Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Computer systems engineering)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Loughborough University of Technology 84% 2% 2% £25700 147 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 83% 11% 18% £13080 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 83% 11% 18% £13080 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 60% 5% 25% £16000 132 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 60% 5% 25% £14000 132 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 79% 4% 7% £15360 120 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 79% 4% 7% £16800 120 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 79% 4% 7% £16000 120 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 79% 4% 7% £15125 120 Durham Oncampus μερική απασχόληση
University of Sunderland 79% 4% 7% £14250 120 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 79% 4% 7% £8190 120 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 57% 5% 17% £18000 128 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 57% 5% 17% £21950 128 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 57% 5% 17% £15600 128 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 57% 5% 17% £16000 128 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 88% 0% 4% £35100 196 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 88% 0% 0% £35100 196 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 71% 0% 35% £14250 95 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 51% 10% 10% £17875 100 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 88% 15% 25% £46600 90 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 80% 0% 15% £16500 117 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 62% 0% 4% £17700 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 62% 0% 4% £15500 105 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 63% 10% 27% £13500 166 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 44% 0% 15% £14700 113 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 44% 0% 15% £13000 113 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 88% 15% 25% £51650 90 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 50% 20% 10% £14500 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 61% 1% 13% £16100 140 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 62% 11% 18% £13080 88 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 83% 8% 12% £13200 140 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 74% 0% 10% £13800 90 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 89% 15% 20% £37350 74 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 73% 0% 13% £13100 106 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 89% 15% 20% £46600 74 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 88% 15% 25% £46600 90 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 73% 7% 9% £13000 101 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 80% 15% 18% £51650 109 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 79% 15% 4% £1900 115 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology 79% 15% 4% £9250 115 Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 92% 0% 10% £14045 65 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 80% 4% 7% £15360 128 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 74% 0% 10% £13800 90 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 60% 10% 9% £12250 161 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 82% 0% 8% £15360 158 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 62% 11% 18% £13080 88 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 73% 0% 13% £13100 106 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 88% 5% 20% £3894 54 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Essex 62% 0% 4% £17700 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 44% 0% 15% £14700 113 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Sussex College 70% 15% 25% £9000 107 Eastbourne Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich 50% 20% 10% £14500 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 60% 7% 13% £14500 115 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 44% 0% 15% £14700 113 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 88% 5% 20% £3894 54 London Oncampus μερική απασχόληση
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) 88% 5% 20% £8300 54 Colwyn Bay Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 44% 0% 15% £14700 113 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 80% 15% 18% £39200 109 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 80% 15% 18% £39200 109 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 76% 4% 7% £15360 139 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 89% 15% 20% £51650 74 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 88% 15% 25% £39200 90 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 88% 15% 25% £37350 90 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 79% 4% 14% £14000 168 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 84% 10% 20% £12600 101 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 88% 15% 25% £12000 90 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 51% 10% 10% £17355 100 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 68% 10% 14% £14500 68 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 68% 10% 14% £14750 68 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 71% 0% 35% £14250 95 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 62% 0% 4% £17700 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 49% 3% 10% £14415 109 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 84% 10% 20% £12600 101 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 71% 5% 13% £12600 113 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 84% 10% 20% £12600 101 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 92% 0% 10% £14045 130 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 75% 0% 5% £35100 191 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 75% 0% 5% £18720 191 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 3% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 3% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 50% 0% 5% £13842 91 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 76% 0% 11% £24000 131 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 3% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 52% 10% 6% £13000 93 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 90% 3% 1% £25700 145 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 90% 3% 1% £25700 145 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 3% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 50% 0% 10% £13842 91 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 0% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 0% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 0% £26500 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 83% 5% 0% £14300 166 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 83% 5% 0% £14300 166 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 5% 0% £19380 166 Colchester Oncampus μερική απασχόληση
Queen's University of Belfast 83% 5% 0% £21400 166 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 78% 10% 0% £23750 £25670 181 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 78% 10% 0% £21400 181 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 79% 0% 4% £24450 £25670 146 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 63% 5% 15% £14500 126 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 63% 5% 15% £24500 126 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 88% 5% 20% £3894 54 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Sheffield 79% 0% 4% £24450 £25670 146 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 90% 0% 5% £21900 118 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 72% 13% 10% £14000 97 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 10% £19670 116 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 75% 0% 10% £21700 £22800 138 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 72% 13% 10% £14000 97 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 63% 5% 15% £14500 126 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Essex 72% 0% 10% £19670 116 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 10% £19670 116 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 88% 5% 20% £15576 54 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 75% 0% 10% £21700 £22800 138 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 66% 5% 50% £19855 156 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 77% 5% 12% £13500 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 79% 0% 4% £16000 123 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University - - - - - Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University - - - £14000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester - - 15% £14500 135 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 79% 4% 7% - 120 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 79% 4% 7% - 120 Wrexham Oncampus μερική απασχόληση
Edinburgh Napier University 79% 4% 7% - 120 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 79% 4% 7% - 120 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 79% 4% 7% - 120 Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
Nottingham Trent University 78% 7% 0% - 104 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 78% 7% 0% - 104 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 78% 7% 0% - 104 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Edinburgh Napier University 78% 7% 0% - 104 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of the West of Scotland 78% 7% 0% - 104 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 57% 5% 17% - 128 Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University 57% 5% 17% - 128 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 57% 5% 17% - 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 57% 5% 17% - 128 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 57% 5% 17% - 128 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 81% - 5% - 181 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 81% - 5% - 181 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 81% - 5% - 181 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Worcester 81% - 5% - 181 Worcester Oncampus μερική απασχόληση
Swansea University 78% 7% 5% - 140 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 78% 7% 5% - 140 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 78% 7% 5% - 140 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 81% - 5% - 181 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Tameside College 81% - 5% - 181 Ashton-under-Lyne Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trafford College - - 40% - - Altrincham Oncampus μερική απασχόληση
The Manchester College 76% - 25% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Yeovil College 76% - 25% - - Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College 76% - 25% - - Bedford Oncampus μερική απασχόληση
City of Westminster College 91% - 50% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Swindon - - 30% - - Swindon Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oldham College - - 30% - - Oldham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bromley College of Further and Higher Education 76% - 38% - 49 Bromley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Solihull College and University Centre 76% - 38% - 49 Solihull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 46% - 25% £13500 120 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heart of Worcestershire College 90% - 30% - - Redditch Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College 86% - 40% - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
South Gloucestershire and Stroud College 86% - 40% - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Weymouth College - - 65% £5750 - Weymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
HCUC, Harrow College & Uxbridge College - - 65% £7543 - Harrow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College - - 65% - - Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Halesowen College - - 65% - - Halesowen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Exeter College - - 65% - - Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chichester College 80% - 30% - - Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wigan and Leigh College - - 10% - - Wigan Oncampus πλήρους απασχόλησης
South & City College Birmingham 22% - 40% - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gateshead College - - 80% - - Gateshead Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Sussex College - - 35% £7500 - Eastbourne Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - - 40% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Sheffield College - - 40% - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hopwood Hall College - - 40% - - Rochdale Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College - - 40% - - Bedford Oncampus μερική απασχόληση
Grŵp NPTC Group - - 15% - 129 Neath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham Metropolitan College - - 20% - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre at Salford City College - - 20% - - Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heart of Worcestershire College 90% - 30% - - Redditch Oncampus πλήρους απασχόλησης
Yeovil College 90% - 30% - - Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trafford College - - 40% - - Altrincham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sunderland College - - 40% - - Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College - - 40% - - Bedford Oncampus μερική απασχόληση
NESCOT North East Surrey College of Technology - - 40% - - Epsom Oncampus πλήρους απασχόλησης
Greater Brighton Metropolitan College - - 40% - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Herts College 88% - 35% - 63 Watford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Dudley College of Technology - - - - - Dudley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury College 90% - 25% - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Shrewsbury Colleges Group - - 15% - 147 Shrewsbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Yeovil College - - 15% - 147 Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - - 40% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Tyneside College - - 40% - - South Shields Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College - - 40% - - Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology - - - £7500 - Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Selby College - - - - - Selby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Solihull College and University Centre - - - - - Solihull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath College - - - - - Bath Oncampus μερική απασχόληση
The City of Liverpool College - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nelson and Colne College - - - - - Nelson Oncampus πλήρους απασχόλησης
North Kent College - - - - - Dartford Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Tyneside College - - - - - South Shields Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - - - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Central Bedfordshire College - - - - - Dunstable Oncampus πλήρους απασχόλησης
HCUC, Harrow College & Uxbridge College - - - £7682 - Harrow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College - - - - - Blackpool Oncampus μερική απασχόληση
Gloucestershire College - - - £9000 - Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Bournemouth and Poole College - - - - - Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heart of Worcestershire College 90% - 30% - - Redditch Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 90% - 30% - - Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Durham 100% - 25% - - Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Petroc - - 10% - - Barnstaple Oncampus μερική απασχόληση
Petroc - - 10% - - Barnstaple Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute - - 30% - - Grimsby Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle College 86% - 14% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hugh Baird College - - 10% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Devon College 64% 0% 20% - - Paignton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) 77% 20% 10% £8300 - Colwyn Bay Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire - - - - - Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College - - 30% - - Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southport College - - - - - Southport Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College - - - - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Derby College - - 20% £12000 - Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University - - 20% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - 20% £28000 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - - 20% - - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth - - 20% - - Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - 40% 45% £13500 87 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London - 40% 45% - 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cornwall College - 40% 45% £9950 87 Redruth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 69% 7% 6% - 151 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 78% 0% 9% - 120 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 78% 5% 20% - 123 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Yeovil College 44% 0% 15% - 113 Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 62% - 20% - 109 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 74% - 5% £60696 143 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 68% 10% 14% - 68 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 85% 5% 5% - 139 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 31% 2% 11% - 110 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 70% 15% 0% - 107 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 65% 2% 20% - 135 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 70% 15% 25% - 107 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 78% 0% 9% - 120 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College 78% 0% 9% - 120 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 87% 0% - - - Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 69% 7% 6% - 109 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 69% 7% 6% - 109 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 0% 7% 5% - 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College - - 10% - - Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 62% - 15% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
Birmingham City University 62% - 15% £12000 - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wigan and Leigh College - - 0% - - Wigan Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - - - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire 62% - 20% - 109 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 69% 7% 6% - 109 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southport College 62% 11% 18% - 88 Southport Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 62% - 20% - 109 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 70% 15% 25% - 107 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Furness College - - 5% - - Barrow-in-Furness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 82% 5% 10% - 103 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rotherham College - - 15% - - Rotherham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 82% 5% 10% - 103 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
South & City College Birmingham 82% 5% 10% - 103 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - 15% £14560 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 62% 0% 4% - 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 54% 5% 10% - 147 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - - - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - 15% £14560 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 47% 7% 12% - 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 70% - 10% £14598 130 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College - - 50% - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 71% 5% 13% - 113 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 70% - 10% £14598 130 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 75% 0% 5% - 191 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 75% 0% 5% - 191 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University - - 30% £11400 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - 30% - 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 52% 10% 6% - 93 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 52% 10% 6% - 93 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - 30% £11400 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gloucestershire College - - - - - Gloucester Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 52% 10% 6% - 93 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - 30% - 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 52% 10% 6% - 93 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 52% 10% 6% - 93 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 0% - 166 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 5% 0% - 166 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 78% 10% 0% - 181 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 62% 5% 10% - 141 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 85% 0% 3% - 158 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University - - 5% - 131 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland - - 5% £13000 131 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 85% 0% 3% - 158 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 0% 10% - 116 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 85% 0% 3% - 158 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 0% 10% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 81% 0% 11% - 141 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 62% 5% 20% - 120 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 0% 10% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 0% 10% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 90% 0% 5% - 118 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
38 Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Welcome message from Prof Pius Owolawi (HOD: Computer Systems Engineering)
  1/5
 • Computer Science vs Information Technology vs Information Systems
  2/5
 • Computer Science vs Software Eng vs Computer Eng
  3/5
 • Why I'm Studying Computer Systems Engineering With ECU - Richard's Story
  4/5
 • Computer Systems Engineering - BEng - University of Kent
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
69 /100
Απάντησαν 17544 φοιτητές Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £30124 £30806 £35393
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £25876 - £34683 £22850 - £38849 £26153 - £44792

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £28860 £30355 £35343
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £25937 - £33350 £24517 - £37263 £27159 - £45857

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών

 • Εταιρείες υπολογιστών
 • Βιομηχανίες Συστημάτων που βασίζονται σε υπολογιστές
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Αυτοκινησία
 • Αεροδιαστημική
 • Εταιρείες προγραμματισμού

Εξειδικεύσεις εντός: Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών

 • Hardware και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Επικοινωνία και Δίκτυα Υπολογιστών
 • Λογισμικό
 • Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών από University of Brighton

30% Επαγγελματίες μηχανικοί
10% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
10% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
10% Χειριστές διεργασιών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων
10% Επαγγελματίες πληροφορικής
10% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών:
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Science - MSc
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)
 • PhD with Integrated Study - PhD
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Engineering - MEng
 • Doctor of Engineering - EngD
 • Postgraduate Credits - PG
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Higher National Diploma - HND
 • Higher National Certificate - HNC
 • Graduate Diploma - Grad Dip
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Foundation Degree - FD
 • Foundation Certificate - FDCert
 • European Master's - EM
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Μηχανική Συστημάτων Υπολογιστών ήταν £30124 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £30806 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £353935 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Πληροφορική με δικτύωση στο New College Durham έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 13 ερωτηθέντες.