Διεθνείς Σχέσεις Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (International relations)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Dundee 74% 0% 15% £19500 193 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 5% 4% £19300 122 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 84% 0% 5% £16300 129 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 93% 0% 25% £14500 85 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 93% 0% 25% £14500 85 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 70% 0% 6% £1862 110 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 93 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 3% 8% £16400 214 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 87% 3% 8% £14500 214 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 1% 10% £16400 210 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% £11400 96 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 67% 0% 3% £23100 195 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 89% 0% 0% £20900 183 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 80% 0% 0% £23100 203 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 60% 3% 5% £18500 143 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 85% 0% 0% £14500 118 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 91% 1% 10% £16200 117 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 0% 7% £18100 126 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 92% 5% 3% £14300 103 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 93% 0% 25% £14500 87 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 0% 7% £18100 126 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 70% 10% 0% £14000 93 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 89% 0% 18% £15576 67 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 3% 20% £16400 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 89% 0% 18% £15576 67 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 15% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 3% 8% £16400 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 69% 0% 9% £17215 98 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 70% 5% 0% £19500 183 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 5% 0% £19300 124 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 92% 5% 15% £14300 114 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 88% 0% 5% £16400 204 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 75% 3% 0% £19500 110 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 70% 0% 0% £14900 117 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 77% 3% 0% £18500 129 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 75% 3% 0% £19500 110 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 65% 0% 20% £14250 107 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 66% 15% 5% £18650 104 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 66% 15% 5% £17700 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 66% 15% 5% £17700 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 66% 15% 5% £17700 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 72% 0% 20% £19500 221 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 83% 0% 4% £20350 187 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
Durham University 83% 0% 4% £23600 187 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 83% 0% 4% £18100 187 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 82% 0% 4% £18700 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 66% 5% 2% £20100 170 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 69% 0% 2% £23300 169 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 59% 5% 0% £20000 138 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 76% 5% 5% £16300 118 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 2% 0% £18700 139 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 59% 5% 0% £20000 138 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 55% 5% 8% £19300 137 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 66% 5% 2% £20100 170 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 67% 2% 9% £14720 99 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 88% 1% 10% £14800 125 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 5% 8% £16400 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 89% 6% 40% £3894 67 London Oncampus μερική απασχόληση
Leeds Beckett University 93% 5% 10% £10500 89 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 69% 4% 10% £13250 107 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 90 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 75% 10% 10% £16895 £17740 93 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 78% 3% 5% £16400 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 0% 7% £16400 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 0% 7% £19300 126 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 78% 5% 10% £19300 128 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 68% 2% 2% £22500 172 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 85% 0% 5% £14560 95 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 0% 7% £19300 123 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 83% 10% 15% £14500 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 57% 6% 12% £12500 82 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 0% 7% £19300 126 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 0% 7% £19300 126 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 73% 3% 12% £15600 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 79% 5% 0% £14700 111 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 72% 0% 5% £19300 138 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 3% 0% £16400 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 83% 0% 5% £15500 102 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 79% 5% 5% £20750 141 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 72% 0% 8% £16200 101 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 92% 5% 3% £14300 116 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 70% 5% 17% £13740 80 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 0% 10% £19300 119 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 70% 0% 5% £17700 119 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 74% 2% 0% £19600 134 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 76% 5% 3% £19050 £20000 150 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 67% 2% 9% £14720 99 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 93% 5% 10% £10500 89 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 57% 6% 12% £12500 82 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 52% 3% 35% £13842 102 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 53% 0% 10% £14250 103 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 75% 1% 2% £17400 139 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 70% 0% 6% £14300 98 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 3% 8% £16400 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 100% 10% 10% £14000 111 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 79% 1% 3% £19000 150 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 73% 3% 12% £11000 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 75% 5% 9% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 75% 1% 20% £14500 110 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 100% 10% 10% £14000 111 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 74% 2% 0% £19600 134 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 100% 10% 10% £14000 111 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 79% 0% 0% £12250 93 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 75% 5% 9% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 76% 5% 3% £17400 150 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 78% 5% 10% £18500 137 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 79% 5% 5% £20750 141 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 3% 5% £16400 187 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 74% 5% 11% £19500 115 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 87% 3% 25% £16400 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 74% 0% 5% £17100 £18000 119 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 70% 5% 17% £13740 80 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 59% 5% 0% £20000 138 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 59% 5% 0% £20000 138 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 89 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 15% 5% £11400 95 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 15% 5% £11400 95 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 86% 0% 15% £19500 180 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 86% 0% 15% £14300 180 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 86% 0% 15% £14500 180 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 0% 7% £19300 115 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 78% 5% 15% £19500 120 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 85% 5% 9% £19500 122 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 15% 5% £11400 94 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 87% 15% 5% £14600 94 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 79% 0% 0% £16300 110 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 79% 0% 0% £1825 110 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University 79% 0% 0% £14500 110 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 69% 4% 10% £13250 107 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 77% 4% 7% £18500 139 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 92% 5% 3% £14300 131 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 66% 15% 5% £23520 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 66% 15% 5% £18150 98 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 66% 15% 5% £25224 98 London Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 66% 15% 5% £8470 98 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 66% 15% 5% £21200 98 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 60% 0% 3% £17700 177 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 60% 0% 3% £17700 177 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 60% 0% 3% £17700 177 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 60% 0% 3% £23100 177 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 76% 0% 2% £70480 £81600 220 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 67% 0% 0% £23100 199 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 80% 0% 15% £19500 199 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 70% 0% 15% £19500 194 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £81600 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 96% 0% 10% £14000 188 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 96% 0% 10% £11500 188 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of East Anglia 96% 0% 10% £16400 188 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 96% 0% 10% £23600 188 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 96% 0% 10% £23600 188 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 96% 0% 10% £14700 188 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 96% 0% 10% £13750 188 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 96% 0% 10% £23600 188 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 96% 0% 10% £8935 188 Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
The University of York 96% 0% 10% £18700 188 York Oncampus μερική απασχόληση
Swansea University 96% 0% 10% £12250 188 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 96% 0% 10% £23600 188 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 96% 0% 10% £14700 188 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 96% 0% 10% £21250 188 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 96% 0% 10% £17100 188 Reading Oncampus μερική απασχόληση
Aston University 96% 0% 10% £7350 188 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 88% 2% 0% £18700 152 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 57% 3% 20% £19300 154 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 83% 0% 5% £14500 116 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 79% 2% 6% £16300 119 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 79% 0% 0% £16300 129 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 93% 0% 20% £14500 85 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 77% 2% 2% £22430 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 77% 2% 2% £14500 170 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 77% 2% 2% £14600 170 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 77% 2% 2% £14600 170 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 77% 2% 2% £14600 170 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 15% 5% £11400 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 80% 5% 15% £14500 111 London Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 90 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 75% 3% 0% £20000 162 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 15% 5% £11400 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 6% £17700 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 89% 6% 20% £15576 67 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 100% 10% 5% £17400 145 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 92% 5% 3% £14300 116 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 70% 0% 6% £14600 118 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 83% 3% 6% £18500 135 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 71% 3% 4% £20000 165 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 90 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 75% 5% 9% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 92% 5% 3% £14300 116 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 65% 0% 10% £14750 102 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 75% 3% 3% £20000 160 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln - - - £16200 - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire - - - £13275 - Luton Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen - - - - - Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 0% - 170 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 86% 0% 6% - 145 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 86% 0% 6% - 148 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 5% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% - 93 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 5% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 87% - 10% £14500 135 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% - 96 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 72% 0% 9% - 96 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 72% 0% 9% - 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 72% 0% 9% - 96 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 0% 0% - 183 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 89% 0% 0% - 183 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 89% 0% 0% - 183 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 59% - 20% £13320 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 85% 0% 0% - 118 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 85% 0% 0% - 118 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 87% 3% 20% - 199 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 67% 0% 10% - 108 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 85% 0% 2% - 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 15% 5% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 86% 15% 5% - 175 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 15% 5% - 175 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 50% 1% 5% - 147 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 50% 1% 5% - 147 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 79% 4% 6% - 144 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 67% 0% 5% - 102 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% - 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 66% 15% 5% - 104 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 66% 15% 5% - 104 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 4% - 187 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 83% 0% 4% - 187 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 83% 0% 4% - 187 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 83% 0% 4% - 187 Bath Oncampus μερική απασχόληση
University of Exeter 83% 0% 4% - 187 Exeter Oncampus μερική απασχόληση
The University of Winchester 83% 0% 4% - 187 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 83% 0% 4% - 187 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 0% 4% - 187 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 83% 0% 4% - 187 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 0% 4% - 187 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 83% 0% 4% - 187 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 76% 5% 3% - 161 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 100% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 74% 5% 5% - 105 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 62% 0% 10% - 148 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 91% 0% 2% - 155 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 69% 4% 10% - 107 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 68% - 15% £12250 92 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 73% 5% 5% - 113 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 86% 5% 15% - 128 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 73% 5% 0% - 116 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 65% 4% 15% - 95 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 73% 4% 9% - 114 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 88% 2% 12% - 114 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 65% 5% 5% - 91 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 68% - 15% £12250 92 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 74% 0% 0% - 114 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 73% 5% 0% - 99 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 73% 5% 15% - 124 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 73% 5% 7% - 116 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 79% 0% 7% - 126 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 66% 2% 5% - 142 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 47% 5% 15% - 88 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 73% 5% 0% - 122 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 73% 5% 7% - 116 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 94% 0% 0% - 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 68% 0% 15% - 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 47% 5% 15% - 88 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 65% 5% 5% - 91 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 20% - 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 65% - 10% £12750 111 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 81% - 0% £14400 61 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% - 90 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 100% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 55% 0% 10% - 127 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 76% 5% 2% - 101 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 81% 0% 9% - 109 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 88% 2% 12% - 114 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 67% 0% 20% - 99 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 100% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 47% 5% 15% - 88 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 65% - 10% £12750 111 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 90% 15% 5% £7280 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of the West of England 81% 0% 9% - 109 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 81% - 0% £14400 61 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 90% 0% 5% - 147 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 59% 5% 3% - 153 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 20% - 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 76% 5% 3% - 150 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 47% 5% 15% - 88 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 59% 5% 3% - 153 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 65% 4% 15% - 95 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 85% - 2% - 96 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 93% 0% 4% - 180 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% - 89 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 0% 4% - 182 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 91% 0% 2% - 149 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% - 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 0% 4% - 174 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 15% 5% - 94 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 10% - 205 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 6% - 200 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% - 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 66% 15% 5% - 98 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 66% 15% 5% - 98 Belfast Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 66% 15% 5% - 98 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 66% 15% 5% - 98 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 66% 15% 5% - 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 66% 15% 5% - 98 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 66% 15% 5% - 98 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Surrey 66% 15% 5% - 98 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 66% 15% 5% - 98 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University 60% 0% 3% - 177 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 60% 0% 3% - 177 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool 60% 0% 3% - 177 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 60% 0% 3% - 177 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 30% - 180 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 4% - 186 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 4% - 190 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 10% - 185 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 0% 10% - 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 0% 0% - 203 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 4% - 188 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 0% 0% - 178 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 4% - 190 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 4% - 169 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 4% - 186 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 0% 5% - 172 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 188 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 96% 0% 10% - 188 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 96% 0% 10% - 188 London Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University 96% 0% 10% - 188 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University 96% 0% 10% - 188 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 96% 0% 10% - 188 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 96% 0% 10% - 188 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 96% 0% 10% - 188 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 96% 0% 10% - 188 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 96% 0% 10% - 188 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 96% 0% 10% - 188 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 96% 0% 10% - 188 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Portsmouth 96% 0% 10% - 188 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 96% 0% 10% - 188 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 96% 0% 10% - 188 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 96% 0% 10% - 188 London Oncampus μερική απασχόληση
Anglia Ruskin University 96% 0% 10% - 188 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 96% 0% 10% - 188 Bradford Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University 96% 0% 10% - 188 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 96% 0% 10% - 188 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 96% 0% 10% - 188 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University 96% 0% 10% - 188 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 96% 0% 10% - 188 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 96% 0% 10% - 188 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 96% 0% 10% - 188 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 96% 0% 10% - 188 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 96% 0% 10% - 188 Bath Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University 96% 0% 10% - 188 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 96% 0% 10% - 188 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Plymouth University 74% 5% 10% - 102 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 83% 0% 5% - 116 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 83% 0% 5% - 116 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 74% 5% 10% - 102 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 79% 0% 10% - 103 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 81% - 8% £14400 73 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 78% 5% 10% - 112 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 77% 0% 2% - 215 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 5% - 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 76% 3% 2% - 96 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 84% 15% 5% - 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 79% - 15% £40464 112 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 52% 2% 10% - 150 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 52% 2% 10% - 150 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 88% 2% 0% - 116 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 65% - 10% £12750 111 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 15% 5% - 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 15% £18500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 75% 0% 5% - 145 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 85% 0% 5% - 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 82% 0% 5% - 110 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 71% 5% 10% - 113 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 61% 2% 5% - 147 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 66% 15% 5% - 90 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 67% 3% 10% - 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 77% 2% 2% - 177 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 75% 3% 3% - 160 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
5 Online Διεθνείς Σχέσεις Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
85 Διεθνείς Σχέσεις Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • International Relations Degree Vs Political Science Major | An Overview to Understand the Scope
  1/7
 • Career Advice from International Relations Alumni
  2/7
 • International Relations Careers: The United Nations
  3/7
 • Day in the Life of an LSE International Relations Student: Ishika Srivastava
  4/7
 • study with me // international relations student edition
  5/7
 • Academic & Research advice for International Relations Students
  6/7
 • PROS & CONS INTERNATIONAL RELATIONS MAJOR
  7/7

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
73 /100
Απάντησαν 76749 φοιτητές Διεθνείς Σχέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Διεθνείς Σχέσεις (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24168 £23490 £28242
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20009 - £28338 £17512 - £29442 £21427 - £37533

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24639 £24704 £30219
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20826 - £28317 £19319 - £30889 £23353 - £39742

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Διεθνείς Σχέσεις

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Διεθνείς Σχέσεις που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Διεθνείς Σχέσεις

 • Banks
 • Δημόσια
 • IGOs
 • Διεθνείς επιχειρήσεις
 • Δικηγορικά γραφεία
 • Τοπική και εθνική κυβέρνηση
 • Εταιρείες μέσων ενημέρωσης
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Εξειδικεύσεις εντός: Διεθνείς Σχέσεις

 • Μελέτες Ασφάλειας
 • Διπλωματία
 • Παγκόσμια Διακυβέρνηση
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Δημόσια Πολιτική
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Περιφερειακή Πολιτική
 • Εθνική και Διεθνής Ασφάλεια
 • Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων
 • Διεθνές Δίκαιο
 • Πολιτική Υγείας
 • Διαπολιτισμικές Επικοινωνίες

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Διεθνείς Σχέσεις που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Διεθνείς Σχέσεις (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Διεθνείς Σχέσεις από Anglia Ruskin University

35% Στοιχειώδη επαγγέλματα
25% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
10% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
10% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Διεθνείς Σχέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Διεθνείς Σχέσεις

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Διεθνείς Σχέσεις.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Διεθνείς Σχέσεις:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Laws - LLM
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Research - MRes
 • Master of Politics - MPol
 • Master of Arts - MA
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Bachelor of Science in Economics (Honours) - BSc Econ (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Master of Research - MA (Res)
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Bachelor of Law - LLB
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Bachelor of Social Science (Honours) - BSocSc (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Postgraduate Diploma (Initial Qualification) - PgDip
 • Master of Philosophy - MPhil

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Διεθνείς Σχέσεις ήταν £24168 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £23490 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £282425 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Ιστορία με Πολιτική & Διεθνείς Σχέσεις στο New College of the Humanities έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 10 ερωτηθέντες.