Μόδα Bachelors & Masters στο Λονδίνο (Fashion)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of West London 74% 10% 15% £13250 82 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 69% 0% 6% £14400 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% 10% 15% £13250 82 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London 68% 5% 0% £16500 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 41% 0% 6% £14400 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% 10% 5% £13250 82 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% 10% 5% £13250 82 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 69% 0% 4% £14400 191 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 61% 0% 10% £14000 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 69% 0% 4% £14400 191 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 69% 0% 4% £14500 191 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 69% 0% 4% £23700 191 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 69% 0% 4% £29600 191 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 83% 5% 15% £13320 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London 68% 7% 0% £16500 119 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 83% 5% 15% £13320 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% 10% 18% £13250 82 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London 68% 5% 0% £16500 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% 10% 5% £13250 82 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% 10% 5% £13250 82 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% 10% 18% £13250 82 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University - - - £10832 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University - - - - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 64% - 5% - 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 64% - 5% - 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 64% - 5% - 140 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 64% - 5% - 140 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 64% - 5% - 140 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 64% - 5% - 140 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 64% - 5% - 140 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 64% - 5% - 140 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 64% - 5% £29600 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 64% - 5% - 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London 64% - 5% £16500 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 68% - 20% £15576 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% - 16% £13320 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 71% - 10% £22100 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 80% - 5% £22100 161 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 79% - 0% £14750 80 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 84% - 5% £22100 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% - 16% £13320 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% - 16% £13320 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 79% - 0% £14750 80 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 71% 2% 5% - 107 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 38% - 0% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 38% - 0% - 143 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 75% - 19% £3894 92 London Oncampus μερική απασχόληση
University of the Arts London 65% - 5% - 144 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 10% - 25% £13320 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 75% - 19% £15576 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 75% - 19% - 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 90% - 20% £23100 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £18500 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 65% - 5% - 144 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 25% £12000 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £12000 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £12000 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £18500 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £18500 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £18500 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £12000 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £12000 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 10% - 25% £13320 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 25% £18500 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 71% - 8% £14000 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
JCA London Fashion Academy 71% - 8% - 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 71% - 8% £29600 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 93% 15% 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 64% - 3% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 64% 0% 0% - 203 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% - 15% £13320 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 69% - 18% £23100 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
JCA London Fashion Academy - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 50% - 0% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 69% - 18% £23100 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% - 15% £13320 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 61% 0% 10% - 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 65% - 2% - 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 58% - 5% - 130 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 40% £12000 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 50% - 35% £23100 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 89% - 4% - 149 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
JCA London Fashion Academy 89% - 4% - 149 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 60% - 3% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 40% £18500 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 69% - 25% £23100 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 69% 0% 4% - 191 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 69% 0% 4% - 191 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 69% 0% 4% - 191 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 92% - 0% - 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 70% 4% 4% - 235 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 67% 0% 3% - 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 42% 2% 4% - 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 44% - 4% - 144 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 76% - 19% £17110 107 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 42% 2% 4% - 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 71% - 15% £22100 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 75% 0% 10% - 136 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 81% - 0% - 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% - 16% £13320 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 76% - 19% £4277 107 London Oncampus μερική απασχόληση
University of the Arts London 93% - 0% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 93% - 0% - 146 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 88% - 5% - 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 69% - 3% - 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 80% - 0% - 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 83% - 0% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 64% - 3% - 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 82% - 10% - 116 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 37% - 5% - 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 53% - 2% - 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 54% - 10% £14000 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 44% - 0% - 163 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 75% - 30% £17110 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 70% 4% 4% - 235 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 64% 2% 4% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 39% - 4% - 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 39% - 4% - 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 73% - - £22100 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 76% - 19% £17110 107 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 51% 2% 4% - 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 75% - 30% £17110 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 76% - 19% £17110 107 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 68% - 5% - 160 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 68% - 0% - 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 64% - 0% - 118 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 76% - 19% £17110 107 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 75% - 30% £17110 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για προγράμματα σπουδών εκτός Λονδίνου;
0 Μόδα Προγράμματα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σχετικά Θέματα:
 • HOW TO GET A JOB IN FASHION & MY CAREER, PHD STORYTIME
  1/2
 • What can I do with my fashion degree?
  2/2

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Μόδα

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Μόδα που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Εξειδικεύσεις εντός: Μόδα

 • Ο σχεδιασμός μόδας
 • Αγορές μόδας και Merchandising
 • Επικοινωνία και Προώθηση Μόδας
 • Στυλ μόδας
 • Φωτογραφία μόδας
 • Σχεδιασμός κοσμημάτων
 • Κατασκευή μόδας
 • Μόδας Περιγράμματος
 • Δημοσιογραφία Μόδας
 • Διοίκηση Μόδας

Δεξιότητες που οι απόφοιτοι θεωρούν χρήσιμες για την εργασία τους σε Μόδα

 • Τεχνικές εικονογράφησης
 • Τεχνικό σχέδιο
 • Τεχνικές κοπής μοτίβων και υφασμάτων
 • Ραπτική
 • Ραπτική
 • Ικανότητα χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας στη μόδα.
 • Κατανόηση των τάσεων της μόδας, του μάρκετινγκ, του τρόπου ζωής των καταναλωτών, των οικολογικών θεμάτων.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητες παρουσίασης.
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Έρευνα
 • Εμπορική ευαισθητοποίηση
 • Ομαδική εργασία
 • Παρουσίαση χαρτοφυλακίου

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Μόδα που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Μόδα (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Μόδα από Brunel University

24% Επαγγέλματα σχεδιασμού
20% Επαγγελματίες μηχανικοί
20% Επαγγελματίες σχεδιασμού ιστοσελίδων και πολυμέσων
9% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
6% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
4% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
3% Επαγγέλματα πωλήσεων
3% Στοιχειώδη επαγγέλματα
1% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
1% Επαγγέλματα αθλητισμού και γυμναστικής

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Μόδα

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Μόδα.

Συχνές ερωτήσεις

Το πρόγραμμα σπουδών: Τέχνη και σχεδιασμός (μόδα - ραπτική και ρούχα δρόμου) στο Morley College έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 93 στα 100. Συμμετείχαν 12 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Μόδα ήταν £20069 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £19085 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £224835 χρόνια μετά την αποφοίτηση.