Πολιτική Bachelors & Masters στο Λονδίνο (Politics)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
St Mary's University, Twickenham 93% 0% 5% £12250 188 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 70% 10% 5% £14000 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 70% 10% 5% £14000 88 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 70% 10% 5% £14000 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 70% 10% 5% £8190 85 London Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 70% 10% 5% £14900 85 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 1% 1% £23300 181 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 80% 1% 0% £22430 203 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 70% 0% 1% £23300 182 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 70% 0% 1% £18500 182 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 73% 5% 5% £13145 113 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 78% 5% 10% £16560 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 81% 10% 16% £15860 94 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 55% 5% 10% £14750 107 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 77% 0% 1% £22430 173 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 64% 5% 9% £16560 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 81% 10% 16% £15860 98 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 81% 20% 25% £15860 104 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 69% 0% 2% £23300 169 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 79% 2% 0% £22430 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 81% 10% 30% £15860 95 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 77% 5% 20% £16560 127 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 85% 0% 5% £28500 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 55% 5% 19% £15860 106 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 69% 2% 5% £22430 167 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 80% 0% 5% £22430 176 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 82% 10% 10% £15860 93 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 75% 0% 20% £16335 89 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 89% 6% 40% £3894 67 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Roehampton 69% 4% 10% £13145 107 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 69% 4% 10% £13250 107 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 0% 2% £23300 216 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 62% 8% 0% £14000 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 85% 0% 5% £14560 95 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 87% 5% 10% £14560 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 42% 0% 2% £23300 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 83% 10% 15% £14500 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 70% 0% 0% £23300 165 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 87% 5% 10% £14560 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 85% 0% 10% £13145 89 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 90% 0% 0% £16335 109 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 70% 5% 17% £13740 80 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 0% 0% £23300 187 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 69% 4% 10% £17500 107 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 0% 0% £23300 187 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 87% 5% 10% £14560 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 87% 5% 0% £14560 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 89% 6% 18% £15576 67 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 0% 0% £23300 181 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 81% 5% 15% £14400 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 79% 0% 0% £12250 93 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 89% 6% 18% £3894 67 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Roehampton 85% 0% 10% £13145 89 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 86% 5% 25% £14500 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 42% 0% 2% £23300 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 77% 5% 9% £16560 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 70% 5% 17% £13740 80 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 5% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 5% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 87% - 10% £18090 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 87% - 10% - 143 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 93% 0% 5% - 188 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 66% 5% 11% - 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 73% 6% 0% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 5% 4% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 91% 0% 11% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 78% 5% 2% - 204 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 73% 5% 5% - 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London 87% - 15% £18500 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 15% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 87% - 15% £23520 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 87% - 15% £11900 135 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 87% - 15% £16380 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 87% - 15% £8190 135 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 87% - 15% £16380 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 87% - 15% £23520 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 87% - 15% £23520 135 London Oncampus μερική απασχόληση
SOAS, University of London 87% - 15% £21750 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 87% - 15% £25224 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 87% - 15% £21750 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 87% - 15% £21750 £23800 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 87% - 15% - 135 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 87% - 15% £8190 135 London Oncampus μερική απασχόληση
SOAS, University of London 87% - 15% £23800 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 87% - 15% £23520 135 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 87% - 15% £8190 135 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 87% - 15% £16380 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 87% - 15% £25224 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 87% - 15% £16380 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 87% - 15% £8190 135 London Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University 87% - 15% £17355 135 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 87% - 15% £20136 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 87% - 15% - 135 London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 87% - 15% £8190 135 London Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 87% - 15% - 135 London Oncampus μερική απασχόληση
City University London 87% - 15% £8120 135 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster 87% - 15% - 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 87% - 15% - 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 87% - 15% £20930 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 87% - 15% - 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 87% - 15% - 135 London Oncampus μερική απασχόληση
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 100% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 59% 5% 8% - 145 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 85% 6% 5% - 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 5% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 69% 4% 10% - 107 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 73% - 25% £14750 82 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 68% - 15% £12250 92 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 81% - 8% £14400 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 81% 6% 0% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 65% 2% 15% - 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 73% 5% 0% - 111 London Oncampus μερική απασχόληση
SOAS, University of London 85% 0% 2% - 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 78% 0% 10% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 85% 0% 2% - 167 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 68% - 15% £12250 92 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 81% - 8% £14400 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 91% 15% 5% £7280 - London Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 66% 5% 25% - 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 91% 15% 5% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 71% 6% 5% - 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 5% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 71% 6% 5% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 85% 0% 5% - 167 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 94% 0% 0% - 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 68% 0% 15% - 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 81% 6% 0% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 91% 15% 5% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
Regent's University London - - 15% £18500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 85% 0% 2% - 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 85% 0% 2% - 167 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 91% 0% 2% - 149 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 20% - 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 66% 0% 5% - 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 69% 4% 10% - 107 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 72% 2% 0% - 189 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 83% 6% 5% - 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 81% - 0% £14400 61 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 100% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 67% 3% 10% - 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 5% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 100% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 5% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 87% - 10% £14000 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 15% £18500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 91% 15% 5% £7280 - London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 90% 15% 5% £7280 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster 81% - 0% £14400 61 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 5% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 20% - 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 91% 0% 25% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
SOAS, University of London 85% 0% 2% - 167 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
7 Online Πολιτική Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι για προγράμματα σπουδών εκτός Λονδίνου;
1104 Πολιτική Προγράμματα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο:
 • 10 Best Courses For A Career In Politics
  1/2
 • what I wish I knew before picking my major (political science)
  2/2

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Πολιτική

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Πολιτική που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Εξειδικεύσεις εντός: Πολιτική

 • Development Politics
 • Δημοκρατία και εκλογές
 • Διεθνής Πολιτική
 • Εθνική και περιφερειακή πολιτική
 • Ειρήνη και συγκρούσεις
 • Δημόσια Πολιτική

Δεξιότητες που οι απόφοιτοι θεωρούν χρήσιμες για την εργασία τους σε Πολιτική

 • Έρευνα
 • Κριτικές αναλυτικές δεξιότητες
 • Γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Πνευματική ανεξαρτησία και αυτονομία
 • Ομαδική εργασία
 • Ευέλικτη προσέγγιση της εργασίας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Πολιτική που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Πολιτική (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Πολιτική από Brunel University

15% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
15% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
5% Επαγγελματίες πληροφορικής
5% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Πολιτική στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Πολιτική

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Πολιτική.

Συχνές ερωτήσεις

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Πολιτική ήταν £24168 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £23490 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £282425 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Πολιτική & Διεθνείς Σχέσεις με Αγγλικά στο New College of the Humanities έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 10 ερωτηθέντες.