Σπουδές κινηματογράφου Bachelors & Masters στο Λονδίνο (Film studies)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Institute of Contemporary Music Performance 52% 5% 6% £13750 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 52% 5% 6% £14500 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 52% 5% 6% £9460 120 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
Met Film School 52% 5% 6% £22000 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 52% 5% 6% £16380 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 52% 5% 6% £17200 120 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 52% 5% 6% £16300 120 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 52% 5% 6% £8190 120 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 52% 5% 6% £16380 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 52% 5% 6% £8190 120 London Oncampus μερική απασχόληση
Central Film School 52% 5% 6% £17950 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 52% 5% 6% £1805 120 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 52% 5% 6% £16380 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 63% 5% 7% £14000 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 85% 0% 20% £12250 107 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 90% 0% 10% £12250 99 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 85% 0% 20% £12250 107 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 63% 0% 5% £23300 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Met Film School 43% 0% 7% £24000 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 38% 0% 11% £16335 112 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 85% 0% 20% £12250 107 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 85% 0% 0% £12250 101 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 80% 5% 14% £13145 106 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London 32% 9% 0% £16500 123 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 81% 8% 8% £14000 124 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 164 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 61% 0% 5% £14400 150 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 85% 5% 10% £14560 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 32% 10% 20% £14000 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% 10% 10% £13320 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 91% 5% 17% £13250 91 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% 10% 10% £13320 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 164 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 90% 0% 5% £9250 97 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 65% 5% 10% £14560 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 164 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 85% 0% 20% £12250 107 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 85% 0% 20% £12250 107 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 90% 0% 10% £12250 99 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 34% 10% 10% £14500 115 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 38% 0% 11% £15860 112 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 71% 5% 5% £23300 179 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 4% 10% £23300 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 60% 0% 10% £12250 140 Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University 81% 5% 15% £16335 111 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 91% 5% 17% £13250 91 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 64% 0% 14% £13145 94 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Met Film School 43% 0% 7% £18500 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 42% 3% 10% £12250 115 Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 65% 5% 10% £14560 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 65% 5% 15% £14560 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - £13250 - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Met Film School - - - £12750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance - - - £13750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 52% 5% 6% - 120 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 52% 5% 6% - 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 52% 5% 6% - 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 52% 5% 6% - 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 52% 5% 6% - 120 London Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 52% 5% 6% - 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 52% 5% 6% - 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 52% 5% 6% - 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 52% 5% 6% - 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 52% 5% 6% - 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 52% 5% 6% - 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Westminster Kingsway College 52% 5% 6% - 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 52% 5% 6% - 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 74% 15% 10% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of West London 91% 5% 17% - 91 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 80% - 20% £14750 72 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 0% 11% - 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 10% £11300 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 83% 0% 15% - 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 85% 0% 20% - 107 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 85% 0% 20% - 107 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 76% 0% 11% - 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 0% 15% - 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 10% £18500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 10% £11600 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 79% - 15% £4277 99 London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 71% 0% 11% - 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 75% - 25% £3894 90 London Oncampus μερική απασχόληση
University of West London 91% 5% 17% - 91 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Film Academy 58% - 0% £39000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 80% - 20% £14750 90 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 93% 0% 0% £7280 - London Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 75% - 25% £15576 90 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 80% 2% 3% - 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 59% - 17% £15576 79 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Central Film School - - - £41000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 10% £18500 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - 10% £14560 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 79% 10% 14% - 145 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 80% - 20% £14750 90 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 85% 5% 10% - 96 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 93% 0% 0% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 63% 3% 6% - 153 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 84% 0% 0% - 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 35% - 3% - 122 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Central Film School - - - £56000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 50% - 3% - 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 12% - 0% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 64% - 14% £13145 94 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 80% 2% 3% - 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 85% 5% 15% - 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 85% 0% 0% - 101 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 0% 5% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 70% 10% 10% - 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 10% £18500 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 64% - 14% £13145 94 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 75% - 30% £15576 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 76% 0% 11% - 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Met Film School - - 0% £12750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 80% - 20% £14750 72 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 80% - 20% £14560 72 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 10% £11300 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 72% 10% 5% - 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 59% - 17% £3894 79 London Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 75% - 30% £15576 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 79% - 15% £4277 99 London Oncampus μερική απασχόληση
Ενδιαφέρεσαι για προγράμματα σπουδών εκτός Λονδίνου;
878 Σπουδές κινηματογράφου Προγράμματα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο:
 • How To Know If Someone Isn’t Cut Out To Be A Filmmaker by James Kicklighter
  1/2
 • Best First Job Out Of Film School by Ross Brown
  2/2

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Σπουδές κινηματογράφου

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Σπουδές κινηματογράφου που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Εξειδικεύσεις εντός: Σπουδές κινηματογράφου

 • Διεθνής παραγωγή ταινιών
 • Κατασκευή ταινιών
 • Επιμέλεια ταινιών
 • Συγγραφή σεναρίου
 • Ντοκιμαντέρ
 • Σκηνοθεσία ταινιών

Δεξιότητες που οι απόφοιτοι θεωρούν χρήσιμες για την εργασία τους σε Σπουδές κινηματογράφου

 • Λειτουργία κάμερας
 • Παραγωγή στο στούντιο
 • Ηχογράφηση και επεξεργασία ήχου
 • Θεωρητικές δεξιότητες
 • Κριτική ανάλυση
 • Ερευνητικές δεξιότητες
 • Επικοινωνία
 • Ικανότητα ανεξάρτητης εργασίας και ομαδικής εργασίας.
 • Ευέλικτη προσέγγιση της εργασίας
 • Ικανότητα δημιουργικής ανταπόκρισης σε ιδέες και ερωτήσεις
 • Αυτοπειθαρχία και αυτοκαθοδήγηση
 • Ικανότητα να προσαρμόζετε τα γραπτά σας.
 • Ανάπτυξη ιδεών μέχρι τα αποτελέσματα
 • Δημιουργικότητα

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Σπουδές κινηματογράφου που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Σπουδές κινηματογράφου (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Σπουδές κινηματογράφου από King's College London

20% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
20% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
5% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης
5% Επαγγελματίες σχεδιασμού ιστοσελίδων και πολυμέσων
5% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
0% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Σπουδές κινηματογράφου

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Σπουδές κινηματογράφου.

Συχνές ερωτήσεις

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Σπουδές κινηματογράφου ήταν £20007 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £18709 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £222085 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Ιστορία της τέχνης με κινηματογράφο με έτος θεμελίωσης στο Birkbeck, University of London έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 93 στα 100. Συμμετείχαν 11 ερωτηθέντες.