Κοινωνική Οικονομία Bachelors & Masters στο Λονδίνο (Socio-economics)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Business Economics BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Greenwich
(University of Greenwich)
- 10% 30% £16150 £17000 105 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά με πρακτική άσκηση BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
- 6% 0% £17665 £19430 114 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Μαθηματικά με Οικονομικά BSc (Hons) University College του Λονδίνου
(University College London)
- 5% 2% £32100 188 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Στατιστική, Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά BSc (Hons) University College του Λονδίνου
(University College London)
- 5% 0% £35000 208 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιστορία, πολιτική και οικονομία BA (Hons) University College του Λονδίνου
(University College London)
- 0% 3% £26200 186 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Φιλοσοφία και Οικονομία BA (Hons) University College του Λονδίνου
(University College London)
- 3% 5% £26200 182 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά BSc BSc (Hons) University College του Λονδίνου
(University College London)
- 3% 5% £29000 168 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Γεωγραφία και Οικονομικά BSc (Hons) University College του Λονδίνου
(University College London)
- 3% 1% £29000 180 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Φιλοσοφία και Οικονομία BSc (Hons) Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- 0% 0% £25656 196 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά με Λογιστική BSc (Hons) Πανεπιστήμιο City London
(City University London)
- 10% 4% £20860 124 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διεθνής Κοινωνική και Δημόσια Πολιτική και Οικονομικά BSc (Hons) Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- 5% 15% £24720 182 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικά BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Roehampton
(University of Roehampton)
- 8% 20% £15000 93 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά Επιχειρήσεων BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
- 5% 15% £17665 £19430 142 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Στατιστική BSc Econ (Hons) University College του Λονδίνου
(University College London)
- 5% 1% £35000 190 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Greenwich
(University of Greenwich)
- 10% 11% £15100 £17000 106 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Westminster
(University of Westminster)
- 8% 6% £15400 109 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πολιτική Φιλοσοφία & Οικονομία BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Roehampton
(University of Roehampton)
- 0% 20% £15000 91 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Διοίκηση BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
- 5% 20% £17665 £19430 114 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις BSc (Hons) Πανεπιστήμιο London Metropolitan
(London Metropolitan University)
- 7% 5% £17600 80 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομικά BSc (Hons) Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- 0% 3% £26592 207 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομετρία & Μαθηματικά Οικονομικά BSc (Hons) Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- 1% 1% £26592 200 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη με Οικονομικά BSc (Hons) Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- 1% 5% £25656 194 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομική ιστορία και γεωγραφία BSc (Hons) Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- 0% 0% £24720 168 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Λογιστική με πρακτική άσκηση BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
- 6% 0% £17665 £19430 122 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Middlesex
(Middlesex University)
- 3% 0% £15100 99 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πολιτική και Οικονομία BSc (Hons) Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- 0% 0% £25656 219 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
- 15% 10% £17665 £19430 113 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά & Επιχειρήσεις με Ανατολικοευρωπαϊκές Σπουδές (με ένα έτος στο εξωτερικό) (4 έτη) BA (Hons) University College του Λονδίνου
(University College London)
- 3% 1% £26200 178 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά BSc (Hons) Πανεπιστήμιο City London
(City University London)
- 6% 6% £20860 129 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά BSc Econ (Hons) University College του Λονδίνου
(University College London)
- 5% 1% £32100 194 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Χρηματοοικονομικά Οικονομικά BSc (Hons) Πανεπιστήμιο City London
(City University London)
- 15% 0% £20860 136 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Μαθηματικά με Οικονομικά Msci (Hons) University College του Λονδίνου
(University College London)
- 5% 0% £32100 198 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά (FinTech) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του East London
(University of East London)
- 0% 5% £14160 94 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του East London
(University of East London)
- 0% 10% £14160 105 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Business Economics BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Middlesex
(Middlesex University)
- 3% 10% £15100 102 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Λογιστική BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
- 10% 5% £17665 £19430 113 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά BSc (Hons) Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- 2% 1% £26592 208 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά με ένα έτος στο εξωτερικό BSc Econ (Hons) University College του Λονδίνου
(University College London)
- 3% 0% £32100 192 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Επιχειρήσεις με Ανατολικοευρωπαϊκές Σπουδές BA (Hons) University College του Λονδίνου
(University College London)
- 3% 0% £26200 160 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Οικονομική Ιστορία BSc (Hons) Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- 0% 0% £26592 199 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Διοίκηση με πρακτική άσκηση BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
- 6% 5% £17665 £19430 111 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Γεωγραφία με Οικονομικά BSc (Hons) Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- 0% 0% £25656 191 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά των επιχειρήσεων με θεμέλιο BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του West London
(University of West London)
- 10% 14% £16250 115 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Στατιστική, οικονομικά και μια γλώσσα BSc (Hons) University College του Λονδίνου
(University College London)
- 5% 1% £35000 183 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά των επιχειρήσεων με πρακτική άσκηση BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
- 6% 5% £17665 £19430 117 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Μαθηματικά και Οικονομικά BSc (Hons) Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- 0% 4% £25656 204 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομική Ιστορία BSc (Hons) Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- 0% 0% £24720 172 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Business Economics BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του West London
(University of West London)
- 10% 5% £16250 118 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Μαθηματικά με Οικονομικά BSc (Hons) Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- 0% 0% £25656 201 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Χρηματοοικονομικά, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρυτικού Έτους BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Kingston
(Kingston University)
- 3% 15% - 98 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και χρηματοοικονομικά με έτος στο εξωτερικό και ολοκληρωμένο έτος ίδρυσης (έναρξη Σεπτέμβριος) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 156 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά της Ανάπτυξης BSc (Hons) SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(SOAS, University of London)
- 10% 5% - 136 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά (BSc) BSc (Hons) SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(SOAS, University of London)
- 10% 5% - 120 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Μαθηματικά Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (με ολοκληρωμένο έτος θεμελίωσης) BSc Πανεπιστήμιο City London
(City University London)
- 10% 7% - 91 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Φιλοσοφία, πολιτική και οικονομία BA/BSc (Hons) King's College του Λονδίνου
(King's College London)
- 5% 4% - 199 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Διεθνείς Σχέσεις BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 151 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Διεθνής Χρηματοοικονομική BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 10% - 136 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Business Economics BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Kingston
(Kingston University)
- 3% 20% - 114 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Χρηματοοικονομικά και Τραπεζική BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Coventry
(Coventry University)
- 7% 5% - 105 Κόβεντρι Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και διεθνή χρηματοοικονομικά με ένα έτος στο εξωτερικό BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 156 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά (Χρηματοοικονομικά) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο London South Bank
(London South Bank University)
- 5% 10% - 105 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 2% 6% - 155 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά, Στατιστική και Μαθηματικά με ένα έτος στη βιομηχανία και ολοκληρωμένο θεμελιακό έτος (έναρξη Σεπτέμβριος) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 8% 8% - 147 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διεθνείς Σχέσεις και Οικονομικά BA (Hons) SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(SOAS, University of London)
- 10% 20% - 142 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά (4 έτη πλήρους φοίτησης, συμπεριλαμβανομένου του έτους σάντουιτς) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Kingston
(Kingston University)
- 3% 0% - 98 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Διεθνείς Σχέσεις με ένα έτος στη βιομηχανία BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 151 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και χρηματοοικονομικά BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 5% 10% - 136 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Διεθνείς Σχέσεις με έτος στο εξωτερικό και ολοκληρωμένο Θεμελιώδες Έτος (έναρξη Σεπτέμβριος) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 151 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και χρηματοοικονομικά με ένα έτος στο εξωτερικό BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 156 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Χρηματοοικονομικά Οικονομικά BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Kingston
(Kingston University)
- 3% 10% - 98 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά BSc (Hons) Πανεπιστήμιο London South Bank
(London South Bank University)
- 5% 10% - 98 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομία και πολιτική BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 0% - 151 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Διεθνείς Σχέσεις με έτος στο εξωτερικό BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 151 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Ιστορία BA (Hons) SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(SOAS, University of London)
- 10% 5% - 138 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά, χρηματοοικονομικά και διοίκηση με ολοκληρωμένο έτος θεμελίωσης (έναρξη Σεπτέμβριος) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 151 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Χρηματοοικονομικά (4 έτη πλήρους φοίτησης, συμπεριλαμβανομένου του έτους σάντουιτς) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Kingston
(Kingston University)
- 3% 10% - 98 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Διεθνείς Σχέσεις με ένα έτος στη βιομηχανία και ολοκληρωμένο θεμελιακό έτος (έναρξη Σεπτέμβριος) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 151 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και διεθνή χρηματοοικονομικά με ένα έτος στη βιομηχανία BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 156 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά με ένα έτος στο εξωτερικό BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 5% - 156 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρυτικού Έτους BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Kingston
(Kingston University)
- 3% 5% - 98 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά, Στατιστική και Μαθηματικά με ένα έτος στο εξωτερικό BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 8% 8% - 147 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά BA (Hons) Richmond, Αμερικανικό Διεθνές Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Richmond, The American International University in London)
- 0% 0% £15645 118 Ρίτσμοντ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Διεθνείς Σχέσεις με ολοκληρωμένο έτος θεμελίωσης (έναρξη Σεπτέμβριος) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 151 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και πολιτική με ολοκληρωμένο θεμελιακό έτος (έναρξη Σεπτέμβριος) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 151 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και πολιτική με ένα έτος στο εξωτερικό BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 151 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Κινέζικα και Οικονομικά BA (Hons) SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(SOAS, University of London)
- 10% 5% - 146 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά (επιχειρηματική στρατηγική) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο London South Bank
(London South Bank University)
- 5% 10% - 103 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομία και πολιτική BA (Hons) SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(SOAS, University of London)
- 10% 5% - 150 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και πολιτική με ένα έτος στη βιομηχανία και ολοκληρωμένο θεμελιακό έτος (έναρξη Σεπτέμβριος) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 151 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Διεθνής Χρηματοοικονομική με ολοκληρωμένο Θεμελιώδες Έτος (έναρξη Σεπτέμβριος) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 156 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά, Στατιστική και Μαθηματικά με ολοκληρωμένο έτος θεμελίωσης (έναρξη Σεπτέμβριος) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 8% 8% - 147 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Διοίκηση BSc (Hons) King's College του Λονδίνου
(King's College London)
- 0% 4% - 190 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρυτικού Έτους BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Kingston
(Kingston University)
- 3% 25% - 98 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά, Στατιστική και Μαθηματικά με έτος στο εξωτερικό και ολοκληρωμένο θεμελιακό έτος (έναρξη τον Ιανουάριο) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 5% 15% - 150 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και πολιτική με έτος στο εξωτερικό και ολοκληρωμένο θεμελιακό έτος (έναρξη τον Σεπτέμβριο) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 151 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 15% - 155 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιαπωνικά και Οικονομικά BA (Hons) SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(SOAS, University of London)
- 10% 5% - 146 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Διοίκηση με έτος στη βιομηχανία BSc (Hons) King's College του Λονδίνου
(King's College London)
- 0% 5% - 184 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά, στατιστική και μαθηματικά με ένα έτος στη βιομηχανία BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 8% 8% - 147 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά με έτος στο εξωτερικό και ολοκληρωμένο θεμελιακό έτος (έναρξη Σεπτέμβριος) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 156 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά, χρηματοοικονομικά και διοίκηση με έτος στο εξωτερικό και ολοκληρωμένο έτος θεμελίωσης (έναρξη Σεπτέμβριος) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 151 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά, χρηματοοικονομικά και διοίκηση με ένα έτος στο εξωτερικό BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 151 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και πολιτική με ένα έτος στη βιομηχανία BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 151 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά, Στατιστική και Μαθηματικά με έτος στο εξωτερικό και ολοκληρωμένο Θεμελιώδες Έτος (έναρξη Σεπτέμβριος) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 8% 8% - 147 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά με ολοκληρωμένο θεμελιακό έτος (έναρξη Σεπτέμβριος) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 156 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά BSc (Hons) King's College του Λονδίνου
(King's College London)
- 0% 7% - 179 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά των επιχειρήσεων (4 έτη πλήρους φοίτησης, συμπεριλαμβανομένου του έτους σάντουιτς) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Kingston
(Kingston University)
- 3% 16% - 98 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και χρηματοοικονομικά με ολοκληρωμένο έτος θεμελίωσης (έναρξη Σεπτέμβριος) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 156 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά με ένα έτος στη βιομηχανία BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 156 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Αραβικά και Οικονομικά BA (Hons) SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(SOAS, University of London)
- 10% 5% - 146 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Παγκόσμια Ανάπτυξη και Οικονομικά BA (Hons) SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(SOAS, University of London)
- 5% 5% - 139 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Kingston
(Kingston University)
- 5% 10% - 113 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Κορεάτικα και Οικονομικά BA (Hons) SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(SOAS, University of London)
- 10% 5% - 146 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και χρηματοοικονομικά με ένα έτος στη βιομηχανία και ολοκληρωμένο έτος θεμελίωσης (έναρξη Σεπτέμβριος) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 156 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Κοινωνική Ανθρωπολογία BA (Hons) SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(SOAS, University of London)
- 0% 10% - 142 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και χρηματοοικονομικά με ένα έτος στη βιομηχανία BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 5% - 163 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Διεθνής Χρηματοοικονομική με έτος στο εξωτερικό και ολοκληρωμένο Θεμελιώδες Έτος (έναρξη Σεπτέμβριος) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 156 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά, χρηματοοικονομικά και διοίκηση με ένα έτος στη βιομηχανία BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 151 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Δίκαιο BA (Hons) SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(SOAS, University of London)
- 10% 5% - 141 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά, Στατιστική και Μαθηματικά BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 5% 5% - 141 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά BA (Hons) Goldsmiths, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Goldsmiths, University of London)
- 5% 7% - 113 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Γλώσσες και πολιτισμοί (Μέση Ανατολή, Αφρική, Νότια και Νοτιοανατολική Ασία) και Οικονομικά BA (Hons) SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(SOAS, University of London)
- 10% 5% - 142 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά BSc (Hons) Goldsmiths, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Goldsmiths, University of London)
- 0% 0% - 101 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και χρηματοοικονομικά με ολοκληρωμένο έτος θεμελίωσης (έναρξη Ιανουαρίου) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 8% 4% - 137 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πολιτική, Φιλοσοφία και Οικονομία BA (Hons) Goldsmiths, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Goldsmiths, University of London)
- 0% 5% - 131 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Επιχειρήσεις BSc (Hons) Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Birkbeck, University of London)
- 15% 15% - 96 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά (BA) BA SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(SOAS, University of London)
- 10% 5% - 139 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά με Μάρκετινγκ BSc (Hons) Goldsmiths, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Goldsmiths, University of London)
- 5% 6% - 115 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Μαθηματικά με χρηματοοικονομικά και οικονομικά BSc (Hons) Πανεπιστήμιο City London
(City University London)
- 15% 10% - 124 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά με ένα έτος στη βιομηχανία και ολοκληρωμένο θεμελιακό έτος (έναρξη Σεπτέμβριος) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 156 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διοίκηση με Οικονομικά BSc (Hons) Goldsmiths, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Goldsmiths, University of London)
- 5% 5% - 120 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά με έτος θεμελίωσης BSc (Hons) Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Birkbeck, University of London)
- 15% 14% - 88 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά, χρηματοοικονομικά και διοίκηση με ένα έτος στη βιομηχανία και ολοκληρωμένο θεμελιακό έτος (έναρξη Σεπτέμβριος) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 151 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πολιτική, Φιλοσοφία και Οικονομία BSc (Hons) SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(SOAS, University of London)
- 0% 5% - 148 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και διεθνή χρηματοοικονομικά με ένα έτος στη βιομηχανία και ολοκληρωμένο θεμελιακό έτος (έναρξη Σεπτέμβριος) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- 6% 9% - 154 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ανατολικές Ασιατικές Σπουδές και Οικονομικά BA (Hons) SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(SOAS, University of London)
- 10% 5% - 146 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Επιχειρήσεις με έτος θεμελίωσης BSc (Hons) Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Birkbeck, University of London)
- 15% 5% - 96 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά BSc (Hons) Πανεπιστήμιο London Metropolitan
(London Metropolitan University)
- - - £4400 - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Αρχαιολογική πρακτική (Οικονομική και κοινωνική έρευνα) MSc Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Birkbeck, University of London)
- - - £9915 - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Behavioural Economics PgCert Πανεπιστήμιο Middlesex
(Middlesex University)
- - - £93 - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Οικονομικά Εκτεταμένο Πτυχίο BA (Hons) Richmond, Αμερικανικό Διεθνές Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Richmond, The American International University in London)
- - - £15645 - Ρίτσμοντ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά Ολοκληρωμένα PhD Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
- - - £14400 - - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Μαθηματικά με ολοκληρωμένο έτος θεμελίωσης BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
- - - £19330 £21260 - - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά των επιχειρήσεων με έτος θεμελίωσης FD Πανεπιστήμιο Middlesex
(Middlesex University)
- - - £14000 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά Grad Dip Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Birkbeck, University of London)
- - - £16000 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά (συμπεριλαμβανομένου του έτους θεμελίωσης) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο London Metropolitan
(London Metropolitan University)
- - - £17600 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά της υγείας MSc Πανεπιστήμιο City London
(City University London)
- - - £19527 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Μαθηματικά με ένα ολοκληρωμένο θεμελιακό έτος με πρακτική άσκηση BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
- - - £19330 £21260 - - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά των επιχειρήσεων / Οικονομικά των διεθνών επιχειρήσεων MSc Πανεπιστήμιο City London
(City University London)
- - - £19918 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομική αξιολόγηση στην υγειονομική περίθαλψη MSc Πανεπιστήμιο City London
(City University London)
- - - £19527 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Χρηματοοικονομικά Οικονομικά BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Westminster
(University of Westminster)
- - - £15400 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά της Ανάπτυξης MSc Πανεπιστήμιο City London
(City University London)
- - - £19527 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διευρυμένο πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και οικονομικών BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Roehampton
(University of Roehampton)
- - - £13145 - Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιστορική έρευνα (Οικονομική και κοινωνική ιστορία) MSc Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Birkbeck, University of London)
- - - £9915 - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Οικονομικά MSc Πανεπιστήμιο του Greenwich
(University of Greenwich)
- - - £18150 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιχειρήσεις, Διοίκηση, Οικονομικά και Δίκαιο με έτος θεμελίωσης BA/BSc (Hons) SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(SOAS, University of London)
- - - £17750 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά (με έτος θεμελίωσης) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του East London
(University of East London)
- - - £14160 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Χρηματοοικονομικά Οικονομικά MSc Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Birkbeck, University of London)
- - - £12000 - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Διαχείριση κατασκευών και οικονομικά MSc Πανεπιστήμιο του Greenwich
(University of Greenwich)
- - - £17450 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Οικονομικά MSc Πανεπιστήμιο City London
(City University London)
- - - £10370 - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Μαθηματικά με Οικονομικά BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Greenwich
(University of Greenwich)
- - - £16150 £17000 - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Μαθηματικά με χρηματοοικονομικά και οικονομικά (με πρακτική άσκηση) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο City London
(City University London)
- - - £19370 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά MRes Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Birkbeck, University of London)
- - - £24000 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά MSc Πανεπιστήμιο City London
(City University London)
- - - £19527 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πολιτική, Φιλοσοφία και Οικονομία MSc Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Birkbeck, University of London)
- - - £9915 - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Οικονομικά Οικονομικά MSc Πανεπιστήμιο City London
(City University London)
- - - £9763 - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Οικονομικά και χρηματοοικονομικά PhD Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
- - - £14400 - - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά BSc (Hons) Πανεπιστήμιο London Metropolitan
(London Metropolitan University)
- - - £4400 - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Οικονομικά με έτος πρακτικής άσκησης BSc (Hons) University College του Λονδίνου
(University College London)
- - - £26600 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά με Θεμελιώδες Έτος BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Middlesex
(Middlesex University)
- - - £15100 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά (FinTech) (με έτος θεμελίωσης) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του East London
(University of East London)
- - - £14160 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά με ολοκληρωμένο θεμελιακό έτος (έναρξη τον Ιανουάριο) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση με έτος στο εξωτερικό και ολοκληρωμένο έτος θεμελίωσης (έναρξη τον Ιανουάριο) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και πολιτική με έτος στο εξωτερικό και ολοκληρωμένο θεμελιακό έτος (έναρξη τον Ιανουάριο) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και πολιτική με ολοκληρωμένο έτος θεμελίωσης (έναρξη τον Ιανουάριο) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με ένα έτος στη βιομηχανία και ολοκληρωμένο θεμελιακό έτος (έναρξη τον Ιανουάριο) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Λογιστική (Οικονομικά της Λογιστικής) MRes Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Χρηματοοικονομικά με έτος θεμελίωσης BSc (Hons) Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με έτος στο εξωτερικό και ολοκληρωμένο θεμελιακό έτος (έναρξη Ιανουαρίου) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά της ψυχικής υγείας MSc Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Οικονομικά και διεθνή χρηματοοικονομικά με ολοκληρωμένο έτος θεμελίωσης (έναρξη Ιανουαρίου) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και χρηματοοικονομικά της ακίνητης περιουσίας MSc Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Οικονομικά, Στατιστική και Μαθηματικά με ολοκληρωμένο έτος θεμελίωσης (έναρξη Ιανουαρίου) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομική Γεωγραφία PhD Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ψυχολογία της οικονομικής ζωής MSc Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Διεθνείς Σχέσεις με ολοκληρωμένο Θεμελιώδες Έτος (έναρξη Ιανουαρίου) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Διεθνείς Σχέσεις με έτος στο εξωτερικό και ολοκληρωμένο έτος θεμελίωσης (έναρξη τον Ιανουάριο) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά, χρηματοοικονομικά και διοίκηση με ένα έτος στη βιομηχανία και ολοκληρωμένο θεμελιακό έτος (έναρξη τον Ιανουάριο) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομετρία και Μαθηματικά Οικονομικά MSc Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Περιβαλλοντικά οικονομικά και κλιματική αλλαγή MSc Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Χρηματοοικονομικά Οικονομικά BSc (Hons) Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Οικονομικά, Στατιστική και Μαθηματικά με ένα έτος στη βιομηχανία και ολοκληρωμένο θεμελιακό έτος (έναρξη τον Ιανουάριο) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομική Ιστορία MSc Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και/ή Μαθηματικά BSc (Hons) Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Οικονομικά BSc (Hons) Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Οικονομία και κοινωνία MSc Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Οικονομικά MRes Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Χρηματοοικονομικά και Οικονομικά MSc Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο ResM Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Διεθνής Χρηματοοικονομική με ένα έτος στη βιομηχανία και ολοκληρωμένο θεμελιακό έτος (έναρξη Ιανουαρίου) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Τοπική οικονομική ανάπτυξη MSc Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Περιβαλλοντικά Οικονομικά PhD Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και κοινωνική πολιτική με έτος θεμελίωσης BSc (Hons) Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Οικονομικά και Διεθνής Χρηματοοικονομική με έτος στο εξωτερικό και ολοκληρωμένο έτος ίδρυσης (έναρξη τον Ιανουάριο) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά, χρηματοοικονομικά και διοίκηση με ολοκληρωμένο έτος θεμελίωσης (έναρξη Ιανουαρίου) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά με έτος στο εξωτερικό και ολοκληρωμένο έτος θεμελίωσης (έναρξη τον Ιανουάριο) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομική πολιτική και ανάλυση MSc Πανεπιστήμιο του Westminster
(University of Westminster)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και πολιτική με ένα έτος στη βιομηχανία και ολοκληρωμένο θεμελιακό έτος (έναρξη τον Ιανουάριο) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Δίκαιο και Οικονομικά PgCert Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Οικονομική Ιστορία PhD Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά με ένα έτος στη βιομηχανία και ολοκληρωμένο θεμελιακό έτος (έναρξη τον Ιανουάριο) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και Διεθνείς Σχέσεις με ένα έτος στη βιομηχανία και ολοκληρωμένο θεμελιακό έτος (έναρξη τον Ιανουάριο) BSc Econ (Hons) Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και κοινωνική πολιτική BSc (Hons) Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Ενδιαφέρεσαι για προγράμματα σπουδών εκτός Λονδίνου;
1278 Κοινωνική Οικονομία Προγράμματα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Κοινωνική Οικονομία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Κοινωνική Οικονομία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Κοινωνική Οικονομία που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Κοινωνική Οικονομία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Κοινωνική Οικονομία από Brunel University

20% Επαγγέλματα πωλήσεων
20% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
20% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Αναψυχή, ταξίδια και συναφή επαγγέλματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες υγείας
5% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
5% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές


Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςΚοινωνική Οικονομία, εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

Συχνές ερωτήσεις

Η τιμή του ενοικίου στο Λονδίνο έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στα συνολικά έξοδα διαβίωσης. Η επιλογή του τόπου διαμονής στο Λονδίνο θα έχει τεράστια διαφορά στο κόστος ζωής. Οι φοιτητές που σπουδάζουν στο Λονδίνο πληρώνουν κατά μέσο όρο 67% περισσότερα για ενοίκιο από ό,τι οι φοιτητές στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Το συνολικό κόστος διαβίωσης των φοιτητών στο Λονδίνο θα είναι περίπου 34% υψηλότερο από ό,τι στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο.