178 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 93% 0% 0% - 178 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 93% 0% 0% - 178 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 93% 0% 0% - 178 Wolverhampton Oncampus μερική απασχόληση
University of Portsmouth 93% 0% 0% - 178 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 93% 0% 0% - 178 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 93% 0% 0% - 178 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 93% 0% 0% - 178 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 72% - 0% £23100 183 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 93% 0% 0% - 178 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 82% - 15% £13320 76 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 82% - 15% £17700 76 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 82% - 15% £17700 76 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 82% - 15% £17700 76 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
City College Plymouth - - 0% - - Plymouth Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University - - 0% - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - - 0% - - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University - - 0% - - Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University - - 0% - - Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - - 0% - - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 88% 0% 4% - 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 87% 5% 0% - 154 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham 80% - 6% £12500 113 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 80% 5% 2% - 149 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 73% 5% 9% - 138 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Essex College of Further and Higher Education - - 15% £17930 - Southend-on-Sea Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London - 5% 3% - 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 82% 0% 10% - 123 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 84% 5% 9% - 124 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 93% 0% 5% - 151 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 82% - 15% £13320 76 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 74% 10% 10% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 75% 0% 2% - 166 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 68% 5% 11% - 116 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 75% - 13% £14150 86 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 82% 0% 10% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Northampton 65% 5% 12% - 97 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 82% - 15% £13320 76 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 79% 5% 15% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 97% 5% 5% - 106 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 74% 5% 3% - 129 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 75% - 13% £14150 86 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 5% 12% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 84% 5% 9% - 124 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 78% 1% 3% - 100 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 72% 2% 7% - 108 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 73% 5% 9% - 138 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 61% - 5% £16895 £17740 115 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 5% 2% - 149 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 90% 4% 4% - 142 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 90% 0% 5% - 137 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 75% 5% 16% - 102 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 68% 5% 3% - 93 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 5% 2% - 149 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
BPP University 68% 0% 8% £27000 - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 86% 8% 5% - 101 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 75% - 13% £14150 86 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 87% 0% 5% - 107 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 87% 0% 5% - 107 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 97% 5% 5% - 106 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 72% - 8% - 117 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 75% - 13% - 86 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 5% 2% - 149 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 79% 0% 5% - 123 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 75% - 13% £14150 86 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 42% 0% 10% - 123 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - - 23% - 49 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 84% 5% 4% - 126 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 64% - 4% £16895 £17740 110 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 84% 5% 4% - 126 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 68% 5% 11% - 116 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 74% 5% 3% - 129 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London - 10% 0% £16907 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 75% - 13% £14150 86 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 84% 5% 4% - 126 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 88% 0% 4% - 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 84% 5% 4% - 126 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 86% 8% 5% - 101 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 88% 0% 4% - 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 48% 0% 10% - 106 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 0% - 88 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham 80% - 6% £12500 113 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of West London 93% - 20% - 57 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 78% 8% 14% - 104 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 50% 0% 30% - 81 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 70% 0% 10% - 116 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 70% 0% 10% - 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 84% 0% 6% - 109 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 50% 0% 30% - 81 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 89% 15% 5% - 151 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
6 Online Λογιστική Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
74 Λογιστική Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • TOP 20 ACCOUNTANT Interview Questions And Answers!
  1/5
 • 5 Reasons to Avoid Accounting (as a Career)
  2/5
 • How a Career in Consulting Looks Like (from Ex-McKinsey consultant)
  3/5
 • Why I did BSc Accounting and Finance
  4/5
 • finals week in my life — I finished undergrad! // accounting student
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
78 /100
Απάντησαν 15223 φοιτητές Λογιστική στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Λογιστική (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22537 £22844 £27954
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19928 - £27527 £17701 - £29009 £20553 - £37760

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23225 £24485 £31064
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20429 - £27415 £19117 - £30262 £23137 - £39401

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Λογιστική

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Λογιστική που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Λογιστική

 • Λογιστικά γραφεία
 • Κατασκευαστικές εταιρείες
 • Τράπεζες της υψηλής οδού
 • Ασφαλιστικές εταιρείες
 • Επενδυτικές Τράπεζες
 • Συμβουλευτικές εταιρείες διαχείρισης
 • Δημόσιοι εργοδότες

Εξειδικεύσεις εντός: Λογιστική

 • Λογιστική Κόστους
 • Περιβαλλοντική Λογιστική
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Φοροτεχνική Λογιστική
 • Διοικητική Λογιστική
 • Δημόσια Λογιστική
 • Αθλητική Λογιστική
 • Φορολογία

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Λογιστική που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Λογιστική (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Λογιστική από Anglia Ruskin University

40% Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα
30% Διοικητικά επαγγέλματα
15% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
10% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Λογιστική στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Λογιστική

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Λογιστική.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Λογιστική:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Accountancy (Honours) - BAcc (Hons)
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Accountancy (Research) - MAcc (Res)
 • Higher National Diploma - HND
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Master of Research - MRes
 • Master of Science in Economics - MScEcon
 • Master of Accounting and Finance (Honours) - MAccFin (Hons)
 • Master of Accountancy - MAcc
 • Foundation Certificate - FDCert

Το πρόγραμμα σπουδών: Οικονομικά και Λογιστική στο University of Southampton έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 6 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Λογιστική ήταν £22537 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £22844 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £279545 χρόνια μετά την αποφοίτηση.