Νόμος Bachelors & Masters στο Λονδίνο (Law)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Birkbeck, University of London 64% 10% 20% £14560 74 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 90% 0% 20% £14000 126 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 82% 0% 5% £22430 179 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 68% 0% 3% £13474 106 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 63% 5% 5% £14000 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 77% 0% 40% £12250 100 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 54% 5% 20% £13320 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 77% 0% 40% £12250 100 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 68% 7% 0% £14000 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 54% 5% 0% £13320 90 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 56% 6% 7% £15860 125 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 60% 5% 15% £13320 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 63% 10% 5% £15700 132 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 68% 0% 3% £13145 106 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 78% 0% 20% £14000 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 56% 6% 5% £15860 125 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 78% 0% 20% £14000 130 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 78% 0% 20% £14000 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 74% 7% 5% £14400 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 78% 0% 20% £14000 130 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 77% 6% 40% £3894 93 London Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University 56% 6% 15% £17875 135 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 74% 7% 0% £14400 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 56% 6% 35% £15860 131 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 56% 6% 10% £15860 125 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 57% 0% 4% £15860 129 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 78% 0% 0% £23300 202 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 61% 10% 5% £14500 118 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster 74% 7% 5% £14400 77 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 78% 0% 20% £14000 132 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 78% 0% 2% £23300 199 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 77% 10% 0% £14000 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 61% 10% 5% £14500 118 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 78% 0% 15% £14000 132 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 63% 5% 5% £14500 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 55% 0% 10% £12250 89 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 78% 0% 20% £14000 132 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 55% 0% 10% £12250 89 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 90% 0% 20% £14000 126 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 56% 6% 15% £15860 135 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 75% 5% 2% £23300 196 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 78% 0% 2% £23300 199 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 78% 0% 10% £23300 199 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 56% 6% 0% £16335 125 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 78% 0% 15% £14000 132 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 65% - 0% £14000 83 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 78% - 20% £14000 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 77% 4% 5% - 168 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 78% - 20% £14000 132 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 77% 4% 5% - 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 83% 0% 5% - 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 88% - 11% £3894 104 London Oncampus μερική απασχόληση
University of East London 84% - 3% £13320 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 88% 0% 5% - 201 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 79% 10% 5% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 50% 4% 5% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 70% - 10% £9250 125 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 57% 4% 10% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 78% - 20% £14000 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 79% 10% 5% £9045 - London Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University 65% - 0% £84 107 London Oncampus μερική απασχόληση
SOAS, University of London 66% 5% 10% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 78% - 20% £14000 132 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 88% - 40% £15576 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 84% - 3% £13320 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 81% 0% 1% - 195 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 78% - 20% £14000 132 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 78% - 20% £14000 132 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 83% 0% 5% - 199 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 66% 5% 3% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 88% - 40% £3894 99 London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 77% 4% 10% - 167 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 85% 5% 5% - 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 6% 2% - 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 83% 0% 10% - 229 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 73% - 5% £9250 91 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 65% - 2% £14000 107 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 67% 5% 2% - 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 81% 5% 4% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 66% 5% 3% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 74% 7% 2% - 105 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 66% 5% 3% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 67% 5% 2% - 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 66% 5% 3% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London - - 0% £13320 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 79% 10% 5% - - London Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 91% - 5% - 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 48% - 4% - 133 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 88% - 5% - 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 88% - 5% £84 135 London Oncampus μερική απασχόληση
SOAS, University of London 88% - 5% £22550 £24650 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 88% - 5% £19500 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 88% - 5% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 88% - 5% £93 135 London Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University - - - £14000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham - - - £12250 - Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £18090 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University - - - £93 - London Oncampus μερική απασχόληση
New College of the Humanities - - - £14000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London - - - £9470 - London Oncampus μερική απασχόληση
St Mary's University, Twickenham 63% 10% 5% £12250 132 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 63% 10% 5% £9285 132 London Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University 63% 10% 5% £14000 132 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton - - - £13474 - Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £14560 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London - - - £18940 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich - - - £14500 - London Oncampus μερική απασχόληση
SOAS, University of London - - - £22550 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £9045 - London Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University - - - £17875 - Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London - - - £18940 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London - - - £11275 - London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - - £8190 - London Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University - - - £17875 - Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham - - - £12250 - Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London - - - £17750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University - - - £530 - London Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University - - - £14000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
University College London - - - £23300 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £14560 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University - - - £14000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London - - - £20530 £23400 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London - - - £18940 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London - - - £12325 - London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - - £18090 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - £13250 - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science - - - £20136 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham - - - £12250 - Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - £13250 - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - £13250 - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London - - - £15390 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science - - - £25224 - London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - - £8190 - London Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science - - - £22430 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £9045 - London Oncampus μερική απασχόληση
City University London - - - £12200 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £18090 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University - - - £15576 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £18090 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £9045 - London Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University - - - £93 - London Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University - - - £15576 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London - - - £22550 £24650 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St George's, University of London - - - £22000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University - - - £15576 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University - - - £17875 - Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University - - - £1810 - London Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University - - - - - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University - - - - - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - 5% - - - London Oncampus μερική απασχόληση
UCFB, University Campus of Football Business - 5% - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London - 5% - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University - - - - - Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
St Mary's University, Twickenham - - - - - Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham - - - - - Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University - - - - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
City University London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
St Mary's University, Twickenham - - - - - Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster 75% 6% 2% - 170 London Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University 75% 6% 2% - 170 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 75% 6% 2% - 170 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 75% 6% 2% - 170 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 6% 2% - 170 London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 75% 6% 2% - 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
75 Online Νόμος Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι για προγράμματα σπουδών εκτός Λονδίνου;
1313 Νόμος Προγράμματα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο:
 • 10 ALTERNATIVE CAREERS TO LAW - FOR LAW GRADUATES AND CAREER CHANGERS | THE LAW PROCESS
  1/2
 • Top 5 Careers For LAW Graduates
  2/2

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Νόμος

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Νόμος που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Εξειδικεύσεις εντός: Νόμος

 • Ποινικό Δίκαιο
 • Δίκαιο περιουσίας
 • Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Περιβαλλοντικό Δίκαιο
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Ισλαμικό Δίκαιο
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Δίκαιο ΗΠΑ

Δεξιότητες που οι απόφοιτοι θεωρούν χρήσιμες για την εργασία τους σε Νόμος

 • Έρευνα
 • Αξιολόγηση
 • Αναλυτικές δεξιότητες
 • Δυνατότητες επιχειρηματολογίας και κριτικής κρίσης
 • Πλευρική σκέψη και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Συνειδητή γραφή
 • Πιστευτική και πειστική προφορική και γραπτή επικοινωνία
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Νόμος που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Νόμος (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Νόμος από Brunel University

30% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
20% Νομικοί επαγγελματίες
10% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
5% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
5% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Επαγγελματίες που ασχολούνται με την ποιότητα και τις κανονιστικές ρυθμίσεις
5% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Κατανομή χρόνου μελέτηςΑπαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Νόμος.

Συχνές ερωτήσεις

Η τιμή του ενοικίου στο Λονδίνο έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στα συνολικά έξοδα διαβίωσης. Η επιλογή του τόπου διαμονής στο Λονδίνο θα έχει τεράστια διαφορά στο κόστος ζωής. Οι φοιτητές που σπουδάζουν στο Λονδίνο πληρώνουν κατά μέσο όρο 67% περισσότερα για ενοίκιο από ό,τι οι φοιτητές στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Το συνολικό κόστος διαβίωσης των φοιτητών στο Λονδίνο θα είναι περίπου 34% υψηλότερο από ό,τι στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πρόγραμμα σπουδών: Νόμος - LLB (Hons) στο Goldsmiths, University of London έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 91 στα 100. Συμμετείχαν 25 ερωτηθέντες.