Επιστήμη Υπολογιστών Bachelors & Masters στο Λονδίνο (Computer science)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Επιστήμη των υπολογιστών - Staffordshire University London BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Staffordshire
(Staffordshire University)
69% 10% 17% £16750 111 Στόουκ ον Τρεντ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πληροφορική (Παιχνίδια) BSc Πανεπιστήμιο του Greenwich
(University of Greenwich)
81% 7% 10% £16150 £17000 123 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη των υπολογιστών (τεχνολογίες ιστού και κινητών τηλεφώνων) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του East London
(University of East London)
82% 10% 15% £13920 94 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πληροφορική (με έτος πρακτικής άσκησης) - Staffordshire University London BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Staffordshire
(Staffordshire University)
69% 10% 17% £16750 111 Στόουκ ον Τρεντ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη των υπολογιστών BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Middlesex
(Middlesex University)
69% 10% 28% £15100 124 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πληροφορική (Τεχνητή Νοημοσύνη) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
63% 6% 10% £19330 £21260 132 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Μαθηματικά με Πληροφορική BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
80% 9% 10% £19330 £21260 120 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη της Πληροφορικής BSc (Hons) University College του Λονδίνου
(University College London)
71% 0% 1% £38300 167 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη των υπολογιστών με εκπαίδευση και ιδιότητα ειδικευμένου εκπαιδευτικού BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του East London
(University of East London)
45% 5% 13% £13920 126 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη των υπολογιστών (Μηχανική λογισμικού) με πρακτική άσκηση BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
57% 6% 10% £19330 £21260 137 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Μαθηματικά με Πληροφορική και Τοποθέτηση BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
80% 9% 10% £19330 £21260 120 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πληροφορική (ψηφιακά μέσα και παιχνίδια) με πρακτική άσκηση BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
63% 6% 9% £19330 £21260 135 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πληροφορική (Τεχνητή Νοημοσύνη) BSc Πανεπιστήμιο του Greenwich
(University of Greenwich)
81% 7% 15% £16150 £17000 124 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη της Πληροφορικής BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του East London
(University of East London)
74% 10% 17% £13920 94 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πληροφορική (Τεχνητή Νοημοσύνη) με πρακτική άσκηση BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
38% 6% 10% £19330 £21260 144 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη της Πληροφορικής BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Greenwich
(University of Greenwich)
88% 10% 19% £16150 £17000 118 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη της Πληροφορικής MEng (Hons) University College του Λονδίνου
(University College London)
72% 5% 3% £38300 197 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Μαθηματικά και Πληροφορική BEng (Hons) Imperial College of Science
(Imperial College of Science)
80% 5% 5% £40940 189 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη της Πληροφορικής BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
63% 5% 8% £19330 £21260 137 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Μαθηματικά και Πληροφορική MEng (Hons) Imperial College of Science
(Imperial College of Science)
67% 0% 15% £40940 237 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη της Πληροφορικής BSc (Hons) Πανεπιστήμιο London Metropolitan
(London Metropolitan University)
79% 5% 10% £17600 80 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη των υπολογιστών (Μηχανική λογισμικού) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
63% 6% 10% £19330 £21260 142 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πληροφορική με πρακτική άσκηση BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
81% 0% 5% £19330 £21260 136 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πληροφορική (Ψηφιακά μέσα και παιχνίδια) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
63% 6% 10% £19330 £21260 141 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη των Υπολογιστών (Δικτυακή Πληροφορική) με πρακτική άσκηση BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
63% 6% 10% £19330 £21260 155 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη των υπολογιστών (δικτυακή πληροφορική) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
63% 6% 9% £19330 £21260 135 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πληροφορική με Διοίκηση (ITMB) με βιομηχανική εμπειρία BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
77% 9% 0% - 152 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πληροφορική και Μαθηματικά με ένα έτος στο εξωτερικό BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
64% 10% 18% - 133 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πληροφορική με ένα έτος στη βιομηχανία BSc (Hons) King's College του Λονδίνου
(King's College London)
80% 0% 0% - 155 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πληροφορική με Διοίκηση (ITMB) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
67% 9% 15% - 154 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη των υπολογιστών Msci (Hons) King's College του Λονδίνου
(King's College London)
87% 5% 5% - 201 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη της Πληροφορικής BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
78% 8% 10% - 154 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πληροφορική με ένα έτος στο εξωτερικό BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
77% 9% 10% - 135 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πληροφορική με Διοίκηση BSc (Hons) King's College του Λονδίνου
(King's College London)
58% 2% 5% - 187 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πληροφορική και Μαθηματικά με βιομηχανική εμπειρία BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
72% 8% 0% - 184 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πληροφορική με ένα έτος στο εξωτερικό Msci (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 9% 10% - 153 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πληροφορική με Διοίκηση (ITMB) με έτος στο εξωτερικό BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
77% 9% 10% - 153 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη των υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένου του έτους θεμελίωσης) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Kingston
(Kingston University)
71% 15% 20% - 70 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πληροφορική με ένα έτος στο εξωτερικό BSc (Hons) King's College του Λονδίνου
(King's College London)
67% 2% 15% - 177 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πληροφορική BSc (Hons) King's College του Λονδίνου
(King's College London)
59% 0% 4% - 181 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη της Πληροφορικής BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Kingston
(Kingston University)
76% 20% 9% - 112 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη των υπολογιστών (με έτος σάντουιτς) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Kingston
(Kingston University)
64% 15% 5% - 137 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πληροφορική και Μαθηματικά BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
91% 10% 25% - 166 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη των υπολογιστών με διαχείριση και ένα έτος στο εξωτερικό BSc (Hons) King's College του Λονδίνου
(King's College London)
67% 2% 4% - 186 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πληροφορική (με έτος θεμελίωσης) (Staffordshire University London) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Staffordshire
(Staffordshire University)
69% 10% 17% - 111 Στόουκ ον Τρεντ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πληροφορική με βιομηχανική εμπειρία BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
70% 10% 7% - 148 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη των υπολογιστών με διαχείριση και ένα έτος στη βιομηχανία BSc (Hons) King's College του Λονδίνου
(King's College London)
67% 2% 5% - 197 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη της Πληροφορικής Msci (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
77% 9% 15% - 157 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη των υπολογιστών MSc Πανεπιστήμιο του Greenwich
(University of Greenwich)
- - - £18150 - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Πληροφορική (συμπεριλαμβανομένου του έτους θεμελίωσης) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο London Metropolitan
(London Metropolitan University)
- - - £4400 - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Επιστήμη των υπολογιστών (με έτος θεμελίωσης) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του East London
(University of East London)
- - - £13920 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Μαθηματικά και Πληροφορική BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Greenwich
(University of Greenwich)
- - - £16150 £17000 - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Επιστήμη της Πληροφορικής PhD Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
- - - £20450 - - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη της Πληροφορικής MSc Πανεπιστήμιο Middlesex
(Middlesex University)
- - - £15300 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πληροφορική (Δικτύωση) BSc Πανεπιστήμιο του Greenwich
(University of Greenwich)
- - - £16150 £17000 - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Επιστήμη των υπολογιστών με έτος θεμελίωσης BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Middlesex
(Middlesex University)
- - - £15100 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη της Πληροφορικής MSc Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Birkbeck, University of London)
- - - £9915 - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Επιστήμη των υπολογιστών (τεχνολογίες ιστού και κινητών τηλεφώνων) (με έτος θεμελίωσης) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του East London
(University of East London)
- - - £13920 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη των υπολογιστών (ασφάλεια στον κυβερνοχώρο) BSc Πανεπιστήμιο του Greenwich
(University of Greenwich)
- - - £16150 £17000 - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Επιστήμη των υπολογιστών (Επιστήμη των δεδομένων) BSc Πανεπιστήμιο του Greenwich
(University of Greenwich)
- - - £16150 £17000 - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Επιστήμη των υπολογιστών (Μηχανική δικτύων) MSc Πανεπιστήμιο του Greenwich
(University of Greenwich)
- - - £18150 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πληροφορική MSc (Res) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Πληροφορική MSc Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Βιοπληροφορική MSc Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για προγράμματα σπουδών εκτός Λονδίνου;
565 Επιστήμη Υπολογιστών Προγράμματα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Computer Science vs Software Engineering - Which One Is A Better Major?
  1/3
 • Map of Computer Science
  2/3
 • College Advice For Computer Science Majors - Finding Your Career Path
  3/3

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Επιστήμη Υπολογιστών

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Επιστήμη Υπολογιστών που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εξειδικεύσεις εντός: Επιστήμη Υπολογιστών

 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Διασύνδεση υπολογιστή- ανθρώπου
 • Σχεδιασμός παιχνιδιών
 • Δίκτυα
 • Γραφικά Υπολογιστών
 • Ασφάλεια Πληροφοριών
 • Επιστήμη δεδομένων
 • Γλώσσες προγραμματισμού
 • Μηχανογράφηση λογισμικού
 • Συστήματα
 • Θεωρία

Δεξιότητες που οι απόφοιτοι θεωρούν χρήσιμες για την εργασία τους σε Επιστήμη Υπολογιστών

 • Γλώσσες προγραμματισμού
 • Αρχιτεκτονική και κατασκευή υλικού
 • Σχεδιασμός και μηχανική δικτύων
 • Μηχανοργάνωση λογισμικού
 • Σχεδιασμός πολυμέσων
 • Εργαλεία και πακέτα λογισμικού
 • Ομαδική εργασία
 • Επικοινωνία
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Διαπραγμάτευση
 • Συγγραφή εκθέσεων
 • Εμπορική ευαισθητοποίηση
 • Διαχείριση χρόνου

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Επιστήμη Υπολογιστών που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Επιστήμη Υπολογιστών (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Επιστήμη Υπολογιστών από Anglia Ruskin University

75% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
15% Επαγγελματίες νοσηλευτές
5% Αναψυχή, ταξίδια και συναφή επαγγέλματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών
5% Διοικητικά επαγγέλματα

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςΕπιστήμη Υπολογιστών, εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

Συχνές ερωτήσεις

Η τιμή του ενοικίου στο Λονδίνο έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στα συνολικά έξοδα διαβίωσης. Η επιλογή του τόπου διαμονής στο Λονδίνο θα έχει τεράστια διαφορά στο κόστος ζωής. Οι φοιτητές που σπουδάζουν στο Λονδίνο πληρώνουν κατά μέσο όρο 67% περισσότερα για ενοίκιο από ό,τι οι φοιτητές στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Το συνολικό κόστος διαβίωσης των φοιτητών στο Λονδίνο θα είναι περίπου 34% υψηλότερο από ό,τι στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο.