Μουσική Bachelors & Masters στο Λονδίνο (Music)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of West London 57% 2% 15% £13250 129 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 57% 2% 15% £13250 129 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 81% 5% 10% £13750 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 81% 5% 10% £14100 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 52% 5% 6% £13750 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 54% 0% 10% £15460 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 52% 5% 6% £13750 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 52% 5% 6% £13750 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 52% 5% 6% £13750 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 60% 0% 10% £15460 161 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 57% 10% 0% £13250 129 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 60% 0% 15% £9250 100 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 76% 2% 15% £14400 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 81% 5% 10% £12250 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 83% 5% 10% £12250 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 63% 0% 24% £15950 108 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 100% 10% 7% £13250 147 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London 36% 9% 1% £16500 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 57% 2% 5% £13250 129 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 52% 5% 6% £13750 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 47% 2% 5% £13250 155 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 81% 5% 20% £12250 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 83% 5% 10% £14100 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 57% 10% 0% £13250 129 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 52% 0% 5% £16335 124 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 47% 2% 5% £13250 155 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 52% 5% 6% £13750 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 52% 0% 10% £12250 109 Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
University of West London 52% 0% 10% £13250 109 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 52% 5% 6% £13750 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 83% 5% 15% £13740 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 83% 5% 15% £13740 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 57% 2% 5% £13250 129 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 83% 5% 10% £12250 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 57% 2% 13% £13250 129 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 90% 2% 15% £13250 116 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 83% 5% 10% £12250 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 57% 2% 13% £13250 129 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 52% 5% 6% £13750 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 57% 2% 13% £13250 129 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 83% 5% 10% £12250 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University - - - £14000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - - - - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 89% - 20% £14400 61 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 89% - 20% £13750 61 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School 81% 5% 10% - 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Academy of Contemporary Music Guildford 81% 5% 10% - 106 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 78% - 15% £15950 99 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 82% - 18% £15576 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 56% - 8% £14000 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 67% - 13% £15950 103 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 62% - 16% £15950 101 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 62% - 16% £15950 101 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 82% - 18% £3894 87 London Oncampus μερική απασχόληση
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 62% - 16% £15950 101 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 57% 2% 0% - 118 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 78% - 15% £15950 99 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 78% - 15% - 99 London Oncampus μερική απασχόληση
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 78% - 15% - 99 London Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 78% - 15% £17200 99 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 78% - 15% - 99 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% - 15% - 99 London Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 78% - 15% - 99 London Oncampus μερική απασχόληση
Royal College Of Music 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 78% - 15% £14000 99 London Oncampus μερική απασχόληση
Royal College Of Music 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 78% - 15% £14000 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 78% - 15% - 99 Ealing Oncampus μερική απασχόληση
Royal College Of Music 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 78% - 15% £17200 99 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rose Bruford College 78% - 15% £25000 99 Sidcup Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 78% - 15% - 99 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 78% - 15% £15000 99 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 78% - 15% £9460 99 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 78% - 15% - 99 London Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 78% - 15% - 99 London Oncampus μερική απασχόληση
SOAS, University of London 78% - 15% £23400 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 78% - 15% - 99 London Oncampus μερική απασχόληση
City University London 78% - 15% £6580 99 London Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 78% - 15% - 99 London Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 78% - 15% - 99 London Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 78% - 15% - 99 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 78% - 15% £14000 99 London Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 78% - 15% - 99 London Oncampus μερική απασχόληση
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 78% - 15% - 99 Hove Oncampus μερική απασχόληση
Royal Central School of Speech and Drama 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 78% - 15% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 87% 10% 45% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 87% 10% 45% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 87% 10% 45% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 87% 10% 45% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 87% 10% 45% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 87% 10% 45% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 87% 10% 45% £13220 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School - - 15% £12250 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance - - 15% £13750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance - - 15% £13750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance - - 15% £13750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance - - 15% £13750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance - - 15% £13750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance - - 15% £13750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School - - 15% £12250 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance - - 15% £13750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School - - 15% £6000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance - - 15% £13750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance - - 15% £13750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Point Blank Music School - - 15% £12250 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance - - 15% £13750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance - - 15% £13750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance - - 15% £13750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance - - 15% £13750 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance - - 15% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance - - 15% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 92% 0% 20% - 110 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 92% 0% 20% - 110 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 77% - 0% £15576 69 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rose Bruford College 73% - 10% £18000 - Sidcup Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 77% - 0% £3894 69 London Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 65% 7% 13% - 124 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 65% 0% 0% - 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 85% 10% 2% - 122 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 62% - 16% £15950 101 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal College Of Music 85% 10% 2% - 122 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 62% - 16% €13950 101 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 62% - 16% £15950 101 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 75% 0% 6% - 124 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 57% 10% 0% - 129 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 63% 0% 5% - 166 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Academy of Contemporary Music Guildford 76% 2% 15% - 140 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 100% 5% 5% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Academy of Contemporary Music Guildford 81% 5% 10% - 106 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Academy of Contemporary Music Guildford 83% 5% 10% - 104 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 62% - 16% £15950 101 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 100% 10% 7% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 100% 10% 7% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 83% 0% 0% - 136 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 62% - 16% £15950 101 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 63% - 10% £14000 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 62% - 16% £15950 101 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 88% - 30% £13740 93 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Academy of Contemporary Music Guildford 88% - 30% - 93 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 94% 0% 10% - 145 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 88% - 45% £13740 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 90% 0% 0% - 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 100% 0% 15% - 130 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 88% - 36% £13320 100 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 100% 5% 5% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 75% 0% 6% - 124 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 100% 0% 10% - 149 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 65% 2% 15% - 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 57% 2% 13% - 129 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 100% 5% 5% - 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 62% - 16% £15950 101 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
19 Online Μουσική Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι για προγράμματα σπουδών εκτός Λονδίνου;
19 Μουσική Προγράμματα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σχετικά Θέματα:
 • "Composer Vs Producer"
  1/3
 • The Music Industry EXPOSED with Rick Barker (Taylor Swift's Former Manager)
  2/3
 • Berklee's Master of Music in Music Production, Technology, and Innovation
  3/3

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Μουσική

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Μουσική που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Εξειδικεύσεις εντός: Μουσική

 • Μουσική σύνθεση
 • Μουσική Θεωρία
 • Μουσική Εκτέλεση
 • Μουσική Εκπαίδευση
 • Λιτουργική Μουσική

Δεξιότητες που οι απόφοιτοι θεωρούν χρήσιμες για την εργασία τους σε Μουσική

 • Καλή φυσική επιδεξιότητα
 • Μνήμη και συγκέντρωση
 • Δημιουργικότητα
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδική εργασία
 • Αυτοδιαχείριση
 • Επιδόσεις υπό πίεση
 • Προγραμματισμός και διαχείριση χρόνου
 • Τεχνικές δεξιότητες και τεχνογνωσία
 • Κριτικός προβληματισμός
 • Επιχειρηματικότητα

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Μουσική που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Μουσική (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Μουσική από City University London

35% Διδάσκοντες επαγγελματίες
25% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
10% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
10% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
10% Επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διδασκαλία και την παιδική φροντίδα

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Μουσική

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Μουσική.

Συχνές ερωτήσεις

Το πρόγραμμα σπουδών: Σχεδιασμός μουσικής και ήχου στο London South Bank University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 7 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Μουσική ήταν £19045 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £17710 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £215175 χρόνια μετά την αποφοίτηση.