Φιλοσοφία Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Philosophy)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Glasgow 92% 0% 5% £70480 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 5% £70480 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 5% 1% £70480 177 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 59% 2% 8% £14500 105 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 59% 2% 8% £16850 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 59% 2% 8% £16850 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 59% 2% 8% £16850 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 78% 0% 10% £19500 123 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 4% 0% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 86% 0% 7% £19500 175 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 4% 5% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 80% 1% 0% £17900 102 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 78% 1% 10% £23700 150 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 70% 2% 0% £26500 148 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 74% 0% 5% £22900 196 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 9% £17700 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 0% 8% £18100 115 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 0% 8% £81600 115 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 9% £17700 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 9% £17700 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 1% £70480 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 1% 5% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 7% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 1% 5% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 0% 8% £19300 115 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 1% 5% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 8% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 78% 3% 5% £12445 118 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 73% 0% 10% £12200 105 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 73% 0% 10% £9150 105 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 78% 3% 5% £9150 118 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 82% 0% 5% £15500 109 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 8% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 68% 0% 8% £23520 106 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 68% 0% 8% £8190 106 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Glasgow 92% 2% 3% £70480 171 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 5% 1% £70480 177 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 66% 0% 0% £23100 157 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 66% 0% 3% £23100 176 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 2% 3% £70480 171 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 1% 1% £23300 181 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 73% 1% 5% £22430 197 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 68% 1% 5% £20100 167 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 80% 1% 0% £22430 203 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 86% 2% 3% £20000 148 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 68% 1% 5% £20100 167 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 77% 1% 2% £19000 151 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 58% 5% 5% £19300 164 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 1% 0% £23300 176 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 78% 4% 3% £19600 146 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 2% 6% £17100 117 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 92% 0% 10% £12360 146 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 92% 0% 10% £18500 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 80% 0% 5% £19000 178 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 80% 0% 5% £13145 178 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 2% 6% £17100 117 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 80% 0% 9% £17700 110 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 75% 3% 5% £18500 139 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 68% 5% 1% £20000 168 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 83% 1% 2% £20750 148 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 90% 3% 5% £19500 127 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 79% 5% 0% £17400 151 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 79% 5% 0% £19300 137 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 4% 5% £17700 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 64% 0% 5% £24500 190 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 79% 5% 0% £19300 137 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 76% 0% 3% £19600 150 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 87% 0% 10% £14800 111 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 87% 0% 10% £18500 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 100% 5% 10% £12750 97 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 5% 10% £19300 120 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 76% 4% 0% £19700 121 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 10% 5% £17100 £18000 145 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 4% 5% £17700 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 68% 5% 1% £20000 168 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 58% 5% 5% £19300 164 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 3% £70480 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 89% 0% 4% £19300 160 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 86% 5% 2% £19200 142 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 70% 1% 4% £24500 136 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 10% 8% £21900 136 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 89% 0% 4% £19300 160 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 10% 8% £21900 136 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 93% 0% 4% £24500 189 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 90% 0% 10% £22520 155 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 5% £70480 175 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 64% 0% 5% £23100 154 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 86% 0% 15% £19500 180 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 86% 0% 15% £22500 180 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 0% 15% £17600 180 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 73% 3% 5% £20100 177 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 63% 3% 0% £14600 166 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 77% 2% 7% £17100 £18000 110 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 79% 3% 0% £19300 131 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 0% 7% £19300 115 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 100% 5% 10% £12750 97 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 69% 3% 5% £20000 153 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 0% 10% £19300 115 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 100% 0% 10% £15000 112 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 9% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 85% 3% 5% £20000 133 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 74% 2% 5% £22900 187 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 79% 3% 0% £19300 131 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 85% 3% 5% £20000 133 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 77% 5% 5% £19500 124 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 9% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 100% 0% 10% £15000 112 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 0% 10% £19300 119 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 100% 5% 10% £12750 97 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 92% 0% 10% £12360 146 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 87% 10% 5% £13842 109 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 0% 5% £16800 108 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 87% 1% 0% £14800 107 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 73% 1% 0% £17400 137 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 93% 0% 25% £14500 92 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 2% 0% £18700 129 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 55% 2% 0% £19600 155 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 9% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 75% 5% 20% £14500 105 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 67% 0% 10% £13842 104 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 84% 3% 5% £18500 139 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 74% 0% 6% £19600 140 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% £11400 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 3% £70480 163 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 92% 0% 20% £19500 166 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 79% 0% 4% £19300 142 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 10% 8% £18100 118 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 79% 0% 4% £19300 142 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 5% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 0% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 0% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 77% 0% 0% £5460 107 London Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science 61% 0% 9% £23520 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 61% 0% 9% £23520 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 61% 0% 9% £22608 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 61% 0% 9% £8470 158 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 90% 0% 15% £18150 166 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 14% £16450 168 Reading Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science 78% 1% 0% £20136 207 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 78% 1% 0% £16850 207 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 78% 1% 0% £17300 207 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 78% 1% 0% £16850 207 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 78% 1% 0% £17466 207 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 78% 1% 0% £16850 207 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 86% 0% 5% £19500 179 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 2% 3% £70480 171 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 2% 3% £70480 171 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 3% £70480 167 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 2% £70480 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 5% £70480 167 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 0% 0% £23100 167 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 5% £70480 167 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 5% £70480 160 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 5% £23100 176 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 66% 0% 10% £23100 176 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 0% 4% £23100 174 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 86% 0% 20% £19500 166 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 5% £70480 169 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 5% £70480 166 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 5% £23100 176 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 5% 0% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 71% 10% 3% £23100 168 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 5% £79290 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 85% 0% 5% £23100 162 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 5% 2% £79290 179 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 73% 0% 5% £23100 161 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 86% 0% 20% £19500 166 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 5% £70480 160 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 5% £79290 176 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 86% 0% 15% £19500 180 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 66% 0% 5% £23100 174 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 174 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 86% 0% 5% £19500 179 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 3% £70480 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 3% £70480 169 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 77% 0% 0% £23100 169 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 174 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 5% £70480 160 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 5% 2% £79290 179 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 5% 5% £70480 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 3% 0% £70480 140 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 90% 0% 15% £19500 166 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 0% £70480 160 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 0% £23100 176 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 5% 6% £70480 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 94% 0% 5% £70480 136 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 5% £79290 167 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 86% 0% 20% £19500 166 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 86% 0% 10% £19500 176 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 86% 0% 10% £19500 184 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 77% 10% 0% £23100 192 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 2% 10% £70480 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 86% 0% 20% £19500 166 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 3% £70480 160 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 92% 0% 3% £15400 160 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 92% 0% 3% £15500 160 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 92% 0% 3% £14000 160 London Oncampus μερική απασχόληση
Royal Holloway, University of London 92% 0% 3% £17600 160 Egham Oncampus μερική απασχόληση
New College of the Humanities 92% 0% 3% £14000 160 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Southampton 92% 0% 3% £21000 160 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 92% 0% 3% £20350 160 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 79% 2% 0% £22500 208 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 79% 2% 0% £21100 208 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 79% 2% 0% £15400 208 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 79% 2% 0% £14000 208 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Conservatoire of Scotland 79% 2% 0% £8733 208 Glasgow Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 79% 2% 0% £6920 208 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University College London 79% 1% 2% £25110 179 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 85% 6% 10% £25670 143 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 93% 0% 5% £15300 95 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 82% 3% 5% £24000 147 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 0% 5% £23200 120 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 79% 2% 10% £24700 190 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 85% 2% 0% £21450 £22520 193 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 89% 4% 7% £16000 111 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 5% 10% £21900 119 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 80% 2% 0% £24700 151 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 82% 3% 5% £24000 147 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 67% 0% 10% £20100 172 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 5% 10% £21900 119 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 1% 2% £28500 179 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 88% 3% 2% £23000 150 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 76% 5% 5% £19600 170 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 81% 0% 11% £15300 112 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University - - - - - Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 79% 0% 10% - 116 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 79% 0% 10% - 116 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 87% 5% 6% - 164 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 82% 0% 15% - 101 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 82% 0% 15% - 101 Bath Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 87% 1% 3% - 172 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 88% 0% 3% - 139 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 88% 1% 10% - 143 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 91% 1% 15% - 159 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 84% - 15% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 0% 3% - 173 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 88% 0% 4% - 124 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 93% 0% 5% - 188 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 76% 1% 4% - 138 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 83% 4% 4% - 120 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 84% - 10% £14000 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 84% - 10% £14000 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 1% 5% - 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 7% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 83% 4% 5% - 177 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 1% 5% - 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 69% 1% 5% - 109 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 77% 0% 3% - 189 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 86% 15% 4% - 169 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 86% 15% 4% - 165 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 91% 0% 11% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 1% 5% - 165 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 78% 5% 2% - 204 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 90% 0% 0% - 190 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 75% 4% 0% - 146 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 76% 4% 4% - 135 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 73% 5% 5% - 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 88% 1% 9% - 112 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 82% 2% 15% - 113 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 80% 0% 9% - 110 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - 0% 0% - 206 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 94% 0% 5% - 130 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 79% - 20% £40464 96 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 82% 2% 15% - 113 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 76% 4% 4% - 135 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 88% 1% 9% - 112 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 88% 5% 10% - 113 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 88% 5% 10% - 113 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 53% 10% 2% - 181 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 75% 4% 0% - 146 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 73% 5% 3% - 184 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 100% 0% 15% - 130 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 0% - 165 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 86% 0% 15% - 180 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 86% 0% 15% - 180 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 63% 3% 0% - 166 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 79% 0% 4% - 156 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 89% 0% 6% - 141 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 45% 2% 0% - 163 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 76% 4% 4% - 135 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 82% 0% 15% - 102 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 47% 5% 15% - 88 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 82% 2% 0% - 151 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 71% 5% 10% - 106 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 81% 0% 1% - 139 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 82% 0% 15% - 102 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 9% - 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 91% 0% 2% - 149 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 79% 5% 0% - 110 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 89% 0% 5% - 144 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 89% 0% 5% - 144 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 71% 5% 10% - 106 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 89% 0% 6% - 141 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 75% 0% 5% - 146 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 45% 2% 0% - 163 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 91% 0% 25% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Essex 76% 0% 6% - 107 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% - 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 0% 5% - 172 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 85% 10% 5% - 106 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 86% 5% 5% - 141 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 82% 0% 5% - 127 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 89% 0% 10% - 139 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 5% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 89% 0% 10% - 139 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 5% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - 0% 0% - 202 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 77% 5% 5% - 137 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 77% 0% 0% - 107 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 77% 0% 0% - 107 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 78% 1% 0% - 207 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 61% 0% 9% - 158 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 61% 0% 9% - 158 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 83% 0% 14% - 168 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 83% 0% 14% - 168 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 83% 0% 14% - 168 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 83% 0% 14% - 168 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 78% 1% 0% - 207 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 78% 1% 0% - 207 Belfast Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford - - 0% - 205 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 63% 0% 0% - 180 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 5% 10% - 164 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 95% 0% 5% - 164 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 79% 0% 15% - 170 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 5% 10% - 168 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 74% 0% 5% - 163 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 178 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 95% 0% 5% - 159 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 63% 0% 5% - 159 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 63% 0% 10% - 167 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 14% - 168 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 0% 6% - 165 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 63% 0% 0% - 180 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 178 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 63% 0% 5% - 155 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 92% 0% 3% - 160 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 92% 0% 3% - 160 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 92% 0% 3% - 160 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 92% 0% 3% - 160 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Exeter 92% 0% 3% - 160 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 92% 0% 3% - 160 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University 92% 0% 3% - 160 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 92% 0% 3% - 160 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 92% 0% 3% - 160 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 92% 0% 3% - 160 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 92% 0% 3% - 160 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 79% 2% 0% - 208 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 79% 2% 0% - 208 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 79% 2% 0% - 208 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 79% 2% 0% - 208 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 79% 2% 0% - 208 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 79% 2% 0% - 208 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 79% 2% 0% - 208 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 79% 2% 0% - 208 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Exeter 79% 2% 0% - 208 Exeter Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 79% 2% 0% - 208 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 79% 2% 0% - 208 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 79% 2% 0% - 208 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 79% 2% 0% - 208 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
Durham University 79% 2% 0% - 208 Durham Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 79% 2% 0% - 208 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 79% 2% 0% - 208 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 79% 2% 0% - 208 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 79% 2% 0% - 208 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 79% 2% 0% - 208 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 79% 2% 0% - 208 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 83% 0% 20% - 156 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 3% 0% - 157 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 82% 15% 10% - 165 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 82% 6% 15% - 183 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 79% 0% 7% - 154 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 95% 0% 5% - 159 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 82% 15% 10% - 165 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 83% 5% 7% - 158 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 90% 2% 0% - 158 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 72% 3% 5% - 171 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 83% 5% 0% - 156 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
17 Online Φιλοσοφία Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
83 Φιλοσοφία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Religion vs Philosophy in 3 Minutes
  1/5
 • What can you do with a philosophy degree?
  2/5
 • My Philosophy Degree in 10 Minutes
  3/5
 • ✧ a week in the life of a philosophy major - admu/ateneo
  4/5
 • What It’s Really Like Studying Philosophy at Uni | Katie May
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
75 /100
Απάντησαν 21176 φοιτητές Φιλοσοφία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Φιλοσοφία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23098 £22548 £27393
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19020 - £28224 £16905 - £29333 £19832 - £36592

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23294 £24601 £30241
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19336 - £27433 £18958 - £30580 £22797 - £40629

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Φιλοσοφία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Φιλοσοφία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Φιλοσοφία

 • Τοπική Αυτοδιοίκηση και Δημόσια Διοίκηση
 • Επιχειρήσεις διαφήμισης, μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων
 • Συμβουλευτικές εταιρείες διαχείρισης
 • Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία
 • Κολέγια ανώτερης εκπαίδευσης
 • Ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Δικηγορικά γραφεία
 • Εκδοτικές εταιρείες
 • Κοινότητες
 • Τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες
 • Λογιστικά γραφεία
 • Γραφεία ευρέσεως εργασίας

Εξειδικεύσεις εντός: Φιλοσοφία

 • Ηθική
 • Μεταφυσική
 • Επιστημολογία
 • Ιστορία της Φιλοσοφίας
 • Φιλοσοφία του Νου
 • Φιλοσοφία της θρησκείας
 • Φιλοσοφία της Επιστήμης
 • Λογική
 • Φιλοσοφία της Γλώσσας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Φιλοσοφία που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Φιλοσοφία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Φιλοσοφία από University of Brighton

20% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
10% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
10% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
10% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
10% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Φιλοσοφία στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Φιλοσοφία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Φιλοσοφία.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Φιλοσοφία:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Science - BSc
 • Master of Arts - MA
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Research - MRes
 • Master of Philosophical Studies - MPhilStud
 • Master of Letters - MLitt
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Bachelor of Law - LLB
 • Bachelor of Arts in Economics - BAEcon
 • Bachelor of Arts in Social Sciences - BASS
 • Master of Computing - MComp
 • Master of Studies - MSt
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Philosophy (Research) - MPhil (Res)
 • Master of Physics and Philosophy - MPhysPhil
 • Master of Mathematics - MMath
 • Master of Research - MA (Res)
 • Graduate Diploma - Grad Dip
 • Doctor of Philosophy - DPhil
 • Bachelor of Social Science (Honours) - BSocSci (Hons)

Το πρόγραμμα σπουδών: Γλώσσα & Γλωσσολογία και Φιλοσοφία στο University of Aberdeen έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 11 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Φιλοσοφία ήταν £23098 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £22548 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £273935 χρόνια μετά την αποφοίτηση.