Νόμος Bachelors & Masters στο Λονδίνο (Law)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
St Mary's University, Twickenham 73% 5% 10% £12250 218 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 71% 5% 2% £9045 178 London Oncampus μερική απασχόληση
St George's, University of London 71% 5% 2% £22000 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 71% 5% 2% £8190 178 London Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science 71% 5% 2% £20136 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 71% 5% 2% £20530 £23400 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 71% 5% 2% £9045 178 London Oncampus μερική απασχόληση
SOAS, University of London 71% 5% 2% £22550 £24650 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 71% 5% 2% £22550 £24650 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 71% 5% 2% £19500 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 65% 10% 9% £93 116 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 65% 10% 9% £18090 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 65% 10% 9% £93 116 London Oncampus μερική απασχόληση
City University London 65% 10% 9% £9470 116 London Oncampus μερική απασχόληση
City University London 63% 6% 9% £9285 138 London Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University 63% 6% 9% £14000 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 70% 10% 5% £84 92 London Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 70% 10% 5% £530 92 London Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University 44% 5% 0% £17875 130 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 44% 5% 0% £18940 130 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 44% 5% 0% £12325 130 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 44% 5% 0% £18090 130 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 44% 5% 0% £25224 130 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 44% 5% 0% £18090 130 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 44% 5% 0% £18090 130 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 44% 5% 0% £93 130 London Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University 44% 5% 0% £17875 130 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 44% 5% 0% £1810 130 London Oncampus μερική απασχόληση
City University London 44% 5% 0% £12200 130 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 68% 10% 5% £14560 72 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 85% 15% 5% £13474 94 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 70% 0% 13% £14000 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 10% 30% £12250 42 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 61% 2% 20% £13320 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 91% 0% 10% £3894 104 London Oncampus μερική απασχόληση
University of East London 59% 5% 26% £13320 105 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% 10% 5% £14000 95 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 67% 10% 5% £12250 95 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 44% 5% 8% £15860 121 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 44% 5% 8% £14000 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 93% 0% 5% £12250 188 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 85% 10% 10% £13474 90 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 63% 6% 9% £15700 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 85% 15% 5% £13145 94 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 72% 5% 10% £9250 113 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 44% 5% 0% £15860 107 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 60% 5% 0% £14400 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 69% 10% 0% £23300 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 59% 5% 26% £13320 105 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 68% 5% 5% £14400 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 44% 5% 5% £15860 118 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 44% 5% 10% £15860 128 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 46% 5% 10% £15860 123 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 81% 0% 0% £23300 217 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 67% 0% 16% £14500 114 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster 68% 5% 10% £14400 77 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 81% 0% 3% £23300 197 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 70% 10% 0% £14000 93 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 83% 10% 5% £22430 207 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 89% 0% 18% £15576 67 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 80% 0% 11% £15576 66 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 70% 0% 13% £14500 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 44% 5% 0% £15860 130 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 91% 5% 0% £9250 99 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 3% £23300 193 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 81% 0% 3% £23300 197 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 81% 0% 5% £23300 197 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 70% 10% 10% £14000 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 44% 5% 8% £16335 121 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 10% 30% £12250 42 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 67% 0% 16% £14500 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 10% 20% £12250 93 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 10% 20% £12250 93 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 70% 10% 0% £14000 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 87% 0% 5% £22430 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 70% 10% 5% £14000 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 68% 10% 8% £14560 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 85% 5% 10% £3894 92 London Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 80% 0% 15% £15576 66 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 70% 10% 5% £14000 88 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 77% 10% 8% £14560 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 70% 10% 5% £14000 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 72% 4% 0% £13250 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 72% 4% 0% £12250 102 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 80% 0% 15% £3894 66 London Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 89% 0% 18% £15576 67 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University - - - £84 - London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 64% 5% 5% - 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 64% 5% 5% - 158 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 73% 5% 10% - 218 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 73% 5% 10% - 218 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 59% - 27% £13320 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 59% - 27% £17750 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 59% - 27% - 96 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 59% - 27% - 96 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 75% - 10% £14000 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% - 10% - 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% - 10% - 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 75% - 10% £14000 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% - 10% - 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% - 10% - 151 London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 75% - 10% - 151 London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 75% - 10% - 151 London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 75% - 10% - 151 London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 71% 5% 2% - 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 71% 5% 2% - 178 Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University 71% 5% 2% - 178 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 5% 2% - 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 71% 5% 2% - 178 London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 71% 5% 2% - 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 71% 5% 2% - 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 5% 2% - 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 71% 0% 5% - - London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 65% 10% 9% - 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 63% 6% 9% - 138 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster 67% 5% 7% - 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London - 0% - £18940 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - 0% - - - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich - 0% - £14500 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster - 0% - - - London Oncampus μερική απασχόληση
SOAS, University of London - 0% - £22550 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - 0% - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - 0% - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - 0% - £9045 - London Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University - 0% - £17875 - Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London - 0% - £18940 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - 0% - - - London Oncampus μερική απασχόληση
SOAS, University of London - 0% - £11275 - London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - 0% - £8190 - London Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University - 0% - £17875 - Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 71% 0% 5% £9045 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster 70% 10% 5% - 92 London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 44% 5% 0% - 130 London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 44% 5% 0% - 130 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 44% 5% 0% - 130 London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 44% 5% 0% - 130 London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 44% 5% 0% - 130 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 44% 5% 0% - 130 London Oncampus μερική απασχόληση
University of West London 44% 5% 0% - 130 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 44% 5% 0% - 130 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 44% 5% 0% - 130 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 68% 10% 5% - 72 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 68% 10% 5% - 72 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 73% 5% 0% - 176 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 84% 10% 20% - 91 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 83% 10% 5% - 181 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London - - - - 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 93% 0% 5% - 188 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 93% 0% 5% - 188 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 93% 0% 5% - 188 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 66% 5% 11% - 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 71% 0% 5% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
London South Bank University 71% 0% 5% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 59% - 20% £13320 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 63% 6% 9% - 138 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 73% 6% 0% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 73% 6% 0% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 69% 10% 0% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London - - - - 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 80% 15% 5% - 216 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 75% - 10% £14000 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 46% 5% 10% - 123 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 69% 10% 6% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 84% - 20% £13250 71 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 84% - 20% £13250 71 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 84% - 20% £15390 71 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 83% 10% 5% - 207 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 92% 5% 0% - 187 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - 0% - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 71% 5% 2% - 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 83% 10% 5% - 207 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 44% 5% 0% - 130 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 84% 10% 6% - 101 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 69% 10% 6% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 100% - 10% £14000 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 75% - 10% £14000 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 84% - 10% £14000 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 75% - 10% £14000 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 75% - 10% £14000 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 75% - 10% £14000 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 69% 10% 6% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 59% - 27% £13320 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 75% - 10% £14000 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 84% - 10% £14000 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 100% - 10% £14000 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 74% 0% 5% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
SOAS, University of London 69% 10% 6% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 69% 10% 6% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 72% 0% 10% - 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 75% - 10% £14000 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 69% 10% 15% - 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 69% 10% 6% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 85% 0% 2% - 158 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
75 Online Νόμος Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι για προγράμματα σπουδών εκτός Λονδίνου;
1313 Νόμος Προγράμματα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο:
 • DIFFERENT TYPES OF LAWYERS AND PRACTICE AREAS OF LAW
  1/2
 • LAW VS MEDICINE | Why I chose medicine
  2/2

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Νόμος

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Νόμος που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Εξειδικεύσεις εντός: Νόμος

 • Ποινικό Δίκαιο
 • Δίκαιο περιουσίας
 • Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Περιβαλλοντικό Δίκαιο
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Ισλαμικό Δίκαιο
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Δίκαιο ΗΠΑ

Δεξιότητες που οι απόφοιτοι θεωρούν χρήσιμες για την εργασία τους σε Νόμος

 • Έρευνα
 • Αξιολόγηση
 • Αναλυτικές δεξιότητες
 • Δυνατότητες επιχειρηματολογίας και κριτικής κρίσης
 • Πλευρική σκέψη και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Συνειδητή γραφή
 • Πιστευτική και πειστική προφορική και γραπτή επικοινωνία
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Νόμος που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Νόμος (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Νόμος από Brunel University

25% Επαγγέλματα πωλήσεων
20% Νομικοί επαγγελματίες
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
5% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
5% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
5% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας
5% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Νόμος στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Νόμος

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Νόμος.

Συχνές ερωτήσεις

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Νόμος ήταν £22235 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £21138 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £262345 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Δίκαιο με Αγγλικά στο New College of the Humanities έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 10 ερωτηθέντες.