Τουρισμός Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelors & Masters (Tourism)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Liverpool Hope University 76% 0% 5% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 76% 4% 15% £14250 67 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 81% 5% 0% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 70% 5% 10% £13000 119 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 84% 0% 0% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 70% 5% 10% £14300 122 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 0% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 86% 5% 0% £14300 125 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 81% 5% 0% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 81% 5% 40% £13200 93 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 74% 0% 25% £13000 89 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 69% 0% 5% £16400 235 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 87% 2% 10% £12250 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 73% 0% 3% £14400 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 76% 0% 15% £14700 122 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 0% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 89% 0% 10% £14500 95 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 88% 0% 0% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 77% 5% 30% £13842 109 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham 76% 25% 10% £12500 56 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 86% 5% 0% £14300 125 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 5% 0% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 87% 5% 15% £12750 108 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 79% 5% 5% £11000 153 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 78% 0% 10% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 81% 5% 60% £13200 93 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 70% 4% 0% £14500 125 London Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 87% 10% 0% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 5% 0% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 69% 0% 5% £16400 207 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 0% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 81% 5% 45% £13200 93 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 70% 5% 10% £14300 122 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 81% 5% 40% £13200 93 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 0% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 74% 0% 25% £12996 89 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 69% 0% 5% £16400 220 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 47% 5% 0% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 86% 5% 10% £14300 122 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 73% 0% 5% £14400 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 83% 1% 10% £12000 114 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 81% 5% 60% £13200 93 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 79% 5% 5% £15600 153 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 90% 5% 5% £10500 99 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 81% 5% 0% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 69% 0% 5% £16400 217 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 76% 4% 15% £14250 67 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 0% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 97% 5% 0% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 87% 5% 15% £12750 108 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 71% 5% 35% £13500 76 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 78% 0% 5% £16400 228 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 0% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 68% 1% 5% £14000 111 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 73% 0% 5% £14400 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 77% 7% 15% £13320 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 83% 0% 10% £14500 111 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 86% 5% 10% £14300 125 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 94% 0% 14% £14500 98 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 69% 1% 10% £15250 113 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 71% 0% 6% £1812 142 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
University of Bedfordshire 81% 5% 50% £13200 93 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 87% 5% 15% £12750 108 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 89% 0% 10% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 71% 5% 35% £13500 76 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 90% 0% 10% £12360 128 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 77% 0% 10% £14170 163 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 81% 5% 50% £13200 93 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 82% 5% 15% £13200 93 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 81% 5% 0% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 90% 5% 0% £14300 125 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 10% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 86% 0% 10% £14700 144 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 0% 4% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 0% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 81% 5% 50% £13200 93 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 76% 5% 5% £15000 126 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 71% 5% 35% £13500 76 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 80% 0% 1% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 87% 5% 15% £12750 108 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 5% 0% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 86% 0% 0% £15360 138 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 61% 4% 5% £14500 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 70% 4% 0% £14500 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 87% 7% 6% £13250 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 0% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 69% 0% 10% £12360 108 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 92% 5% 0% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 0% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 75% 1% 0% £14045 112 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 68% 1% 5% £14000 111 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 89% 0% 10% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 5% 0% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 0% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 81% 0% 0% £14170 157 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 93% 10% 2% £14000 £14420 133 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 80% 0% 20% £14400 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 77% 7% 15% £13320 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 0% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 76% 0% 15% £14700 122 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 87% 7% 6% £13250 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 87% 5% 15% £12750 108 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 74% 5% 11% £14000 89 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 85% 0% 9% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 74% 5% 11% £14000 89 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Margaret University 69% 0% 15% £7000 130 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 81% 0% 0% £14170 157 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 77% 5% 8% £13842 109 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 75% 1% 0% £14045 112 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 0% 5% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leicester College 93% 20% 40% £10700 79 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 83% 0% 0% £14170 153 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 76% 0% 6% - 116 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 47% 5% 0% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 0% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 90% 0% 28% - 122 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 94% 5% 2% - 137 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 75% 0% 10% - 118 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 5% 0% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 90% 0% 28% - 122 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 76% 0% 6% - 116 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 87% 0% 7% - 98 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 89% 0% 20% - 112 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 80% 0% 1% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 94% 5% 2% - 137 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 5% 0% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough College 100% 20% 15% £7750 - Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 0% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 53% - 15% £15576 49 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 10% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 82% 0% 5% £13325 132 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 83% 6% 6% - 98 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 74% 20% 13% - 109 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 90% - 11% £13000 98 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 0% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 87% 2% 10% - 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 92% 5% 0% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 79% 5% 15% - 137 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 83% 6% 6% - 98 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 89% 0% 20% - 112 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 75% 0% 10% - 118 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 94% 5% 0% - 141 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 69% 1% 10% - 113 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 75% 0% 10% - 118 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 89% - 5% £13000 98 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 67% 0% 10% - 131 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 80% 0% 6% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 64% 0% 20% - 115 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 0% 5% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 5% 0% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 0% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 89% - 5% £13000 98 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 53% - 15% £3894 49 London Oncampus μερική απασχόληση
Anglia Ruskin University 87% 0% 7% - 98 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 94% 5% 2% - 137 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 85% 0% 9% - 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 0% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 90% - 11% £13000 98 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 97% 5% 0% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 94% 10% 10% - 137 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 53% - 15% £3894 49 London Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 95% 15% 0% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 90% - 11% £13000 98 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 69% 0% 5% - 129 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 0% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 0% 5% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 88% 0% 0% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College 91% 0% 10% - - Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University 82% 4% 9% - 151 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 83% 11% 10% - 118 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 74% 3% 9% - 116 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 90% 0% 28% - 122 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 84% 5% 8% - 114 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 52% 0% 0% - 104 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 84% 5% 8% - 114 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 90% 0% 0% - 140 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 84% 5% 8% - 114 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 73% 0% 5% - 111 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 74% 3% 9% - 116 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 64% 0% 20% - 115 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 84% 0% 1% - 132 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 90% 0% 0% - 140 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 52% 0% 0% - 104 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Herts College - 20% 15% - 87 Watford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 79% 5% 5% - 139 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 90% 0% 28% - 122 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 64% 10% 15% - 133 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 84% 5% 8% - 108 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 82% 4% 9% - 151 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 84% 5% 8% - 108 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 83% 0% 10% - 111 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 73% 0% 5% - 111 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 94% 0% 2% - 150 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 84% 5% 8% - 114 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 64% 0% 20% - 115 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 80% 4% 8% - 109 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 94% 0% 2% - 150 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 83% 11% 10% - 118 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 84% 5% 8% - 114 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 84% 5% 8% - 114 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 84% 5% 8% - 114 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham 81% 0% 5% - 108 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 90% - 5% - 116 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) 75% - 20% - 81 Colwyn Bay Oncampus μερική απασχόληση
South Devon College - 10% 20% - - Paignton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 90% - 5% - 116 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 84% - 8% - 114 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chichester College - 15% 20% - - Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
City College Plymouth 75% - 35% - - Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 100% - 10% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute - - 25% £7800 - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wakefield College - - 15% £9500 - Wakefield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 84% - 8% - 114 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 90% - 5% - 116 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 96% - 14% - 118 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 100% - 10% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £16400 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leicester College - - - £10700 - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - - £15000 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham - - - £12500 - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £17000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire - - - £13200 - Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University - - 0% - 57 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich - - 0% £15000 57 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Bedfordshire - - 0% £13275 57 Luton Oncampus μερική απασχόληση
Grimsby Institute - - 0% £10500 57 Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University - - 0% £14250 57 Poole Oncampus μερική απασχόληση
University of Bedfordshire - - - £13200 - Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University - - - £13750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leicester College - - - £10700 - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 90% - - - - Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 90% - - £6570 - Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% - - £14500 - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
HCUC, Harrow College & Uxbridge College 90% - - £7682 - Harrow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £16400 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University - - - £14250 - Poole Oncampus μερική απασχόληση
Loughborough College - - - £7750 - Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London College UCK - - 65% - - Hounslow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - 65% £17000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £16400 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland - - - £13000 - Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire - - - £13200 - Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University - - - £15250 - Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham - - - £14500 - Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Teesside University - - - £13000 - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wigan and Leigh College - - 80% - - Wigan Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University - - 80% £14250 - Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £16400 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £16400 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) - - - £8300 - Colwyn Bay Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland - - - £13750 - Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - - £11400 - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - £12750 - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University - - - £14170 - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London College UCK - - 65% - - Hounslow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - 65% £14500 - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham - - 65% £14500 - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University - - - - - Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rotherham College - - - - - Rotherham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College - - - - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
York College - - - - - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £17000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre at Salford City College - - - - - Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Harlow College - - - - - Harlow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby - - - - - Derby Oncampus μερική απασχόληση
Blackpool and the Fylde College - - - - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southport College - - - - - Southport Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds City College - - - - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College - - - - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University - - - - - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grŵp NPTC Group - - - - - Neath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College - - - - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University - - - - - Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University - - - - - Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Bishop Burton College - - - - - Beverley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Westminster Kingsway College - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire - - - - - Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria - - - - - Carlisle Oncampus μερική απασχόληση
Bury College - - - - - Bury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - - - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds City College - - - - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bury College - - - - - Bury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Burton College - - - - - Beverley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University - - - - - Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Durham - - - - - Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College - - - - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sunderland College - - - - - Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £17000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - - - - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College - - - - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - - - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grŵp NPTC Group - - - - - Neath Oncampus μερική απασχόληση
Westminster Kingsway College - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University - - - - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Swindon - - - - - Swindon Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire - - - - - Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Edinburgh Napier University - - - - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University - - - - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire - - - - - Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University - - - - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University - - - - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University - - - - - Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham - - - - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University - - - - - Plymouth Oncampus μερική απασχόληση
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire - - - - - Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Edinburgh Napier University - - - - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University - - - - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University - - - - - Coventry Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire - - - - - Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent - - - - - Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen - - - - - Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling - - - - - Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University - - - - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Birmingham Metropolitan College - - - - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire - - - - - Preston Oncampus μερική απασχόληση
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University - - - - - Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
32 Τουρισμός Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Careers in Hospitality | Travel & Tourism Jobs
  1/5
 • A Day in the Life of a Tourism Student in UST | Episode 1
  2/5
 • LIFE AS A TOURISM STUDENT (Reality) | Simple Tips And Advice | Gideon Costales
  3/5
 • A day in a life of a Tourism Student | FIRST VLOG—Rai Portea | PH
  4/5
 • Should You Do A Travel And Tourism Management Degree? Pros + Cons Of Studying Tourism Management
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Τουρισμός (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20998 £20830 £24369
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17814 - £24178 £16042 - £26488 £18552 - £31827

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22136 £21708 £25263
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18973 - £26009 £17201 - £26066 £19710 - £31564

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Τουρισμός

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Τουρισμός που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Τουρισμός

 • Ταξιδιωτικές βιομηχανίες λιανικής
 • Εταιρείες ανταλλαγής συναλλάγματος
 • Τουρ οπερέιτορς
 • Τουριστικά γραφεία
 • Εταιρείες μεταφοράς επιβατών
 • Μουσεία
 • Θεματικά πάρκα
 • Ζωολογικούς κήπους
 • Περιουσίες κληρονομιάς
 • Ξενοδοχεία
 • Ξενοδοχεία
 • Πάρκα διακοπών
 • Εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων

Εξειδικεύσεις εντός: Τουρισμός

 • Διοίκηση φιλοξενίας
 • E- Tourism
 • Διαχείριση εσόδων
 • Αειφόρος Τουρισμός
 • Διαχείριση εκδηλώσεων
 • Επιχειρηματικός Τουρισμός
 • Διεθνής Αναψυχή
 • Τουρισμός
 • Resort Management
 • Spa Management
 • Οδηγός ξενάγησης

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Τουρισμός (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Τουρισμός από Anglia Ruskin University

40% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
15% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
15% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας
10% Αναψυχή, ταξίδια και συναφή επαγγέλματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Κατανομή χρόνου μελέτηςΚατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Τουρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Τουρισμός

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Τουρισμός.

Συχνές ερωτήσεις

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Τουρισμός ήταν £20998 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £20830 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £243695 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Τουρισμός:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Bachelor of Arts - BA
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Higher National Diploma - HND
 • Foundation Degree - FD
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Master of Business Administration - MBA
 • Master of Science - MSc
 • Higher National Certificate - HNC
 • Master of Arts - MA
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert

Το πρόγραμμα σπουδών: Διεθνής Διαχείριση Τουρισμού - HND στο Loughborough College έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 15 ερωτηθέντες.