Μάρκετινγκ Bachelors & Masters στο Λονδίνο (Marketing)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Roehampton 76% 0% 5% £13145 111 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 76% 0% 5% £19500 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 76% 0% 5% £13145 111 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 57% 7% 10% £17355 131 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 57% 7% 10% £17355 131 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hult International Business School 57% 7% 10% £32950 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 5% 15% £12250 142 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 81% 4% 10% £14500 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 67% 4% 5% £14500 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 89% 5% 15% £13750 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 67% 4% 5% £14500 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 70% 10% 19% £15576 97 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 70% 10% 19% £21500 97 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 73% 10% 10% £15000 117 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 63% 0% 24% £15950 108 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 63% 0% 24% £107 108 London Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University 63% 0% 24% £107 108 London Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University 63% 0% 24% £16500 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 63% 0% 24% £9600 108 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 63% 0% 24% £9600 108 London Oncampus μερική απασχόληση
Royal Holloway, University of London 63% 0% 24% £22000 108 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 63% 0% 24% £17000 108 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 63% 0% 24% £19200 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 63% 0% 24% £19200 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 63% 0% 24% £30360 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 63% 0% 24% £17875 108 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 63% 0% 24% £15000 108 London Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 63% 0% 24% £16874 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 63% 0% 24% £15000 108 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Roehampton 76% 0% 0% £13145 100 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 76% 0% 0% £13145 100 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 5% 15% £12250 88 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 41% 0% 6% £14400 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 5% 15% £12250 115 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 89% 5% 15% £3894 115 London Oncampus μερική απασχόληση
St Mary's University, Twickenham 89% 5% 15% £12250 133 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 5% 15% £12250 115 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 59% 4% 9% £14500 116 London Oncampus μερική απασχόληση
University of West London 74% 10% 5% £13250 82 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 5% 15% £12250 115 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 5% 15% £12250 115 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 5% 15% £12250 115 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% 10% 5% £13250 82 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 64% 4% 10% £14500 132 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University - - - £10832 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University - - - £17000 - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £9600 - London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - - £19200 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University - - - £17000 - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University - - - £17875 - Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Amity University [in] London - - - £12500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science - - - £20136 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
City University London - - - £19500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 73% - 9% - 133 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 63% 10% 10% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 63% 10% 10% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 57% 7% 10% - 131 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 91% 25% 0% - 100 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 94% - 19% £15576 74 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 81% 4% 10% - 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 81% 4% 10% - 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 68% - 20% £15576 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 5% 15% - 142 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% - 8% £14000 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 67% - 8% £21500 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% - 8% £14000 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 67% - 8% - 91 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% - 8% £14000 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 72% - 8% £14400 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Pearson College London 61% 5% 9% - 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 94% - 19% £15576 74 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 94% - 19% £21500 74 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 79% - 0% £14750 80 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 79% - 0% £14750 80 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 71% 2% 5% - 107 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 73% 10% 10% - 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 63% 0% 24% - 108 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 63% 0% 24% - 108 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 63% 0% 24% - 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 63% 0% 24% - 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hult International Business School 63% 0% 24% - 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 63% 0% 24% - 108 London Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University 76% - 5% - 78 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 74% - 3% - 105 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 68% 9% 8% - 84 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 79% - 30% £13740 76 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 53% - 9% - 127 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 53% - 9% £13250 127 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 91% 25% 0% - 100 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 74% - 3% £9250 105 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% - 3% £13250 105 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 79% - 30% £13740 76 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 75% - 3% - 108 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London - 5% 0% £16500 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 79% - 10% £14750 80 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 5% 15% - 115 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 61% - 10% £3894 98 London Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 75% - 19% £3894 92 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster 67% - 5% £14400 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 74% - 6% £14400 126 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 65% - 5% - 144 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 5% 15% - 88 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 10% - 25% £13320 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 75% - 19% £15576 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 65% 20% 5% - 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 65% 20% 5% - 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 5% 15% - 88 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 90% - 20% £23100 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £18500 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 65% - 5% - 144 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 5% 15% - 115 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 25% £12000 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £12000 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £12000 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College - 0% 14% - 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £18500 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 5% 15% - 133 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £18500 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 65% - 5% £14000 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 82% - 10% £9250 114 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £18500 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £12000 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £12000 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 10% - 25% £13320 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Institute of Contemporary Music Performance 10% - 25% £13750 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 67% - 5% £14400 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 70% - 19% £15576 84 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 5% 15% - 115 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 25% £18500 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 79% - 10% £14750 80 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 71% - 8% £14000 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
12 Online Μάρκετινγκ Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι για προγράμματα σπουδών εκτός Λονδίνου;
864 Μάρκετινγκ Προγράμματα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο:
 • Day In The Life of a Marketing Manager (WFH Edition!)
  1/2
 • A Guide for Prioritizing Marketing Communications: Nick Scarpino at TEDxUofIChicago
  2/2

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Μάρκετινγκ

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Μάρκετινγκ που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Εξειδικεύσεις εντός: Μάρκετινγκ

 • Μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων
 • Πωλήσεις και Μάρκετινγκ
 • Διοίκηση μάρκετινγκ
 • MBA
 • Έρευνα αγοράς
 • Μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης
 • Μάρκετινγκ βίντεο
 • Άμεσο Μάρκετινγκ
 • Μάρκετινγκ βάσεων δεδομένων
 • Μάρκετινγκ επιρροής
 • Μάρκετινγκ εκδηλώσεων
 • Μάρκετινγκ προϊόντων

Δεξιότητες που οι απόφοιτοι θεωρούν χρήσιμες για την εργασία τους σε Μάρκετινγκ

 • Ικανότητα πρόβλεψης της ζήτησης των πελατών
 • Εντοπισμός των αγορών- στόχων
 • Επικοινωνεί αποτελεσματικά
 • Ικανότητα να εκφράζεται με σαφήνεια, προφορικά και γραπτά.
 • Προχωρημένος σχεδιασμός και στρατηγική σκέψη
 • δεξιότητες έρευνας, ανάλυσης και παρουσίασης
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και δημιουργικής σκέψης

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Μάρκετινγκ που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Μάρκετινγκ (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Μάρκετινγκ από Ravensbourne University London

30% Επαγγελματίες σχεδιασμού ιστοσελίδων και πολυμέσων
15% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
10% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης
10% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
5% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Επαγγελματίες πληροφορικής
5% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
0% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Μάρκετινγκ στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Μάρκετινγκ

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Μάρκετινγκ.

Συχνές ερωτήσεις

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Μάρκετινγκ ήταν £21989 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £22887 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £272355 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Διοίκηση επιχειρήσεων και μάρκετινγκ στο London Metropolitan University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 94 στα 100. Συμμετείχαν 18 ερωτηθέντες.