Αγγλική Λογοτεχνία Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (English literature)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Glasgow 86% 0% 5% £70480 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 81% 2% 10% £14500 104 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 74% 2% 15% £14500 102 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 11% £11400 96 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 85% 1% 6% £16000 104 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 94% 0% 5% £40464 106 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 81% 2% 8% £14500 105 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 0% 9% £11400 99 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 0% 1% £70480 204 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 0% 7% £11400 99 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 3% 10% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 85% 0% 15% £13100 112 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 75% 3% 7% £14600 110 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 82% 5% 5% £12250 105 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 85% 0% 10% £15500 105 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 8% £11400 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 96% 0% 0% £14300 107 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 5% 1% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 3% 2% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% £11400 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 3% 2% £70480 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 86% 2% 2% £19200 149 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 0% 0% £70480 244 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 85% 5% 9% £19500 122 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 15% 5% £11400 94 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 3% 0% £70480 212 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 81% 0% 10% £14500 110 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 85% 0% 10% £19500 138 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 85% 0% 10% £15500 105 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 0% 0% £14300 108 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 10% £11400 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 68% 0% 10% £14250 111 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 85% 0% 5% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 75% 1% 6% £17100 £18000 128 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 92% 0% 15% £13100 109 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 85% 0% 20% £12250 107 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 76% 10% 13% £15000 122 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 85% 0% 20% £12250 107 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 86% 0% 14% £12750 105 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 86% 0% 14% £12750 105 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £70480 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 0% 0% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 0% 0% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 0% 0% £23100 167 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 3% 0% £70480 140 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 10% £14500 101 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 85% 10% 0% £14600 96 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 85% 0% 5% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 76% 2% 0% £19200 142 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 81% 0% 0% £13145 97 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 85% 0% 5% £15500 107 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 0% 10% £11400 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 85% 0% 0% £22900 197 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 77% 1% 6% £17100 £18000 121 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 72% 2% 5% £19500 174 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 4% £23100 178 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 4% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 2% 0% £23100 157 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 90% 0% 0% £23100 164 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 2% 4% £23100 176 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 2% 4% £23100 178 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 5% £23100 185 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 0% 4% £23100 178 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 2% 4% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 5% £23100 161 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 2% 4% £23100 178 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 4% £23100 178 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 77% 0% 3% £70480 £81600 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 206 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 82% 5% 0% £70480 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £70480 179 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 3% 0% £79290 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 3% 2% £79290 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 3% 0% £70480 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £81600 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 3% 2% £79290 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 10% 20% £23100 164 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 2% £70480 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 3% 0% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 0% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 3% 2% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 0% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 2% 5% £23100 174 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 91% 3% 0% £70480 209 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 3% 2% £70480 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 5% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 69% 10% 0% £70480 213 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 6% £70480 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 58% 0% 0% £23100 174 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £79290 179 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 3% 2% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 3% 2% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 85% 3% 2% £20350 183 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 85% 3% 2% £15400 183 Hull Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool 85% 3% 2% £20350 183 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 85% 3% 2% £20350 183 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 85% 3% 2% £20350 183 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 85% 3% 2% £14900 183 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 85% 3% 2% £13275 183 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 85% 3% 2% £17875 183 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 85% 3% 2% £17600 183 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 85% 3% 2% £5000 183 Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
Aston University 91% 10% 10% £16300 124 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 91% 0% 10% £16300 131 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 10% £14500 101 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 81% 5% 0% £14500 106 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 81% 2% 11% £14500 100 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 81% 5% 10% £14500 100 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 84% 5% 10% £14500 95 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 81% 0% 20% £14500 101 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 71% 0% 5% £14250 101 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 0% 10% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 86% 0% 14% £12750 105 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 85% 0% 7% £14400 103 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 67% 0% 20% £13842 106 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 88% 0% 5% £19500 112 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 40% 0% 20% £13842 109 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 85% 0% 25% £13100 107 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 79% 0% 0% £13145 94 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 86% 0% 14% £12750 105 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 85% 0% 5% £19500 123 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 88% 0% 14% £11000 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 68% 0% 10% £14250 112 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 3% 10% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 85% 0% 15% £13100 107 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 85% 0% 7% £14400 103 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 2% 0% £19450 149 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 89% 5% 10% £14500 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 82% 20% 15% £17110 75 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 81% 0% 7% £14400 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 93% 0% 9% £17950 112 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 89% 5% 15% £14500 119 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 79% 0% 14% £12750 119 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 55% 0% 5% £19500 129 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% £11400 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 90% 5% 10% £12250 87 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 0% 0% £14300 107 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 82% 20% 15% £4277 75 London Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool John Moores University 88% 0% 14% £15600 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 79% 0% 14% £12750 119 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 77% 5% 10% £15000 107 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 76% 2% 0% £19200 133 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 81% 0% 7% £14400 97 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 95% 0% 9% £15850 116 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% £11400 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 93% 0% 9% £18500 112 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 2% 2% £19450 154 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 2% 2% £19450 137 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 2% 2% £19450 129 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 85% 0% 5% £19500 123 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% £11400 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% £11400 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 88% 0% 14% £16100 148 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 89% 2% 2% £18700 165 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 88% 0% 10% £15500 106 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 15% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 62% 0% 5% £13842 92 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 10% 5% £14300 134 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 81% 1% 1% £17100 £18000 133 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 77% 5% 10% £12250 84 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 79% 0% 0% £13145 114 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 100% 0% 0% £14300 107 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 83% 0% 10% £19200 147 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 90% 5% 10% £12250 87 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 86% 5% 5% £14700 92 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 62% 5% 0% £16850 108 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 88% 0% 15% £15600 149 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 88% 0% 10% £16100 151 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 0% 5% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 82% 5% 0% £14500 106 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 0% 0% £14300 114 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 77% 5% 10% £15000 102 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 85% 0% 0% £40464 107 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% £11400 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 82% 5% 0% £15000 117 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 82% 2% 5% £19200 151 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 80% 0% 5% £20750 148 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 88% 0% 0% £22900 182 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 73% 5% 0% £14500 119 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 0% 9% £11400 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 0% 0% £14300 107 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 85% 0% 15% £13100 106 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 0% 0% £12250 94 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 80% 0% 5% £20750 148 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 88% 0% 10% £15500 118 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 87% 1% 1% £22900 186 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 76% 5% 5% £21450 £20000 149 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 0% 0% £14300 109 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 0% 0% £12250 94 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 83% 0% 9% £14400 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 90% 0% 15% £12750 102 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 88% 0% 10% £14000 106 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 62% 5% 0% £16850 108 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 89% 0% 10% £14500 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 85% 0% 3% £14600 103 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 81% 0% 15% £14400 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 68% 0% 10% £14250 112 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 87% 5% 0% £14600 98 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 85% 0% 20% £13100 111 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 83% 0% 9% £14400 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 88% 0% 10% £14000 118 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 85% 0% 0% £19500 132 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 77% 5% 20% £15000 117 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 85% 0% 5% £19500 119 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 73% 0% 12% £14600 103 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 68% 5% 0% £1825 107 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 87% 5% 11% - 96 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 0% 9% - 99 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 80% 1% 5% - 119 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology 95% - 15% £13000 - Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 95% - 15% £81600 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 0% 7% - 99 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 3% 10% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 88% 5% 15% - 111 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 88% 5% 15% - 111 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 80% 0% 10% - 117 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 8% - 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 85% 5% 10% - 108 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% - 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 86% 0% 10% - 126 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 88% 0% 12% - 123 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - - 20% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 88% 0% 12% - 123 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 15% 5% - 94 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - - 20% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 81% 5% 7% - 122 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 91% 3% 3% - 170 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 85% 5% 10% - 96 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 10% - 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 75% 0% 5% - 105 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 90% 5% 7% - 150 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 71% 0% 10% - 129 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 90% 5% 7% - 150 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 72% 5% 15% - 111 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 85% 5% 10% - 109 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 85% 5% 10% - 109 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 85% 0% 5% - 109 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 85% 10% 5% - 106 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 90% 0% 10% - 144 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 76% 5% 4% - 130 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 0% 10% - 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 90% 0% 10% - 144 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 85% 0% 5% - 109 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 77% 1% 6% - 121 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 77% 1% 6% - 121 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 77% 1% 6% - 121 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 77% 1% 6% - 121 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 85% 2% 15% - 169 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 2% 5% - 174 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 72% 2% 5% - 174 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 72% 2% 5% - 174 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 2% 5% - 174 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 72% 2% 5% - 174 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
University of Worcester 72% 2% 5% - 174 Worcester Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University 72% 2% 5% - 174 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 85% 3% 2% - 183 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 85% 3% 2% - 183 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 85% 3% 2% - 183 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 85% 3% 2% - 183 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 85% 3% 2% - 183 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
The University of Winchester 85% 3% 2% - 183 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 85% 3% 2% - 183 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 85% 3% 2% - 183 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 85% 3% 2% - 183 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 85% 3% 2% - 183 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 85% 3% 2% - 183 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 85% 3% 2% - 183 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 85% 3% 2% - 183 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Buckingham 85% 3% 2% - 183 Buckingham Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University 85% 3% 2% - 183 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 85% 3% 2% - 183 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 80% 2% 4% - 137 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 81% 2% 11% - 100 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 85% 10% 15% - 111 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 75% 5% 10% - 127 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Farnborough College of Technology - - - £13000 - Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 90% 5% 5% - 152 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 80% 0% 10% - 125 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 68% 5% 7% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 100% 0% 5% - 153 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% - 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 71% 2% 11% - 110 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 80% 3% 3% - 171 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 72% 5% 0% - 108 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 81% 5% 10% - 123 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 54% 0% 5% - 114 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 72% 4% 20% - 112 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 83% - 0% - 116 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 54% 0% 5% - 114 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 80% 0% 15% - 159 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 80% 0% 15% - 159 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 90% 5% 0% - 152 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 81% 5% 5% - 128 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 74% 0% 5% - 179 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - - 10% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - - 10% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 73% 5% 0% - 114 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 0% 10% - 134 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 85% 0% 0% - 125 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 85% 0% 0% - 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 89% 0% 10% - 103 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 92% 0% 9% - 130 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 3% 10% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 71% 0% 10% - 129 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Winchester 72% 5% 0% - 107 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 100% 0% 5% - 153 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 54% 0% 5% - 114 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 71% 2% 11% - 110 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 73% 5% 0% - 114 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 83% 0% 10% - 122 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 83% 0% 5% - 112 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 83% 0% 5% - 112 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 90% 0% 9% - 131 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 90% 5% 15% - 152 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 80% 3% 3% - 158 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 72% 4% 20% - 112 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 0% 10% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 71% 0% 10% - 125 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 90% 0% 9% - 131 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% - 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 76% 5% 10% - 108 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 89% 2% 10% - 90 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 73% 0% 10% - 158 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 92% 0% 0% - 117 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 89% 2% 15% - 99 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 82% 5% 8% - 123 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - - 20% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 92% 0% 9% - 127 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 92% 0% 9% - 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 85% 5% 6% - 131 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 75% 5% 7% - 129 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 88% 0% 15% - 120 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 87% 6% 15% - 111 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 60% 0% 5% - 108 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology - - - £13000 - Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 87% 6% 15% - 111 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 97% 5% 10% - 123 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 84% 0% 0% - 126 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - - 35% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 95% 0% 9% - 116 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 85% 5% 6% - 131 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 88% 0% 10% - 117 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 85% 0% 0% - 108 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 89% 0% 10% - 95 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 85% 0% 9% - 135 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 80% 3% 3% - 174 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 91% 3% 3% - 155 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% - 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 100% 0% 20% - 115 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 89% 2% 10% - 90 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 10% - 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 90% 0% 15% - 82 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 15% 5% - 94 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 76% 5% 0% - 130 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 71% 0% 11% - 135 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 81% - 10% £9150 99 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 75% 0% 5% - 105 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 81% 1% 7% - 122 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% - 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 0% 0% - 94 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 64% 5% 7% - 129 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 85% 5% 10% - 109 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 88% 0% 0% - 165 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 86% 5% 3% - 164 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 90% 5% 5% - 159 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 89% 2% 10% - 90 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 85% 0% 0% - 142 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 74% 0% 3% - 147 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 80% 5% 0% - 100 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 88% 0% 10% - 118 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 72% 5% 15% - 113 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 85% 0% 10% - 132 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 0% - 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 85% 0% 0% - 142 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 10% - 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 81% 1% 1% - 133 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 54% 3% 0% - 186 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 73% 10% 20% - 118 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 80% 0% 10% - 123 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 85% 0% 9% - 135 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 83% 3% 5% - 111 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 85% 5% 10% - 109 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 85% 5% 10% - 109 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 85% 0% 9% - 131 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 83% 0% 10% - 118 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 81% 1% 7% - 122 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 71% 5% 10% - 122 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 89% 2% 15% - 99 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
45 Αγγλική Λογοτεχνία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Week In The Life of A Third Year English Lit Student | University of Nottingham
  1/6
 • Which one should I choose? VCE English vs. Literature. vs. English Language | Pros and cons
  2/6
 • My First Weekend as an English Lit Student
  3/6
 • day in the life of an english lit student - chill uni study day
  4/6
 • Life As A Literature Student | What An English Student Reads & Studies
  5/6
 • Day in the Life of an English Literature Student - Glasgow Uni | Unite Students
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
79 /100
Απάντησαν 24526 φοιτητές Αγγλική Λογοτεχνία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Αγγλική Λογοτεχνία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21201 £20871 £24516
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18125 - £24301 £15048 - £25323 £18775 - £30500

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20036 £20635 £24940
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17979 - £24397 £15500 - £25167 £19237 - £30364

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Αγγλική Λογοτεχνία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Αγγλική Λογοτεχνία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Αγγλική Λογοτεχνία

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Εκδοτικές εταιρείες
 • Εκδοτικές εταιρείες

Εξειδικεύσεις εντός: Αγγλική Λογοτεχνία

 • Λογοτεχνία του 19ου αιώνα
 • 20ος αιώνας Λογοτεχνία
 • Σύγχρονη Λογοτεχνία
 • Μεσαιωνική Λογοτεχνία
 • Καραϊβική Λογοτεχνία
 • Αμερικανική Λογοτεχνία
 • Shakespeare
 • Μοντερνισμός
 • Φεμινισμός
 • Συγγραφή θεατρικών έργων
 • Ποίηση

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Αγγλική Λογοτεχνία που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Αγγλική Λογοτεχνία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Αγγλική Λογοτεχνία από Bath Spa University

20% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
15% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Διδάσκοντες επαγγελματίες
10% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
10% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
10% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης
5% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Αγγλική Λογοτεχνία στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Αγγλική Λογοτεχνία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Αγγλική Λογοτεχνία.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Αγγλική Λογοτεχνία:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Arts - MA
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Studies - MSt
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Science - MSc
 • Masters in Research - MRes
 • Master of Research - MA (Res)
 • Bachelor of Arts and Sciences (Honours) - BASc (Hons)

Το πρόγραμμα σπουδών: Αγγλική Λογοτεχνία στο Aberystwyth University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 13 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Αγγλική Λογοτεχνία ήταν £21201 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £20871 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £245165 χρόνια μετά την αποφοίτηση.