Τουρισμός Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Tourism)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University College Birmingham 59% 15% 15% £12500 66 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 83% 0% 20% £13500 85 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 83% 0% 20% £13500 85 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 83% 0% 20% £13500 85 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 79% 5% 0% £14300 114 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 58% 5% 25% £13200 86 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 50% 7% 35% £13200 95 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 58% 5% 35% £13200 90 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 58% 5% 10% £13200 86 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 58% 5% 25% £13200 86 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 58% 5% 25% £13200 86 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 58% 5% 25% £13200 86 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 79% 9% 11% £13250 118 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 93% 4% 12% £13000 100 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 92% 4% 7% £13000 112 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 70% 5% 40% £13842 118 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 70% 5% 40% £13842 118 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 79% 5% 0% £14300 114 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 58% 5% 25% £13200 86 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 94% 5% 0% £14300 118 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 79% 5% 0% £14300 118 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 58% 5% 10% £13200 86 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 92% 4% 7% £13000 112 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 92% 0% 0% £14500 111 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 79% 5% 0% £14300 114 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 93% 0% 5% £13000 100 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 50% 7% 35% £13200 95 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 73% 3% 11% £1812 118 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
University of Bedfordshire 58% 5% 25% £13200 86 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 93% 4% 12% £13000 100 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 58% 5% 20% £13200 86 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 83% 5% 0% £14300 121 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 93% 3% 8% £15360 113 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 79% 9% 11% £13250 118 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 86% 0% 2% £14500 108 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 87% 0% 8% £14500 107 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 87% 0% 8% £14500 107 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 0% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 100% 4% 15% £13000 134 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Grimsby Institute 80% 0% 8% £10500 111 Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 81% 3% 15% £12750 104 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 67% 1% 10% £11000 152 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 67% 10% 10% £15576 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough College 67% 10% 10% £7750 111 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 66% 0% 30% £12996 100 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 96% 2% 20% £16400 160 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 81% 3% 15% £12750 104 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 83% 5% 3% £15000 131 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 5% 11% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 87% 0% 0% £14500 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 93% 0% 5% £14500 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) 84% 0% 5% £8300 125 Colwyn Bay Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 92% 4% 7% £13000 112 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 72% 0% 9% £14700 117 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 81% 3% 15% £12750 104 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 70% 2% 0% £14045 128 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 83% 0% 0% £14170 169 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 96% 5% 5% £16400 236 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 94% 5% 0% £14300 118 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 66% 0% 30% £13000 100 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham 60% 0% 9% £12500 126 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 96% 5% 20% £16400 221 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 83% 1% 5% £12250 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 72% 0% 9% £14700 117 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 96% 0% 20% £16400 206 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 93% 0% 5% £14500 120 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Strathclyde 96% 0% 20% £16400 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 79% 4% 15% £13325 131 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 74% 0% 5% £14400 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 67% 1% 10% £15600 152 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 92% 0% 5% £10500 98 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 0% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 96% 0% 20% £16400 207 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 89% 2% 6% £16400 201 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 100% 1% 6% £16400 187 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 74% 0% 5% £14400 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 67% 2% 15% £15250 118 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 81% 3% 15% £12750 104 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 83% 0% 5% £14170 145 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 88% 0% 0% £14700 152 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 96% 1% 10% £16400 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 81% 3% 15% £12750 104 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 96% 2% 20% £16400 201 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 69% 0% 5% £12360 114 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 67% 10% 10% £3894 111 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Derby 70% 2% 0% £14045 128 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 82% 0% 0% £14170 147 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 74% 10% 3% £14000 £14420 145 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 82% 0% 0% £14170 135 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Margaret University 79% 0% 15% £7000 141 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 82% 0% 0% £14170 147 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 67% 10% 10% £3894 111 London Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 72% 0% 9% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 0% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 8% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 0% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 0% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 0% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 0% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 0% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 0% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 0% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 0% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 57% 0% 0% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 66% 15% 5% £14500 102 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 0% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 0% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 0% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 0% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 0% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 0% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 0% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 87% 0% 20% £14500 102 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 100% 0% 8% £13750 109 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 87% 0% 8% £14500 97 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 87% 0% 20% £14500 104 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 0% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 15% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 97% 0% 0% £12360 135 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 0% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 0% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 0% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria - - - - - Carlisle Oncampus μερική απασχόληση
University College Birmingham - - - £14500 - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham - - - £14500 - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £17000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £17000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University - - - - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £17000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire - - - - - Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £17000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire - - - £13275 - Luton Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire - - - - - Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby - - - - - Derby Oncampus μερική απασχόληση
Bournemouth University - - - £14250 - Poole Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire - - - - - Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University - - - - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University - - - - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University - - - - - Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham - - - - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University - - - - - Plymouth Oncampus μερική απασχόληση
Bournemouth University - - - £14250 - Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University - - - - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire - - - - - Preston Oncampus μερική απασχόληση
Edinburgh Napier University - - - - - Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University - - - - - Coventry Oncampus μερική απασχόληση
University of Wales - - - £15000 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University - - - £14250 - Poole Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University - - - £13750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen - - - - - Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich - - - £15000 - London Oncampus μερική απασχόληση
Middlesbrough College - - - - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
York College - - - - - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Swindon - - 5% - - Swindon Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough College 100% - 10% £7750 - Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Herts College 71% - 15% - 74 Watford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 71% - 15% - 74 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chichester College - - 20% - - Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Burton College - - 20% - - Beverley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wigan and Leigh College - - 55% - - Wigan Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wakefield College - - 30% £9500 - Wakefield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sunderland College - - 30% - - Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham Metropolitan College - - 5% - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leicester College - - 5% £10700 - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 76% - 5% - 78 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 76% - 5% £6570 78 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre at Salford City College 76% - 5% - 78 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Harlow College - - - - - Harlow Oncampus πλήρους απασχόλησης
HCUC, Harrow College & Uxbridge College - - - £7682 - Harrow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Burton College - - - - - Beverley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - - - - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grŵp NPTC Group 100% - 30% - - Neath Oncampus μερική απασχόληση
South Devon College - - 25% - - Paignton Oncampus πλήρους απασχόλησης
City College Plymouth - - 10% - - Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bury College - - 10% - - Bury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rotherham College - - 10% - - Rotherham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 70% - 0% - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland - - - - - Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) 69% - 10% - - Colwyn Bay Oncampus μερική απασχόληση
Grimsby Institute - - 10% £7800 - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - 35% 10% - 91 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Durham - 35% 10% - 91 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College 98% - 25% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leicester College 59% - 25% £10700 - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Westminster Kingsway College - - 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - 10% £12750 - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 80% - 0% - 96 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 81% 2% 12% - 123 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 77% 0% 5% - 151 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 82% 5% 13% - 81 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 76% - 15% - 147 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 81% 2% 12% - 123 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 76% 0% 1% - 128 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 68% 0% 3% - 110 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 80% - 0% - 96 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 81% 5% 10% - 81 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 73% 2% 20% - 124 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 76% - 15% - 147 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 81% 5% 10% - 81 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 82% 0% 0% - 138 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 82% 5% 13% - 81 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 80% - 0% - 96 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 89% - 8% - 113 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 68% 0% 3% - 110 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 77% 0% 5% - 151 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 80% - 8% - 111 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 82% 5% 4% - 125 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 82% 2% 11% - 125 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 82% 0% 0% - 138 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bury College 75% - 15% - - Bury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham 86% 0% 2% - 108 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 70% 3% 25% - 99 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University - 3% 25% £14250 99 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 84% - 13% - 102 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leicester College 84% - 13% £10700 102 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 61% 5% 10% - 81 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 84% 0% 5% - 125 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 68% 0% 14% - 117 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 80% 0% 8% - 111 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 68% 0% 14% - 117 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 70% 3% 25% - 99 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 80% 0% 8% - 111 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 65% - 25% - 139 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 5% 11% - 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 82% 6% 15% - 102 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham 82% 6% 15% - 102 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Blackpool and the Fylde College 82% 6% 15% - 102 Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 68% 0% 14% - 117 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College 66% 0% 30% - 100 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London College UCK 89% - 55% - - Hounslow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 100% 0% 8% - 111 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 84% - 13% £12000 102 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 72% - 14% - 122 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University - 3% 25% £14250 99 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 83% 1% 5% - 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 100% 0% 8% - 111 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 92% 0% 0% - 111 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 66% - 0% £14000 105 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% - 0% - 105 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 84% 0% 5% - 125 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 82% 6% 15% - 102 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 67% 2% 15% - 118 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 84% - 13% - 102 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 84% - 13% £15250 102 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Westminster Kingsway College 84% - 13% - 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 84% - 13% £13000 102 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds City College - - 10% - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 84% 0% 5% - 125 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 76% - 5% £13320 76 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College 81% 3% 15% - 104 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 75% - 7% £14000 100 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 75% - 7% £14000 100 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 84% 0% 5% - 121 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 68% 0% 14% - 117 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham 60% 0% 9% - 126 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 77% 10% 10% - 121 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 100% - 7% £14400 132 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 72% - 14% - 122 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 81% 8% 9% - 124 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 84% 0% 10% - 125 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 75% 5% 10% - 107 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grŵp NPTC Group 100% - 25% - - Neath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 68% 5% 10% - 94 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 96% 0% 20% - 207 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 76% - 5% £13320 76 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 65% - 25% - 139 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 77% 10% 10% - 121 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 81% 8% 9% - 124 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 77% 10% 10% - 121 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 83% 0% 5% - 145 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 90% 0% 20% - 116 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 82% 6% 15% - 102 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 66% - 0% £14000 105 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 61% 5% 10% - 81 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 82% 10% 5% - 137 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 75% - 10% £14400 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London College UCK 89% - 55% - - Hounslow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 80% - 8% - 111 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 59% 3% 8% - 139 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 0% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 8% - 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 0% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% - 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 0% - 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 71% 10% 0% - 110 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 71% 10% 0% - 110 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 0% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 0% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 57% 0% 0% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% - 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 0% - 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 0% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 0% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 100% 0% 8% - 109 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 100% 0% 8% - 109 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 100% 0% 8% - 109 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 100% 0% 8% - 109 London Oncampus μερική απασχόληση
Southport College - - - - - Southport Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College - 0% 25% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - 0% - 101 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College - 0% 25% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - - - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College 91% - 30% - - Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
Leeds City College 90% - 20% - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% - 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 15% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 0% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 0% - 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 100% 0% 8% - 109 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 100% 0% 8% - 109 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 100% 0% 8% - 109 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 0% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 0% - 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 71% 10% 0% - 110 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
32 Τουρισμός Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Careers in Hospitality | Travel & Tourism Jobs
  1/5
 • A Day in the Life of a Tourism Student in UST | Episode 1
  2/5
 • LIFE AS A TOURISM STUDENT (Reality) | Simple Tips And Advice | Gideon Costales
  3/5
 • A day in a life of a Tourism Student | FIRST VLOG—Rai Portea | PH
  4/5
 • Should You Do A Travel And Tourism Management Degree? Pros + Cons Of Studying Tourism Management
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
80 /100
Απάντησαν 17059 φοιτητές Τουρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Τουρισμός (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20484 £19645 £23157
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17776 - £24260 £15037 - £25227 £17838 - £30172

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21389 £20222 £23752
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18862 - £26032 £15947 - £25049 £18481 - £29607

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Τουρισμός

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Τουρισμός που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Τουρισμός

 • Ταξιδιωτικές βιομηχανίες λιανικής
 • Εταιρείες ανταλλαγής συναλλάγματος
 • Τουρ οπερέιτορς
 • Τουριστικά γραφεία
 • Εταιρείες μεταφοράς επιβατών
 • Μουσεία
 • Θεματικά πάρκα
 • Ζωολογικούς κήπους
 • Περιουσίες κληρονομιάς
 • Ξενοδοχεία
 • Ξενοδοχεία
 • Πάρκα διακοπών
 • Εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων

Εξειδικεύσεις εντός: Τουρισμός

 • Διοίκηση φιλοξενίας
 • E- Tourism
 • Διαχείριση εσόδων
 • Αειφόρος Τουρισμός
 • Διαχείριση εκδηλώσεων
 • Επιχειρηματικός Τουρισμός
 • Διεθνής Αναψυχή
 • Τουρισμός
 • Resort Management
 • Spa Management
 • Οδηγός ξενάγησης

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Τουρισμός που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Τουρισμός (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Τουρισμός από University College Birmingham

20% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
10% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
10% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
5% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Τουρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Τουρισμός

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Τουρισμός.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Τουρισμός:
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Master of Science - MSc
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Business Administration - MBA
 • Master of Arts - MA
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Higher National Diploma - HND
 • Higher National Certificate - HNC
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Foundation Degree - FD

Το πρόγραμμα σπουδών: Διεθνής Διαχείριση Τουρισμού στο Loughborough College έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 19 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Τουρισμός ήταν £20484 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £19645 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £231575 χρόνια μετά την αποφοίτηση.