Επιχειρήσεις και Διοίκηση Bachelors & Masters στο Λονδίνο (Business and management)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University College London 91% 5% 2% £31200 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 91% 5% 2% £14300 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 91% 5% 2% £20136 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 91% 5% 2% £13700 174 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 91% 5% 2% £20136 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 91% 5% 2% £20136 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 91% 5% 2% £20136 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 91% 5% 2% £110 174 London Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University 91% 5% 2% £14500 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 91% 5% 2% £16200 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 91% 5% 2% £14000 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 91% 5% 2% £8930 174 London Oncampus μερική απασχόληση
Ravensbourne University London 91% 5% 2% £8500 174 London Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 91% 5% 2% £10010 174 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
University of Roehampton 67% 8% 9% £13145 98 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 68% 8% 8% £19500 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 79% 9% 11% £13250 118 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 3% £28500 180 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 61% 8% 8% £19500 181 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 58% 0% 11% £17355 113 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 44% 0% 5% £17355 125 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 79% 9% 11% £13250 118 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 72% 8% 8% £19500 179 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 83% 11% 18% £13080 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 59% 8% 11% £19500 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 59% 8% 11% £19500 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 67% 8% 9% £13145 98 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London 87% 15% 15% £16500 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 67% 8% 9% £13474 88 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 67% 8% 9% £13145 88 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 0% 3% £31200 179 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 79% 9% 5% £13250 118 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 79% 9% 11% £13250 118 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 59% 5% 15% £14400 134 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 45% 5% 15% £14400 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 59% 10% 23% £17875 122 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 73% 5% 8% £19500 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 59% 8% 11% £19500 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 51% 10% 15% £17355 100 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 73% 10% 5% £14560 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 80% 5% 6% £14500 105 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 83% 11% 18% £13080 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 60% 7% 10% £17875 128 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 79% 4% 10% £14560 70 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 4% 0% £31200 160 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 50% 7% 5% £17355 136 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 76% 0% 5% £13145 111 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 58% 0% 11% £17355 113 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 87% 15% 15% £19500 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 67% 8% 9% £13474 101 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 79% 9% 11% £13250 118 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 44% 0% 5% £17355 125 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 44% 0% 5% £14000 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 77% 15% 0% £14560 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 79% 9% 11% £13250 118 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 76% 0% 5% £13145 111 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 61% 8% 8% £19500 181 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 87% 10% 2% £36200 202 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 60% 8% 0% £13145 104 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 79% 0% 1% £22430 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 73% 10% 15% £10920 86 London Oncampus μερική απασχόληση
St Mary's University, Twickenham 84% 0% 15% £12900 99 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 50% 8% 9% £13474 99 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Barnet & Southgate College 50% 8% 9% £5999 99 Barnet Oncampus πλήρους απασχόλησης
ESCP Business School Paris 50% 8% 9% €20700 99 Paris Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 57% 2% 15% £13250 129 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 77% 5% 15% £13080 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 73% 10% 5% £14560 88 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hult International Business School 73% 10% 5% £32950 88 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 50% 8% 9% £13145 99 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 0% 15% £12250 99 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 0% 15% £12250 99 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 67% 8% 9% £13145 101 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 67% 8% 9% £21500 101 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 59% 5% 9% £14500 122 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 5% 15% £12250 142 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 5% 15% £12250 91 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 84% 5% 15% £7280 91 London Oncampus μερική απασχόληση
St Mary's University, Twickenham 84% 5% 15% £12250 91 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 53% 2% 9% £14000 102 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 53% 2% 9% £21500 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 58% 7% 0% £14500 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 61% 9% 5% £13250 91 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 0% £23300 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 77% 5% 0% £15700 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 81% 4% 10% £14500 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 2% £23300 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 70% 0% 5% £14500 124 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 67% 10% 10% £15576 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 77% 10% 5% £14560 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 84% 5% 10% £21500 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 5% 15% £12250 89 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 67% 10% 10% £15576 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 79% 4% 10% £14560 93 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 67% 4% 5% £14500 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 2% £23300 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 5% 15% £12250 89 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 5% 25% £12250 46 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 68% 4% 6% £14500 119 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 78% 0% 5% £14500 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 70% 2% 30% £13750 185 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 2% £23300 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 77% 5% 2% £21500 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 2% £23300 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 2% £23300 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 67% 4% 5% £14500 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 59% 5% 9% £14500 122 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 1% 0% £23300 177 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 58% 7% 9% £14000 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 81% 0% 5% £14500 118 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 82% 5% 0% £12250 59 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 5% 15% £12250 89 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 87% 0% 0% £14500 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 5% 15% £12250 89 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 1% 0% £23300 177 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 58% 7% 9% £14500 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 73% 4% 5% £14500 127 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 78% 10% 5% £14560 97 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 0% 2% £23300 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% 10% 15% £13250 82 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 74% 10% 15% £21500 82 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 69% 0% 6% £14400 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 70% 0% 5% £14500 124 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 5% 25% £12250 46 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 85% 2% 20% £13320 89 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 75% 10% 5% £14500 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £5460 - London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - - £5460 - London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - - £6400 - London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - - £6400 - London Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University - - - £110 - London Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University - - - - - Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
City University London - - - £9880 - London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - - £19200 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University - - - - - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £19200 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £19200 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University - - - £17875 - Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University - - - £8470 - Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
University of East London - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University - - - £19855 - Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University - - - £15400 - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £18090 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science - - - £30960 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London - - - £23500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University - - - £17000 - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University - - - £19855 - Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London - - - £19770 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £9600 - London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - - £9600 - London Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University - - - £14000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University - - - £17875 - Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £9600 - London Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University - - - £15900 - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University - - - £17000 - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University - - - £18000 - Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University - - - £14000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £9915 - London Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University - - - £8195 - Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University - - - £17000 - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £9600 - London Oncampus μερική απασχόληση
City University London - - - £27500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £19200 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science - - - £23520 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £9600 - London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - - £9600 - London Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University - - - £1530 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University - - - - - Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University - - - £19855 - Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £9600 - London Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University - - - £8470 - Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich - - - £14500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University - - - £17875 - Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hult International Business School - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich - - - £16000 - London Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University - - - £11440 - Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University - - - £12135 - Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University - - - £16225 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Amity University [in] London - - - £12500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University - - - - - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University - - - £12925 - Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
Amity University [in] London - - - £12500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £27000 - London Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University - - - £18000 - London Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 91% 5% 2% - 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 91% 5% 2% - 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 91% 5% 2% - 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 91% 5% 2% - 174 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster 91% 5% 2% - 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 91% 5% 2% - 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 91% 5% 2% - 174 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster 91% 5% 2% - 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 91% 5% 2% - 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 91% 5% 2% - 174 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 91% 5% 2% - 174 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 91% 5% 2% - 174 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 91% 5% 2% - 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 76% - 10% - 90 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 76% - 10% - 90 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
HCUC, Harrow College & Uxbridge College 76% - 10% £7543 90 Harrow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 76% - 10% - 90 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London College UCK 81% - 10% - - Hounslow Oncampus πλήρους απασχόλησης
City of Westminster College 83% - 40% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New City College 83% - 40% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College - - 80% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
HCUC, Harrow College & Uxbridge College - - 80% £7682 - Harrow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University - - 80% - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London College UCK - - 80% - - Hounslow Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College - - 80% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New City College - - 80% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University - - 80% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London - - - £13320 86 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Westminster Kingsway College - - 20% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Barnet & Southgate College - - - £5999 - Barnet Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University - - - - - Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance - - - £13750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 66% - 27% £13320 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 76% 2% 8% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London - 0% 2% - 206 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 65% 5% 16% - 156 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 79% 9% 5% - 118 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 77% - 0% - 114 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 88% - 20% £13320 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 87% 15% 15% - 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 65% 2% 8% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 87% 15% 15% - 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 86% - 23% £15576 55 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London - 10% 0% - 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 64% 5% 5% - 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 65% 5% 16% - 156 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 87% 15% 15% - 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 73% - 9% - 133 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 80% 0% 15% £7280 - London Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 72% - 9% - 106 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 68% 5% 0% - 150 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 79% 9% 5% - 118 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 5% 12% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 65% 5% 16% - 156 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 65% 2% 8% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London - 0% 2% - 206 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 73% 10% 10% - 122 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 70% - 9% - 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 78% - 10% £13250 76 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 65% 2% 8% - 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 68% 5% 0% - 150 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 83% 0% 2% - 173 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 69% 2% 8% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 64% 5% 0% - 103 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 60% - 8% - 100 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 65% 2% 8% - 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 87% 15% 15% - 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 65% 2% 8% - 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 65% 2% 8% - 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 59% 5% 6% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 87% - 0% £3894 55 London Oncampus μερική απασχόληση
City University London 68% 8% 8% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 73% - 20% £13080 76 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 87% 15% 15% - 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 87% 15% 5% - 72 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 76% 2% 8% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 63% 10% 10% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 88% 0% 4% - 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 72% - 9% £9250 106 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 60% - 8% - 100 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 60% - 8% - 100 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 66% - 27% £13320 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 82% - 18% £15576 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 93% 1% 5% - 144 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 69% 2% 8% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 81% - 18% £15576 149 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 67% 2% 8% - 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 80% 5% 10% £7280 - London Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 86% - 23% £15576 55 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 57% 2% 15% - 129 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hult International Business School - - - £32950 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hult International Business School - - - £32947 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hult International Business School - - - £32950 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hult International Business School - - - £32950 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hult International Business School - - - £32950 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% - 5% £14000 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% - 5% £14000 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 59% 5% 9% - 122 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 91% 25% 0% - 100 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 82% - 18% £15576 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 89% - 5% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 82% - 18% £15576 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London College UCK 89% - 55% - - Hounslow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 89% - 55% £21500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% - 5% £18500 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Amity University [in] London 100% - 5% £10000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 71% - 6% £14400 145 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 71% - 6% £13250 145 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 61% 9% 5% - 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% - 5% £14000 100 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 67% - 5% £13750 100 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 94% - 19% £15576 74 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% - 5% £11500 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 67% - 5% - 92 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 77% 5% 0% - 178 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 77% 5% 0% - 178 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 77% 5% 0% - 178 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London College UCK 83% - 30% - - Hounslow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Westminster Kingsway College 81% 4% 10% - 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 76% - 5% £13320 76 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 76% - 5% - 76 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 5% 10% - 92 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 84% 5% 10% - 92 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% - 5% £14000 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 67% 10% 10% - 111 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 67% 10% 10% - 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Pearson College London 50% 5% 9% - 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 50% 5% 9% - 96 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 74% 1% 5% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London College UCK 89% - 55% - - Hounslow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 89% - 55% - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 89% - 55% £21500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 89% - 55% £13250 - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 88% - 5% £14750 95 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 88% - 0% £14750 77 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 81% 5% 10% - 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 10% £21500 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London College UCK 83% - 30% - - Hounslow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 74% - 10% £14400 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 72% - 9% £14400 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 68% - 20% £15576 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 68% - 20% - 108 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Academy of Contemporary Music Guildford 68% - 20% - 108 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 5% 15% - 142 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 82% - 18% £3894 104 London Oncampus μερική απασχόληση
UCFB, University Campus of Football Business 82% - 18% - 104 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 72% - 9% £14400 74 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 72% - 9% - 74 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 88% 2% 7% - 117 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 5% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 83% 2% 8% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 61% 9% 5% - 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 70% 2% 30% - 185 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% - 8% £14000 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 67% - 8% £21500 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% - 5% £14000 100 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Pearson College London 65% 0% 9% - 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 65% 0% 9% - 96 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% - 8% £14000 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Westminster Kingsway College 67% - 8% - 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 67% - 8% £13250 91 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% - 5% £14000 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 61% 9% 5% - 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 61% 9% 5% - 91 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% - 8% £14000 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 67% 4% 5% - 125 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 85% 2% 10% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 72% - 9% £14400 130 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 72% - 8% £14400 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 72% - 8% - 114 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% - 5% £14000 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 5% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Pearson College London 61% 5% 9% - 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 84% 5% 15% - 89 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 84% 5% 15% - 89 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 64% - 3% - 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% - 5% £14000 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 82% - 18% £15576 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 5% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 88% 2% 7% - 117 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Westminster Kingsway College 88% 2% 7% - 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 72% - 9% £14400 74 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 78% - 15% £15950 99 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 78% - 15% - 99 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 65% 2% 8% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 76% - 5% £13320 76 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% - 5% £14000 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 70% - 1% £14000 90 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% - 5% £14000 100 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 50% - 9% £14400 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 72% - 9% £14400 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 76% - 15% £13320 76 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 76% - 15% - 76 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 76% - 15% - 76 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 76% - 15% - 76 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 94% - 19% £15576 74 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 5% 20% - 89 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 75% - 7% £14000 100 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 75% - 7% £14000 100 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 83% 0% 5% - 96 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 5% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 70% - 1% £14000 90 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για προγράμματα σπουδών εκτός Λονδίνου;
3002 Επιχειρήσεις και Διοίκηση Προγράμματα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο:
 • Life as a Business Manager
  1/2
 • Finance vs Business Administration Major
  2/2

Εξειδικεύσεις εντός: Επιχειρήσεις και Διοίκηση

 • Λογιστική και Επιχειρήσεις
 • Διοίκηση έργων πληροφορικής
 • Επιχειρηματική Ευφυΐα
 • Μάρκετινγκ
 • Χρηματοοικονομικά
 • Ανθρώπινο δυναμικό
 • Πληροφορική
 • Διεθνής Διοίκηση Επιχειρήσεων

Δεξιότητες που οι απόφοιτοι θεωρούν χρήσιμες για την εργασία τους σε Επιχειρήσεις και Διοίκηση

 • Κριτική και στρατηγική σκέψη
 • Πειστική γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Οργάνωση
 • Παρουσίαση
 • Αναφορά
 • Ηγεσία
 • Διοίκηση έργων
 • Λήψη αποφάσεων

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Επιχειρήσεις και Διοίκηση

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Επιχειρήσεις και Διοίκηση.

Συχνές ερωτήσεις

Το πρόγραμμα σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Amity University [in] London έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 9 ερωτηθέντες.