Αποτύπωμα

Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από την CourseGuru SLU

CourseGuru S.L.U.
Paseo Milicias de Garachico, 1
38002 Santa Cruz de Tenerife, Spain

Μπορείτε να μας επισκεφθείτε στο γραφείο μας στο κέντρο της πόλης Santa Cruz de Tenerife (Google Maps).
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: B76819002
Santa Cruz de Tenerife, Spain
Αριθμός Εμπορικού Μητρώου: Hoja TF-64134 Tomo 3665 Folio 191 Inscripción
Διευθυντής: Dr. oec. Daniel Spohn
Τηλέφωνο: +34-922986701

Η online φόρμα επικοινωνίας μας.

Εξώδικη επίλυση διαφορών

Η Επιτροπή της ΕΕ παρέχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επίλυση διαφορών. Οι καταναλωτές, κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν αυτή την πλατφόρμα για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών σχετικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις του συμβαλλόμενου μέρους που απορρέουν από συμβάσεις ηλεκτρονικών πωλήσεων. Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη εδώ.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Για περισσότερες πληροφορίες, παραπέμπουμε περιστασιακά τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας σε ιστότοπους τρίτων. Όταν δεν είναι προφανές, επισημαίνουμε συγκεκριμένους εξωτερικούς συνδέσμους. Η πολιτική απορρήτου μας δεν καλύπτει εξωτερικές σελίδες. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη για εξωτερικούς συνδέσμους και το περιεχόμενο σε αυτές τις σελίδες.

Πνευματική Ιδιοκτησία (Copyright)

Όλο το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα δικαιώματα ανήκουν στη Course Guru SLU. Οποιαδήποτε χρήση ή αναπαραγωγή αυτού του περιεχομένου οποιουδήποτε είδους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή μας είναι ποινικά κολάσιμη και απαράδεκτη. Ειδικότερα απαγορεύεται αυστηρά η ολική ή μερική εξαγωγή του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης οποιουδήποτε από το περιεχόμενό μας σε οποιαδήποτε άλλη εργασία ή ιστοσελίδα.