Φιλοσοφία Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelors & Masters (Philosophy)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Roehampton 100% 0% 5% £13145 98 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 76% 5% 0% £19000 170 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 104 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 88% 5% 0% £19500 201 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 77% 3% 2% £70480 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 94% 0% 10% £14600 108 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 5% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 5% 5% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 74% 4% 6% £17100 £18000 123 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 91% 0% 5% £20000 171 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 84% 0% 2% £19600 133 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 77% 3% 2% £70480 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 3% 4% £25110 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 90% 0% 9% £19300 156 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 66% 0% 5% £20000 158 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 86% 3% 5% £17100 £18000 126 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 85% 0% 7% £16850 117 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 47% 0% 0% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 76% 0% 0% £19300 127 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 82% 2% 4% £19300 123 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 82% 2% 4% £19300 123 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 77% 5% 5% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 71% 5% 8% £19050 £20000 155 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 75% 0% 1% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 85% 0% 7% £16850 117 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 81% 2% 6% £19500 124 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 85% 2% 9% £25670 150 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 86% 5% 0% £19500 124 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 0% £70480 213 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 90% 0% 15% £14000 124 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 88% 5% 10% £12445 94 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 82% 10% 5% £19300 152 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 72% 0% 0% £70480 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 88% 0% 5% £15300 120 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 68% 5% 10% £23700 129 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 78% 0% 0% £21450 £20000 146 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 85% 5% 0% £19450 136 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 77% 3% 2% £70480 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 85% 0% 9% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 0% 5% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 82% 4% 0% £20000 135 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 85% 0% 5% £16800 118 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 2% 0% £23300 161 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 2% 0% £23300 176 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 85% 5% 10% £12750 87 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 71% 5% 0% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 90% 0% 10% £12360 143 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 78% 0% 1% £19200 141 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 86% 2% 7% £14600 121 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 75% 0% 1% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 71% 0% 5% £23100 182 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 88% 5% 0% £23300 176 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 79% 0% 1% £19600 143 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 83% 10% 3% £24000 146 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 82% 0% 3% £12445 123 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 71% 5% 0% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 90% 0% 9% £19300 148 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 5% 0% £20000 181 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 89% 0% 10% £20000 168 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 0% 8% £23200 123 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 93% 0% 15% £14000 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 10% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 74% 2% 0% £26500 144 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 74% 5% 5% £23300 176 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 74% 5% 5% £22900 177 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 0% 0% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 75% 2% 9% £19300 128 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 67% 3% 12% £16850 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 89% 0% 0% £22430 188 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 38% 20% 6% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 100% 0% 10% £19300 124 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 74% 5% 10% £23300 182 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 88% 2% 6% £19300 127 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 83% 5% 5% £19300 123 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 71% 5% 0% £23100 186 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 82% 2% 10% £19300 135 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 69% 0% 5% £21450 £20000 149 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 74% 5% 10% £23300 182 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 85% 0% 9% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 78% 2% 0% £19200 133 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 76% 1% 0% £19200 122 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 88% 0% 10% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 85% 0% 7% £16850 117 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 71% 5% 2% £23100 204 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 77% 3% 2% £70480 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 74% 0% 0% £18100 128 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 1% 2% £17100 126 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 71% 0% 15% £20000 143 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 73% 0% 7% £18100 126 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 45% 0% 0% £19200 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 75% 0% 5% £70480 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 81% 2% 0% £21450 £22520 168 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 76% 0% 0% £70480 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 66% 0% 15% £15000 111 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 90% 0% 10% £12360 143 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 69% 2% 7% £17400 145 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 47% 5% 1% £23100 178 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 91% 0% 5% £20000 171 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 88% 5% 1% £16000 119 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 4% 0% £19300 145 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 82% 4% 3% £24500 141 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 83% 5% 5% £19300 123 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 74% 0% 0% £21900 144 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 86% 3% 8% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 73% 0% 0% £19300 121 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 47% 0% 0% £23100 170 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 71% 0% 2% £23100 177 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 74% 0% 0% £21900 136 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 80% 0% 4% £20000 164 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 82% 5% 5% £19500 201 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 63% 0% 0% £20000 154 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 78% 0% 0% £19050 £20000 146 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 96% 5% 0% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 75% 0% 5% £20000 159 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 84% 0% 20% £14700 111 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 85% 5% 6% £20000 164 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 75% 2% 9% £19300 128 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 86% 0% 0% £19000 187 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 0% 0% £70480 172 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 80% 0% 0% £21900 126 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 47% 5% 1% £23100 178 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 90% 0% 9% £19300 156 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 93% 0% 10% £14000 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 90% 0% 20% £14000 124 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 78% 0% 20% £14000 130 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 91% 0% 0% £22900 195 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 5% 0% £70480 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 94% 0% 5% £19300 142 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 91% 0% 0% £14700 110 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 82% 0% 5% £14500 112 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 82% 5% 15% £18150 201 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 84% 5% 0% £20000 161 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 96% 5% 5% £14500 113 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 93% 0% 10% £14000 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 83% 10% 3% £24000 146 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 75% 0% 4% £19500 187 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 95% 0% 10% £14500 122 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 0% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 4% 0% £19300 145 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 100% 0% 10% £19300 124 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 78% 0% 5% £19200 133 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 1% 2% £17100 126 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 83% 5% 5% £19300 123 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 64% 10% 0% £20000 130 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 88% 5% 10% £12200 113 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 90% 0% 20% £14000 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 47% 0% 0% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 79% 0% 0% £22430 176 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 90% 0% 9% £19300 144 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 72% 0% 0% £19200 127 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 82% 4% 6% £17400 142 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 84% 0% 15% £14000 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 101 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 85% 5% 6% £20000 164 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 84% 2% 5% £19300 154 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 76% 0% 0% £19300 127 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 71% 5% 2% £23100 169 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 84% 0% 15% £14000 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 5% 5% £16850 112 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 63% 0% 0% £20000 154 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 75% 0% 15% £79290 200 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 52% 0% 5% £23100 159 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 81% 2% 10% £19500 124 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 85% 0% 7% £16050 117 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 86% 5% 9% £17100 £18000 124 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 0% £70480 187 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 86% 5% 5% £17400 136 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 78% 0% 20% £14000 130 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 8% £79290 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 81% 10% 0% £23100 173 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 80% 0% 0% £21900 126 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 76% 0% 0% £70480 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 3% 4% £28500 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 95% 2% 0% £14700 136 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 82% 5% 5% £19500 201 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 75% 0% 5% £70480 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 2% 2% £70480 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 84% 5% 0% £20000 161 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 74% 0% 0% £21900 136 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 93% 0% 15% £14000 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 88% 5% 10% £20000 135 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 53% 0% 10% £79290 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 79% 10% 3% £23000 163 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 90% 0% 15% £14000 124 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 74% 0% 10% £13145 101 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 82% 1% 4% £19500 127 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 60% 5% 0% £13500 149 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 75% 1% 5% £19500 190 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 84% 4% 0% £19600 134 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 93% 0% 10% £14000 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 90% 0% 10% £12360 143 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 95% 5% 5% £19500 119 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 78% 4% 7% £19300 143 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 5% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 40% 0% 10% £23100 174 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 66% 0% 15% £15000 111 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 84% 5% 5% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 88% 5% 0% £19500 201 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 74% 5% 5% £23300 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 82% 2% 10% £19300 127 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 78% 0% 5% £15500 118 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 85% 5% 10% £12750 87 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 90% 0% 10% £12360 143 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 75% 0% 5% £20000 159 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 77% 0% 0% £20000 171 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 10% 11% £14500 98 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 86% 10% 20% £40464 79 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 87% 2% 4% £20750 158 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 75% 0% 1% £70480 177 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 85% 1% 3% £20000 146 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 5% 15% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 95% 5% 0% £14800 118 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 15% 15% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 90% 0% 20% £14000 124 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 90% 0% 10% £19500 122 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 78% 0% 5% £19500 145 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 76% 5% 5% £20000 138 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 75% 0% 1% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 62% 0% 5% £23100 182 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 73% 0% 10% £17400 178 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 84% 5% 5% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 78% 4% 7% £19300 143 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 90% 0% 10% £12360 143 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 83% 5% 5% £19300 123 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 0% 0% £20000 179 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 82% 0% 10% £12200 107 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 70% 1% 25% £17900 112 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 74% 0% 0% £21900 144 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 98 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 10% £70480 179 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 58% 0% 6% £20000 149 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 80% 0% 0% £23100 183 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 89% 0% 10% £20000 168 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 8% £79290 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 76% 0% 0% £19600 171 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 90% 0% 15% £14000 124 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 5% 5% £16850 112 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 62% 0% 0% £13842 94 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 85% 0% 5% £14700 118 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 72% 0% 15% £14000 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 10% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 88% 5% 10% £9150 113 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 10% £70480 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 100% 1% 0% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 77% 0% 1% £24500 190 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 82% 2% 0% £19300 143 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 71% 0% 10% £16800 111 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 85% 0% 7% £16850 116 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 82% 0% 10% £9150 107 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 82% 5% 15% £19500 201 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 86% 5% 0% £19500 135 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 90% 0% 20% £14000 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 73% 0% 7% £19300 126 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 49% 15% 0% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 72% 5% 1% £24500 202 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 71% 0% 0% £23100 175 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 90% 1% 7% £19500 123 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 98 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 82% 0% 3% £9150 123 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 0% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 84% 0% 15% £14000 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 77% 5% 5% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 87% 0% 5% £18700 155 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 63% 0% 0% £13500 141 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 67% 3% 12% £16850 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 67% 3% 12% £16850 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 77% 0% 5% £14000 129 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 91% 0% 3% £15300 131 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 52% 0% 3% £23100 178 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 90% 0% 20% £14000 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 75% 0% 10% £70480 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 82% 2% 0% £19300 143 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 3% £70480 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 67% 0% 0% £70480 177 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 94% 0% 2% £19600 150 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 91% 0% 0% £14700 110 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 85% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 71% 5% 0% £79290 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 100% 0% 5% £14800 116 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 90% 0% 9% £19300 148 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 93% 0% 10% £14000 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 81% 5% 8% £19300 124 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 85% 0% 10% £15500 118 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 100% 0% 5% £13145 109 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 88% 2% 10% £19300 127 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 82% 5% 10% £19500 201 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 85% 5% 20% £12750 99 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 80% 0% 0% £19600 157 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 82% 5% 4% £20000 141 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 5% 10% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 95% 5% 0% £14800 118 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 100% 0% 5% £13145 98 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 74% 5% 10% £23300 182 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 77% 5% 0% £23250 177 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 87% 10% 11% £19500 187 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 90% 0% 10% £22900 179 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 5% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 71% 5% 8% £21450 £20000 155 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 100% 0% 5% £13145 109 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 84% 5% 6% £19500 184 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 74% 0% 7% £22520 150 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 82% 5% 5% £19500 201 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 100% 0% 10% £19300 124 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 86% 0% 0% £19300 130 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 55% 1% 5% £19700 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 85% 0% 7% £16850 117 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 5% 5% £19450 121 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 5% 5% £16850 112 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 52% 1% 0% £17400 150 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 100% 0% 10% £19300 124 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 0% 20% £14500 106 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 73% 10% 5% £18700 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 173 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 90% 0% 10% £19300 156 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 91% 0% 0% £14700 110 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 72% 4% 6% £17100 £18000 132 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 84% 2% 5% £19300 154 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 78% 2% 0% £23100 190 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 73% 0% 0% £19600 141 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 82% 5% 5% £19500 201 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 77% 3% 5% £70480 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 88% 5% 10% £9150 94 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 74% 0% 0% £19300 122 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 77% 5% 5% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 75% 0% 10% £19450 133 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 84% 0% 20% £14700 111 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 5% 30% £17100 £18000 135 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 82% 0% 0% £19500 190 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 77% 0% 5% £14000 129 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 83% 5% 15% £14500 112 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 88% 0% 5% £23300 176 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 90% 0% 10% £19300 156 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 63% 0% 0% £13500 141 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 0% 0% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 64% 10% 10% £13842 101 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 82% 5% 5% £19500 201 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 88% 2% 6% £19300 127 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 90% 0% 9% £19300 144 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 77% 0% 0% £20000 171 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 82% 10% 5% £19300 152 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 90% 0% 10% £12360 143 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 75% 0% 1% £70480 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 82% 0% 15% - 103 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 77% 10% 2% - 183 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 85% 0% 7% - 117 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 80% 4% 3% - 153 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 5% 10% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 86% 5% 9% - 124 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 72% 0% 0% - 157 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 66% 5% 9% - 166 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 5% 5% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 100% 10% 10% - 106 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 71% 5% 14% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - 0% 30% £13500 141 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - 5% 10% £13500 122 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 70% 0% 5% - 108 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 82% 0% 15% - 103 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 74% 0% 10% - 107 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 65% 0% 15% - 111 Bath Oncampus μερική απασχόληση
Newman University 90% 0% 0% - 100 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 5% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 88% 1% 2% - 149 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 78% 0% 0% - 118 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 90% 0% 15% - 183 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 74% 0% 10% - 107 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 81% 2% 2% - 148 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 90% 0% 6% - 180 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 69% 0% 5% - 155 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
17 Online Φιλοσοφία Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
83 Φιλοσοφία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • PHILOSOPHY CAREERS
  1/5
 • Philosophy vs Ideology ... The Difference
  2/5
 • ✧ a week in the life of a philosophy major - admu/ateneo
  3/5
 • What It’s Really Like Studying Philosophy at Uni | Katie May
  4/5
 • My Philosophy Degree in 10 Minutes
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Φιλοσοφία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23523 £23533 £28944
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19477 - £28091 £17883 - £30634 £21303 - £39053

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23020 £25022 £30517
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19718 - £26938 £18904 - £31670 £22778 - £40777

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Φιλοσοφία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Φιλοσοφία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Φιλοσοφία

 • Τοπική Αυτοδιοίκηση και Δημόσια Διοίκηση
 • Επιχειρήσεις διαφήμισης, μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων
 • Συμβουλευτικές εταιρείες διαχείρισης
 • Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία
 • Κολέγια ανώτερης εκπαίδευσης
 • Ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Δικηγορικά γραφεία
 • Εκδοτικές εταιρείες
 • Κοινότητες
 • Τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες
 • Λογιστικά γραφεία
 • Γραφεία ευρέσεως εργασίας

Εξειδικεύσεις εντός: Φιλοσοφία

 • Ηθική
 • Μεταφυσική
 • Επιστημολογία
 • Ιστορία της Φιλοσοφίας
 • Φιλοσοφία του Νου
 • Φιλοσοφία της θρησκείας
 • Φιλοσοφία της Επιστήμης
 • Λογική
 • Φιλοσοφία της Γλώσσας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Φιλοσοφία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Φιλοσοφία από University of Brighton

15% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
10% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
5% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
5% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
5% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Κατανομή χρόνου μελέτηςΚατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Φιλοσοφία στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Φιλοσοφία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Φιλοσοφία.

Συχνές ερωτήσεις

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Φιλοσοφία ήταν £23523 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £23533 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £289445 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Φιλοσοφία:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Master of Letters - MLitt
 • Bachelor of Law - LLB

Το πρόγραμμα σπουδών: Φιλοσοφία - BA (Hons) στο University of Roehampton έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 20 ερωτηθέντες.