Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelors & Masters (Computer systems engineering)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Brighton 80% 5% 10% £13842 122 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 87% 5% 3% £26500 153 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 79% 5% 15% £14250 114 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 80% 7% 11% £17875 129 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 87% 5% 3% £26500 153 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 69% 10% 10% £14598 123 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 92% 20% 15% £46600 104 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 73% 0% 10% £16500 119 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 87% 5% 0% £26500 153 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 81% 0% 10% £17700 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 63% 5% 27% £13500 132 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 89% 10% 10% £13080 90 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 84% 0% 5% £24450 £25670 148 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 92% 20% 15% £51650 104 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 69% 10% 7% £14500 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 81% 5% 20% £60696 109 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 70% 0% 2% £35100 219 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 80% 5% 15% £13842 122 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 69% 6% 9% £16100 136 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 81% 0% 10% £24000 136 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 88% 3% 10% £21900 122 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 80% 10% 10% £13080 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 69% 0% 5% £14000 86 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 94% 0% 10% £13200 107 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 63% 0% 5% £19670 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 59% 0% 0% £13800 90 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 59% 0% 15% £21700 £22800 142 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 58% 20% 13% £37350 100 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 81% 0% 20% £13100 106 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 58% 20% 13% £46600 100 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 58% 20% 13% £46600 96 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 65% 0% 20% £14500 109 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 59% 5% 0% £35100 222 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 58% 20% 13% £51650 96 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 56% 0% 10% £14045 113 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 84% 0% 5% £24450 £25670 148 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 87% 5% 3% £26500 153 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 70% 0% 2% £35100 219 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 69% 0% 5% £14000 86 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 67% 3% 0% £15360 132 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 59% 0% 0% £13800 90 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 72% 5% 3% £12250 162 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 77% 5% 4% £15360 134 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 65% 0% 25% £14500 109 London Oncampus μερική απασχόληση
University of East London 89% 10% 10% £13080 90 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 80% 10% 10% £13080 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 81% 0% 20% £13100 106 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 86% 5% 3% £25700 142 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 69% 10% 10% £14598 123 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 81% 0% 10% £17700 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 86% 5% 3% £25700 142 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 87% 5% 0% £26500 153 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 69% 10% 7% £14500 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 81% 10% 11% £14500 134 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 63% 0% 5% £19670 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 63% 0% 5% £19670 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 87% 5% 0% £26500 153 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 89% 5% 15% £16000 145 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 81% 20% 10% £39200 129 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 58% 20% 13% £39200 96 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 67% 3% 3% £15360 124 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 87% 5% 3% £26500 153 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 67% 3% 3% £15360 132 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 58% 20% 13% £51650 100 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 59% 0% 15% £21700 £22800 142 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 58% 20% 13% £39200 100 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 92% 20% 15% £37350 104 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 58% 0% 5% £14045 123 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 67% 5% 30% £19855 154 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 100% 5% 10% £14000 185 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 80% 7% 11% £17355 129 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 5% 14% £14500 101 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 79% 5% 15% £14250 114 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 70% 5% 8% £13500 89 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 81% 0% 10% £17700 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 62% 5% 5% - 112 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - 15% 10% £13500 130 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 74% 0% 5% - 193 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 82% 0% 5% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 62% 5% 14% - 141 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University - 0% 8% £1900 131 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 73% 0% 5% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 72% 5% 8% £18000 137 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 75% 10% 5% - 124 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 76% 15% 0% - 125 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 69% - 20% £14500 119 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 50% 5% 5% - 129 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 82% 0% 5% - 124 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 82% 0% 5% - 124 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 81% 0% 10% - 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 88% 3% 10% - 122 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 67% 10% 5% - 164 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 84% 5% 0% - 147 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - 20% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 84% 5% 0% - 147 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - 40% 30% £13500 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 85% 2% 15% - 131 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 76% 15% 0% - 125 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 63% 0% 5% - 104 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 5% 14% - 101 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 87% 5% 10% - 190 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Weymouth College - 10% 55% £5750 - Weymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 50% 0% 15% - 131 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 56% 5% 9% - 90 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 67% 4% 20% - 117 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 72% 5% 8% - 137 Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
Falmouth University 85% 2% 15% - 131 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 65% 5% 6% - 114 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology - 30% 0% £7500 - Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 53% 4% 5% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 84% 5% 0% - 147 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College 90% 30% 19% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 56% 5% 9% - 90 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 56% 5% 9% - 90 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 65% 5% 6% - 114 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grŵp NPTC Group 83% - 20% - 131 Neath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 76% 15% 0% - 125 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - 20% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 56% 5% 9% - 90 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 56% 5% 9% - 90 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 83% 5% 10% - 121 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 83% 5% 10% - 121 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - 15% £14560 61 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 67% 10% 5% - 164 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Herts College - 10% 5% - 70 Watford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - 15% £14560 61 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 60% 4% 0% - 132 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Shrewsbury Colleges Group - 10% 15% - - Shrewsbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heart of Worcestershire College 93% - 25% - - Redditch Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - 20% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wigan and Leigh College - 15% 20% - - Wigan Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Sussex College - - 20% £7500 - Eastbourne Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hugh Baird College 100% - 30% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - 20% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Devon College - 0% 15% - - Paignton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heart of Worcestershire College 93% - 25% - - Redditch Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heart of Worcestershire College 93% - 25% - - Redditch Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 93% - 25% £15125 - Durham Oncampus μερική απασχόληση
Trafford College - - 30% - - Altrincham Oncampus μερική απασχόληση
Cornwall College - - 30% £9950 - Redruth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury College - - 0% - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland - - 0% £14250 - Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University - - - £3894 - London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - - £8190 - London Oncampus μερική απασχόληση
Queen's University of Belfast - - - £21400 - Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University - - - £14415 - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - - £14000 - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University - - - £15500 - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire - - - £14700 - Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University - - - £13000 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University - - - £14300 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology - - - £25700 - Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southport College - - 5% - - Southport Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales - - - £12600 - Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Durham - - 20% - - Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
HCUC, Harrow College & Uxbridge College - - 20% £7543 - Harrow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester - - 20% £21000 - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield - - 20% £23750 £25670 - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester - - 20% £24500 - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast - - 20% £21400 - Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
South & City College Birmingham - - 10% - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute - - 0% - - Grimsby Oncampus μερική απασχόληση
Teesside University - - - £13000 - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gateshead College - - 70% - - Gateshead Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology - - 70% £9250 - Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University - - 70% £14300 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 79% 10% - - - Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 79% 10% - £14000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Derby College - - - £12000 - Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College - 30% 10% - - Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University - 30% 10% £12000 - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wigan and Leigh College - - 0% - - Wigan Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales - - - £12600 - Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales - - - £12600 - Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University - - - £13000 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland - - - £13000 - Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) - - - £8300 - Colwyn Bay Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University - - - £3894 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Gloucestershire - - - £14700 - Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Sussex College - - - £9000 - Eastbourne Oncampus μερική απασχόληση
Furness College - - 15% - - Barrow-in-Furness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire - - - £14700 - Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University - - - £15576 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University - - - £3894 - London Oncampus μερική απασχόληση
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) - - - £8300 - Colwyn Bay Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire - - - £14700 - Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University - - - £18720 - Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trafford College - - 30% - - Altrincham Oncampus πλήρους απασχόλησης
HCUC, Harrow College & Uxbridge College - - 30% £7682 - Harrow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - 30% £19380 - Colchester Oncampus μερική απασχόληση
Gloucestershire College - - 30% £9000 - Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - 30% £28000 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - - 30% £21950 - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales - - - £12600 - Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University - - - £15600 - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University - - - £12000 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University - - - £14750 - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £16000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £16000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln - - - £16000 - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Tameside College - - - - - Ashton-under-Lyne Oncampus πλήρους απασχόλησης
Yeovil College - - - - - Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College - - - - - Bedford Oncampus μερική απασχόληση
New College Swindon - - 40% - - Swindon Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University - - 40% - - Wrexham Oncampus μερική απασχόληση
Oldham College - - 40% - - Oldham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London - - 40% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Yeovil College - - 40% - - Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bromley College of Further and Higher Education - - 15% - - Bromley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Solihull College and University Centre - - 15% - - Solihull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University - - - - - Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College - - 30% - - Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College - - - - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Yeovil College - - - - - Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - - - - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College - - - - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
Edge Hill University - - - - - Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College - - - - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Tyneside College - - - - - South Shields Oncampus πλήρους απασχόλησης
Petroc - - 10% - - Barnstaple Oncampus μερική απασχόληση
Petroc - - 10% - - Barnstaple Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton - - - - - Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College - - - - - Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College - - - - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Halesowen College - - - - - Halesowen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Exeter College - - - - - Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chichester College - - - - - Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College - - - - - Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University - - - - - Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton - - - - - Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College - - - - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - - - - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Selby College - - - - - Selby Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Sheffield College - - - - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Solihull College and University Centre - - - - - Solihull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath College - - - - - Bath Oncampus μερική απασχόληση
The City of Liverpool College - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hopwood Hall College - - - - - Rochdale Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University - - - - - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southport College - - - - - Southport Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nelson and Colne College - - - - - Nelson Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gloucestershire College - - - - - Gloucester Oncampus μερική απασχόληση
Bedford College - - - - - Bedford Oncampus μερική απασχόληση
The University of Northampton - - - - - Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre at Salford City College - - - - - Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
North Kent College - - - - - Dartford Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Yeovil College - - - - - Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sunderland College - - - - - Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rotherham College - - - - - Rotherham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College - - - - - Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - - - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
NESCOT North East Surrey College of Technology - - - - - Epsom Oncampus πλήρους απασχόλησης
Central Bedfordshire College - - - - - Dunstable Oncampus πλήρους απασχόλησης
South & City College Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College - - - - - Blackpool Oncampus μερική απασχόληση
The Bournemouth and Poole College - - - - - Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Greater Brighton Metropolitan College - - - - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University - - - - - Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - - - - - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University - - - - - Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
The Manchester College - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University - - - - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
City of Westminster College - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham - - - - - Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath - - - - - Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham - - - - - Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - - - - Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
University of Portsmouth - - - - - Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University - - - - - Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University - - - - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath - - - - - Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - - - Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff University - - - - - Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Edinburgh Napier University - - - - - Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of the West of Scotland - - - - - Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - - - - - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
The Manchester College - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - - - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University 58% 20% 13% - 96 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham Metropolitan College - - - - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University - - - - - Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester - - - - - Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University - - - - - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Tyneside College - - - - - South Shields Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham - - - - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire - - - - - Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University - - - - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University - - - - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - - - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
University of Bath - - - - - Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Dudley College of Technology - - - - - Dudley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
38 Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Computer Science vs Software Eng vs Computer Eng
  1/5
 • MS Computer Systems Engineering Student Spotlight
  2/5
 • Information Systems, Computer Science, or Computer Engineering - What's the best choice?
  3/5
 • Why I'm Studying Computer Systems Engineering With ECU - Richard's Story
  4/5
 • Computer Systems Engineering - BEng - University of Kent
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £29661 £31510 £36530
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £25762 - £34490 £23194 - £39893 £26878 - £46535

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £28424 £30177 £36038
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £25165 - £32684 £23903 - £36998 £28084 - £45097

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών

 • Εταιρείες υπολογιστών
 • Βιομηχανίες Συστημάτων που βασίζονται σε υπολογιστές
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Αυτοκινησία
 • Αεροδιαστημική
 • Εταιρείες προγραμματισμού

Εξειδικεύσεις εντός: Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών

 • Hardware και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Επικοινωνία και Δίκτυα Υπολογιστών
 • Λογισμικό
 • Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών από University of Brighton

45% Επαγγελματίες μηχανικοί
30% Επαγγελματίες πληροφορικής
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10%
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Κατανομή χρόνου μελέτηςΚατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών.

Συχνές ερωτήσεις

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών ήταν £29661 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £31510 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £365305 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών:
 • Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Master of Engineering - MEng
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Higher National Diploma - HND
 • Master of Science - MSc
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Higher National Certificate - HNC
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Foundation Degree - FD
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Doctor of Engineering - EngD
 • PhD with Integrated Study - PhD
 • European Master's - EM
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Foundation Certificate - FDCert
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Graduate Diploma - Grad Dip
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Postgraduate Credits - PG

Το πρόγραμμα σπουδών: Πληροφορική - BSc (Hons) στο University of Abertay Dundee έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 15 ερωτηθέντες.