Κοινωνικο-οικονομικά Bachelors & Masters στο Λονδίνο (Socio-economics)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Roehampton 67% 8% 9% £13474 88 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 67% 8% 9% £13145 88 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 43% 10% 15% £15860 106 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 42% 5% 10% £15860 104 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 94% 6% 10% £15576 63 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 58% 8% 1% £14000 79 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 69% 4% 25% £17750 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 1% 0% £23300 177 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 1% 0% £23300 177 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 79% 5% 5% £14500 90 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 79% 5% 5% £14500 90 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 79% 5% 5% £93 90 London Oncampus μερική απασχόληση
City University London 79% 5% 5% £10560 90 London Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University 70% 10% 5% £14000 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 70% 10% 5% £14000 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 70% 10% 5% £14400 85 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 70% 10% 5% £22608 85 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 70% 10% 5% £16380 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 70% 10% 5% £11900 85 London Oncampus μερική απασχόληση
City University London 70% 10% 5% £7690 85 London Oncampus μερική απασχόληση
City University London 70% 10% 5% £15920 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 70% 10% 5% £8120 85 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 70% 10% 5% £16380 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 70% 10% 5% £23520 85 London Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science 70% 10% 5% £30960 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 70% 10% 5% £9880 85 London Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science 70% 10% 5% £26904 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 70% 10% 5% £9600 85 London Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science 70% 10% 5% £23520 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 70% 10% 5% £8190 85 London Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science 70% 10% 5% £29760 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 70% 10% 5% £30960 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 70% 10% 5% £11900 85 London Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science 70% 10% 5% £23520 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 70% 10% 5% £19830 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 70% 10% 5% £20136 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 70% 10% 5% £20136 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 70% 10% 5% £20136 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 70% 10% 5% £8195 85 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 70% 10% 5% £13300 85 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 70% 10% 5% £14900 85 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 70% 10% 5% £14900 85 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 70% 10% 5% £13220 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 70% 10% 5% £14400 85 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 64% 1% 0% £25800 183 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 0% 0% £31200 186 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 63% 1% 0% £25800 179 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 63% 1% 0% £25800 179 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 43% 5% 0% £15860 112 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 94% 6% 10% £3894 71 London Oncampus μερική απασχόληση
University College London 89% 5% 0% £28500 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 95% 0% 1% £31200 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 72% 5% 9% £14560 84 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 1% 1% £23300 181 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 73% 4% 6% £17875 101 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 94% 6% 10% £3894 71 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 72% 5% 15% £10920 85 London Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science 73% 1% 5% £22430 197 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 73% 1% 5% £17355 197 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 47% 10% 14% £17120 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 73% 5% 5% £14500 98 London Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science 80% 1% 0% £22430 203 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 77% 1% 0% £22430 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 100% 2% 10% £13320 73 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 81% 0% 2% £22430 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 59% 5% 15% £15860 100 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% 8% 0% £14000 84 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 39% 10% 5% £16335 113 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 48% 5% 10% £17170 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 80% 5% 6% £14500 93 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 79% 0% 18% £16320 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 59% 6% 10% £17120 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 100% 2% 10% £13320 73 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 72% 5% 15% £14560 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 27% 5% 20% £16335 125 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 79% 1% 0% £22430 169 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 85% 0% 10% £31200 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 74% 0% 0% £22430 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 94% 6% 0% £15576 67 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 73% 5% 5% £14500 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 73% 1% 0% £25800 184 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 74% 0% 0% £22430 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 70% 0% 1% £23300 182 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 1% 0% £23300 176 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 73% 5% 5% £13145 113 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 79% 5% 0% £18500 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London - - - £17320 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £9600 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich - - - £14500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science - - - £30960 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 73% 10% 10% - 122 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 83% 0% 2% - 173 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 80% 5% 10% £7280 - London Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 76% - 20% £9250 88 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 80% 5% 10% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
London South Bank University 62% 3% 0% - 82 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 83% 0% 2% - 173 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 76% - 20% - 88 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 76% - 20% - 88 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 69% 4% 25% - 116 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 69% 4% 25% - 116 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 74% - 10% £14400 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 79% 5% 5% - 90 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 87% - 15% - 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 87% - 15% - 140 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 87% - 15% £9045 140 London Oncampus μερική απασχόληση
SOAS, University of London 87% - 15% £12325 140 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 87% - 15% £18090 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 70% 10% 5% - 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 70% 10% 5% - 85 London Oncampus μερική απασχόληση
University of West London 70% 10% 5% - 85 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 70% 10% 5% - 85 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster 70% 10% 5% - 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 70% 10% 5% - 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 54% 5% 12% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 5% 12% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 54% 5% 12% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 5% 12% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 80% - 5% - 78 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 80% 0% 10% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 73% 4% 6% - 101 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 72% 5% 15% - 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 70% - 5% - 83 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 73% 0% 30% - 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 47% 10% 14% - 125 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 73% 5% 5% - 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 62% 3% 0% - 82 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 79% 0% 18% - 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 80% - 5% - 78 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 70% - 5% - 83 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 100% - 15% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 5% 12% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 79% 5% 15% £7280 - London Oncampus μερική απασχόληση
SOAS, University of London 91% 0% 11% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 65% 5% 3% - 173 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 79% 5% 15% £7280 - London Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 70% - 5% £9250 83 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 79% 5% 15% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
City University London 79% 0% 18% - 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 78% 5% 2% - 204 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 67% - 10% £14750 74 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 75% 20% 10% - 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 79% 0% 11% - 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 87% - 15% £18500 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 73% 5% 5% - 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 73% 10% 10% - 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 67% - 10% £14750 74 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 100% - 15% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 79% 0% 11% - 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 79% 0% 11% - 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 79% 5% 0% - 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 79% 0% 11% - 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 80% 0% 10% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για προγράμματα σπουδών εκτός Λονδίνου;
12 Κοινωνικο-οικονομικά Προγράμματα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σχετικά Θέματα:

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Κοινωνικο-οικονομικά

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Κοινωνικο-οικονομικά που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Κοινωνικο-οικονομικά που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Κοινωνικο-οικονομικά (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Κοινωνικο-οικονομικά από Brunel University

15% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
15% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Διδάσκοντες επαγγελματίες
10% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
10% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
5% Επαγγελματίες σχεδιασμού ιστοσελίδων και πολυμέσων
5% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης
5% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
5% Επαγγέλματα πωλήσεων

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Κοινωνικο-οικονομικά στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Κοινωνικο-οικονομικά

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Κοινωνικο-οικονομικά.

Συχνές ερωτήσεις

Το πρόγραμμα σπουδών: Οικονομικά με Αγγλικά στο New College of the Humanities έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 10 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Κοινωνικο-οικονομικά ήταν £20172 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £19253 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £230535 χρόνια μετά την αποφοίτηση.