Αγγλική γλώσσα Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (English language)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Aston University 80% 3% 0% £16300 130 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 74% 2% 15% £14500 102 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 5% 11% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 74% 2% 15% £14500 102 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 4% 2% £70480 206 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 59% 2% 8% £14500 105 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 72% 0% 9% £18000 106 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 72% 0% 9% £18700 106 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 72% 0% 9% £21000 106 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 72% 0% 9% £7250 106 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 69% 0% 9% £1825 107 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 78% 0% 10% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 77% 2% 20% £13100 117 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 89% 2% 15% £14500 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 1% £70480 204 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 209 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 2% £70480 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 15% 5% £11400 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 0% £11400 99 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 3% 2% £70480 210 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 5% 0% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 85% 0% 5% £23100 162 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 76% 5% 0% £19200 127 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 68% 0% 10% £4620 107 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 9% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 85% 0% 5% £23100 168 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 85% 2% 5% £23100 168 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 85% 10% 5% £23100 160 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 167 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 85% 2% 5% £23100 205 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 85% 0% 5% £23100 154 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 85% 5% 5% £23100 168 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 85% 2% 5% £23100 166 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 167 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 85% 2% 5% £23100 154 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 5% 0% £70480 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 5% £70480 215 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 82% 5% 0% £70480 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 10% £81600 206 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 10% £70480 206 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 206 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 203 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 219 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 215 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 211 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 213 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 215 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 2% £70480 211 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 10% 5% £70480 171 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 215 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 90% 5% 0% £16000 215 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 80% 0% 11% £16300 123 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 0% 5% £15950 124 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 91% 10% 5% £16300 115 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 91% 10% 5% £11000 115 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 82% 15% 15% £16300 124 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 82% 0% 0% £13145 101 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 82% 0% 0% £14500 101 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 5% 15% £14500 108 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 80% 2% 0% £20000 144 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 77% 0% 20% £13100 107 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 0% 10% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 79% 0% 0% £13145 114 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 67% 0% 20% £13842 106 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 89% 5% 0% £18700 156 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 85% 0% 25% £13100 107 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 73% 2% 5% £15000 116 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 74% 0% 10% £15000 110 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 68% 0% 10% £14250 112 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 5% 5% £16850 119 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 97% 10% 35% £13200 107 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 80% 0% 0% £21450 £20000 150 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 84% 0% 10% £14400 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 85% 0% 0% £19500 118 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 83% 0% 5% £18500 134 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 81% 5% 20% £14500 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 84% 0% 10% £14400 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 72% 0% 0% £19500 113 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 5% 5% £16850 119 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 5% 5% £16850 119 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 5% 5% £16850 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 87% 1% 2% £19300 149 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 81% 0% 13% £14800 110 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 100% 0% 0% £13200 136 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 5% 5% £16850 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 67% 5% 0% £19200 151 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 83% 0% 5% £18500 134 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 85% 0% 10% £14400 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 0% 5% £15500 124 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 82% 0% 10% £15000 115 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 68% 0% 10% £15000 108 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 68% 0% 0% £19500 125 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 0% 10% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 56% 1% 0% £13842 84 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 68% 0% 0% £19500 125 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 92% 5% 10% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 75% 0% 0% £13145 99 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 74% 5% 15% £14500 102 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 71% 5% 0% £19200 120 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 0% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 68% 0% 10% £15000 108 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 89% 0% 15% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 10% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 68% 5% 9% £15000 116 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 75% 5% 10% £12750 92 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 75% 5% 10% £14500 92 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 81% 0% 0% £18500 146 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 15% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 0% 0% £16850 115 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 0% 0% £16850 115 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 68% 0% 10% £14250 112 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 84% 0% 0% £21450 £20000 147 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 60% 3% 5% £14600 107 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 8% £11400 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 75% 0% 0% £13145 99 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 5% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 60% 1% 5% £13842 100 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 72% 0% 10% £14250 93 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 8% £11400 119 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 68% 0% 10% £15000 108 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 68% 0% 0% £19500 125 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 68% 0% 10% £15000 106 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 68% 0% 10% £15000 108 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 73% 5% 9% £19600 135 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 67% 5% 0% £19200 138 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 67% 5% 0% £1825 138 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 50% 0% 7% £11400 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 48% 1% 15% £13842 99 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 72% 0% 10% £14250 101 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 72% 0% 10% £14250 83 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 65% 0% 20% £13100 106 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 76% 5% 10% £16200 110 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 56% 0% 5% £13842 105 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 10% £14500 112 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 81% 0% 0% £18500 146 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 92% 5% 20% £13100 112 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 72% 0% 10% £14250 91 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 66% 5% 0% £19200 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 72% 0% 10% £14250 101 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 87% 0% 10% £19300 154 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 5% 0% £19200 145 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 75% 0% 0% £19200 135 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 82% 5% 25% £13200 91 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 10% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 82% 0% 10% £13100 111 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 60% 5% 10% £14600 113 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 73% 0% 0% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 82% 5% 5% £13200 84 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 73% 3% 10% £1825 95 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 10% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 79% 0% 5% £12000 84 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 72% 0% 0% £14750 123 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 61% 5% 0% £19200 137 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 5% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 84% 0% 10% £14400 107 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 89% 0% 15% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 84% 0% 10% £14400 107 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 75% 5% 10% £12750 92 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 87% 0% 10% £19300 154 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling - - - - - Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire - - - £13275 - Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 5% 11% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 81% 10% 5% - 119 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 72% 0% 9% - 106 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 72% 0% 9% - 106 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 72% 0% 9% - 106 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 72% 0% 9% - 106 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 72% 0% 9% - 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 72% 0% 9% - 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 72% 0% 9% - 106 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 72% 0% 9% - 106 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 72% 0% 9% - 106 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 10% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 93% 0% 10% - 110 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 77% 0% 5% - 112 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 82% 5% 15% - 94 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 15% 5% - 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - - 20% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - - 20% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 0% - 99 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 91% 0% 5% - 167 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 82% 5% 15% - 94 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 5% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 85% 10% 5% - 106 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 68% 0% 10% - 107 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 85% 2% 15% - 169 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 85% 2% 15% - 169 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 85% 2% 15% - 169 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 85% 2% 15% - 169 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 85% 2% 15% - 169 Coleraine Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster 90% 5% 0% - 215 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 90% 5% 0% - 215 Winchester Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University 90% 5% 0% - 215 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 90% 5% 0% - 215 London Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 90% 5% 0% - 215 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 90% 5% 0% - 215 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 90% 5% 0% - 215 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 97% 10% 35% - 107 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 85% 10% 15% - 111 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - - 1% - 189 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 0% 5% - 136 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 0% 5% - 136 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 97% 10% 35% - 107 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 0% 5% - 126 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 90% 10% 10% - 144 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 60% 0% 0% - 130 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% - 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 81% 5% 10% - 123 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 0% 10% - 134 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 75% 5% 7% - 113 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 67% 0% 5% - 145 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 80% 0% 15% - 159 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 93% 0% 10% - 111 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 62% 0% 0% - 147 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 62% 0% 0% - 147 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - - 10% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 90% 10% 10% - 144 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - - 10% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 73% 5% 0% - 114 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 0% 10% - 134 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Swansea University 100% 0% 5% - 136 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 89% 2% 5% - 110 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 89% 2% 5% - 110 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 82% 5% 10% - 90 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 93% 0% 10% - 111 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 73% 5% 0% - 114 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 0% 0% - 136 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 93% 0% 15% - 110 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 82% 5% 15% - 94 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 82% 5% 10% - 90 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 0% 10% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 73% 0% 0% - 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 90% 0% 10% - 97 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 63% 0% 5% - 157 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - - 10% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 0% 10% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 73% 0% 5% - 105 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 91% 0% 25% - 137 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 84% 10% 10% - 144 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 87% 0% 0% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 80% 0% 0% - 117 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 74% 5% 15% - 102 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 70% 3% 11% - 127 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 81% 5% 5% - 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 53% 5% 7% - 112 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 93% 0% 10% - 111 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 2% 5% - 137 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 76% 5% 0% - 130 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 84% 10% 10% - 136 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 73% 0% 5% - 143 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 84% 10% 10% - 144 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - - 35% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 79% 0% 10% - 150 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 79% 0% 10% - 150 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - - 10% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 84% 10% 10% - 136 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 84% 10% 10% - 136 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 97% 5% 0% - 115 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 10% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 93% 0% 10% - 112 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 85% 5% 0% - 80 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 60% 0% 5% - 150 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 82% 5% 15% - 94 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 60% 0% 5% - 150 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 85% 3% 5% - 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 5% 4% - 124 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 73% 5% 0% - 103 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - - 35% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 84% 10% 10% - 136 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% - 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 79% 0% 5% - 90 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 85% 3% 5% - 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 85% 3% 5% - 133 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 100% 5% 4% - 124 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 71% - 5% - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 87% 0% 0% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 82% 5% 15% - 94 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 100% 0% 25% - 110 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 93% 0% 5% - 113 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 76% 5% 4% - 129 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 59% 0% 5% - 151 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 10% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 100% 0% 20% - 115 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 94% 10% 5% - 118 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 15% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 94% 10% 5% - 118 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 100% 1% 0% - 97 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 0% 10% - 108 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 10% 5% - 132 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 93% 0% 13% - 116 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 0% 10% - 108 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 70% 3% 11% - 127 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 91% 0% 25% - 137 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 76% 10% 0% - 116 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 85% 5% 0% - 80 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 91% 2% 5% - 118 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 79% 0% 10% - 150 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 84% 10% 15% - 136 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 73% 5% 0% - 111 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 79% 0% 10% - 150 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 84% 10% 15% - 136 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 80% 0% 0% - 117 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 73% 4% 2% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 82% 5% 15% - 94 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 10% 5% - 132 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 68% 0% 5% - 151 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 84% 10% 10% - 136 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 90% 0% 10% - 97 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 74% 5% 15% - 102 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 10% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 84% 10% 10% - 136 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 0% 5% - 153 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 59% 0% 5% - 153 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 75% 5% 10% - 123 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 58% 0% 5% - 118 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 73% 5% 0% - 103 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 91% 0% 25% - 137 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 73% 3% 5% - 140 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 77% 5% 0% - 148 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 77% 5% 0% - 148 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 0% 10% - 108 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 59% 0% 5% - 165 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 91% 0% 25% - 137 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 82% 5% 15% - 94 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 83% 5% 5% - 146 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 77% 5% 0% - 148 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 93% 0% 10% - 111 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 75% 0% 3% - 133 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 84% 10% 15% - 136 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 85% 3% 5% - 133 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 0% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
9 Online Αγγλική γλώσσα Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
23 Αγγλική γλώσσα Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • What Job Can I do With Foreign Language Skills?
  1/4
 • Subject Battle! English Literature v English Language - which is better?
  2/4
 • My Year Abroad - English Language students
  3/4
 • 10 Reasons to Major in English
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
76 /100
Απάντησαν 5031 φοιτητές Αγγλική γλώσσα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Αγγλική γλώσσα (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21000 £20900 £24919
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18000 - £24000 £15938 - £24988 £18929 - £30439

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £19849 £20874 £25418
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18146 - £23212 £17236 - £24639 £19840 - £29860

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Αγγλική γλώσσα

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Αγγλική γλώσσα που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Αγγλική γλώσσα

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Τοπική και εθνική κυβέρνηση
 • Χρηματοοικονομικές και νομικές εταιρείες
 • Εθελοντικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις
 • Χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

Εξειδικεύσεις εντός: Αγγλική γλώσσα

 • Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνικές Σπουδές
 • Δημιουργική Γραφή
 • Βικτωριανές Σπουδές
 • Φανταστική Λογοτεχνία
 • Μεσαιωνική Λογοτεχνία
 • Γλωσσολογία

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Αγγλική γλώσσα που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Αγγλική γλώσσα (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Αγγλική γλώσσα από Sheffield Hallam University

25% Στοιχειώδη επαγγέλματα
20% Διδάσκοντες επαγγελματίες
15% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
5% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
5% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας
5% Επαγγέλματα πωλήσεων

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Αγγλική γλώσσα στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Αγγλική γλώσσα

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Αγγλική γλώσσα.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Αγγλική γλώσσα:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • PhD with Integrated Study - PhD
 • Master of Arts - MA
 • Postgraduate Credits - PG
 • Master of Linguistics - MLing
 • Master of Science - MSc
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Letters - MLitt
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Αγγλική γλώσσα ήταν £21000 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £20900 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £249195 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Αγγλική γλώσσα και λογοτεχνία στο University of Bedfordshire έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 20 ερωτηθέντες.